Kandidaat: Maria van der Hoeven (CDA) Minister van Onderwijs

Nominatie: “Maria weet alles van onderwijs: zij heeft het allemaal aan den lijve ondervonden.”

Toelichting: Maria Josephina Arnoldina (Maria) van der Hoeven werd op 13 september 1949 geboren te Meersen, in Zuid Limburg. Zij weet weet alles van onderwijs: zij heeft het allemaal aan den lijve ondervonden: Lagere School, Mulo, Kweekschool, Hoofdakte, MO Engels, Cursus ISW, KHBO, en wat we allemaal nog vergeten.

Behalve dat zij zelf zoveel scholen heeft “ondergaan” heeft ze zelf ook veel ervaring in het “doen ondergaan” van de leerlingen. Zij onderwees vanaf 1969 bij het Individueel Huishoud- en Nijverheidsonderwijs (IHNO) en bij het Lager Huishoud- en Nijverheidsonderwijs (LHNO), en vanaf 1971 bij het Lager Economisch-Administratief Onderwijs (LEAO) en als schooldecaan. Zij was vervolgens tot 1987 directeur van het Centrum Administratieve Vakopleiding van Volwassenen te Maastricht en tot 1991 directeur van het Technologiecentrum Limburg.

Zeker in 1991 was Maria al CDA Tweede Kamerlid en vanaf 2002 is ze Minister van Onderwijs en deed ze ondertussen ook aan Cultuur en Wetenschap.

Zij moet er dus wel wat van weten en voert daarom per 1 januari jl. in dat: “Scholen moeten zorgen dat Nederlandse leerlingen en hun klasgenoten van buitenlandse afkomst elkaar leren kennen. Ze krijgen een wettelijke verplichting om actief burgerschap en integratie te bevorderen. Scholen die in gebreke blijven, kunnen hun overheidssubsidie kwijtraken.”

Wel, dat is nog eens wat! Scholen moeten dus registreren welke kinderen Nederlands zijn, en welke van “buitenlandse afkomst”. Op zich is dat al een “onderscheid maken, en dus discriminatie. Maar we nemen aan dat Maria weet wat ze doet, en dat dit haar Pol/Week Award niet in de weg hoeft te staan.

De scholen krijgen een “wettelijke verplichting”. Den Haag regeert! En zo gij niet doet wat Maria wil, dan krijgt gij geen centen meer. Maria weet heel goed wat leiding geven is. Zo moet het, punt, geen gelul!
Overigens is dat invoeren van “actief burgerschap en integratie” wel voor allerlei uitleg vatbaar, dus de scholen kunnen toch wel wat ritselen om hun subsidie te behouden.

Ook krijgen de scholen meer vrijheid in het onderwijs. Dat betekent: “Het aantal kerndoelen, waarin staat wat leerlingen moeten weten en kunnen als ze van school gaan, wordt een stuk kleiner. Ook worden sommige kerndoelen minder nauw omschreven.”
De leerlingen hoeven daardoor gelukkig minder te leren en krijgen meer tijd voor allerlei andere hobby’s.

Wiskunde is een rationeel vak. En dat past eigenlijk niet meer in deze moderne emotionele tijd waarin iedereen recht heeft op alles. Maria heeft daar begrip voor en heeft ondertussen bij de opleiding op de kweekschool (nu PABO) bereikt dat de onderwijzers niet meer kunnen rekenen.
Zie ook : “2 + 2 = ongeveer 5 “

Als we echter de uitspraken van Maria goed begrijpen, heeft wiskunde niets te maken met rekenen. Daarom moet wiskunde ook niet een verplicht studievak voor PABO studenten zijn.

Maria wil de leer van “Intelligent Design”, (naast de “Evolutieleer”) op de scholen invoeren. In een interview met de NRC zegt zij dat ze er zelf geen aanhanger van is. Maar ze zegt ook dat ze “katholiek” is. Dat lijkt wel een tegenspraak; katholieken geloven toch in een intelligente ontwerper?

Maria is ook niet bang uitgevallen. Ten tijde van het referendum heeft ze om, reclame voor de EU-Grondwet te maken, op een basisschool in Utrecht les gegeven en de kinderen geleerd: “Als de Verenigde Staten Europa aanvallen dan gaan we samen terugvechten”.

Nou, Maria van der Hoeven verdient de Award “Politicus van de Week” echt!

4 REACTIES

  1. Als de verenigde staten Europa aanvallen. Waarom zouden ze dat doen? Omdat Europa volledig geïslamiseerd is dan misschien? Dan komen ze ons misschien een derde keer bevrijden, wie weet ja. Ik stel nu alvast voor dat het amerikaanse leger dan nooit meer weggaat, zoals nu na de koude oorlog is gebeurd. Het dunkt mij steeds dat onze toestand is beginnen verslechteren na het vertrekken van de amerikanen aan het begin van de jaren 90.

  2. "Als de Verenigde Staten Europa aanvallen dan gaan we samen terugvechten".

    Wat een oorloghitserij en een wartaal van deze Doctorandus Spinazie Academie. Persoonlijk gokte ik er op dat tante Maria een omhooggevallen handwerkjuf was (ik ben te lui om haar CV op te zoeken). En het is altijd weer ontroerend om te zien hoe zeer reli’s als Maria hun best doen om iedereen hun ideeen door de strot te duwen. Wie het onderwijs heeft, heeft de jeugd en de toekomst.

  3. Van een kip zonder kop kun je de vogelgriep krijgen. Dat beangstigt mij nog meer dan die knappe rekenkundigen op de PABO.
    Ik stem voor die prijs op Maria, de gekweekte kip zonder kop. Ophokken dus.

  4. [1] Oud Ned spreekwoord: "Als de kat van huis is dansen de muizen!"

Comments are closed.