Zijn ze nu helemaal idioot geworden daar in Amsterdam? Ze gaan 14 miljoen euro extra uit trekken voor armoe bestrijding. Op zich zijn we dat soort idiote maatregelen wel gewend, maar in zijn nieuwjaars toespraak gisteravond in het Concertgebouw in Amsterdam probeert Cohen er wel een heel eigenaardige draai aan te geven. Niet alleen zal dat geld ten goede komen van diegene die in Amsterdam in armoe leven, nee alle Amsterdammers zullen er op de lange termijn van profiteren. Want het zal namelijk radicalisering van moslims voorkomen, zegt Cohen. Persoonlijk denk ik echter dat zijn hersenen aan een rottingsproces onderhevig zijn.

Een van de belangrijkste reden om dat extra geld te investeren is volgens Cohen:

“Als gevolg van armoede, maar misschien belangrijker nog Amsterdammers die zich op grond van etniciteit of geloof, de islam, uitgesloten voelen. ”Velen daarvan zijn noch arm, noch kansarm, noch slecht opgeleid. Maar zij voelen zich wel buitengesloten en sommigen van hen zullen daardoor radicaliseren. En radicalisering kan een bron zijn voor rellen of erger. Dat hoeft allemaal niet, maar het kàn wel. Dat is een ontwikkeling die mij zorgen baart.”

Dus als radicalisering onder arme moslim jongeren dreigt dan ga je dat bestrijden door die groepering geld te geven. Door ze af te kopen. Dat zal wel helpen ja. Zo wordt dreiging met radicalisme een wel heel lucratieve zaak. Hier met dat geld of we radicaliseren! In plaats van de gevolgen van radicalisering te stoppen heeft de grote denker Cohen het zojuist enorm aangemoedigd. In wezen gaat hij de radicalisering onder moslim jongeren subsidiëren. Want wie controleert of die jongeren na de goede giften wel op het goede pad blijven?

Hoe typisch; volgens de bestuurders van Amsterdam is er een probleem en op het op te lossen hoef je er alleen maar een lading geld tegen aan te smijten. Een typische sociaal-democratische reflex. Niet mensen op hun eigen verantwoordelijkheid wijzen, niet de zelfredzaamheid stimuleren, nee geef die stakkers gewoon wat geld en probleem is opgelost! Merk ook dat hier een bonus staat op negatief gedrag en een malus op positief gedrag. Als je dreigt te radicaliseren komt de geldstroom jou kant op. Als je goed functioneert in de Nederlandse samenleving en een gematigde visie op de islam hebt krijg je niets! Zie daar de logica van de sociaal-democratische dwangstaat!

Als ik een jonge moslim zou zijn zou ik me zwaar beledigd voelen. Cohen gaat er vanuit dat ik in armoe leef en mezelf niet kan redden en hij wil me losweken van mijn geloof door me om te kopen. Je zou ervan gaan radicaliseren!

31 REACTIES

 1. Een gevalletje appeacement. Cohen is met de moslims aan het heulen.

  We hebben hier geen Cohen nodig, maar Netanyahu!

 2. Wie een grommende hond steeds tegemoet komt, zit al gauw opgescheept mer een agressief monster.

 3. Hij wordt al Job Theedrinker genoemd…. Met terroristen onderhandel je toch niet? Volgens Job Theedrinker dus wel. Nog veel erger, hij laat ze ongestoord hun wandaden plegen, dat sinds hij totaal niets onderneemt tegen straatterreur die zich richt tegen fatsoenlijke hardwerkende burgers. Mijn idee, een muur om Amsterdam en een status aparte voor dat gebied.

 4. Gewerld/sex&drugs??????je lijkt de GEZOND-VERSTAND krant wel,jeweet van wakker Neder;land?!?!

 5. Erger is nog dat de islamisering van Amsterdam gewoon volgens het boekje verloopt, en dat niemand aan de rem trekt.

 6. Job Cohen wordt met de dag senieler, zoals wel blijkt uit dit stukje. Deze ongekozen PvdA-burgemeester huilt lekker mee met de wolven. 90% van de bevolking in Amsterdam kotst van deze man.

