Vroeger gaven overheden vergunningen (kaperbrieven) af aan kleine zelfstandigen die het piratenvak voor eigen rekening uitoefenden. De Staat werd compagnon in de zaak en kreeg daar een groot deel van de buit voor terug terwijl de betrokken ondernemers een volkomen legale nering hadden en veilig konden schuilen op het grondgebied van de deelnemende Staat. Piet Hein was zo’n ambtenaar-kaper in semi-overheidsdienst en de Zilvervloot die hij van de Spanjaarden heeft gejat heeft hem en de toenmalige Staat zeker geen windeieren gelegd.

Er is intussen weinig veranderd behalve dat de Staat zich nu geheel concentreert op het plunderen van het binnenland. De Staat heeft zich ontwikkeld tot een stelsel van belastingconcessionarissen die ieder met de eigen kaperbrief bepaalde groepen van de bevolking volkomen legaal mogen beroven.

En geroofd wordt er naar hartenlust: belastingpachters zoals het rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, Kamer van Koophandel, NUON en noem maar op harken lustig en ongehinderd onze verdiensten en bezittingen binnen om dat geld vervolgens in een van de talloze staatsbietenbakken te laten verdwijnen. En instanties zoals de EU, NATO, UNO e.d die zelf nog geen belastingconcessie hebben kunnen ritselen (al is de EU daar druk mee bezig) laten de huidige concessiehouders dat voor ze doen.

De volgende concessie die afgegeven gaat worden is het recht van gemeenten om zelf allerlei zaken te mogen bekeuren. Er zou jaarlijks iets van 350 miljoen aan onzinbonnetjes blijven liggen omdat de politie daar geen tijd voor heeft en dan is het gewoon zonde om deze omzet maar te laten liggen en dus willen de gemeenten in dat gat springen.

De Staat in al haar geledingen is een platte junkie: de ziekelijke verslaving aan andermans geld kent duidelijk geen enkele schaamte of beperking en is de voornaamste drijvende kracht achter ieder handelen van iedere overheid.

Het wordt echt de hoogste tijd om deze criminele bende de nek om te draaien.

97 REACTIES

 1. Tsjah … vroeger had men nog zoiets van zakelijk instinct zodat iedereen nog wat van de "poet" kreeg.

  Tegenwoordig heeft men helaas, de kwien inbegrepen, de neuzen in de eigen schijtgat. Terwijl men beweert sjosjiaal en menselijk te zijn maar aldoende ons in allerlei kwade zaken stort. Zoals bijvoorbeeld:

  1. De toenmalige gelegitimiseerde rovers en vrijbuiters BEWUST hebben ingeruild voor illiterate, analfabetische, weltfremde Berberiaanse en Anatolische Apen … omdat men ZOOOOO … bang is voor "vergrijzing"" …

  2. Ook de filantropie ging men nasjionaliseren (waarvoor in de VS jaarlijks een USD 300 MILJARD vrijwillig wordt bijeengebracht). Waartoe men in Nederland echter een zogenaamde "verzorgingsstaat" heeft ingericht, met behulp van honderden duizenden ambtelijke PARASIETEN…

  Kortom: … In Nederland PARASITEREN, dankzij de neo-marxistische Majesteit en Politieke Pachters (MPP), minstens 2/3 van de bevolking op de REST … zoniet als begunstigden danwel als beambten … Een meerderheid dus van PROFITEURS … WAAR klaagt Wladimir dan over ????

 2. Wanneer een NV een zootje van haar financiering maakt en daar jaar na jaar dik over budget heen gaat, kunnen de aandeelhouders een accountantscontrole eissen en de baas van de financien wegsturen.

  Wanneer je de staat als malafide NV beschouwt en het parlement als raad van commisarissen, dan zijn de belastingbetalers de aandeelhouders.

  De derde dinsdag van september is de dag waarop de NV verantwoording aflegt voor haar financiele plan aan de raad van comissarissen.
  De aandeelhouders worden niet gekend! Terwijl zij degenen zijn die voor het geld zorgen.

  Daar moet dus iets aan gebeuren. Wanneer de staat dingen met ons geld doet die ons niet aanstaan, moeten we óf ons geld uit de onderneming terug kunnen trekken; óf de verantwoordelijke kunnen dwingen om zijn plannen te stoppen.

