Een inburgeringsexamen kan nog de indruk wekken dat het wel goed komt met immigranten die ervoor slagen, zij zullen gemiddeld toch vaker een beroep op sociale voorzieningen doen dan autochtonen. De arbeidsparticipatie van immigranten is gemiddeld 10% lager en hun werkloosheid 2 tot 3 keer hoger dan die van de autochtone bevolking.(1) Dat komt de inburgering, maar ook de economie natuurlijk niet ten goede.

Het Nederlandse CBS is dat ook al opgevallen: “Ruime sociale voorzieningen in het bestemmingsland vormen een belangrijke verklaring voor de achterstand van immigranten op de Europese arbeidsmarkten: de werkloosheid onder immigranten is relatief hoog in lidstaten met ruimere sociale voorzieningen.”(1)

Door de aantrekkingskracht van de verzorgingsstaat (die een actieve deelname niet noodzakelijk maakt) en de onaantrekkelijk hoge belastingen (die diegenen frustreren die hard willen werken als er ook behoorlijk aan verdiend kan worden) trekken de EU landen ook nog eens 84% van de laaggeschoolde- en de VS 54% van de beter opgeleide (en meer gemotiveerde) immigranten aan.(2) Daar komt nog bij dat het asielshoppen (naar het land gaan met de ruimhartigste opvang en sociale voorzieningen) in de EU nog steeds uiterst aantrekkelijk is.

Nu wil de EU ook graag eens wat van die beter geschoolden aantrekken en meent dat ze met net zo’n Green Card als het succesvolle origineel van de VS dat wel even kan regelen.(3) Niet alleen trekt de EU daarmee de immigratiepolitiek van de afzonderlijke leden naar zich toe, ze verbloemt vooral de oorzaak van de steeds groter wordende achterstand ten opzichte van
de VS: de kostbare collectieve systemen, de hoge belastingen (en er komt meer: kerosine-tax, EU-tax) en zichzelf … de belastingslurpende, symptoombestrijdende en beter opgeleiden wegjagende EU.

bronnen:
1. http://www.cpb.nl/nl/news/2004_35.html
2. http://euobserver.com/9/20603
3. http://www.brusselsjournal.com/node/611

Bijdrage van Vincent

28 REACTIES

 1. Harry, Als ik het goed begrijp steunen onze democratisch verkozen leiers met ons belastinggeld terroristische acties die tot doel hebben joden en het jodendom te vernietigen, correct, is dit echt waar? doet me vaag denken aan iets met en Adolf. en als dit waar is dan zijn wij dus met z’n alle medeverantwoordelijk want wij financieren dit dmv van democratisch vastgestelde afspraken toch ?

  conclusie: zijn we allemaal NAZI’s of denk ik nu te collectivistisch socialistisch

  Gelukkig nieuwjaar

 2. [2]
  Marc,
  Zo kun je dat niet stellen. Lees:
  http://trans-int.blogspot.c
  http://trans-int.blogspot.c
  http://eufunding.org/accoun

  Maar om een idee te krijgen citeer ik uit de laatste webstek (OLAF is het Europese bureau voor fraudebestrijding. Zie: http://www.eu.int/comm/anti…)

  “However, still unanswered is the question: Where has the taxpayers’ money gone?

  The potential scale of abuse is extensive. OLAF’s work covers ¤ 391.3 million in direct assistance between November 2000 and February 2005. A further ¤ 1.8 billion has been transferred in indirect aid since 1993. Additionally, sovereign European states have donated similar amounts over that time period.

  Of greater concern is the attitude of the European Commission. In its statement on OLAF’s deliberations, Brussels has made three brazen claims:

  First: "OLAF has arrived at the same conclusion as the European Commission: there is no proof that EU taxpayers’ money has been used to fund Palestinian terrorism or other illegal activities."

  In light of the above, the Funding for Peace Coalition suggests that this claim must be seen as an inexactitude employed to suit the EC’s spin.

  Second: "The EU contribution helped to alleviate poverty…"

  Certainly, some of the money has gone to help some Palestinians. However, as the World Bank has continued to stress, poverty has not been and will not be alleviated by aid.

