Wij hebben de indruk dat veel van de bezoekers van De Vrijspreker zichzelf over het algemeen als Liberaal/Libertariër zien, maar is dat ook zo?

!++31++!

45 REACTIES

 1. Neem niet weg dat Wilders vooralsnog de beste keuze lijkt bij de volgende verkiezingen.

  Rome is ook niet in 1 dag gebouwd….

 2. [2] anarcho-kapitalist …Hmm
  1.Anarchie tegen het kapitalisme?
  2.Of Anarchie ten gunste van het kapitalisme?

  Indien 1. Zou ik SP aanbevelen.
  Indien 2. Zou ik Wilders aanbevelen.

 3. Op dit moment zegt 69,4% libertariër. Lijkt positief, maar is eigenlijk een beetje jammer, omdat het er op lijkt dat we hier vooral preken voor eigen parochie.

  Maar goed, na pas 4 uur en 49 stemmen zegt het nog niet zo veel, we zullen zien.

  [2]
  Anarcho-kapitalist is ook gewoon libertariër.

  [3]
  Anarcho-kapitalist wil zeggen dat je ook de klassieke taken van de (nachtwaker)staat aan de markt over wil laten. (Dus kapitalisme zonder staat(sinterventie))Dat wil Wilders vast niet.
  Anarcho-kapitalisten zijn de meest radicale libertariërs. (Je zou ook kunnen zeggen, de enige echte libetariërs ;))

 4. [2] [3] Anarcho-Kapitalisme is "puur" Libertarisme!
  Terwijl ook Minarchisten tot libertariers gerekend worden. (alleen politie/rechtspraak en leger dus "gewelds-betrokken" organisaties)

  Misschien een volgende Poll: Hoeveel minarchisten en hoeveel Anarcho-Kapitalisten?

 5. [4]
  Ik vrees dat een leefbare anarchie een Utopie is.
  Geen staatsvorm handhaven komt er in praktijk op neer dat je je overlevert aan volken die dit wel doen.
  Kijk bijvoorbeeld maar naar de "Native Americans".

 6. [5]
  Volgens mij zijn politie, leger en rechtspraak ook prima te privatiseren.
  Er zal echter wel een vertegenwoordiging van je volk moeten zijn, die eventueel kan oproepen tot een bepaalde organisatiegraad als er bijvoorbeeld een bedreigende situatie is.

 7. Ik kom hier voor het eerst en heb direct megedaan met de poll. Ik heb gekozen voor anders, en wil dat hier graag toelichten. Vrijheid is zo’n volmaakt begrip dat je het niet in enig politiek hokje hoeft te zetten. Ikzelf ben een groot voorstander van vrijheid van meningsuiting en humanisme en denk dat dit gedachtengoed op het gehele politieke spectrum te plaatsen is. Mijn politieke voorkeur heeft hier weinig mee te maken, ware het niet dat ik natuurlijk nooit zou stemmen op en partij die tegen de vrijheidsprincipes in gaat, meestal te vinden aan extreem rechtse of extreem linkse kant.

 8. Als je de staat afschaft krijgt het meest machtige bedrijf/maffia de macht.
  In de VS is op dit moment het oliekabinet aan de macht, de Exxonmobils, Hallyburtons,Chevrons.
  Als ik een libertarier zou zijn zou ik zo zeggen Jeroen van de Veer for President!

  Vraag of dit goed werkt door de macht van de Exxonmobils etc gingen de snurkers: GM en Ford voornamelijk SUV’s bouwen, nu met de hoge olieprijs verkopen deze bakbeesten niet zo goed meer-> gevolg het amerkaanse autoindustrie rijlt en zeilt op het randje van de afgrond.

  Maar ben er mee eens dat de bedrijven in Nederland veer meer de macht moeten hebben. Er is behoeft aan duidelijk uitgezette lijnen. Pechtold en brinkhorst eruit, minister van energieinnovatie erin!

  Vraag is of het liberatisme nog gezond kan gedijen in een overbevolkt land, met een hoop ”werk” gelegenheid in de publieke sector Hoeveel procent vande beroepsbevolking is in Nederland ambtenaar of semi-ambtenaar->adviesbureau’s, grondverzetbedrijven.

  Zag trouwens een op netwerk dat Philips in Eindhoven (neusjevan de zalm qua hightech innovaties) haar eigen afritten van de snelweg financierd! Zo goed werkt de overheid samen met het bedrijfsleven…
  Wat een ambtenarenstaat! 1 ding is zeker, een rijk land met een hoge bevolkingsdichtheid zorgt voor een verwende communistisch-achtige samenleving. De Nederlander is inderdaad gewoon vergeten dat hij/zij vroeger inderdaad geen koffie dronk!

 9. [8] Ik denk niet dat je het begrip "Vrijheid" kan plaatsen in het hele politieke spectrum.