  We moeten een financieel jaarverslag hebben en daarop wel of geen fiat geven.

  Zo niet, dan heeft de financiering van staatsplannen zoals die nu gebeurd geen bestaansrecht.

  BTW, ACP. Apen? Kan het ietsje minder, alsjeblieft?

 3. [3] Kaye,

  Daar dienen dus zogezegd verkiezingen voor : dan duiden de aandeelhouders van de B.V. Nederland de raad van commisarissen aan.

  Probleem is , zoals terecht opgemerkt door ACP, dat de herverdelende verzorgingsstaat dusdanig is ingericht dat een groot deel van het electoraat belang heeft of belang meent te hebben bij het instandhouden van de status-quo inclusief hoge belastingen omdat het toch andere zijn die die belastingen ophoesten en daarmee hun een inkomen verschaffen.

  John C. Calhoun heeft ff opgemerkt dat
  de grootste politieke verrassing voor hem was dat je verkiezingen kan verliezen door belastingverlaging te beloven…en Calhoun (o.m. vicepresident) leefde in de eerste helft 19de eeuw toen de USA nog vrijwel een laissez-faire kapitalistische republiek was zonder staatsgeorganiseerde welfare (ik denk dat hij doelde op de invoertarieven).
  Hoeveel te meer geldt dit voor Nederland anno vandaag waar miljoenen
  voor inkomen,huisvesting,vertier, enz… afhankelijk zijn van hetgeen de
  Staat met geweld van hun produktieve buurman afneemt.

  Het was voor mij een grote verrassing toen ik destijds in het boekje "Karl Marx in Brussel" (een hagiografisch werkje uitgeven door de Belgische staatsomroep VRT) las dat Marx een
  zeer enthusiast "democraat" was maar nu
  begrijp ik dat wel : democratie leidt
  op termijn automatisch tot socialisme : éénmaal dat burgers door hebben dat ze zich een inkomen kunnen
  stemmen door op rooie demagogen en andere corrupte machtszoekers te stemmen die éénmaal aan de macht anderen met geweld geld uit de zakken kloppen om hun electoraat te bedienen.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 4. [4] "democratie leidt
  op termijn automatisch tot socialisme : éénmaal dat burgers door hebben dat ze zich een inkomen kunnen
  stemmen door op rooie demagogen en andere corrupte machtszoekers te stemmen die éénmaal aan de macht anderen met geweld geld uit de zakken kloppen om hun electoraat te bedienen." Helemaal raak, Cincinnatus!

  Daarom werkt democratie dus op een gegeven moment economische en persoonlijke vrijheid en ontwikkeling tegen!

  Mijn analogie van een NV tov.een staat doortrekkend ben ik van mening dat iedere democratie een ‘Opt Out’ optie moet kennen.
  Dat gecombineerd met het uitkleden van de overheid geeft veel meer individuele vrijheid.

  De nu herverdeelde inkomsten ben je dan alsnog kwijt, maar dan alleen aan zaken die je zelfhebt gekozen en die op jou van toepassing zijn.

  Hoe we voorkomen dat één en ander een dictatuur wordt ben ik nog niet uit. Ideetjes, iemand?

 5. [5]
  Nou Kaye, je bent aardig op weg met je ‘Opt Out’-optie zou ik zeggen.
  Nu proberen die optie aan een politieke partij te slijten. (Ideetje heh ! :-))

  Een eerste stap op weg naar Libertarie, maar een reuzeklap voor het collectivisme.

  Dat voorkomen van een dictatuur kan m.i. alleen langs de weg van geleidelijkheid: via onderwijs, jeugdwerk, permanente educatie, etc., etc.
  Want het is m.i. slechts inzicht gepaard aan mentaliteitsverandering, dat tot vrijwillige bereidheid om het maatschappelijk stelsel te libertariseren kan leiden.
  Groet,
  Harry

 6. [3] Cincinnatus zei: "" BTW, ACP. Apen? Kan het ietsje minder, alsjeblieft? ""

  Hoezoo …? Wladi weet dat ik altijd uiterst serieus ben. Had men dan niet letterlijk Apen willen africhten om hier voor de oudjes te zorgen …? (Maar die voor hun beurt breeduit in de vangnetten zijn gaan liggen?. Nou dan?)