  "You cannot substitute donor assistance and money for a fundamental change in the policy environment." – Nigel Roberts, the World Bank’s country director for the West Bank and Gaza Strip. [Related story]

  Indeed, if the aid was effective in alleviating poverty, the World Bank may not have been moved to comment "55% of those who receive emergency assistance are not needy…. 32% of the needy do not receive emergency assistance." [Related story]
  If the aid has been effective, then Muhammed Dahlan, Abu Mazen’s close ally, would hardly have stated in August 2004 that all of the funds which foreign countries had donated to the Palestinian Authority, a total of $5bn "have gone down the drain, and we don’t know to where." [Related story]

  To put it bluntly, aid has been diverted and the EC cannot admit it.

  Third: "…international donors now pay into the very same Single Treasury Account that EU conditions put in place".

  However, OLAF’s press release states very boldly:

  ….risks of misuse of the PA budget and other resources cannot yet be excluded. This is primarily due to the fact that the internal and external audit capacity in the PA remains underdeveloped.

  Pursuing OLAF’s logic, this means that at least some of the ¤ 105.8 million of European taxpayers’ money, which was transferred to the PA directly and via the World Bank in 2004, has disappeared. Evidently, the EC needs to be reminded that funding corruption is a contravention of the EU’s constitution.

  The public is left to question how, after over two years of investigation and with the full weight of EU resources behind it, OLAF could not form a stronger case. After all, the public domain is full of disclosures.

  For example, OLAF requested and was provided with an advance copy our own report. This detailed how over 20 PA employees, supported from the PA budget, carried out terrorist attacks.

  In February 2005, The Financial Times of London reported how Chairman Arafat had consistently raided the wealth of the PA. Similarly, Khaled Abu Toameh noted in the Jerusalem Post that hundreds of Palestinian policemen, whose salaries were paid for by the PA budget had participated in acts of violence on behalf of the Aksa Martyrs Brigades or Hamas. No amount of self-congratulation from the EC can ignore those facts.

  In summary, the Funding For Peace Coalition is content to leave the final words to OLAF:

  There are consistent indications to support the hypothesis that it cannot be excluded that some of the assets of the PA may have been used by some individuals for other than the intended purposes.”

  en laat de conclusies m.b.t. EU-funding van terroristen graag aan de lezer over.
  Maar persoonlijk zou ik durven stellen, dat in elk geval uit de rapportage van OLAF geconcludeerd moet worden, dat de EU zich moedwillig heeft schuldig gemaakt en wellicht nog steeds schuldig maakt aan verduistering van aanzienlijke bedragen EU-belastinggeld waarschijnlijk t.b.v. de financiering van Palestijns terrorisme.
  Gelukkig Nieuwjaar.
  Groet, Harry

 3. Het blijft een belangwekkend artikel om alles in zijn juiste perspectief te plaatsen:

  http://jonjayray.netfirms.c

  Belangwekkend omdat het de mythe ontkracht dat de nationaal SOCIALSTEN extreem rechts zijn.

  Je ziet nu onder het SOCIALSTISCHE Euro-reich dat de zelfde LINXE streken weer boven komen..

 4. [4]
  Heel nuttig dat artikel nog eens naar voren te brengen, Nedergulag.
  Na lezing ervan vraag ik me af, waarom we Hitler niet een gewone Marxist zouden noemen, zoals sociaaldemocraten dat ook zijn. De klassenstrijd gaat ontegenzeggelijk gewoon door. Het enige verschil met het tijdperk 1789-1945 is, dat hij na 1945 *heimelijk* wordt voortgezet. Er is sprake van een KOUDE KLASSENSTRIJD.

  Men kan zelfs volhouden, dat door het succes van het kapitalisme de klassen geheel dreigden te verdampen, waardoor socialistische politici brodeloos dreigden te worden en dat bij gebrek aan klassen de westerse socialistische leiders doelbewust een nieuwe achterban creeerden: de islamitische (onder-)klasse, daarbij in de kaart gespeeld door de oliecrisis van 1973.
  Goed Nieuwjaar.
  Groet, Harry

 5. [5] Helemaal mee eens Harry. De EU-dictatuur komt langzamerhand de meesten van de gewone Europeanen de strot uit, ongeacht hoeveel doorgestoken kaart ‘enquetes’ er worden uitgevoerd door nepbureau’s als NIPO etc. Alleen maar om de eurocratische elite te behagen. Weg ermee en ook weg met die verschrikkelijke politici.

