Truc: Maak een probleem, dan hebben ze ons nodig om het op te lossen.

In Nederland is nog steeds een groot tekort aan woningen. Dit wordt veroorzaakt doordat de overheid het bouwen van nieuwe woningen afremt door allerlei voorschriften en vergunningenstelsels.

Daar komt sinds 1 januari weer bij dat een gemiddelde eengezinswoning 4000 tot 5000 euro duurder wordt door nieuwe milieu-eisen.
Dit is berekend door de Neprom, de belangenorganisatie van de Nederlandse projectontwikkelaars.
Nieuwbouw moet namelijk nu gaan voldoen aan een nieuwe norm: de “energieprestatienorm“. (hoe verzin je het!). Het idee is, dat daardoor het energieverbruik in woningen wordt verminderd.
Deze hogere kosten zouden volgens Sybilla Dekker (VVD), Minister van Volkshuisvesting, worden terugverdiend door lagere stookkosten. Neprom bestrijdt dit en zegt dat het alleen maar “symboolpolitiek”is.

Hoe dan ook, het is een machtsmaatregel die er voor zorgt dat woningen duurder worden, minder huizen gebouwd gaan worden, nog meer beroep op de overheid gedaan zal worden om hulp en subsidie.

De oplossing van het woningnood probleem is eenvoudig: de overheid hoeft alleen maar al die overbodige voorschriften in de prullenbak te gooien en het ministerie van volkshuisvesting te sluiten.

27 REACTIES

 1. "De oplossing van het woningnood probleem is eenvoudig: de overheid hoeft alleen maar al die overbodige voorschriften in de prullenbak te gooien en het ministerie van volkshuisvesting te sluiten."

  Ik ben het (bijna) volledig met je eens Hub. Maar ik vind wel dat een baksteen een baksteen moet blijven als je begrijpt wat ik bedoel…

 2. Weet iemand mij duidelijk te maken, waarom er een kleine 20 miljard Euri bij de woningbouwcorporaties ligt te rotten, zonder dat die geinvesteerd worden in woningbouw of -verbetering ?

 3. Dat komt door de ‘bestemmingsplannen’ Harry. De corporaties willen wel maar kunnen niet. t’ Is allemaal al volgebouwd en de procedures voor nieuwe plannen duren decennia! Het liefst zouden de corporaties dan ook de miljarden rechtstreeks willen gireren naar de bankrekening van de huurders. Zo iets van ‘probeer het zelf dan maar!’ Of niet?

 4. [3]
  Sander, hulde ! Wat een aardige jongens toch allemaal daaro :-)!
  Hoewel…ik zal er wel te dom voor zijn, maar waarom dan die jaarlijkse huurrondes ? En waarom zoveel uitzettingen wegens huurachterstanden ?

 5. Dat zijn goede vragen Harry… Tja, daar hebben we dan weer een het ministerie van volkshuisvesting voor om dat uit te leggen. Maar Hub wil dat nu juist opheffen. Daar gaan we dus nooit uitkomen! Hub?

 6. [5]
  Sander,
  De verantwoordelijke politieke en bureaucratische criminelen oppakken, voor het gerecht slepen, schade verhalen en levenslang op water en brood zetten, zou misschien de pijn een klein beetje helpen verlichten.

 7. [4] Harry.
  In Rotterdam is een corporatie waarbij er 1000 euro per woning (onderdeel van de huur) per jaar naar de corporatie wordt overgeheveld. Vanwege kosten enz.
  Het gaat allemaal om de duit en de fluit.
  Netter gezegd: macht en geld.

 8. [9] Harry
  Natuurlijk komt zoiets even in het nieuws.
  Maar ja, dan trekken de vriendjes en vriendinnetjes het net weer even aan en sluiten de rijen zich.
  Zoals het in ons land tenslotte hoort!

 9. Om aan de EPN te voldoen dient je huis zo dicht te zijn als kluis. Om vervolgens te voorkomen dat bewoners hun eigen uitgeblazen adem opnieuw inademen (en ziek worden) zend de overheid postbus 51 spotjes uit dat je 24 uur pd moet ventileren. Daardoor moet je weer harder stoken om het net zo warm te krijgen. Dag milieuwinst. Hallo winst voor het gasbedrijf (en schatkist).

