Nederland op weg naar de communistische eenheidsstaat.


Rita Verdonk, Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, heeft het idee van Rotterdam overgenomen en wil nu voor heel Nederland een “Gedragscode”. *)

Dat heeft ze vandaag op een VVD congres bekend gemaakt.

Dit is een groot succes voor Jan Peter balkenende want Rita wil als uitgangspunt voor die code “de Nederlandse normen en waarden”. En daarvoor noemt ze met name:
-de Nederlandse taal. (en daarmee discrimineert zij o.a. het Engels)
-niet discrimineren. (en ik maak de hele dag keuzes!)
-gelijkheid man en vrouw (en ik vind het fijn dat vrouwen anders zijn!)

Zij wil ook een code die zij aan alle mensen in Nederland kan opleggen. Daarvoor gaat de minister met deskundigen om de tafel zitten om te kijken ‘wat belangrijk is, wat de Nederlandse identiteit is, waar zijn we trots op?’
Dit bruist van collectivisme. Allemaal één en hetzelfde worden!
“Wat belangrijk is”, is voor iedereen anders!
“DE Nederlandse mentaliteit” kan, als je het al kunt kwantificeren, hoogstens een gemiddelde zijn, en niemand voldoet daar precies aan)

En nu gaan “deskundigen” uitmaken wat u belangrijk vindt en waar u trots op moet zijn. En waag het niet om het daarmee oneens te zijn!

VVD-partijgenote Laetitia Griffith vindt dat gelukkig te ver gaan, want zij wil (terecht) op straat rustig Surinaams mogen keuvelen.
“Neen” zegt Rita, “dat maakt dat mensen zich daardoor vaak onprettig voelen”.
Maar Laetitia wil wel Nederlands in winkels voorschrijven. En dat terwijl tot nu mijn Engelse vrienden het zo fijn vonden dat ze in Nederlandse winkels zo gemakkelijk konden kopen in hun eigen taal.

Laetitia beseft niet dat zijzelf daarmee op het hellend vlak zit, waar ze voor waarschuwt, dat er straks dan ook kledingvoorschriften en dergelijke dreigen te komen.

Ja, “Nederland” wordt steeds collectivistischer.
Wat gaan we daar tegen doen?

16 REACTIES

 1. Dit neigt -gezien de achtergrond van de VVD- al aardig in de richting van een nieuwe versie van ‘Nationaal Socialisme’.
  Wat er aan te doen? Zo veel mogelijk negeren moet voldoede zijn. Of kunnen wij nu de gemeenten boetes mogen hebben bonnenschrijvende taal-politie verwachten op straat? Net als in Quebec (Frans sprekend Canada).

 2. Na de "rokershokken" krijgen we nu dus ook Engelse hokken, Surinaamse hokken, Duitse en Franse hokken. Mag een verkoper op kantoor straks nog een Duitstalig telefoontje opnemen? Lijkt me gevaarlijk worden. Je zou immers verlinkt kunnen worden door een van je collega’s via meldmisdaadanoniemPUNTnl bijvoorbeeld.

  Hub, het lijkt me dat de diverse voorstellen en Wetten zo langzamerhand gaan getuigen van een dermate desperaatheid onder de overheidsdienaren dat het zich laat aanzien dat het collectivistisch probleem zich binnen niet al te lange tijd vanzelf gaat opblazen. Gewoon van binnen uit. BOEM!

  Ludiek in EU verband vind ik de reactie van de inwoners van het Italiaanse Napels waar de burger massaal en principieel weigert de autogordel om te doen. Oplossing? T-shirts met de afbeelding van een aangegespte autogordel aantrekken. Van de weg af niet te controleren. De Napolitaan vindt de eigen veiligheid belangrijk, nog belangrijker vinden zij echter hun vrijheid om zelf te kunnen beslissen wat belangrijk is in en voor hun leven. Zeker zolang de kogels van de Maffia hen nog om de oren fluiten onder het autorijden.

  😈

 3. Normaal gesproken krijg je tijdens je jeugd een gedragscode mee via opvoeding door ouder, het onderwijs, tv-programma’s en correctie door leeftijdsgenoten. Bij verschillende faalt nu dat beschavingsproces; bestuurders spreken nu openlijk over ‘gedragsgestoorden’.
  Vandaar de roep om draconische maatregelen zoals heropvoedingskampementen, het per politie afdwingen van gewenst gedrag en zelfs een soort tbs voor ascociale veelplegers (v/h nog liefkozend ‘boefjes’).
  Nu kun je dit soort maatregelen afwijzen als een ongewenste afbraak van persoonlijke vrijheid, maar het probleem blijft: Nederland kampt met de overlast van grote groepen slecht gesocialiseerden. Het lijkt mij toch dat vroeg of laat de wapenstok uit het vet gehaald moet worden.

