Dat lezen we in de Volkskrant: ‘Als de Nederlanders besluiten geen troepen naar Afghanistan te sturen, zal dat schadelijk zijn voor de Nederlandse belangen in de Verenigde Staten. De Nederlanders kunnen niet zomaar zeggen: oké, wij gaan niet naar Afghanistan, verder blijft alles hetzelfde. Dat zal niet gebeuren.’

Tot nu toe kenden we geen enkel belang voor de Nederlandse belastingbetaler door die uitzending. Nu weten we dat de soldaten moeten gaan om straf van Amerika te voorkomen.

Paul Bremer III, die tussen 1983 en 1986 Amerikaans ambassadeur in Den Haag was, en later het hoofd van de burgerbezetting in Irak, presenteert vandaag zijn nieuwe boek: “My Year in Iraq: The Struggle to Build a Future of Hope”.
Ter gelegenheid daarvan heeft hij in een interview bovenstaande uitspraak gedaan.

Het lijkt er op dat de Nederlandse politici al toezeggingen gedaan hebben voor het zenden van 1100+ militairen. En nu dreigt dat in gevaar te komen.
Het kabinet heeft een “voornemen” uitgesproken, maar nog niet een “besluit”. De Tweede Kamer wil alleen discussiëren als er een besluit is. Daar voelen de D66 ministers niets voor omdat hun partij definitief “tegen” is.
Alexander Pechtold verzet zich tegen een compromis maar noemde als oplossing voor dit politieke probleem dat dan Jan Peter Balkenende dat besluit dan alleen maar mondeling zou uitspreken!
Ja, u leest het goed! Een keiharde openlijke bevestiging dat wat een politicus zegt, anders is als wat hij op papier durft te schrijven!

Door de toezeggingen van politici, en door lidmaatschap van de NATO zou het kunnen zijn dat er, terecht of onterecht, “verplichtingen” aangegaan zijn. Die zouden nu wel eens niet nagekomen kunnen worden.
Dat op zichzelf is al verwerpelijk. Een afspraak kom je na, punt uit! Maar dat die afspraak verbroken wordt omdat het te gevaarlijk is, is slap en nog extra kwalijk. En dan hangen er nog sancties boven ons hoofd ook!

15 REACTIES

 1. Wanneer je als particulier een mondelinge overeenkomst aangaat, is die bindend! Wanneer Pechtold en Balkenende bewust een mondelinge overeenkomst met de Amerikaanse overheid breken, blijkt maar weer eens dat politici in Nederland boven de wet staan.

  Kom maar op, Balkie!

 2. [1]
  Kaye,
  Pechtold heeft geen overeenkomst gemaakt met de Amerikaanse overheid. Balkenende kan alleen een toezegging hebben gedaan onder voorbehoud.
  Voor oorlogsverklaring en verdediging van het Koninkrijk zie art. 96 en 97 Gw.
  http://wetboek.net/wetboek/
  Groet,
  Harry

 3. Hub,
  De VS beroept zich in de strijd tegen het terrorisme op art. 5 van het Navo-verdrag. Hierop beroept de Nederlandse regering zich in de kamerdebatten dus ook.
  Zie bijv.: http://www.henkjanormel.nl/

  Verdragen gaan boven de (onlibertarische) grondwet.

  Groet,
  Harry

 4. [3] Alleen indien dat verdrag door een rechter ieder verbinded is verklaard 🙂

 5. [4]
  Mike Madison,
  Je vraagt om een ? 🙂
  [5]
  Mike Madison,
  Klopt: "Verdrag gaat boven wetten".

  Interessant is ook Art. 100 Gw, dat de regering verplicht de Staten-Generaal vooraf in te lichten over de inzet van de krijgsmacht "ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde". Wtevrthtmb 🙂
  Maar de regering vindt die verplichting niet van toepassing ingeval van collectieve zelfverdediging van een bondgenoot.
  Lees:
  http://staging.njb.nl/NJB/m

 6. Indien ik daadwerkelijk uit moet leggen waarom in deze stemmingmakende post van Kaye appels met peren worden vergeleken hoor ik het graag..

 7. [8] Ehh Ruben, hoezo stemming makend? Ik vergelijk Balkenende en Pechtold met wetten waaraan burgers zich moeten houden. Volgens die wetten hebben zij zich gecomitteerd aan een afspraak met de VS.

  Harry wees mij er op dat dit blijkbaar anders zit. Verdragen zijn sterker dan de grondwet.

  Maar op welke manier ben ik stemming makend bezig? Leg maar even uit.
  De post was trouwens niet van mij, maar van Hub.

 8. [3] Pacta sunt servanda…zekers.

  Echter ik vermoed dat Hub of jij Meneer Bush niks beloofd hebben, en al evenmin dhr Balkenende hebben gemachtigd namens jullie vanalles aan dhr Bush te beloven.

  Het probleem met die meneer Balkenende is dat ie links en rechts vanalles beloofd maar wel anderen er laat voor opdraaien en dokken.

  Het beste zou er een regiment Balkenende worden gevormd , bestaande uit JP , Henk Kamp, Berend Bot, magere Hein Donner en al hun Haagse buddies, dat in Afghanistan wordt gedropt en aldaar de pijleiding van hun broodheren of de democratie of de New World Order of weet ik veel wat mag gaan beschermen.

  (Uiteraard zou Regiment Balkenende aan dezelfde schietinstrukties zijn gehouden als Erik O. destijds).

  Groetz,

  Cincinnatus.

 9. [10]
  Cincinnatus,
  Certe.
  Inderdaad nee.
  Inderdaad ja.
  Inderdaad ja.
  (Uiteraard ja).
  Groeten, 😉
  Harry.

 10. [10Inderdaad , Cincinnatus, dat regiment Balkenende (waarom moet ik nu steeds aan captain Mainwaring denken>) dat hadden wij ook al in huiselijke kring bedacht en aan velen voorgelegd,die er allemaal van harte mee instemden.Ik zie magere Hein Donner (compleet met drankneus) in zijn zwarte jas al gaan,fier er op los voor zijn geliefde Majesteit.Voordat ze in de echte gevechten raken moeten de Publieke Omroepen er wel alvast opnamen van maken voor een nederlandse comedy serie.Hoe moeten wij dit ooit aan onze kleinkinderen uitleggen:t. oen geluk nog gewoon was en de nachtmerrie die euro heette nog niet tenvolle aan het plebs was .doorgedrongen] anne

Comments are closed.