 10. Vroegah, voor de woningwet, toen was het nuttig dat de overheid ingreep, er kwamen daadwerkelijk beter betaalbare en goede woningen. Vervolgens hadden ze zich er echt niet meer mee moeten bemoeien…. maar ja, één keer aan de macht gesnuffeld is menigeen snel verkocht.

 11. [11]
  peterk,
  Maken ze dan geen jaarverslag met jaarrekening, die ze ergens moeten verantwoorden, bijvoorbeeld aan een bestuursorgaan of bewonersvereniging ?
  Dat zal toch wel ergens "geregeld" zijn ?

 12. De creatie van woningnood in Nederland is eigenlijk in pure vorm enorm commercieel.
  Zoals jullie weten zijn wij een handelsland waarbij moet worden opgetekend dat de handel voorgaat aan de welvaart van de burgers. Dit was al zo in de crisisjaren 30 van de vorige eeuw. Door het inzakken van de wereldhandel aan de vooravond van WWII en uiteraard de Grote Depressie hadden veel van onze landgenoten honger maar werd er toch voor gekozen het graan wat we hadden te verkopen aan Engeland en Duitsland! Eigenlijk hetzelfde wat onlangs bekend werd wat met "ons" gas zou kunnen gebeuren.

  Kortom in Nederland hebben we het land hard nodig om zodoende voldoende levensmiddelen te produceren zodat wij onze plek als op 2 na grootste levenmiddelen exporteur van de wereld te kunnen vasthouden. Tja en dat de burgers dan in saaie, veel te dure rijtjeshuizen moet wonen in fantastische VINEX wijken nemen we maar voor lief want we hebben het zo goed…

  Er is dus niets veranderd.

 13. [14]
  Volgens mij zijn het stichtingen en die hebben een bestuur. Een stichting hoeft, zover ik weet, niet ieder jaar een jaarrekening te laten zien, of helemaal niet. Ik zit niet zo in het verenigingsrecht. Maar ik weet me nog wel te herinneren dat politiek Den Haag heeft aangegeven dat zij niets kunnen doen aan de hoogte van de salarissen van de werknemers.
  Trouwens als je denkt dat dit erg is moet je je eens verdiepen in de financiele regelingen van schoolbesturen en eens gaan kijken hoeveel (pardon hoe weinig)die doorgaans van het onderwijs genoten hebben. Bestuurders van middelbare scholen krijgen geregeld meer betaald dan meneer Balkenende, u welbekend. Ga er daarbij van uit dat schoolbesturen in het gemeen maar één of twee scholen onder zich hebben en zoek dan maar eens uit hoeveel scholen er in Nederland zijn.
  Ja ja, in Nederland ben je goed af als je één van de incrowd bent.

 14. Hub,
  Ik zal wel iets zeggen wat bij je bekend is, maar het hele subsidie-, uitkerings-, belasting-, rechts-, immigratie- en ambtenarensysteem is gebouwd rondom de vraag hoe het Nederlandse volk het best en makkelijkst rustig en in bedwang kan worden gehouden.

  Men is aan de macht en zal alles (echt alles, denk daar niet te licht over)doen om die macht te houden. Jullie moeten je niet illusies maken dat wij, als wij echt gevaarlijk worden voor hen, zomaar ongestoord onze gang kunnen gaan.

 15. [17] "Jullie moeten je niet illusies maken dat wij, als wij echt gevaarlijk worden voor hen, zomaar ongestoord onze gang kunnen gaan."

  Klopt, als "ze" willen, vallen wij al onder de terroristen omschrijving. Wij zijn immers een gevaar voor de "staat".
  Het is goed ons dit te realiseren.
  Dank je voor waarschuwing.