 7. Job Cohen is een van de laatste der mohicanen van de paarse regentendictatuur.

  Nu probeert hij d.m.v. een laatste populistische actie het gewone volk te kopen, omdat socialistische praatjes niet meer helpen. Het is gewoon een laatste stuiptrekking, om het paarse gedachtengoed terug te voeren.

  We moeten het gewone volk er aan blijven herinneren dat dit soort maatregelen leuk zijn voor korte termijn, maar dat het land op lange termijn op deze manier een derdewereldland wordt.

 8. armoede betrijden is goed! maar om al het geld uit te geven in een ander land neen dat is niet het rechtspraak waar ik het van gedacht heb. Job denk beter naar kijk om je heen in NL en zie hoe de armoede hier in Nederland is. voedsel pakketen worden uitgedeelt dit is en kan toch niet de bedoeling zijn in nederland. We moeten ons diep en diep schamen in deze moderne tijd. Dat er nog iedere dag mensen zijn die schreeuwen om etten en hulp. en dat wij 14 miljoen euro uitgeven aan een ander land waar ze voedsel te kort hebben, kunnen we het niet verdellen?

 9. Dit soort pur sang socialistische maatregelen is typisch bedoeld om islamitische terreurdaden aan te moedigen, zodat de chaos en de roep om nog méér vrijheidsbeperkende veiligheidsmaatregelen toenemen.

 10. Volgens eigen normen is het ook nog discriminerend. Hij heeft niets gezegd over christelijke jongeren die zich marginaal voelen, of Vietnamezen, of Hare Krishna’s, of randgroep Boeddhisten, of radicaliserende arme ouderen, of getreiterde Joden, of met geweld dreigende rolstoelers, of fatsoenlijke burgers die zich steeds meer een onderklasse gaan voelen, b.v.
  In feite kan haast iedereen zich ‘buitengesloten’ voelen, het is maar net met wie je je vergelijkt.
  Maar sommigen schijnen zich rechtmatiger buitengesloten te mogen voelen dan anderen.

 11. [13] "Discriminatie" is voor collectivistische dwangneuroten als Job de Theedrinker alleen maar een instrument om andersdenkenden mee in diskrediet te brengen. Voor eigen politieke doeleinden is discriminatie volkomen acceptabel (afgaande op uitspraken van socialistische bekenden van mij). Het heeft mij ook verbaasd dat toen er een aardbeving was in Marokko, sociale diensten vliegtickets betaalden voor steuntrekkers met familie daar. Toen vorig jaar een Tsunami voor veel ellende zorgde kreeg (bij mijn weten) niemand een ticket cadeau om familie op te zoeken.

 12. [10] Mee eens, maar ik denk niet dat hij de laatste der mohikanen is. Er zit een hele meute in stilte te handenwrijvend te wachten tot zij weer aan macht zijn. Die Cohen zorgt alleen maar voor meer radialisering door radicale islamieten een premie voor radicalisering te geven. Maar dat beseft hij in alle blindheid niet. Interessant is dat hij toegeeft: "Velen daarvan (islamieten) zijn noch arm, noch kansarm, noch slecht opgeleid." Waarom trekt hij de uitkeringen dan niet in en roept ze toe dat ze eens op moeten houden met het slachtoffertje uithangen en met hun luie donder aan de slag moeten? Welnu, dat kost stemmen. Over een jaar of tien is er in A’dam een islamitische meerderheid en wie weet een gekozen burgemeester en daar moet je op tijd bij zijn.(1) Een verhelderende discussie over de islam op de weblog van Lodewijk Asscher (pvda a’dam), waar o.a. Paul Scheffer stevig reageert, is uiteraard vlot van die site gewist. Gelukkig is nog op tijd een back-up gemaakt waardoor het nog te lezen is.(2) De pvda heeft sinds de jaren 70 gezaaid (met als hoogtepunt de jaren 90) en wil oogsten. "Terwijl Jacques Wallage fractievoorzitter was van de PvdA in de Tweede Kamer, zijn onder een zogenaamd restrictief toelatingsbeleid tussen 1990 en 1999 één miljoen honderdertigduizend – legale – immigranten naar Nederland gekomen (C.B.S.), met nu een totaal van 3 miljoen mensen van allochtone afkomst, 20 procent van de Nederlandse bevolking. "(3)

