Wie wil proberen het Libertarisch ideaal via de VARA aan de kijkers over te brengen?
Gevraagd naar HELDEN die in het hol van de leeuw het VRIJHEIDS ideaal durven/willen uitdragen.

Hoe dan ook, ALS je iets doet, laat het ons weten.

Om in het hol van de leeuw te kruipen, komt nu een heel kleine kans. En je weet natuurlijk nooit tot welk resultaat dit kan leiden. Bovendien zijn er misschien ook libertariërs die dit als een leuke happening zien, of als een happening om zelf meer ervaring op te doen. Of nog ander argumenten. Doet er niet toe. Gebruik het!!

Hier volgt een publicatie van MeerVrijheid:
Laat ons weten wat je besluit cq welke ideeën je hebt voor coördinatie.
———————————————
30-jan-2006
VARA zoekt libertariërs voor nieuw debatprogramma
De VARA nam contact op met MeerVrijheid om te vragen of er mensen geïnteresseerd waren om mee te debatteren in een nieuw TV programma dat ter vervanging komt van het Lagerhuis. Aanstaande zaterdag is de selectie voor een groep van 20 mensen. Aangezien progressieve meningen eenvoudig te vinden waren is men nu op zoek naar de wat radicalere meningen zoals bv libertariërs die aanhangen.

Per uitzending zullen drie bekende Nederlanders, bijvoorbeeld een politicus, een filmregisseur en een rapper, een zelf bedachte stellling verdedigen, waarbij zij zoveel mogelijk mensen uit het publiek van hun stelling moeten proberen te overtuigen.

De VARA zoekt nu een totaal nieuw panel van 20 mensen, dat deze bekende Nederlanders met argumenten kan steunen, dan wel met argumenten kan bestrijden.

Men merkte tijdens de zoektocht naar leden voor dit nieuwe vaste panel, dat men voortdurend in de links-sociale hoek terecht kwam.

De VARA zoekt daarom naar mensen die juist rechts georiënteerd zijn (libertariërs zijn overigens niet “rechts”), die van debatteren houden en die het leuk vinden om tegen heilige huisjes te schoppen. Bij voorkeur van middelbare leeftijd.

Men wil zo snel mogelijk een aantal mensen spreken, omdat de VARA op 4 februari een selectie wil houden in Amsterdam. Uit de 60 mensen die de omroep dan uitnodigt, hopen ze 20 debaters te selecteren, die in 13 achtereenvolgende uitzendingen hun mening kunnen laten horen. Zij zullen dit op persoonlijke titel doen.

Wie geïnteresseerd is kan deze week contact opnemen met Mirjam Gulmans.

Mirjam.Gulmans@vara.nl
VARA
Redactie “nieuwe debatprogramma”
035-6711257
Dit document is te vinden op: www.meervrijheid.nl/vara-de…
——————————————————————-

De Vrijspreker is bereid eventuele individuele acties desgewenst te coördineren.
Stuur je acties/intenties/plannen naar info@vrijspreker.nl

58 REACTIES

 1. Het is niet verstandig aan deze vraag tegemoet te komen. Dit heeft alle kenmerken van een hinderlaag. Altijd je eigen slagveld uitkiezen. Als hier libertariërs aan gaan meedoen, zullen zij ons een slechte dienst bewijzen.

 2. [1] Ik zelf zal daar wegens drukke werkzaamheden niet aan mee doen, maar gezien de krachtige stellingname die je hier toch wel aantreft, en die meestal nog hout snijdt ook, wat de sociaal-democraten verkondigen zit niet erg logisch in elkaar, zie ik niet waarom iemand die er wel tijd voor vrij kan maken daar niet aan mee zou doen. Wel vermoed ik dat de organisatoren niet erg best op de hoogte zijn met het libertarisch gedachtengoed, dat merk je bijvoorbeeld heel duidelijk als je de zeer domme retoriek op de SP-site "bewondert", alwaar notabene de voorman zelf het constant zeer demagogisch over neo-liberalisme heeft als iets asociaals en negatiefs, waarmee hij dan de politiek van het huidige kabinet aanduidt, die een nogal socialistisch gehalte heeft. 99 % van de nederlanders heeft geen flauw benul van wat liberalisme eigenlijk is.