 16. Dan gaan "we" ondergronds. Dan gebruiken we ook dezelfde middelen als de Staatsveiligheidsdiensten. Dan zullen websites als de ‘Vrijspreker’ niet meer te vinden zijn onder http://www.vrijspreker.nl Maar bijvoorbeeld onder http://sfjkytvdse.vrijsprek… Hier in dit voorbeeld zijn 141167095653376 combinaties denkbaar. "Geschriften uit Het Verzet", anno 2006. Volgens mij is zo iets al lang gaande, maar je zoekt je wel de pleuritus natuurlijk!

 17. En op http: kan je ook wel iets anders verzinnen natuurlijk. Misschien is dat al wel bedacht ook. Uiteindelijk komen wapens altijd bij beide partijen terecht.
  Beetje techneut met wat middelen…

 18. [13]
  Ik denk dat met de Woningwet alle ellende juist is begonnen. Ik zie er weinig positiefs aan:

  http://nl.wikipedia.org/wik

  Lees vooral het stukje Staatspropaganda aan het eind.

  Uiteindelijk was het gewoon nivellering van inkomens via belasting op de rijken waaruit de betere woningen werden betaald. Het had niets te maken met onscrupuleuze verhuurders of domme mensen die expres een krot voor zichzelf bouwden, maar met een veel lagere welvaart aan het einde van de 19de eeuw in vergelijking met nu. De woningen die in die tijd aan de woningwet voldeden, zouden tegenwoordig niet aan de wensen van zelfs de armste bijstandstrekker voldoen.
  Het artikel op wikipedia laat ook zien hoe een klein beetje macht aan de overheid geven door pressie van lobbygroepen, op basis van prachtig klinkende idealen als "gezondheid" of "veiligheid" uiteindelijk een eigen leven gaat leiden.
  Het zijn dus volgens mij de toegenomen welvaart en de drastisch verkleinde gezinnen, die na invoering van de wet in 1902 de grote verbeteringen op technisch en gezondheidsgebied in de woningbouw hebben veroorzaakt. De afname van kinderarbeid en lange werkdagen uit de 19de eeuw hebben we ook grotendeels te danken aan toegenomen productiviteit, en niet aan de wetten van schijnheilige politici. Welk mens met enig gezond verstand zou moedwillig in een krot gaan wonen, 14 uur per dag werken, en zijn 12-jarige kind zware arbeid laten verrichten voor een hongerloon, als het geen financiële noodzaak was? Met wetten tover je die armoede of tekorten niet weg. Net zoals de huidige problemen met huisjesmelkers niets te maken heeft met de "melkers" zelf, maar met het kunstmatige tekort aan woningen. Blijkbaar geven mensen gek genoeg de voorkeur aan met z’n tienen op een kamer wonen dan op straat moeten slapen.
  Vanuit een niet-libertarisch, maar meer sociaal-liberaal oogpunt, kun je beter het geld dat nu van de belastingbetaler wordt genomen en in allerlei overheidsfondsen en woningcorporaties verdwijnt, en de besteding en planning waarvan onderhevig is aan talloze commissies en bureaucraten, direct aan de armere burger geven, die er dan zelf een huis van kan bouwen (of een flat in samenwerkingsverband). Het zou in ieder geval het huidige oligopolie doorbreken.

 19. [19]
  Nee dat doe je niet.
  Je komt nu al niet tot de slotsom dat er wat moet gebeuren.
  Als de situatie zo is dat je ondergronds moet, kom je sowieso niet meer in beweging.
  Als je nu niet voor je eigen vrijheid echt aan de gang wil gaan, doe je dat echt niet als de persoonlijk prijs veel hoger kan zijn en de uitkomst een veel grotere gok is dan nu.

 20. ‘Je komt nu al niet tot de slotsom dat er wat moet gebeuren.’

  Ik dacht dat juist ik (zie o.a. mijn bijdragen gisteren) degene ben die er op hamert dat er NU wat moet gebeuren. En het ondergronds gaan is pas dan een alternatief als een alternatief je laatste uitweg is. (Al schrijvende en in een flits dacht ik eigenlijk aan de farce -terroristenbestrijding- die opgehangen wordt aan de ‘digitale internetregistratie). Maar dat heeft helemaal niets met deze topic te maken uiteraard. Maar het KAN wel!

