- Vrijspreker.nl - https://www.vrijspreker.nl/wp -

Je moet 4 weken vakantie opnemen

De mogelijkheid om wettelijke vakantiedagen door te schuiven naar een volgend jaar of in te ruilen tegen betaling wordt verder aan banden gelegd.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelde in een brochure dat werknemers vakantiedagen mogen meenemen naar het volgend jaar en dat ze die kunnen laten uitbetalen.
Hiertegen maakte de FNV bezwaar omdat ze bang zijn dat de compensatieregeling door werkgevers wordt misbruikt om werknemers onder druk te zetten minder vakantiedagen op te nemen dan waarop zij wettelijk recht hebben. Daarom werd dit voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie.

Het Hof concludeert dat werknemers hun wettelijke vakantiedagen NIET mogen laten uitbetalen. (Voor bovenwettelijke extra vakantiedagen mag dat in beperkte mate nog wel). De definitieve uitspraak zal wel met deze conclusie overeenkomen.

Constatering 1: De FNV maakt het daardoor voor individuele werkgevers en werknemers onmogelijk om in onderling overleg samen afspraken te maken die voor hen beiden voordelig kunnen zijn. Dat mag niet, individuele personen mogen wel wat willen, maar de FNV beslist!

Constatering 2: Als de FNV in Nederland haar zin niet krijgt, haalt ze hulp in Brussel en van daar wordt het Nederlandse Ministerie dan alsnog overruled!

Samenvattend, individuen krijgen steeds minder zelf te beslissen over hun eigen leven.