 3. Ik stem voor Kim (althans als hij er zelf ook zin in heeft…)!! Je moet nl iemand hebben die snel,fel en eenvoudig een bepaalde mening kan neerleggen en zich bovendien goed kan verdedigen. Bovendien moet hij over lijken durven gaan.

 4. [1] Peterk,

  Hinderlaag ?

  Zoals libertariër terecht opmerkt, heeft 99 % van de Nederlanders geen idee wat e c h t "liberalisme" nu werkelijk is en bestaan er de wildste
  vooroordelen over "kapitalisme".

  Indien die libertariër in dat panel af zou gaan als een gieter, nou ja dan blijft dat gewoon zo….

  Maar als ie gevat voor de dag weet te komen, zouden er wel es wat "zieltjes kunnen gewonnen worden"…

  Groetz,

  Cincinnatus.

 5. Waarom denk je dat men wordt uitgenodigd? Omdat de VARA zo aardig is. Neen, zij zien een opponent. En die willen ze afmaken. Op hun terrein word je in een nadelige positie geplaatst (denk aan het tv-optreden van de heren in smoking). Je wordt opgegeten. Er wordt een discussieleider (uiteraard van de VARA) aangesteld die zeer geroutineerd de tegenstander aan banden legt. De vragen en reacties van de discussieleider zullen bij de VARA-deelnemers bekend zijn en bij de anderen niet (zoals men ook bij het VARA-programma "de beste burgemeester van Nederland" heeft gedaan).
  Jullie hebben er geen idee van hoe geraffineerd de libertariërs zullen worden verlokt de foute uitspraken te doen (de fouten zullen voor de kijker zichtbaar worden door de reacties van de VARA discussie-leden).

  Jullie maken dezelfde fout als koning Harold tegen Willem de Veroveraar.

  Die "een libertariër" en "Mike Madison", jullie zijn ongelofelijk naïef als jullie hier geen valstrik achter zien.

  En nog wat "een libertariër": die "domme retoriek" waar je het over hebt. Die gebruikt links altijd expres, dat houdt hen aan de macht. Dat doen ze welbewust omdat ze de echte discussie niet kunnen winnen. Ze weten dat en daarom gebruiken ze die retoriek. En ze zijn er echt goed in (kijk om je heen. De SP zit in de kamer, GL zit in de kamer, de PvdA zit in de kamer en wij niet). En omdat ze dat weten, zullen ze de libertariërs ook alleen maar uitnodigen in een setting waarin de libertariërs zullen worden afgemaakt. Dringt het nu een beetje door?
  Lees "the art of war" van Sun Tzu.

  Ridderlijk gedrag is niet van deze tijd. Dit zal een zeer slechte beurt voor het libertarisme worden.

 6. [4]
  Als het programma goed bekeken wordt en je gaat af als een gieter, dan is het libertarisme niet meer onbekend maar bekend foutief. Degenen die dit jaar nog wat willen lanceren, kunnen het dan veel moeilijker of onmogelijk moeilijk krijgen.

 7. [5] Peterk, Tuurlijk is het een valstrik, zo naief ben ik natuurlijk ook niet! Daarom heb je iemand nodig die de in vorige reactie kenmerken (plus een paar andere) heeft.

  Wat is er beter dan iemand overwinnen op z’n landgoed?

 8. [4] Cin,

  Waarom ga jij niet?
  Het gaat om de ideeen, en niet om iemands woonplaats of nationaliteit.
  (Een echte libertarier verwerpt het idee van een natie toch?).

  Afgezien van de oorlog in Irak/Iran, deel ik ca. al je meningen.