  1. http://www.parool.nl/nieuws
  2. http://www.dutchdisease.com
  3. http://www.katholieknieuwsb

 13. [15] Het feit dat die mensen komen en kwamen is niet het issue. Zelfs het feit dat die mensen zich weigeren aan te passen is niet het issue. Het issue is wel dat deze mensen een zeer groot beroep op de samenleving doen om te voorzien in hun onderhoud, en dat mensen als Job Theedrinker dat zien als een soort van natuurlijk recht. Zo wordt Nederland in feite afgeperst met geweld, dat gesteund door de linkse kerk. Niemand zou er mee zitten als die mensen voor zichzelf in dit land een bestaan zouden opbouwen, maar jah, de hand ophouden is eenvoudiger, en als je daar dan nog eens hulp bij krijgt in de vorm van socialistische prietpraat met kreten als kansarm en achtergesteld, dan is voor die mensen de keus snel gemaakt. Onmaatschappelijk gedrag wordt in Nederland beloond met een uitkering. Overigens heb ik het vermoeden dat je sommige dingen wat verkeerd hebt geïnterpreteerd, als ik op het CBS kijk zie ik "slechts" 1,5 miljoen niet westerse allochtonen, hetgeen nog altijd 10 % van de bevolking is. Wellicht is het overigens handig om een lijstje aan te leggen met censuurplaatsen op het net, weblog Jan Marijnissen is ook berucht. Als je daar de goegemeente met de harde feiten om de oren slaat waaruit spijkerhard blijkt dat Jan liegt, dan wordt dat achtermekaar gewist.

 14. [16] Het probleem is inderdaad niet dat er immigrangten zijn, maar wat de motivatie is naar NL te komen, en of ze wat kunnen bijdragen ipv slechts te profiteren. Allochtone afkomst of niet-westerse allochtoon is een verschil in definitie en daar horen verschillende getallen bij. Maar zoals u zegt, zelfs 10% is al veel voor zo’n overbevolkt landje, zeker als daar weer een groot percentage van gebruik maakt van de verzorgingsstaat. Zelfs Drees zei al in 1982: "Nederland is in vele opzichten dingen gaan doen, die een menslievend karakter droegen, maar die voor het Nederlandse volk te bezwarend zijn geworden. Met zijn overbevolking en met al die grote werkloosheid kon Nederland zich die dingen niet veroorloven."
  Verder: goede suggestie een lijst aan te leggen met gewiste ongewenste discussies. Sinds de multiculturele ramp door de gordijnen brak, hoor je maar al te vaak de ‘schuld’ verdund worden, ontkend, verdraaid en teruggeschoven. Soms kan je zo’n verhelderende discussie nog oproepen door op "cache" te klikken (google), maar ooit verdwijnt ook dat bewijs van ziende blind zijn. Wie weet opent het dus een oog of wat, in de tussentijd hebben de partijen die de economie en samenleving compleet naar allah willen helpen een meerderheid in de polls.

 15. Cohen,ik moet altijd kotsen,wordt natuurlijk door de macht achter de macht
  gebruikt om hun eigen lijn door te zetten.
  En Job doet alles wat ze ze maar willen,een identiteitsloos,kritiekloos wezen.Waarom hebben jullie het nooit
  over de macht achter de macht?

