Wij hebben al vaker geconstateerd dat Kerk en Staat twee irrationele organisaties zijn die zowel elkaar haten, als elkaar gebruiken om hun eigen macht te versterken.

In de afgewezen, maar nog steeds dreigende EU-Grondwet was al de bedoeling dat de Paus, de Rooms Katholieke Kerk, een erkennende rol kon spelen.
Nu blijkt weer dat de RK Kerk, Rome, een volgend stapje doet en wil deelnemen aan het “Schengen akkoord”.

Natuurlijk onder een van de normale smoezen als drugs, kinderporno, milieu of terrorisme. In dit geval wordt terrorisme er bijgesleept.
Of dit een goede of slechte zaak is, laten we even aan de lezer over. We constateren hier slechts dat de Kerk met behulp van de Staat haar invloed wil vergroten.

Belangrijk is om te zien en te begrijpen wat er zich hier afspeelt, en er zo mogelijk tegen in te gaan. De staat misbruikt al genoeg irrationele begrippen als PLICHT en SOLIDARITEIT om de burgers aan zich ondergeschikt te maken en te houden.
Versterking van deze ideeen door straf van God en de hel is wel het laatste wat goed is voor een vrije vreedzame maatschappij.

20 REACTIES

 1. Als we de kerk toelaten in de (EU) politiek, zijn we geen haar beter dan andere niet seculiere staten, die we dit juist verwijten.
  Het feit dat katholicisme ons iets meer vertrouwd is, doet daar niets aan af.

 2. [2] "Als we de kerk toelaten in de (EU) politiek…"

  Is Rome niet al lid van de VN ? 🙁

 3. God wordt nog altijd genoemd op de rand van de 2-euromunt. De RK heeft dus het recht om mee te beslissen wat er met die munten gebeurt. Of is dat irationeel?

 4. [4] Die "god zij met ons" rand staat bij mijn weten alleen op de Nederlandse 2-euro munt. Dit hebben wij te danken aan Beatrix die dat erg belangrijk vind. Rooms Katholiek is zij zeker niet, wel Protestants, maar van welke afsplitising weet ik (gelukkig) niet.

 5. Enerzijds wijst het Vaticaanse besluit op het fiasco van de staat, die het terrorisme zelf heeft opgeroepen.

  Bovendien kun je zeggen, dat de Roomsche Kerk de islamisering van EUrabia met lede ogen aanziet. Het lijkt een signaal voor de andere christelijke kerken en voor de politici tot herbezinning.

  Anderzijds zou een zelfbewuste libertarische samenleving zich niet zo makkelijk laten islamiseren als de huidige.

 6. [7] Om nou de islamisering tegen te gaan door dan maar Katholiek te worden vind ik weer wat ver gaan.

  Volgens mij is de Sociaal Democratische verzorgingsstaat de grootste factor in het islamiseren van de Europese maatschappijen, laten we die dus eerst eens weg nemen. Vervolgens kunnen we alle subsidies aan alle kerken intrekken en nagaan of er echt behoefte aan is.

  Wanneer mensen kerken niet belangrijk genoeg vinden om er aan bij te dragen, zijn ze blijkbaar niet belangrijk genoeg. Een scheiding van kerk en staat betekent ook een scheiding van kerk financiering en subsidies.

 7. [6] Vrijbuiter,

  Trix is lid van de PKN (de fusie van hervormen, synodaal-gereformeerden en
  Lutersen) en behoort daarin tot de vrijzinnige vleugel.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 8. [4] Tofuburger,

  Nu ben ik ff niet mee ?

  Omdat er "God met ons" op de euro staat, zou de RK-kerk het recht hebben om mee te beslissen wat er met de euro gebeurt ?

  Is "God" dan een "gedeponeerd merk" van de RKK ?

  De meerderheid van de Godgelovigen
  behoren niet tot de RK-kerk.En honderden miljoenen die zich christen noemen(protestanten,orthodoxen,pinksters,anglicanen,mormonen,enz…) al evenmin.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 9. [8]
  Kaye,
  "Om nou de islamisering tegen te gaan door dan maar Katholiek te worden vind ik weer wat ver gaan."

  Precies. Maar ik probeer erbij te zeggen: je kunt beter libertarier worden dan alle heil en zegen van de RK Kerk te verwachten (waarbij Europa weer in het middeleeuwse obscurantisme terecht dreigt te komen).

  Btw, heb jij ergens een zodanig programmaatje liggen, dat je kunt zeggen: dat "we" eerst de sociaaldemocratie zouden moeten afschaffen en vervolgens de subsidie-industrie (wat een uitvloeisel is van de sociaaldemocratie) ?

  Bovendien ontvangen kerken -bij mijn weten- geen subsidie, vallen daarentegen slechts onder een bepaald fiscaal regiem.
  Groet, Harry

 10. Welke functie bekleedt HM eigenlijk binnen de PKN ? Wie weet dat, jij misschien Cincinnatus (jij schijnt van dat soort feiten meestal uitstekend op de hoogte te zijn 😉 ).
  Harry

 11. [12] Harry,

  Officieel geen enkele en is ze een gewoon "lid".

  Wel zijn de Oranjes van oudsher nauw verbonden met de "hervormde kerk (nu PKN) : Willem de Zwijger , Maurits met de synode van Nassau, koning Willem I
  die de kerkorde van 1816 oplegde enz… tot ik meen 1848 moest
  bij grondwet de vorst behoren tot de hervormde kerk enz…) en geldt de koningin "officieus" als een beschermvrouw voor de PKN maar officieel heeft Trix geen bijzondere
  positie in de PKN.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 12. [10] Mijn tekst over ht randschrift was licht sarcastisch bedoeld. Een religieus randschrift past niet bij een staat die gescheiden is van de kerk, zeker wanneer een grote groep inwoners zichzelf als a-religieus beschouwt.
  Daarnaast lijkt me dat de RK als belangenvereniging haar leden mag vertegenwoordigen op Europees niveau. Als het bijvoorbeeld zou gaan om bijvoorbeeld het recht om een vrije dag op te nemen op 25 december, heeft de RK in mijn ogen een belangrijke stem.

 13. [4]
  [10]
  Tofu, Cin,
  Op het Duitse muntstuk van 2 EURO staat het randschrift: "EINIGKEIT und RECHT und FREIHEIT".
  Dat doet mij toch weer sterk denken aan het duizendjarig rijk, waarvan je zou kunnen zeggen, dat de grondslagen door het Duitsland onder Bismarck gelegd zijn en waarop Hitler probeerde voort te borduren.
  Wat is het randschrift van de Franse Euro ?
  Groet,
  Harry

 14. LIBERTAS LIBERTAS staat er op de rand van de Vaticaanse 2-euromunt. Dat lijkt er meer op!

 15. [11] Laat ons dan het Woord van het Libertarisme gaan verkondigen. We kunnen gewoon op de Heiligenweg gaan staan naast de Scientology, de Hare Krishna’s en de Jehova’s! 🙂

  Krijgen kerken echt geen subsidie? Ik was van mening dat de gebouwen onder monumentenzorg vallen en ze ook van de gemeenten nog heel wat binnen kregen.

 16. [18] kerken krijgen geen dubbeltje van de overheid. Scheiding van kerk en staat. Bepaalde gebouwen vallen onder monumentenzorg. Kerk blijft eigenaar;
  je hebt dan te maken met allerlei regels en veel verboden.

  Diezelfde overheid verwijst mensen met problemen wel door naar de diaconie van de kerken. Momenteel doen veel mensen daar een beroep op: ook veel buitenkerkelijken en veel moslims.

Comments are closed.