  Als jij er geen hinderlaag in ziet of het risico wel wil nemen, zou ik jou ons graag zien vertegenwoordigen.

  Groeten,

  M

 9. [8] eM,

  Dank je.Dat is een aardig compliment maar (afgezien van praktische bedenkingen) in real life ben ik een verlegen mens wier bijdrages in
  discussies omgekeerd evenredig zijn met het aantal deelnemers.Daar komt nog bij dat een snedig antwoord mij
  altijd 24 uur later binnen valt 🙂

  Groetz,

  Cincinnatus.

 10. [6] Peterk,

  Zou de VARA soms weet gekregen hebben
  dat jij in het geheim aan een projekt aan het werken bent en alvast in een
  "pre-emptive strike" het libertarisme proberen te bekladden ? 🙂

  Maar je maakt wel goede punten.

  Toch zoek ik er zelf deze keer niet
  al te veel achter.Ik denk niet dat de
  VARA met een geheime agenda opereert om
  het libertarisme te fnuiken om de éénvoudige reden dat de libertarische
  beweging amper iets voorstelt…

  En verder is het ook zo dat als men weet dat er een hinderlaag ligt, men
  zich er kan op voorbereiden.Er zijn in
  de kleine libertarische beweging toch enkele mensen met media-ervaring die alles weten van hoe het er in zulke programma’s aan toe gaat en misschien
  tips hebben hoe niet in de gezette strikken te lopen.

  Waar ik ook moet aan denken,is het beruchte debat tussen Marcel Van Dam en Pim Fortuyn in het lagerhuis destijds.Pim werd gedemoniseerd dat het niet meer netjes was maar dat had
  een averechts effect en voor z’n politieke carrière een geweldige boost
  (helaas heeft de demonisering hem anderzijds ook allicht z’n leven gekost).

  Verder zal vroeg of laat elk projekt via de mainstream-media passeren….als jij met jouw projekt voor de dag komt en het heeft wat succes, zal de mainstream-media er zich ook gaan mee moeien en ook je woorden verdraaien,in interviews editen ,je tegenstrevers meer aan het woord laten en het libertarisme in een kwaad daglicht zetten….

  En een laatste punt van overweging :
  de VARA gaat so wie so een "libertariër" in dat panel zetten : als ze er geen "echte" vinden , wordt het wel een JOVD-bal die zogezegd pro-liberalisme en pro-vrije markt is.Dat gaat de liberale zaak ook geen goed doen.Dan maar beter
  the real stuff.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 11. [10] Pim kwam met een goedliggend programma. Het libertarisme is twee stappen te ver voor de gemiddelde Nederlander. Te moeilijk te begrijpen en het schetst een maatschappij die te veel risico’s herbergt.
  Dat komt niet over het voetlicht. Absoluut niet.

  Ik denk dat jij ook wel weet dat de VARA een PvdA-club is en dat zij ook wel weten dat libertariërs één van de weinige groepen mensen in Nederland zijn die ze niet weten in te pakken, die goed van de tongriem gesneden zijn, die gelijk hebben, die zich steeds meer laten horen en die als groep steeds groter worden.
  Voeg daaraan toe dat de gewone burger steeds ontevredener wordt en dus steeds ontvankelijker wordt en taaarrrriiiiinnnngggg….. je hebt een mogelijk gevaar.

 12. [11] Peterk,

  Van die VARA valt inderdaad niks goed te verwachten (en allicht dat ze niet meer de fout gaan maken die ze bij Pim F. wel hebben gemaakt).

  Bij nader inzien denk ik dat je gelijk
  hebt dat deelname aan dit panel inderdaad onwijs is en dat het beter is om rustig te investeren in de uitbouw van eigen "media" zoals bijv de vrijspreker.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 13. Ik vertrouw het initiatief van de VARA niet. Volgens mij worden geïnteresseerden aan de VARA-poort opgewacht door Obersturmbahnführer Marcel van Dam himself, die libertariërs en klassiek-liberalen "buitengewoon minderwaardige mensen" vindt. Ik bel alvast Thom de Graaf voor een onderduikadres.