  Overigens, GETEISEM politici … importeren hier al decennia uiterst armzalige barmhartig TUIG … om de eigen "have nots" kunstmatig ’n trapje hoger te plaatsen en hun de illusie te geven … "het OOK zo goed te hebben" ….

  Dat zeg ik ook gewoon omdat het zo is en wij ( Wladi en ik) in de laatste zes of zeven jaren al veel vaker met dat zelfde bijltje hebben gehakt … ook t.a.v. eenen Berberiaanse Mr., Drs. en medische specialist … Said Bellari die, zoals wij altijd al vermoeden, nu officieel van wordt beschuldigd bij allerlei terreurbendes betrokken te zijn …

  Waarom dacht je dat het CDA algemeen censuur wil instellen …?

 7. Het is uiteraard Kaye, en NIET Cincinnatus, die zei van:"" BTW, ACP. Apen? Kan het ietsje minder, alsjeblieft? ""

  Waarom steeds de rauwe waarheid en realiteit toedekken, onderdekken of afdekken … tenzij men inmiddels op shitsjialistische manier "beschaafd" is geraakt … en zich vooral uitslooft om genuanceerd, steeds ruim denkend, nooit discriminerend, marginaliserend en/of stigmatiserend noch potentieel kwetsend uit te drukken … ook al bespoedigt dat slecht de EIGEN ondergang …

  Nu geloven libertariers weliswaar niet in landsgrenzen, maar zij vergeten daarbij wel steeds op te merken dat het slechts op productieve mensen van toepassing is, en NIET voor maatschappelijk parasieten … Of wel soms?

 8. [8] "Nu geloven libertariers weliswaar niet in landsgrenzen, maar zij vergeten daarbij wel steeds op te merken dat het slechts op productieve mensen van toepassing is, en NIET voor maatschappelijk parasieten … Of wel soms?"

  Hoe kan je parasiteren zonder sociale zekerheid (die in libertarie gewoon niet bestaat)?

 9. [9] DAAROM is libertarie ook slechts een figment of the imagination, en bestaat het in werkelijkheid ook niet … Leuk in theorie, maar nergens haalbaar …

  Enne wat dacht je wat de maffia doet dat(volgens de BBC) nu al meer dan dertig procent van de Italiaanse economie in handen heeft. Daar wordt dus GEEN belastingen op betaald …

 10. [8] … en zich vooral uitslooft om genuanceerd, steeds ruim denkend, nooit discriminerend, marginaliserend en/of stigmatiserend noch potentieel kwetsend uit te drukken … ook al bespoedigt dat slecht de EIGEN ondergang …

  Ben ik het helemaal mee eens, ACP, wanneer iemand een profiteur, uitvreter, politiek tuig, klootzak of wat dan ook is, draai daar dan niet om heen.
  De waarheid zeggen, is alleen wel wat anders dan bewust beledigen.
  Er is ook een verschil tussen bewust NIET politiek correct zijn en tussen racistisch zijn.
  Zie hiervoor het non-agressie principe.

 11. [11] Ook het "non-agressie" principe is niets anders dan een natte droom van mensen die kost wat kost de werkelijkheid niet in de ogen durven te zien.

  Ten eerste, is aanvallen vaak de enige keus, en wordt daarom niet voor niets pre-emptief genoemd. Ten tweede, kan men ALTIJD beter vechtend te onder gaan dan te rekenen op andermans "barmhartigheid". Ten derde is het zogenaamde "non-agressie principe" een cop out, omdat het tegen het menselijk instinct voor zelfbehoud is. En ten vierde … NIETS ANDERS dan een volkomen holle, waardeloze en totaal imbiciele slogan …

  Persoonlijk ben ik van nature echter meer een counterpuncher … maar dat is dan weer iets heeeel anders …

 12. [12]Ergo conclusio: mocht iemand de heer ACP ooit in levende lijve ontmoeten, dan is het zaak hem direkt met een paar goedgemikte tikken tegen de grond te meppen, en vervolgens net zo lang op ‘m in te schoppen tot-ie niet meer beweegt. Iets anders is immers volkomen hol, waardeloos en imbeciel.