 16. Waarom hebben jullie het nooit
  over de macht achter de macht?

  Geen idee in Nederland? Vertel eens?

 17. [18] Zoek eens naar de spekkoek van Peter Siebelt, en je vindt vermoedelijk waar jij het over hebt. Het is hetgeen menigeen hier nu juist graag ziet verdwijnen, en als zodanig zie je het niet terugkomen in discussies, men is het er hartgrondig over eens dat de corrupte overheid gewoon opgeruimd moet worden.

 18. [18] De macht achter de macht is misschien de macht om de macht. En macht is aanzien en geld (en sex). Begin jaren ’70 was de klassenstrijd echt compleet ten einde, had iedere arbeider een goed inkomen en meer om naar te streven, een auto’tje, koelkast en (kleuren)tv en was de verzorgingsstaat compleet af. Toch heeft de pvda zichzelf toen niet opgeheven maar vond had alvast ‘nieuw links’ uitgevonden en is men zich gaan storten op nog meer nivellering, het erkennen van de DDR, het opheffen vanher koningshuis en heel veel ontwikkelingshulp.* De aanstichters hiervan zijn dankzij het volk niet bepaald onbemiddeld of bescheiden geworden, noch gevuld met schuldgevoelens maar werden door de kroon benoemd als burgemeester, commissaris of minister of door deze vriendjes als omroepbaas of vakbondsvoorzitter.

  *http://www.parlement.com/92

 19. Het is ronduit schrikbarend dat deze man nog kan worden gehandhaafd in zijn functie. Elke psycholoog weet uit ervaring dat als je geweld beloont en dat wil Job Cohen, dat dan de uitkomst méér geweld is en niet minder. Je moedigt de potentiële dader aan om via geweld en intimidatie tot geweld zijn toevlucht te zoeken als hij bepaalde zaken voor elkaar wilt krijgen (zoals uitkeringen, subsidies en toelages). Geweld of potentieel geweld kan alleen maar in de kiem worden gesmoord dankzij krachtdadig optreden en onmiddellijke bestraffing. Via dit Pavlov-effect bant men op termijn alle gewelddadige acties uit. Als men grieven heeft van welke zijde dan ook dan kan men ook daarover van gedachten wisselen en pogen de ander te overtuigen. Nog schandaliger is het gebruik van geld afgetroggeld van de belastingbetaler. Op dit soort financieel wanbeheer behoort eigenlijk gevangenisstraf te bestaan voor degene in functie.

 20. [2]
  Leuke vergelijking, alleen het stadium van "blaffende hond" zijn we reeds voorbij.
  Opper sjamaan Job T. denkt Hydra tevreden te kunnen stellen door het brengen van "offers" en dit is nog maar het begin.

  Daarnaast is zijn geleuter m.i. een diepe belediging voor een ieder welke ongeacht etnische of religieuze afkomst zijn stinkende best doet om er in deze bananenrepbliek wat van te maken.

 21. [16] Twee zaken:
  1. De cijfers van het CBS zijn verhullend. Zo wordt iemand tot allochtoon gerekend tot een bepaalde generatie.
  Dus of het 1,5 of 3 miljoen zijn is wellicht een interpretatie.
  2. De immigranten zijn wel een probleem. Dit land was in de jaren 70 al overbevolkt. Een heleboel beperkingen zijn daardoor in mijn leven gekomen. Door een belaste maatschappij nog verder te belasten (de immigranten), zijn er een toen aanwezige voorzieningen onmogelijk geworden. Teveel beroep en geen participatie!

