Kandidaat: Gerrit Zalm (VVD) Minister van Financiën

Nominatie: “Het verkopen van de gulden voor te weinig euro’s was goed voor de economie.”

Toelichting: Drs. Gerrit Zalm is een echte beroepspoliticus. In zijn hele leven heeft hij praktisch niets anders dan politiek gedaan. Direct na zijn studie (1975) trad hij al in dienst bij het Ministerie van Financiën en 1983 ging hij naar het Ministerie van Economische Zaken om “economische politiek”te gaan bedrijven.

Via het Centaal Planbureau (1983) werd hij vanaf 1994 tot 2002 Minister van Financiën in het eerste en tweede socialistische kabinet Kok.

In 2002 – 2003 was Gerrit Zalm fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. Vanaf 2003 tot nu toe is Gerrit weer Minister van Financiën in het Tweede kabinet Balkenende.
In al die tijd heeft Gerrit talloze heldendaden verricht. Via de zoekfunctie van de Vrijspreker kunt u een hele serie daarvan vinden. We noemen er hier enkele:

Gerrit is actief geweest om de gulden af te schaffen en te vervangen door de euro. Daarbij heeft hij de gulden te goedkoop verkocht, waardoor de burgers te weinig euro’s kregen voor hun guldens.

Knap van Gerrit om dan later nog te verkondigen dat dit goed was voor de economie en dus voor de burgers. Een redenering die blijk geeft van het denken in collectiviteiten. Precies wat je in de macro-economie leert.

Wel heeft Gerrit het laten afweten bij het verdedigen van de stabiliteit van de euro. Toen duidelijk bleek dat diverse Europese euro-landen de boel belazerden – o.a. Griekenland, Frankrijk, Duitsland – en zich niet hielden aan de gemaakte afspraken, ging Gerrit zelf akkoord met een verdere verzwakking van de euro door allerlei afwijkingen en versoepelingen van het StabiliteitsPact te accepteren. Dat pact dat “in marmer gebeiteld” was! Gerrit had niet de moed om er een veto tegen uit te spreken.

Een recentere heldendaad was de titanenstrijd van Gerrit tegen Maxime Verhagen over een extra-tje (korting), die bijna tot een kabinetscrisis leidde.
Over 10 cent per dag voor de burgers als compensatie voor wel of niet koopkrachtverlies. Dat zouden de mensen dan met dat dubbeltje kunnen compenseren. Gerrit wilde dat niet compenseren, hij vond het niet nodig. Bijna viel het kabinet!

Dit gevecht heeft Gerrit gewonnen. Het voorstel van Maxime ging niet door.
Dit gevecht heeft Maxime gewonnen, want er werd een compensatie gegeven aan mensen die het echt nodig hadden.

De afgelopen week was Gerrit nog in het nieuws doordat hij in een interview stelde dat armoede in Nederland “betrekkelijk” was. Volgens Zalm is ‘de onderkant van nu’ veel welvarender dan in de jaren vijftig. “Ik kom zelf uit zo’n lower middle class milieu. Je had geen tv. We dronken niet eens koffie, laat staan alcohol of frisdrank.”

Volgens publicaties in de pers zou de “armoede” gestegen zijn. Maar dat is inderdaad een kwestie van definitie: De Armoedemonitor van het CBS en het CPB laat zien dat in 2003 10,5 procent van de huishoudens een inkomen onder de ‘lage-inkomensgrens’ had. Die grens ligt 5 procent boven het sociaal minimum, en stijgt mee met het gemiddelde inkomen in Nederland.”

Armoede is een politiek begrip geworden dat politici gemakkelijk kunnen manipuleren voor hun eigen doeleinden. Dat zie je nu ook gebeuren door de tegenacties van de socialisten Jan Marijnissen en Agnes Kant die Gerrit hebben uitgenodigd mee naar een “Voedselbank” te gaan en zelf te zien wat er speelt.

Ook hier blijkt weer dat Gerrit, net als de meeste politici, in collectiviteiten denkt. Natuurlijk zijn er velen die het beter hebben dan in 1950 of tov de negers in Afrika. Gemiddeld zal dat wel kloppen. Wat niet weg neemt dat er ook echte armen zijn, ver beneden dat gemiddelde.