  Of zou ik het verkeerd begrepen hebben?

 13. [13]
  Martin,
  Ik citeer ACP nog eens:
  "Ten eerste, is aanvallen vaak de enige keus, en wordt daarom niet voor niets pre-emptief genoemd."

  "Je kunt er beter te vroeg dan te laat bij zijn", zei mijn oncoloog 😉

  Dus wie hem mocht zien, hij ga zijn gang.
  Of zouden we het allebei verkeerd begrepen hebben ?

 14. [14] ACP bedoelt uiteraard niet zomaar aanvallen, alleen maar als men bedreigd wordt. Bijvoorbeeld Israel (en de US), die gaan niet netjes wachten totdat Iran een atoombom + draagraketten heeft ontwikkeld en dan maar hopen dat Iran zo vriendelijk zal willen zijn om die niet te gebruiken. Die gaan op een bepaald moment alvast de boel plat gooien voordat het echt gevaarlijk wordt.

 15. [15]"ACP bedoelt uiteraard niet zomaar aanvallen, alleen maar als men bedreigd wordt."

  Was dat niet het hele idee van dat "waardeloze, holle, imbeciele" non-agressie principe?

 16. Wat krijgen wij nou? Tis hier met het (gebrek aan) normaal verstand schijnbaar veel erger gesteld dan ik dacht.

  Want ik xei toch meer dan duydelijk dat ik een … C-O-U-N-T-E-R PUNCHER ben …. Maak dus niks uit. Ik sla sowieso handje contantje … TERUG.

  Is men ook nog gelijk op de pieten getrapt omdat ik … NIET klakkeloos VOOR "non-agressie" ben … of opheffing van afbakeningen en grenzen. En waarom zou ik dan anders mijn voordeur op slot doen?

 17. En om met Wladi te zeggen, ik deel liever bijvoorbaat een klap uit wanneer ik werkelijk eentje verwacht. Iets waar de Israeliers en de Yanks ook van uit gaan …

  Tis dat allerlei mensen vanwege idiote ideooologien en ideaaalogien gelijk in hun eigen ondergoed verstrikt raken omdat het toch zo verschrikkelijk "beschaaaafd" klinkt …

 18. [17]Het non-agressie principe voorziet in de mogelijkheid tot zelfverdediging. Dus het omvat al: "niet zomaar aanvallen, alleen maar als men bedreigd wordt".

  Het NAP betekent echt niet dat dat je moet wachten tot je doodgeschoten ben voor je terug mag schieten.

 19. [19]
  Waarde ACP,
  In sommige gevallen kan je geschimp wel leuk klinken, maar als je niet duidelijk bent, of je praat -zoals i.c. duidelijk het geval lijkt- vanuit je eigen vooroordelen in je eigen vocabulaire, beschaafd of onbeschaafd peu importe, hoef je niet per se op voorhand te veronderstellen, dat jij alwijs bent en de ander zo stom. Dat klinkt namelijk vrij ergerlijk. Dus als je daar svp voortaan rekening mee zou willen houden, zouden we misschien verder kunnen praten. Anders zie ik er weinig toekomst in. 🙂

 20. [22]Nou nee, hij heeft het te druk met kreten als "natte droom", "hol", "imbeciel" en weet ik veel.

 21. [23] Dit is een reactie op Wladimir
  Nou nee, hij heeft het te druk met kreten als "natte droom", "hol", "imbeciel" en weet ik veel.
  ============

  Erg jammer dat het allemaal nu helaas juist op Martin van toepassing is, aangezien die beschrijvingen precies aanduiden … waarom hij de boodschap mist. Met name dat het NAP op zich, letterlijk een waardeloze holle kreet is en zelfbevredigende handgreep vertegenwoordigd dat voor … ahem … "hoge beschaving en humane verfijning " moet doorgaan … maar zuiver koet betekend. Het zegt NIKS en het betekend ook NIKS … Geleuter in de ruimte … waar de wereld geen sikkepit beter van wordt … Zo duidelijk?

 22. [21] Jij mag van mij denken zoals je dat wenst.

