“Het paradoxale karakter van de ideologie van de Amerikaanse revolutie”

Inleiding door Henri Serton.

Let Op! In afwijking van de gebruikelijke eerste dinsdag van de maand vindt deze Bijeenkomst op dinsdag 21 februari plaats

Er is geen bijeenkomst op 7 februari!! *)


Op de komende LP Bijeenkomst dinsdag 21 februari om 20.00 u. geeft Henri Serton een lezing met de titel :

“Het paradoxale karakter van de ideologie van de Amerikaanse revolutie”

Hoewel de Amerikaanse revolutie een eigen karakter had, is het toch opvallend dat met name de ideologische inspiratie van die revolutie uit Groot-Brittannië afkomstig was.
De founding fathers waren goed bekend met de Engelse geschiedenis en filosofie. Zij beriepen zich dan ook voornamelijk op de ideeën die gebruikt waren om de Glorious Revolution van 1688 te rechtvaardigen.

En hier toont zich de paradox. De Amerikaanse revolutionairen streden tegen de Engelse overheersing en rechtvaardigden die strijd met een ideologie die afkomstig was uit het land van haar tegenstander.

Henri zal eerst de ideeën achter de Glorious Revolution toelichten en dan vertellen wat die Glorious Revolution was. Ook zal hij het resultaat evalueren.
Vervolgens zal hij kort schetsen hoe de situatie in de nieuwe wereld was in de 18de eeuw. Dan behandelt hij de grieven van de kolonisten en de ideeën die ze gebruikten om die te rechtvaardigen. Tenslotte zal Henri uitleggen hoe die ideeën tot een revolutie leidden.

Henri zal afronden met een korte evaluatie van de Amerikaanse revolutie en wat het belang van dat gebeuren is voor ons als libertariërs in het hier en nu.
——————————————
Bio van Henri Serton (1958):
Als 16-jarige als onderhoudsschilder begonnen werd Henri via een Colloquium doctum toegelaten op de Katholieke Leergangen in Tilburg en volgde daar een HBO-lerarenopleiding geschiedenis. Via de hard-rock band Rush ontdekte hij midden jaren-’80 Ayn Rand, en raakte daarna bekend met de de Oostenrijkse school en filosofie.
Begin jaren-’90 was voor een korte tijd bestuurslid lid van Stichting Studie Objectivisme Nederland, en is Redactielid en medestichter van het Objectivistisch blad “Galt’s Gazet”.
In 1998 vond hij zijn werkkring in het onderwijs.
Henri is sinds oktober 2005 Vrijspreker-schrijver.
——————————————————–
LET OP: Ook de MAART bijeenkomst is verplaatst:
Die is met een week uitgesteld tot dinsdag 14 maart.
Vanaf April weer iedere 1e dinsdag vd maand.

———————————————————
Voor meer informatie over de Bijeenkomsten kunt u met ons contact opnemen via de onderstaande communicatiemogelijkheden:
Toine Manders, Voorzitter Libertarische Partij
Libertarische Partij , p/a Haags Juristen College
Landgoed Marlot Leidsestraatweg 77A, NL-2594 BB ‘s-Gravenhage
T 070-4262600 F 070-4262610
vrijh@wanadoo.nl www.LibertarischePartij.nl

3 REACTIES

 1. http://www.nd.nl/Document.a

  Nederlands Dagblad, 20 januari 2006

  Zalm: crisis economie reëel risico
  van onze redactie economie

  DEN HAAG – Nederland moet volgens vice-premier Zalm (Financiën) ernstig rekening houden met de mogelijkheid dat een nieuwe, maar deze keer veel ernstiger, economische crisis uitbreekt.Het risico is volgens hem ‘reëel’ dat de Amerikaanse dollar als gevolg van het uit de hand gelopen begrotingstekort en handelstekort in de VS snel gaat devalueren. Dat zou Europa veel meer schade berokkenen dan de Verenigde Staten.

  Zalm: ,,Elke dag dat ik de krant opensla en zie dat de euro nog één dollar twintig kost denk ik: hè, hè. Het gaat nog goed. Maar als beleggers gaan twijfelen of zij nog wel de enorme Amerikaanse tekorten moeten financieren en als dit geld vervolgens naar Europa uitwijkt, dan kan het snel gaan. Er is een reëel risico dat de dollar wegglijdt. De schade zou in Europa veel groter zijn dan daar.”

  Economisch analisten waarschuwen al zeker twee jaar voor het risico dat de Amerikaanse economie uit balans raakt, met een monetaire crisis en economische recessie tot gevolg. Een dollarcrisis zou de Europese export naar de VS bemoeilijken omdat Europese producten dan relatief veel duurder worden. Zo ging in de jaren negentig Fokker failliet, mede omdat haar vliegtuigen door de dure gulden in de VS onverkoopbaar waren geworden.

  Tot dusverre deinsden Europese ministers nog terug voor openlijke kritiek op het Amerikaanse monetaire en begrotingsbeleid. Wel werd in bedekte termen zorg geuit. Het begrotingstekort van de VS is echter snel opgelopen tot zo’n 320 miljard dollar eind 2005. Het tekort op de lopende rekening bedraagt inmiddels ruim 800 miljard dollar. Zalm wees er gisteren op dat de situatie zo nijpend begint te worden dat hij zich moet uitspreken. ,,Een zachte landing behoort nu nog tot de mogelijkheden, maar het wordt wel tijd dat er iets gaat gebeuren.”

  Zalm hoopt dat de regering-Bush al op korte termijn een plan maakt om de begrotingstekorten terug te dringen en zo het vertrouwen van de financiële markten te herstellen. Dat wordt nog een enorme krachttoer, tekende hij aan, vanwege de astronomische kosten van de vredesoperaties in Irak. ,,De Amerikaanse overheid heeft aanzienlijke internationale verplichtingen op zich genomen.”

 2. [1]
  Is dan stap twee dat we in "ons belang" geld aan Amerika moeten leveren om hun begrotingstekort te verkleinen, en als compensatie voor de "opbouwwerkzaamheden" van de Amerikanen in de wereld? Uiteraard goed voor de export, zolang we maar bereid zijn de belasting (subsidie) op te hoesten.

 3. "Nederland moet volgens vice-premier Zalm (Financiën) ernstig rekening houden met de mogelijkheid dat een nieuwe, maar deze keer veel ernstiger, economische crisis uitbreekt."

  Weet je wat ik nu weer zo opmerkelijk(?) vind? Die ‘radio’stilte. Indien Zalm in het intervieuw had gezegd dat bijvoorbeeld ‘uit nieuwe cijfers zou blijken dat de Nederlandse economie volgend jaar met een 0,5 procent extra uit het dal zal klimmen’ dan zouden we dat bericht heden ochtend op alle teleteksten, Nu.nl’s, NOB-nieuwsen, RTL-nieuwsen, etc. hebben kunnen teruglezen cq horen. Het is toch immers de minister van Financieen die hier spreekt. Maar… Niets. Helemaal niets. Radio stilte! (Voor de storm?)

Comments are closed.