  Vrijheid is absoluut, en wordt slechts beperkt daar waar het anderen hun vrijheid raakt.

  Het nederlandse politieke spectrum onderschrijft deze definitie van vrijheid over het algemeen niet. Ze beperken de vrijheid ten gunste van vage begrippen als "algemeen belang" of "solidariteit" e.d.

  Dat betekent dat als je voor vrijheid kiest, je niet terecht kunt bij welke democratische partij dan ook. Want democratie staat per definitie gelijk aan dwang, en dusniet vrijheid. Er is geen democratie zonder dwang.

 10. [10] Mee eens, Egor. De bekende uitspraak "Democratie is de dictatuur van de meerderheid" sluit aan bij jou reactie. Echter, de poll was zodanig opgesteld dat je een soort politieke keuze moet maken, achter bijna elke optie staat een politieke stroming vemeld. Met mijn toelichting wil ik politiek loskoppelen van Vrijheid.

 11. [11] Ja, die poll was meer in de traditie van de huidige politieke denkwijze, en mijns inziens behoorlijk buiten de werkelijkheid.

  Over wat je zei over democratie: in plaats van dat democratie de dictatuur van de meerderheid is, is het veel erger.

  Bijna altijd is democratie juist de dictatuur van de minderheid. Er is bijna nooit een meerderheid (meer dan 50%) van de bevolking, of kamer of wat dan ook) die voor iets stemt. Het is vaak een groepje van 20% bijvoorbeeld die een andere groep van bijv. 15% aftroeft, en daarmee de wil van 20% denkt te mogen opleggen aan 100%!

 12. [10] Ik contesteer sterk de uitspraak ‘uw vrijheid reikt tot waar ze mijn vrijheid raakt’.
  Geen enkele definitie van vrijheid is zo dikwijls gebruikt om vooraf te gaan aan een aankondiging van een vrijheidsbeperking.
  Ik wil het veel scherper stellen:
  Mijn vrijheid reikt tot het punt waarop ik geweld pleeg tegen u.
  Misschien ‘ns een artikeltje over schrijven.

 13. [6]
  Bij de Indianen heeft het 300 jaar geduurd voor ze onder de voet gelopen waren, de Nederlandse staat heeft het in 1940 welgeteld vijf dagen uitgehouden.

  Een paar honderd jaar eerder versloeg het nagenoeg staatloze Nederland de grootste wereldmacht van die tijd.

  Het kan verkeren…

 14. [9] Bedrijven zoals GM, GE, Philips, Shell zouden nooit zo groot kunnen worden onder het anarcho-kapitalisme. Ze krijgen dan veel eerder te maken met het feit dat ze niet economisch kunnen calculeren en/of geen subsidie en juridische voordeeltjes krijgen.

 15. [15]
  Goed punt.

  Het feit, echter, dat de gehele aarbodem op dit moment in het bezit is van staten laat zien dat mensen die niet in staatsverband leven het uiteindelijk afleggen.

 16. [15] Martin,

  In Zuid- en Midden Amerika had je natuurlijk wel "Indianen-staten" (Maya’s, Azteken,Inca’s,…).

  De Noord-Amerikaanse Indianen waren veelal nomaden-volkeren en leefden in
  stamverband.Alhoewel in sommige opzichten verschillend van een moderne staat, was (is) de stam toch ook een collectivistische struktuur die veel
  funkties van de staat (rechtspraak, oorlog,betrekkingen tot niet-bij de stam horenden,enz…) vervult.De stam
  is een proto-staat die past bij het beschavingsniveau van trekkende (technologisch primitieve) volkeren.

  300 jaar lijkt me trouwens wat overdredvn : voor 1800 waren de Europeanen niet westelijk van de Appalachen getrokken…éénmaal de
  trek naar het Westen begonnen was, was
  het snel gedaan met de Indianen.Tegen 1880 was het voor hun afgelopen (met het laatste treffen in 1890).De ten Oosten van de Appalachen wonende Indianen waarom omstreeks 1800 vrijwel
  gedecimeerd.

  Daar komt bij dat in 1940 de gemotoriseerde tank (50 km per uur) het tempo bepaalde (waarbij reeds een wegennet bestond) terwijl in de 19de eeuw de ossewagen ( 7 km/u) over een onontgonnen terrein de marssnelheid aangaf.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 17. [14] komt op hetzelfde neer, als je geweld pleegt tegen iemand, tast je direct ook zijn vrijheid aan. Andersom is het zo dat als je iemands vrijheid beperkt, je dat alleen kan doen met behulp van een vorm van geweld.

 18. Voor mij begint Vrijheid daar waar de Staat afwezig is. Zo simpel. PS: De gedachte dat we bij afwezigheid van een Staat elkaar de ‘hersens inslaan’ bevestigt dat zelfs dat dus geen verschil uitmaakt.