In de EU speelt Gerrit ook een grote rol. Eerst heeft hij vele jaren de Nederlandse belastingbetaler veel te veel geld aan de EU laten betalen. Toen dat, vooral bij het referendum, duidelijk werd en er te veel protesten kwamen tegen de grootste EU-betaler te zijn, is Gerrit (en andere politici) in actie gekomen. Nu wordt het spel gespeeld alsof hij voor “Nederland” een miljard euro heeft “verdiend”!

Zijn plan om de Nederlandse soevereiniteit op te geven en het land nog meer onderschikt aan Brussel te maken, is dank zij de kiezers mislukt. Al lijkt het alsof Gerrit zijn hoop nog niet heeft opgegeven. Veel van onze lezers beschouwen dit als landverraad! Maar dat geldt voor al die politici die vóór waren (zijn)!

Het moet voor Gerrit moeilijk zijn om rustig te kunnen slapen met steeds de last van de eindverantwoordelijke te zijn voor het innen van al die miljarden van de belastingbetalers. Maar misschien sust hij zich wel in slaap met de (foutieve) gedachte dat er met een deel van het geld ook nog wat goeds gebeurt.

In ieder geval hebben we van Gerrit Zalm minstens kunnen leren dat:
[zie: Lessen van Zalm]

-De EU afspraken en contracten aan zijn laars lapt
-Grote woorden van politici niets voorstellen
-Nederland in de EU niets te vertellen heeft
-Politici onbetrouwbaar zijn
-De burger wordt belazerd.

Gerrit Zalm is een waardig drager van de Vrijspreker Award: “Politicus van de Week”

7 REACTIES

 1. Mensen,

  Laten we eerlijk zijn, politiek gaat over macht. Dus directe of indirecte macht/invloed over anderen.

  Dit wisten we al! Hoe lang accepteren we dit nog?!

 2. Helder stuk, Nominator !
  Hoezeer geldt voor Zalm niet het aloude gezegde: "Als niet komt tot iet, kent iet niet niet meer." ?
  Wat mij betreft mag dit heerschap de politieke leugenaar van 2005 worden en meedoen aan de titelstrijd voor 2006. Laten we één ding niet vergeten. Hij geldt niet voor niets als de coryfee van de nep-liberalen, wolven-in-schaapskleren.
  Desondanks een goed 2006, beste lezer.

 3. Het literatuuradvies van de heer Zalm spreekt boekdelen: hij geeft nieuwe medewerkers graag het boek: "Hoe wordt ik een rat" cadeau. De auteur (Joep Schrijvers) gaat in op de kunst van het konkelen en samenzweren.

 4. Volgens mij verdient deze rat extra punten omdat hij van een partij lid is die pretendeerd van liberale snit te zijn.

  Maar in feite de naam van het liberalisme gebruikt om de sociaal-democratische dwangstaat te slijten.

  Mijden als de pest! Deze kerel en zijn zwets partij!!

 5. Maar hij kan vermoedelijk wel rekenen i.t.t. Freya Van Den Bosssche die in een interview het antwoord schuldig moest blijven op de vraag wat de vierkantswortel van 25 is maar in Belgie helaas wel verantwoordelijk is voor begroting (en die ondanks haar eigen incompetentie kritiek durfde te uiten op het Nederlandse beleid – wat eerder "gebaseerd" was op het uiterlijk van Zalm en Potter). Al bij al is Zalm dus misschien zo slecht nog niet.

 6. [5] Moraal is m.i. een belangrijker eigenschap dan wiskundige vaardigheid. Vergeet ook niet dat Zalm vrijmetselaar is.

 7. [6] Ja, maar VDB is socialiste, dat is dus mogelijk nog erger. Bovendien geeft het meteen te denken over haar moraal.
  Sterker nog: ze zit slechts op die post omdat ze de dochter is van en omdat ze een niet onaardig snoetje heeft. Ik denk niet dat er ook maar een weldenkend mens is, die denkt dat zij voor de baan geschikt is. Vermoedelijk beseft ze dat zelf ook. Welnu, als je enig verantwoordelijkheidsgevoel hebt, dan neem je zo’n belangrijke post niet aan als je niet eens kan rekenen. Maar ja het salaris en de roem, he …
  Kortom over haar moraal maak ik me geen illusies.

Comments are closed.