Een samenleving is een maatschappij van groepen individuen die interactief met elkaar bezig zijn. Dit op het gebied van sociale bijeenkomsten, handelsuitwisselingen, elkaars privéterrein betreden en onderhavig zijn aan geschreven en ongeschreven regels. De geschreven regels monden vaak uit in wetgeving, zowel op het gebied van strafrecht als privaat recht. Deze regels en wetgeving moeten uniform zijn om eventuele willekeur te vermijden. Dat betekent dat iedereen zich daaraan conformeert binnen een bepaalde afgebakend gebied, dit kan een stad zijn, een regio of zelfs een land.

REGELS

Om deze regels en wetgeving te handhaven wordt er altijd een vorm van bestuur aangesteld die al of niet ‘democratisch’ is gekozen. Als men het niet eens is met deze wetgeving dan moet men altijd de mogelijkheid hebben om zich als regio af te scheiden en daarbij andere wet- of regelgeving in te voeren, mits voldaan wordt aan de lichamelijke integriteit van het individu, dat wil zeggen alleen wetgeving die voldoet aan de klassiek-liberale normen van individuele vrijheden en natuurlijke rechten, zie: www.vrijspreker.nl/blog/?it… .

PIRAMIDE VAN MASLOV

<%image(20051230-Maslov-piramide.gif|323|226|)%>Waarom opteren de meeste mensen voor een vorm van bestuurlijke overheid? Dit heeft te maken met de menselijke psychologische behoeften, zoals uitgebeeld in de Piramide van Abraham Maslov.

1. Allereerst moet men de basisbehoeften bevredigen en dat is het overleven (eten, drinken, warmte, kleding, voortplanting)
2. Vervolgens heeft men behoefte aan veiligheid en bescherming tegen anderen (wet- en regelgeving, uitgevoerd door politie, justitie en defensie).
3. Als derde behoefte bouwt men een uitgebreid netwerk van sociale contacten op (oprichting van sociale organisaties, verenigingen, stichtingen etc.)
4. Daarna speelt de behoefte mee aan individuele waardering en respect (bijv. respect voor andermans meningen en opinies)
5. Als laatste wordt de individuele zelfverwezenlijking geperfectioneerd (de opbouw van kennis, wetenschap en de zoektocht naar individueel levensgeluk).

Als een bepaalde samenleving ontstaat moet er allereerst worden tegemoetgekomen aan de eerste en tweede levensbehoeften. Kijken we naar de opbouw van succesvolle economieën in de wereld dan heeft zich dit zelfde scenario zich afgespeelt. Voorbeelden zijn Singapore, Hong Kong, Taiwan en Chili, om er maar een paar te noemen. Persoonlijke vrijheden werden op de achtergrond geplaatst ten faveure van economische liberalisatie. De vrije markt werd ingesteld om zodoende te kunnen voldoen in de eerste twee basisbehoeften van overleving en persoonlijke veiligheid. Al deze genoemde landen zijn nu voortgeschreden naar de top van de Maslov-piramide en iedereen heeft nu (bijna) het summum bereikt van individuele economische vrijheid. De allerlaatste stap in dit geheel is het bereiken van de persoonlijke individuele vrijheden uiteraard met de daarbij gepaardgaande eigen verantwoordelijkheden.