 22. Het probleem wordt eerder groter dan kleiner. Naar men verwacht zal de immigratie gaan stijgen -ik denk met voornamelijk nieuw PVDA/GL/SP electoraat met weinig kans op de arbeidsmarkt. De emigratie zal ook stijgen -naar ik denk met voornamelijk ambitieuze en kansrijke mensen. Het netto resultaat zal zijn: nog meer sociale problemen, religieus radicalisme en steden die door dit wanbeleid onleefbaar zullen worden, zeker als je die vergelijkt met de situatie van -pak ‘m beet- 1976. De USA weet met de immigratie al jaren de krenten uit de pap te vissen. De pap (kneuzen) komt naar Europa. Eet smakelijk.
  http://www.nu.nl/news/64989

 23. [24] De immigranten waren geen probleem geweest als ze niet als zielig waren doodgeknuffeld. Nederland is vanouds een land geweest waar vreemdelingen zich vestigden. Daarom staat Nederland in de wereld nog steeds te boek als bijzonder liberaal iedereen is in principe welkom. Waar het misging is het moment dat iemand uit het vliegtuig stapte en werd besprongen door allerlei figuren die hem wel eventjes duidelijk maakten welke rechten en aanspraken er in Nederland zijn. In feite is de sociale zekerheid misbruikt om mensen naar Nederland te lokken. En daar vinden we dus een direct argument tegen sociale zekerheid, het holt de nationale economie uit, en verwordt tot een gezwel.

 24. "probeert Cohen er wel een heel eigenaardige draai aan te geven. Niet alleen zal dat geld ten goede komen van diegene die in Amsterdam in armoe leven, nee alle Amsterdammers zullen er op de lange termijn van profiteren."

  Het principe hierachter is toch niet vreemd? Armoedebestrijding als middel om de openbare orde te handhaven is stokoud: brood en spelen.

 25. Misschien Tijd voor een nieuwe Generaal Black Jack Pershing??

  HOW TO STOP ISLAMIC TERRORISTS…… it worked once in our History…

  Once in U.S. history an episode of Islamic terrorism was very quickly stopped. It happened in the Philippines about 1911, when Gen. John J. Pershing was in command of the garrison. There had been numerous Islamic terrorist attacks, so "Black Jack" told his boys to catch the perps and teach them a lesson.

  Forced to dig their own graves, the terrorists were all tied to posts, execution style. The U.S. soldiers then brought in pigs and slaughtered them, rubbing their bullets in the blood and fat. Thus, the terrorists were terrorized; they saw that they would be contaminated with hogs’ blood. This would mean that they could not enter Heaven, even if they died as terrorist martyrs.

  All but one was shot, their bodies dumped into the grave, and the hog guts dumped atop the bodies. The lone survivor was allowed to escape back to the terrorist camp and tell his brethren what happened to the others. This brought a stop to terrorism in the Philippines for the next 50 years.

  Pointing a gun into the face of Islamic terrorists won’t make them flinch.

  They welcome the chance to die for Allah. Like Gen. Pershing, we must show them that they won’t get to Muslim heaven (which they believe has an endless supply of virgins) but instead will die with the hated pigs of the devil.

 26. Er is volgens mij inderdaad een macht achter de macht. Het lijkt op een social-engineering project om van nederland een ‘wereldvolk’ te maken en in te lijven in de VN. Op zich is immigratie niet zo erg en die mensen kunnen er ook niks aan doen dat ze ‘gebruikt’ worden. Het lullige is ook dat de ‘kansarmen’ nog wel het meeste last hebben van het systeem. Ik vertrouw die kranten (PCM) en de media in het algemeen ook voor geen meter. Er zitten allerlei stille, aan de pvda, geallieerde figuren aan de top. En de ‘ontwikkelingshulp’ is ook alleen maar om overal ter wereld dezelfde bureacratien te vestigen die dan ook weer vriendelijk zijn ten opzichte van de VN. Ze zijn nog steeds bezig om de wereldstaat te bouwen en nederland lijkt zo’n beetje wel het epicentrum. Moslim-terrorisme is over het algemeen bullshit en meestal false-flag operaties om de aandacht af te lijden en een false tegenstelling te creeren. De oorlogen in het midden-oosten zijn om dat gebied ook open te breken en in te lijven in het systeem.

Comments are closed.