  1. Uiteraard spreek ik van uit eigen visie en overtuiging. Want stel je voor dat ik maar klakkeloos alles wat zogenaamde libertariers beweren voor zoete koek slik.
  2. Ik ontbloot hier alleen allerhande geloel, en zeg het zoals het is, waarbij het meestal effectiever is om verder geen doekjes (meer) om te winden … Anders had Harry immers ook niet eens gereageerd.
  3. Of je verder wil praten moet jij weten … Ik zeg alleen dat het libertarisme meer gaten en leemten vertoond dan een Zwitserse kaas. En erger nog … bovendien ook nog eventuele bekeerden een soort hemel op aarde in het vooruitzicht stelt dat (nog minder dan communisme)absoluut NIET is waar te maken. En DAT vind ik MEER dan ERGELIJK …. en uitgesproken frauduleus ook nog …

 23. [23]
  Martin,
  Er zullen wel altijd lieden blijven, die ondanks alles in hun eigen absolute gelijk blijven geloven en daarom ten koste van alles en iedereen dat "gelijk" willen halen. Geen spoortje zelfkritiek te bekennen.
  Komt op mij in elk geval nogal fundamentalistisch over. Op jou ook ?
  Groet,
  Harry

 24. [26]
  HAHA. Fundamentalistisch. Wat een dooddoener. Als ene Bertus uiting geeft aan een gevoel van medeleven m.b.t. armere sloebers, moet hij over 10 jaar nog maar eens terug komen, want zulk denken schijnt niet in de fundamentalistische en libertarische denkwereld thuis te horen.
  Was het niet de hier vereerde mevrouw Rand die ooit een zeer select gezelschap beschouwde als de WARE libertariers?! Waarbinnen je ook zomaar tot ketter kon worden verklaard?

 25. [26] Ya yaa men is "fundamentalist" als men de volgende heilige fantasiehuisjes omver schopt:

  — Dat "Freedom of Choice en Freedom of Speech", zonder daadwerkelijke macht mogelijk eenvoudig NIET is…
  — Alsof "Rejection of Government" en
  "Rejection of Authority" realistisch tot de praktische mogelijkheden behoort. Zelfs Robinson Croesoo oefende gezag uit … over Vrijdag. Dat het echter zoveel mogelijk beperkt moet worden ben ik overigens me eens.
  — Het recht op Voluntarisme en Consent zowel als op "Property" verworven en verdedigd moet worden en NIET door "libertarisme" kan worden toegewezen of geschonken. (Wat een vreselijke teleurstelling voor de Harrys en Martins)
  — "Rejection of Agression" een wel hele holle advertentie slogan is omdat de grens tussen agressie en defensie GEEN absolute en/of mathematisch te definieren limieten kent, en in feite in elkaar loopt.

  Wat een onthullend cheap dysfunctioneel geloel over "zelfkritiek en fundamentalisme"

 26. Nogmaals voor de DUIDELIJKHEID:

  — Dat "Freedom of Choice en Freedom of Speech", zonder daadwerkelijke macht, mogelijk mogelijk zou zijn omdat dat eenvoudig NIET is…

  — Alsof "Rejection of Government" en
  "Rejection of Authority" realistisch en tot de praktische mogelijkheden behoort, laat staan ergens ooit mogelijk zal zijn … Zelfs Robinson Croesoo oefende gezag uit … over Vrijdag. Dat het echter zoveel mogelijk beperkt moet worden ben ik overigens me eens.

  — Het recht op Voluntarisme en Consent, zowel als op "Property" eenvoudig verworven en verdedigd moet worden … en al helemaal NIET door "libertarisme" kan worden toegewezen of geschonken. (Wat een vreselijke teleurstelling voor de Harrys en Martins) die schijnbaar denken aan iets voor niets …

  — "Rejection of Agression" een wel hele holle advertentie slogan is, omdat de grens tussen agressie en defensie GEEN absolute is, noch mathematisch te definieren limieten kent, maar in feite en in werkelijkheid steeds in elkaar loopt.

 27. [27] Beek,

  Er waren "libertariërs" voor Ayn Rand en er waren "libertariërs" los van Ayn Rand en die laatsten zijn er nog steeds.

  Groetz,

  Cincinnatus.

Comments are closed.