 14. [12] Ondertussen heb ik nog wat over gedacht en ben weer helemaal uit m’n zoete hallucinatues ontwaakt.

  Ik heb m’n teevee destijds buitengesmeten omdat ik ziek werd van het manipulatieve mengsel van gefilterd nieuws, halve waarheden, zogenaamde experten (ik herrinner me die baardmans Maarten van Rossum die te pas en vooral te
  onpas werd opgevoerd als Amerika-kenner) enz….

  Misschien wordt het tijd dat ik maar
  weer es een weekje naar NOVA kijk om
  me weer goed te herrinneren hoe
  (s)linx deze lui feitelijk zijn.

  Peter heeft (vrees ik) gelijk : bezint eer ge begint….

  Groetz,

  Cincinnatus.

 15. [5] Om op tv een debat te winnen moet je de regie op je hand hebben. Zelfs bij Buitenhof wordt de discussie inmiddels overduidelijk geregisseerd. Buitenstaander Pim Fortuyn wist alleen munt te slaan uit tv-optredens door NIET mee te doen met het spel en dus niet te debatteren. Dat kan ook.
  Maar gaat het hier om winnen?

 16. Lijkt me ook niet handig om hun spelletje mee te speelen. Hun vragen, hun regie, hun publiek. Je moet wel erg sterk in je schoenen staan wil je niet afgemaakt worden. ‘Winnen’ kan je helemaal vergeten. (en het is zo simpel te knippen in een uitzending……)

 17. Ik ben het eens met het ‘nee’ kamp. Het is op het grondgebied van de rooie fascisten en op hun voorwaarden. Er zal geen neutraal debat zijn, zij hebben ‘bad guys’ nodig om het ‘superieure’ soosjalisme van de Vara c.s. aan te spiegelen. Laat die lui maar lekker collectief masturberen op hun zelfingenomenheid…

 18. Ik heb zelf een enorme hekel aan de VARA en ga liever naar een VPRO-programma toe, omdat deze laatste een meer vrijdenkende stroming is, waarin libertariërs zich goed in kunnen vinden en deze staan ook meer open voor andere meningen. Ik herinner mij het optreden van Pim Fortuyn met Marcel van Dam en dat was ook keurig geregisseerd door de VARA-kliek en Pim werd voor ‘minderwaardig’ mens uitgemaakt, hij werd dus een ‘Untermensch’ genoemd, alleen omdat hij een andere mening had dan de socialisten. Kijk, deze propagandisten hebben de vragen al lang doorgespeeld naar hun metgezellen, dat hebben ze altijd gedaan (zie de verkiezing van Job Cohen tot ‘beste’ burgemeester van het jaar). Als het een programma is van de VPRO, TROS of EO, dan meld ik mij meteen aan.

 19. Ik heb diverse keren voor VARA TV (Barend & Witteman) opgetreden en heb allesbehalve de indruk dat de zaak daar gemanipuleerd werd. Dus mijn steun om mee te doen hebben jullie!

 20. Je moet ze ook niet willen aanpakken door er keihard in te gaan.

  Je moet ze eerst wijzen op gemeenschappelijke doelen, een beter Nederland en meer vrijheid voor mensen.

  Verder moet je hun ideeen belachelijk maken met voorbeelden uit het verleden en een flinke dosis sarcasme.

  En van te voren moet je een lijst aanleggen met argumenten + sarcasme voordat je uberhaupt ergens aan begint en niet allemaal een (net wat) andere mening hebben.

  Da’s moeilijk, ja…

 21. BNN zou ook een leuke kandidaat zijn, maar die hebben dit soort programma’s niet.

  Verder wordt zo’n debat nooit gewonnen op argumenten maar of dat je de kijker op je hand krijgt.