WESTERSE LIBERALE ONDERGANG

Andere landen zoals Rusland, China en India zitten nog in een ontwikkelingsfase op deze Maslov-piramide. Deze landen komen net vanuit een stadium van fysiologische en veiligheidsbehoeften en schrijden langzaam maar zeker voort richting individuele ontplooiing. Ironisch genoeg is het westen daarentegen op de terugweg. Economische vrijheden worden steeds meer beknot in zowel de VS als de Europese Unie, waardoor uiteindelijk deze ook de persoonlijke vrijheden zullen aantasten. Door middel van steeds beklemmender wordende wet- en regelgeving, zoals eerder al uitgelegd, zie: www.vrijspreker.nl/blog/?it… worden de individuele natuurlijke rechten telkens verder uitgehold en stevenen we in het westen af op de dictatuur. Via socialistische, sectarische en corporatistische belangen worden onze vrijheden één voor één afgekalfd. Te denken valt aan de zichzelf opgelegde censuur in de media, de politieke correctheid, de dreiging om te worden vermoord vanwege een eigen meningsvorming, de invoering van preventieve fouillering, legitimatieplicht, het oerwoud aan overheidscontrolediensten, de flitspalenindustrie en ga zo maar door. Als we werkelijk in een klassiek-liberale samenleving zouden wonen dan waren al deze zaken niet nodig geweest.

POLITIEK KARTEL

<%image(20031214-eu vlag.jpg|87|58|)%>Het voorbeeld van de Europese Unie is dat van een politiek kartel van diverse overheden om alle Europeanen niet alleen te controleren, maar uiteindelijk te kunnen onderwerpen aan hun ideaal van ‘Europese’ samenleving, zie mijn antwoord op het pseudo-liberalisme van de EU: www.vrijspreker.nl/blog/?it… In een Europa van vrije staten is er geen behoefte aan een controlerend orgaan zoals dat zitting heeft in Brussel, maar moeten deze vrijstaten hun eigen grenzen hebben en behouden om zelf hun eigen, bij voorkeur, klassiek-liberale beleid uit te kunnen stippelen.

7 REACTIES

 1. Prima, glashelder artikel, Albert ! Men kan eventueel twee hoofdgangmakers in deze vicieuze maatschappelijke cirkel onderscheiden. Behalve de onbedwingbare, teugelloze machtswellust van politici en ambtenaren zelf die met succes het volk verdelen, is er het alsmaar zichtbaar wordende grotere fiasco van beleid, dat zich o.a. manifesteert in toenemende armoede, verwarring en woede onder het volk, toenemende openbare onveiligheid, etc.
  Deze processen staan niet los van elkaar, maar hebben slechts één oorzaak: de vervreemding van de mens van zijn omgeving (om een Marxistische uitdrukking eens in een andere context te gebruiken), doelbewust veroorzaakt en in de hand gewerkt door het monster van een maffiose democratische corporatistische staat, die het volk brutaalweg durft voor te liegen, dat dit soort ontwikkelingen onwaar, zoniet onvermijdelijk en/of aan het volk zelf te wijten zouden zijn.
  Democratie, zoals men die zich sinds de Franse Revolutie zich ziet ontwikkelen, blijkt dus veeleer een recept voor dictatuur, armoede en moreel verval dan voor vrijheid en welvaart, zoals door F. von Hayek al meer dan een halve eeuw geleden tegen de mainstream in in The Road to Serfdom zo schitterend werd uiteengezet en toegelicht.

  Ik ben erg benieuwd naar je volgende artikel.
  Voorspoedig 2006.

 2. Goeie Albert,

  Je gebruikt mooie woorden, maar de crux is dat de basis van het inperken van persoonlijke vrijheid ligt in het ouderwets machtsdenken. Je zegt: "Via socialistische, sectarische en corporatistische belangen worden onze vrijheden één voor één afgekalfd."

  Daar zit via het corporatistisch belang ook de olie-industrie en Eisenhowers Militair industrieel complex achter. De andere factor is de belangenlobby van de sociale zekerheids industrie, al die (semi-) overheidsinstellingen hebben belang bij het in stand houden van de uit zijn krachten gegroeide overheid.

 3. Precies Kaye,
  We hoeven maar te denken aan het hele PBO-gebeuren met de SER als crimineel topinstituut. En dan heb ik het nog helemaal niet eens over internationale organisaties, zoals de EU.
  Groet,
  Harry

 4. Allemaal heel mooi beschreven.
  En wat vinden jullie van de volgende stap?

Comments are closed.