 6. [6]
  Karel de Grote,
  Enige feiten t.b.v. de Algemene Ontwikkeling van jeugdigen op het Lager Onderwijs en van het ouderenonderwijs:

  Staatsgreep 1918 ? ‘Vergissing’ van Troelstra (Nederlandse Marxistische geschiedsschrijving);
  Hitler ? Een gewone Marxist (feitelijke constatering);
  WO-II ? ‘Vergissing’ van een Marxist (die de tekenen des tijds had misverstaan).
  🙂

 7. [6] Die enquetes zijn er om sociale druk op te leggen aan de aanhangers van het ‘minderheids’ standpunt. Mensen hebben de (al dan niet aangeleerde) neiging om zich aan te passen aan wat in hun omgeving als ‘sociaal gewenst’ gedrag wordt gezien. Want als een ‘democratische’ meerderheid van 73% vind dat de EU de snelweg naar het paradijs is, hoe haal je het in je hoofd om tegen zo iets ‘goeds’ te zijn. De EUrocraten hebben geleerd van de fouten van hun communistiese broeders in het voormalige Oostblok. Daarnaast zitten een aantal van die ‘broeders’ nu in de Europese commissie en -parlement als ‘democraat’. Het is net als met die vos die wel zijn haren verliest maar niet zijn streken.

  Een aardig boek over dit soort gedrag is: "Influence: Science and Practice" van Robert B. Cialdini.

 8. [2] Marc,
  Hier een link naar forum.pagina. Marc Bajema steekt een dergelijk betoog af. Ben jij dat ?
  (We hebben hier nog iemand die Marc heet.)
  http://www.forum.vrijspraak
  Met dat artikel ben ik het helemaal eens.

  [4]
  Het forum-artikel zit helemaal op de lijn van Bat Ye’or en Oriana Falacci.

  Groet,
  Harry

 9. Update okt 2007: Het is geen "green" maar "blue"-card geworden. Lees verder dit uitstekende artikel van Syp Wynia: http://www.elsevier.nl/opin
  "Brusselse bemoeials, blijf van onze immigratie af.
  De Europese Blue Card die Brussel wil invoeren is overbodig en riskant. Landen moeten zelf bepalen welke immigranten ze willen binnenlaten. Hoogopgeleiden mijden Europa omdat de belastingen te hoog zijn, daarom gaan ze naar de Verenigde Staten…"

 10. http://blog.360.yahoo.com/b… [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]debt get loan payday[/url] <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>debt get loan payday</a> [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]forum poker on line[/url] http://blog.360.yahoo.com/b… <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>forum poker on line</a> http://blog.360.yahoo.com/b… [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]free poker[/url] <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>free poker</a> [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]probabilità poker[/url] <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>probabilità poker</a> http://blog.360.yahoo.com/bhttp://blog.360.yahoo.com/b… [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]www casino online[/url] <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>www casino online</a>

 11. [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]caller download hotlink ringtones[/url] <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>caller download hotlink ringtones</a> http://blog.360.yahoo.com/bhttp://blog.360.yahoo.com/b… [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]digi caller ringtones[/url] <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>digi caller ringtones</a> <a href=http://groups.msn.com/10-be…>best online casino sports betting</a> http://groups.msn.com/10-be… [url=http://groups.msn.com/10-be…]best online casino ranked[/url] http://blog.360.yahoo.com/b… <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>video poker machine</a> [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]video poker machine[/url] [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]roulette on line gratis[/url] http://blog.360.yahoo.com/b… <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>roulette on line gratis</a>

 12. http://blog.360.yahoo.com/b… [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]party poker bonus[/url] <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>party poker bonus</a> http://360.yahoo.com/blog-l… <a href=http://360.yahoo.com/blog-l…>casino online kostenlos</a> [url=http://360.yahoo.com/blog-l…]casino online kostenlos[/url] [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]free poker[/url] <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>free online texas hold em poker</a> http://blog.360.yahoo.com/bhttp://blog.360.yahoo.com/b… <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>streep poker gratis</a> [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]streep poker gratis[/url] http://360.yahoo.com/blog-m… [url=http://360.yahoo.com/blog-m…]regles poker holden[/url] <a href=http://360.yahoo.com/blog-m…>regles poker holden</a>