 22. Afhankelijk van de omstandigheden zal de ene keer meer gemanipuleerd worden dan de andere. Bovendien zal de forumleiding de regie vermoedelijk strak in de hand houden. En hoe verweer je je tegen een BN-er, wanneer je zou worden afgeschilderd als "EEN MINDERWAARDIG MENSCH".
  Vooral rode fascisten raken namelijk bijzonder gauw in vervoering van de kretologie van een coryfee en zijn dus hypergevoelig voor manipulatie.

 23. De meeste mensen hebben al dingen als regie en montage genoemd als mogelijke elementen van manipulatie. Ik zou er nog een aan willen toevoegen; selectie.

  Het staat de VARA vrij om iemand te kiezen die eigenlijk niet tegen deze taak is opgewassen. Die kan dan functioneren als een stroman. Waarmee de libertarische zaak als nog in zijn hemd wordt gezet.

  Ik lees Atlas Shrugged sinds 1987 1 a 2 keer per jaar en kan me niet aan de indruk onttrekken dat de hoofdpersonen uit dat boek nooit op dit aanbod zouden zijn ingegaan. Zij zouden rustig blijven werken aan de opbouw van hun eigen netwerk.

  AS is niet altijd een goede leidraad voor onze huidige tijd maar in dit geval is de parallel toch wel heel opvallend.

 24. Kan een van de Admins eens een poll plaatsen die hier over gaat?

  A) Ja: Wel gaan.

  Ik vertrouw de VARA ze zullen het programma niet ten gunste van hun eigen standpunt manipuleren.

  B) Nee: Niet gaan.

  De VARA is een volkomen onbetrouwbare partner om mee samen te werken.
  Zij zullen het programma zo manipuleren dat het in het voordeel van hun eigen standpunt is.

 25. Het is de VARA natuurlijk ook te doen om het spektakel, met alleen eensgezinde meningen ben je snel klaar met de discussie. Kijkcijfers dus ! Dat het een vijandige omgeving is, moge duidelijk zijn. Maar het is wel een leuke gelegenheid om eens buiten het kringetje te treden.
  Voor een discussie over De Toekomst / MeerVrijheid optreden zie hier het volgende voorbeeld: http://vpro.react.nl/progra

 26. [25]
  Aad,
  beschouw je het als "leuk"? Helaas kan ik het niet met je eens zijn. Het tegengaan van zoveel ellende en misgelopen levensvreugde door deze overheid wil ik eigenlijk niet op het spel zetten voor "leuk". En het zal niet de enige reden zijn als onze poging de overheid te verslaan niet lukt, maar een verkeerde afloop bij een dergelijk programma maakt het wel weer moeilijker. En dat is iets wat we natuurlijk moeten vermijden, omdat het al moeilijk genoeg zal zijn de politieke elite te verslaan.

 27. [26] nou ja, aardig dan. In ieder geval past het wel binnen de nieuwe strategie van MeerVrijheid om zich meer op de traditionele media te richten.

 28. De kans op manipulatie is aanwezig, en de kans op een afgang ook (ook *zonder* manipulatie – ook dan kan het gebeuren dat je even met je bek vol tanden komt te staan, en dan heeft de tegenstander "gewonnen").

  Ik denk echter niet dat het libertarisme hier iets te verliezen heeft. Zie de reacties van Cincinnatus hierboven, die geven ongeveer weer hoe ik er over denk.

  Als je hier aan mee doet, moet je er wel rekening mee houden dat je de kans loopt Bekende Nederlander te worden, iets waar je zin in moet hebben. (Ik persoonlijk zit daar helemaal niet op te wachten.)

  Samengevat heeft het libertarisme er niets mee te verliezen, maar de persoon in kwestie wel – houd daar rekening mee.

  [24]Een poll lijkt me op zich niet nodig – iedereen kan voor zichzelf beslissen of hij hier aan mee doet. Aan de andere kant ben ik wel benieuwd naar de uitkomst van zo’n poll.

Comments are closed.