Zijn ze nu helemaal idioot geworden daar in Amsterdam? Ze gaan 14 miljoen euro extra uit trekken voor armoe bestrijding. Op zich zijn we dat soort idiote maatregelen wel gewend, maar in zijn nieuwjaars toespraak gisteravond in het Concertgebouw in Amsterdam probeert Cohen er wel een heel eigenaardige draai aan te geven. Niet alleen zal dat geld ten goede komen van diegene die in Amsterdam in armoe leven, nee alle Amsterdammers zullen er op de lange termijn van profiteren. Want het zal namelijk radicalisering van moslims voorkomen, zegt Cohen. Persoonlijk denk ik echter dat zijn hersenen aan een rottingsproces onderhevig zijn.

Een van de belangrijkste reden om dat extra geld te investeren is volgens Cohen:

“Als gevolg van armoede, maar misschien belangrijker nog Amsterdammers die zich op grond van etniciteit of geloof, de islam, uitgesloten voelen. ”Velen daarvan zijn noch arm, noch kansarm, noch slecht opgeleid. Maar zij voelen zich wel buitengesloten en sommigen van hen zullen daardoor radicaliseren. En radicalisering kan een bron zijn voor rellen of erger. Dat hoeft allemaal niet, maar het kàn wel. Dat is een ontwikkeling die mij zorgen baart.”

Dus als radicalisering onder arme moslim jongeren dreigt dan ga je dat bestrijden door die groepering geld te geven. Door ze af te kopen. Dat zal wel helpen ja. Zo wordt dreiging met radicalisme een wel heel lucratieve zaak. Hier met dat geld of we radicaliseren! In plaats van de gevolgen van radicalisering te stoppen heeft de grote denker Cohen het zojuist enorm aangemoedigd. In wezen gaat hij de radicalisering onder moslim jongeren subsidiëren. Want wie controleert of die jongeren na de goede giften wel op het goede pad blijven?

Hoe typisch; volgens de bestuurders van Amsterdam is er een probleem en op het op te lossen hoef je er alleen maar een lading geld tegen aan te smijten. Een typische sociaal-democratische reflex. Niet mensen op hun eigen verantwoordelijkheid wijzen, niet de zelfredzaamheid stimuleren, nee geef die stakkers gewoon wat geld en probleem is opgelost! Merk ook dat hier een bonus staat op negatief gedrag en een malus op positief gedrag. Als je dreigt te radicaliseren komt de geldstroom jou kant op. Als je goed functioneert in de Nederlandse samenleving en een gematigde visie op de islam hebt krijg je niets! Zie daar de logica van de sociaal-democratische dwangstaat!

Als ik een jonge moslim zou zijn zou ik me zwaar beledigd voelen. Cohen gaat er vanuit dat ik in armoe leef en mezelf niet kan redden en hij wil me losweken van mijn geloof door me om te kopen. Je zou ervan gaan radicaliseren!

31 REACTIES

  1. [29] De Amerikanen hadden in hun oorlog tegen Spanje, Cuba en de Filipijnen bevrijd van hun koloniale overheersers.

    Maar in plaats van die landen zelfstandig te maken werden ze een soort protectoraat dat wel zichzelf bestuurde, maar waar een aantal zaken door de Amerikanen gedaan werden. Onder andere defensie.

    Hierdoor zat generaal MacArthur tijdens het begin van WOII in de Pacific ook op de Filipijnen.

    De Amerikanen hebben op dit moment trouwens weer een paar duizend ‘adviseurs’ op die eilandjes zitten om tegen de moslim extremisten aldaar te vechten. Blijkbaar heeft Pershing zijn werk toch niet zo heel goed gedaan…

Comments are closed.