maandag 23 januari 2006 19:45 Net 3

zaterdag 28 januari 2006 14:20 Net 1 (Herhaling)

De Toekomst. Aflevering: Arm en Rijk

Terwijl de één in de rij staat voor de voedselbank, dineert de ander voor het goede doel. Is de Nederlandse verzorgingsstaat iets van vroeger en wordt de kloof tussen rijk en arm steeds groter? In de derde aflevering van De Toekomst een portret van de nieuwe armen en hun weldoeners.

Heeft Nederland in 2020 inderdaad een ‘leger’ van twee miljoen kanslozen, zoals minister De Geus in 2004 voorspelde? Hoe moeten de laaggeschoolde werknemers, de werklozen en de mensen die nauwelijks Nederlands spreken gaan rondkomen in de toekomst, wanneer de verzorgingsstaat tot een minimum teruggebracht is en het eenvoudige werk naar het buitenland is verdwenen?

De libertariërs van de stichting Meer Vrijheid zijn in ieder geval duidelijk: de verzorgingsstaat kweekt hulpelozen, maar straks moeten burgers weer leren zelfredzaam te zijn. En mocht het met de zelfredzaamheid niet helemaal lukken, dan kunnen de rijken van straks een handje helpen. Want de bedragen die er nu aan premies worden betaald, kunnen dan aan liefdadigheid besteed worden. Voor de echte pechvogels.

Regisseur Sunny Bergman bezocht de voedselbank in Helmond, waar de armen van nu al afhankelijk zijn van particulier initiatief. De oprichters vertellen dat de klantenkring binnen een half jaar verdubbeld is, omdat de armsten nu al niet meer kunnen rondkomen. En dus schiet de Koninklijke Nederlandse Jaagvereniging 1200 fazanten voor de Helmondse minima.

Maar is filantropie wel een uitkomst? Hoe structureel kan liefdadigheid zijn? Worden straks alleen gelovige armen geholpen omdat de weldoeners eisen gaan stellen aan de hulp? Op een liefdadigheidsgala ten bate van de Cliniclowns wordt duidelijk dat de gulle gevers er ook vooral voor hun
netwerk zitten.

De Toekomst schetst een beeld van de armen van straks. Zijn ze hulpeloos gemaakt, zijn ze verwend of kunnen ze werkelijk geen kant op?

zie ook: Aflevering: Arm en Rijk

Ingezonden door Toine Manders.

6 REACTIES

 1. 15 minuten fame

  Tip: de afleveringen worden op de site van het programma gearchiveerd, dus je kunt kijken wanneer je wilt (zij het met wat lagere kwaliteit).

 2. Zeer interessant. Hopelijk krijgt het libertarisme in het vervolg nog meer mainstream aandacht.

 3. Ik heb naar de aflevering gekeken en ben het roerend eens met de heren Roele en Karsten. Ik ben alleen bang dat het op de meeste mensen slechts over zal komen als holle kreten. (De montage van het hele programma daar nog buiten gelaten…)

  Vrijheid werkt. Maar de precieze werking en waarom het beter zal werken dan het huidige systeem laat zich niet in een paar kreten beschrijven.

  Ik hoop maar dat we in de toekomst meer Libertariërs op TV zullen zien.

 4. Ik viel er halverwege in en wat me toen tegenstond was de smoking van de beide heren. Het zag er zo elitair uit: de rijkelui die vanuit hun ivoren toren vertellen hoe het met de armen moet gaan.

  Later, toen ik het hele (opgenomen) programma terugzag, begreep ik het waarom van die smoking.

  Jammer van deze montage zo. Het maakte de tegenstelling zo hard..

 5. [4] "Jammer van deze montage zo. Het maakte de tegenstelling zo hard.." Live in beeld: de beste van alle mogelijke werelden.

 6. [3] Ik ben het met je eens. Vrijheid werkt in de praktijk. Vooral voorbeelden als Marcel Roele gaf over die zerver/straatzanger met betrekking tot praktisch toegepaste vrije markt zet mensen aan het denken.

Comments are closed.