 4. [3] "Het lijkt mij toch dat vroeg of laat de wapenstok uit het vet gehaald moet worden."

  Aangezien de overheid de oorzaak van deze ellende is, vraag ik me af wiens wapenstok je nu bedoelt!?

 5. [4] Ik bedoel in algemene zin een harde hand. Inderdaad is de overheid belangrijkste schuldige en dat zij het herstellen van haar fouten gebruikt om de eigen macht/invloed te vergroten, is natuurlijk niet de bedoeling.

 6. [5] Even voor het goede begrijpen:
  Natuurlijk is het nooit de bedoeling (van ons) dat de overheid haar macht vergroot.
  Maar het is wel haar eigen bedoeling.
  Via bekend recept:
  – De overheid creeert een probleem, en dan kan of mag alleen de overheid dat oplossen.

 7. Binnenkort mogen mensen die niet genoeg geïntegreerd zijn geen bedrijven meer beginnen en ook niet meer overal werken.
  Ongeïntegreerde vreemdelingen mogen niet meer naar school.
  Daarna moet iedereen die allochtoon is, om te zorgen dat de Echte Nederlanders zich ‘niet ongemakkelijk voelen’ met een geel Halve Maantje gaan lopen.

  Voelen jullie hem?

  Hier leidt overheidsdwang toe… Uiteindelijk eindigt het in een dictatuur van de angst.

 8. Betekend dit straks dat alle toeristen een taaltest op Schiphol moeten afleggen voordat ze Nederland in mogen?

  Mag je nog wel in een andere taal met je partner praten?

  Hoe zit het met denken in een andere taal.

  De Nederlandse regering is de weg totaal kwijt. Het begint meer en meer op maffia te lijken daar in Den Haag..

 9. Mijn mening is ook dat iedere winkelier zelf moet kunnen kiezen in welke talen hij in zijn winkel adverteert, hoewel ik moet zeggen, dat ik er niet de zin van inzag toen een banketbakker in de Maasstraat in Amsterdam Duitse reclame ophing voor een bepaald soort bonbons.
  Ook de Amerikanisering van de luchthaven Schiphol waar een uitgang nu ook ook in de Nederlandse vertaling gate heet, en de orange juice die mij geserveerd wordt door een stewardess die het woord sinaasappelsap niet kent, gaan verder dan mij lief is.

 10. Zou het niet een tikje handiger zijn als de overheid eerst eens ophoudt om de allochtonen te accomoderen met allerlei regelingen als gratis tolken, informatie in het Arabisch of Turks, e.d., en eist dat alle officiële communicatie in en met overheidsinstellingen uitsluitend in het Nederlands gebeurt? Of eist dat mensen die een uitkering aanvragen naast een sollicitatieplicht ook de plicht hebben om voldoende Nederlands te leren als dit hun overstappen van uitkering naar werk hindert?

 11. [10] Juist. Goed gezien.

  Het is inderdaad goed dat de overheid zo weinig mogelijk regels aan mensen oplegt. Maar in dit geval is de vrijheid (geen Nederlands hoeven leren en spreken)van de één een inperking van de vrijheid van de ander (moeten betalen indien een gebrek bij de één tot de verplichting van betaling bij een ander leid).

 12. Er zijn twee kanten aan dit soort maatregelen.
  1. Iedereen verlangt van iemand die op kosten van de burger leeft, dat die zijn best uit die situatie te geraken. Velen doen dit niet. Zij vinden het wel goed zo. Dus is bij velen dwang noodzakelijk. Vanuit dat gezichtspunt is het, vind ik, wel te pruimen dat mensen gedwongen worden in beweging te komen.
  2.Vanuit een libertarisch oogpunt is het niet goed mensen te dwingen. Maar dat geldt voor allebeide zijden van de medaille. Dus ook geen belastingplicht in verband met het doen van uitkeringen. Dus ook geen uitkeringen voor die mensen die geen werk kunnen krijgen, bijvoorbeeld omdat zij geen Nederlands kunnen spreken.
  Als afsluiting wil ik opmerken dat Sander in de tweede alinea een juiste conclusie trok ten aanzien van de herkomst van al deze elkaar opvolgende maatregelen. Men dwaalt ten hele omdat men te bang is om halverwege te keren.
  Het tijdstip om zonder gevaar voor zichzelf nog een andere weg in kon slaan, is reeds lang geleden gepasseerd

  Ook ik voorzie daarom dat de zaak straks gaat klappen. Tenminste indien de buitenstaander (u en ik) niet voordien het tij keren. De huidige machthebber is hiertoe niet meer in staat.

Comments are closed.