 19. [16] ”Bedrijven zoals GM, GE, Philips, Shell zouden nooit zo groot kunnen worden onder het anarcho-kapitalisme. Ze krijgen dan veel eerder te maken met het feit dat ze niet economisch kunnen calculeren en/of geen subsidie en juridische voordeeltjes krijgen.”

  Maar dan is het wel een chaotischere samenleving? Wat versta je precies onder calculeren? Ze hoeven in inder geval geen belasting meer af te dragen. Dan maken die juridische voordeeltjes ook niet uit. Is er nog wel een gerechtshof bij anarcho-kapitalisten aan de macht?

  Wat is het verschil met ”linkse”’anarchisten? Zijn die dan alleen tegen de staat als politie militaire macht, maar willen juist dat de staat uitkeringen geeft?

 20. [18]
  Je weet het leuk te vertellen, Cincin. Als de tank het tempo bepaald had, was met een uur of 2 afgelopen geweest. Zo erg was het nog net niet…:)

  Feit blijft dat naarmate de staat in Nederland groter werd, de prestaties qua landsverdediging minder werden. Vergelijk 1672 met 1940…

 21. [18]
  Overigens was het Duitse leger aan het begin van WO II lang niet zo gemechaniseerd als wel eens gedacht wordt. Natuurlijk hadden ze tanks en blitzkrieg en zo, maar veel vervoer werd ook gedaan met paard en wagen. En er werd natuurlijk ook gemarcheerd.

  En als het alleen van de snelheid van het vervoer afhangt, duurt het ook met 7 km/u geen vijf dagen…
  (en in de VS geen tachtig jaar)

 22. [18]
  Overigens was het Duitse leger aan het begin van WO II lang niet zo gemechaniseerd als wel eens gedacht wordt. Natuurlijk hadden ze tanks en blitzkrieg en zo, maar veel vervoer werd ook gedaan met paard en wagen. En er werd natuurlijk ook gemarcheerd.

  En als het alleen van de snelheid van het vervoer afhangt, duurt het ook met 7 km/u geen vijf dagen…
  (en in de VS geen tachtig jaar)

 23. VRIJHEID IS:
  [Wat vind je van de libertarische definitie zoals:
  De Vrijspreker streeft naar]

  Een maatschappij waarin ieder mens souverein is: ieder mens heeft het recht zijn leven te leiden zoals hij zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert.

 24. [22] Martin,

  Nja…in 1672 had het leger van Louis 14 (zoals tervoren evenmin Alva en Requens) geen vliegtuigen die over de tot overstroming gebrachte rivieren heen konden vliegen en de boel plat bombarderen zoals de luftwaffe in 1940 deed.Als die rivieren bevroren waren
  zoals in 1795 en niet konden worden benut als schuttingswal was het Nederlandse landleger ook geen partij voor een numeriek veel sterkere tegenstander als Duitsland of Frankrijk.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 25. [17]
  Staatloze gebieden zijn er inderdaad niet (althans geen noemenswaardige), maar wel gebieden zonder defensie van betekenis die toch niet onder de voet gelopen worden, zoals: Andorra, Monaco, Luxemburg, Liechtenstein, Vaticaanstad.

 26. [21]
  "Maar dan is het wel een chaotischere samenleving? Wat versta je precies onder calculeren? Ze hoeven in inder geval geen belasting meer af te dragen. Dan maken die juridische voordeeltjes ook niet uit. Is er nog wel een gerechtshof bij anarcho-kapitalisten aan de macht?"

  Economische calculatie heeft te maken met de afweging die een bedrijf moet maken om factoren van productie in te zetten (land, arbeid, kapitaal). Zonder marktwerking is dit niet mogelijk, omdat een bedrijf dan geen signalen ontvangt uit de markt of de interne kosten nog wel op orde zijn.

  Anders dan nu het geval is, zal rechtspraak nooit kunnen eindigen bij één instantie (vaak nog nauw gelieerd aan de staat). Bedrijven zullen eerder zoeken naar onafhankelijke arbitrage, terwijl strafrecht onderzoeken en veroordelingen door meerdere instanties kunnen worden uitgevoerd.

  "Wat is het verschil met ”linkse”’anarchisten? Zijn die dan alleen tegen de staat als politie militaire macht, maar willen juist dat de staat uitkeringen geeft?"

  ‘Linkse’ anarchisten hebben nogal een andere opvatting over eigendomsrechten, in feite willen ze dat een gemeenschappelijk democratisch proces bepaalt wie wat en waar produceert en consumeert. Dit staat haaks op de mogelijkheid van mensen om zich te specialiseren om daarmee welvaart te creëren.

 27. [26]
  In 1672 had Nederland oorlog met Engeland, Frankrijk *en* (twee steden in) Duitsland. In 1940 alleen met Duitsland.

  Maar goed, het punt was voornamelijk dat we in Nederland als het puntje bij het paaltje komt niet veel hebben aan de staat qua landsverdediging.

Comments are closed.