 13. <a href=http://360.yahoo.com/blog-e…>black jack gratis</a> [url=http://360.yahoo.com/blog-e…]black jack gratis[/url] http://360.yahoo.com/blog-e… <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>america cash loan payday</a> http://blog.360.yahoo.com/b… [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]america cash loan payday[/url] [url=http://360.yahoo.com/blog-1…]online casino gratis[/url] <a href=http://360.yahoo.com/blog-1…>online casino gratis</a> http://360.yahoo.com/blog-1http://360.yahoo.com/blog-I… [url=http://360.yahoo.com/blog-I…]jeu de roulette gratuites[/url] <a href=http://360.yahoo.com/blog-I…>jeu de roulette gratuites</a> http://360.yahoo.com/blog-1… [url=http://360.yahoo.com/blog-1…]virtual kasinos[/url] <a href=http://360.yahoo.com/blog-1…>virtual kasinos</a>

 14. http://360.yahoo.com/blog-l… <a href=http://360.yahoo.com/blog-l…>kostenloses online spiel raum</a> [url=http://360.yahoo.com/blog-l…]kostenloses online spiel raum[/url] http://360.yahoo.com/blog-b… [url=http://360.yahoo.com/blog-b…]beste spiel raum[/url] <a href=http://360.yahoo.com/blog-b…>beste spiel raum</a> http://360.yahoo.com/blog-A… <a href=http://360.yahoo.com/blog-A…>roulette en ligne gratuites</a> [url=http://360.yahoo.com/blog-A…]roulette en ligne gratuites[/url] [url=http://360.yahoo.com/blog-I…]bonus gratuits casino[/url] http://360.yahoo.com/blog-I… <a href=http://360.yahoo.com/blog-I…>bonus gratuits casino</a> [url=http://360.yahoo.com/blog-u…]online casino test[/url] <a href=http://360.yahoo.com/blog-u…>online casino test</a> http://360.yahoo.com/blog-u

 15. [url=http://poker-spiel-download…]poker spiel download freeware[/url] <a href=http://poker-spiel-download…>poker spiel download freeware</a> http://poker-spiel-downloadhttp://blog.360.yahoo.com/b… <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>motorola ringtones maker</a> [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]motorola ringtones maker[/url] [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]advance cash fax no payday[/url] <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>advance cash fax no payday</a> http://blog.360.yahoo.com/b… [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]casino internet[/url] <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>casino internet</a> http://blog.360.yahoo.com/bhttp://blog.360.yahoo.com/b… <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>carte gioco</a> [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]carte gioco[/url]

 16. [url=http://360.yahoo.com/blog-N…]wireless credit card machine[/url] http://360.yahoo.com/blog-N… <a href=http://360.yahoo.com/blog-N…>wireless credit card machine</a> http://360.yahoo.com/blog-m… [url=http://360.yahoo.com/blog-m…]trampas casinos[/url] <a href=http://360.yahoo.com/blog-m…>trampas casinos</a> http://blog.360.yahoo.com/b… [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]free ringtones tracfone[/url] <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>free ringtones tracfone</a> [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]streep poker online[/url] http://blog.360.yahoo.com/b… <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>streep poker online</a> <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>cash international loan payday services</a> http://blog.360.yahoo.com/b… [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]cash international loan payday services[/url]

 17. [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]1st premier bank credit card[/url] <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>bank card credit premier</a> http://blog.360.yahoo.com/b… [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]all slots casino[/url] <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>all slots casino</a> http://blog.360.yahoo.com/b… [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]holdem poker spielen[/url] <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>holdem poker spielen</a> http://blog.360.yahoo.com/b… [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]payday loan application[/url] http://blog.360.yahoo.com/b… <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>payday loan application</a> [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]jugar interactivo portal internet[/url] <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>juego interactivo linea</a> http://blog.360.yahoo.com/b

Comments are closed.