 21. [13] Precies, ze hadden zich er al vlot helemaal niet meer mee moeten bemoeien. Wonen is een speeltje van de politiek geworden. De overheid heeft de belangen van de verhuurders volkomen ondergeschikt gemaakt aan die van de huurders, de zeggenschap over het bezit overgenomen, de huurders er deelgenoot van gemaakt en daarmee de huurwoningmarkt compleet verziekt. Het heeft alles van communistisch marktingrijpen. Er zijn meer huurders dan verhuurders en dus spreekt het voor zich waar de meeste stemmen te halen zijn. Verder zijn er elk jaar ook nog eens tienduizenden immigranten die voor het merendeel aangewezen zijn op goedkope huurwoningen. Verhuurders moeten dus stevig in de klem gehouden worden om comtrole op die ‘markt’ te hebben. Zelfs als u bijvoorbeeld een kamertje aan een student wilt verhuren loopt al de grootste risico’s de ene na de andere procedure over u heen te krijgen, zonder ooit van die student af te kunnen komen.
  Geen wonder dat het aanbod kleiner is dan de vraag, en Nederland het enige land van Europa is waar zo’n kunstmatig ‘woningtekort’ heerst.
  Verder is het ook weer die overheid die zeggenschap over de grond houdt. Ruimtelijke beleidsplannen, bestemmingsplannen, milieuverordeningen, ecologissche structuurplannen, lees het artikeltje dat Zalm hierboven aangeeft en huiver. Bouwgrond is schaars gemaakt en daardoor idioot duur (er wordt zelfs gesproken van 25%). Regeltjes en procedures gooien er ook nog eens zo’n 10% op. Lees hiervoor deze discussie http://www.meervrijheid.nl/
  Bernadette de Wit stipt daar overigens een interessant plan van Rene Strijland aan. Verkoop de corporatiewoningen aan de huurders (de link op Meervrijheid werk niet meer, de artikelen van Rene Strijland zijn hier http://www.hetvrijevolk.com… te lezen).
  Kortom, Hub heeft volkomen gelijk als hij stelt: "De oplossing van het woningnood probleem is eenvoudig: de overheid hoeft alleen maar al die overbodige voorschriften in de prullenbak te gooien en het ministerie van volkshuisvesting te sluiten."

 22. "Verkoop de corporatiewoningen aan de huurders". Dat zo iets moois vaak zo simpel kan zijn he? En bouwgrond? Er zijn praktijkvoorbeelden van een waardestijging (manipulatie) van 500 procent in 2 dagen!

 23. [23] Als dat zo is mijn excuses! In gedachten druk ik je aan mijn boezem!

  Er moeten er meer zijn die dat willen.
  Vergeet nooit dat vrijheid niet gratis, zelfs niet goedkoop is.

 24. [14] Aan wie zouden ze zich moeten verantwoorden? Aan aandeelhouders?

  De staat heeft de macht en hoeft zich dus aan niemand te verantwoorden. Zeker de vierde macht die dit soort onzin bedenkt niet. Die zijn niet eens gekozen. Niet dat dat zou helpen, trouwens, maar goed…

  De enige oplossing is de hele bende afschaffen, niet alleen VROM, ook OCW, EZ, Financien en die club die over integratie en vreemdelingen beleid gaat.
  Hou alleen Justitie, BZK en Defensie over met Algemene zaken als ondersteuning.

  Ooit werd er een scheiding van Kerk en Staat afgedwongen. Het is aan ons om een scheiding van Economie en Staat af te dwingen. Sinds het feodalisme is verdwenen is daar geen logische reden meer voor, het enige dat de verbinding tussen de markt en de overheid nog in stand houdt is de Socialistische waan ‘Het Volk’ beschermd moet worden. Het Volk, lieve mensen BESTAAT NIET. Dus kan het nooit bescherming nodig hebben!

  GVRDGRVRDGVRD!!!&^$*(%**(#&#….

Comments are closed.