Alsof het broeikaseffect, het internationale terrorisme en de vogelgriep nog niet erg genoeg zijn, is er een nieuwe plaag: de huisjesmelker. Nu zou men kunnen denken dat er ergere dingen zijn op de wereld, maar pas op, want het is nou typisch zo’n probleem dat onderschat wordt.

Nou wil ik best geloven dat je het niet getroffen hebt als je op een huisjesmelker aangewezen bent voor je woonruimte, dus ik kan voor die mensen wel sympathie opbrengen. En misschien zou het wel zo netjes zijn van die huisjesmelkers als ze wat minder huur zouden vragen, en/of hun panden wat beter zouden onderhouden, gesteld dat ze zich dat kunnen veroorloven. Sommige mensen zouden daar mee geholpen zijn, maar het onderliggende probleem lost het natuurlijk niet op.

Want het feit dat huisjesmelkers veel kunnen vragen voor weinig komt doordat er mensen zijn die het er voor over hebben, en waar dus blijkbaar geen beter alternatief voor beschikbaar is. Het geeft aan dat de huisjesmelkers, als de huidige bewoners niet ingestemd zouden hebben met de gevraagde huur, de huizen verhuurd zouden hebben aan anderen die wel met de gevraagde huur, of iets minder, accoord zouden zijn gegaan. Had de huisjesmelker een lagere huur gevraagd, dan waren sommige woningen misschien verhuurd aan anderen, en hadden sommige van de huidige bewoners er dus nog geen huis gehad. Dus in zeker opzicht mogen ze misschien wel blij zijn met hun hoge huur, ze danken er hun woning aan.

Zowel in de huidige situatie als in de hypothetische situatie van de lagere huren zijn er echter mensen die achter het net vissen. Dat probleem blijft, ook bij engelachtige verhuurders. En dat is natuurijk het structurele probleem: het woningaanbod is schaars. Zou er meer concurrentie zijn voor de huisjesmelkers, dan zouden ze hun door velen verfoeide praktijken niet kunnen volhouden.

Het is niet altijd zo geweest. Ik ben niet iemand die zegt dat vroeger alles beter was, maar voor sommige dingen geldt dat wel degelijk. Zo hadden mensen in Rotterdam voor de oorlog de gewoonte te gaan verhuizen als het tijd werd voor een nieuw behangetje. Ik heb dat nooit begrepen, aangezien je in je nieuwe woning ook moet behangen, toch? Niet dus, dat deed de huisbaas. Waarom? Anders raakte hij het huis niet kwijt. (Overigens was die tijd beter voor huurders, maar niet voor would-be huisjesmelkers – ieder voordeel heb z’n nadeel…)

Verschil tussen toen en nu is dat huisvesting inmiddels als enige tientallen jaren beheerst wordt door de overheid. Vroeger kocht men een stuk land, en zette daar huizen op als men dacht dat dat rendabel was. Tegenwoordig bepaalt de overheid wat gebouwd moet worden, en waar. En zodoende wordt er maar heel weinig gebouwd. Er is zelfs een woningcorporatie die van ellende huizen is gaan bouwen in Duitsland.

Samengevat hebben we een door de overheid gecreëerd probleem, waar huisjesmelkers slechts een symptoom van zijn. Maar natuurlijk vestigt men liever de aandacht op het symptoom, dan op het probleem. Dat levert namelijk een excuus op om een nieuw blik ambtenaren open te trekken die het “probleem” van de huisjesmelkers gaan “oplossen”.

Zo houdt men elkaar lekker bezig.

3 REACTIES

 1. Helemaal mee eens.
  Het is de eenvoudige wet van "Vraag en Aanbod" die door de overheid telkens weer wordt overtreden.
  Zouden ze het niet kunnen begrijpen?
  Of is het opzet om een probleem te creeren dat dan alleen maar door de overheid kan worden opgelost?

 2. Uitstekend artikel. [1] Ik vrees dat je gelijk hebt. Vergeet niet dat de huurbescherming zover is doorgeslagen dat het veel heeft van een onteigening. Een complete marktsector is in de greep van de overheid geloodst. Huurders zijn -nadat zij een woning hebben betrokken- dus van de overheid afhankelijk, en de verhuurders ook. Huurders hebben rechten, verhuurders plichten. Diegene die hier die paar ‘rechten’ van verhuurders op zou willen opsommen, vergeet dat die niet zonder tussenkomst van de overheid (kantonrechter, die als taak heeft de huurbescherming goed uit te voeren, de huurcommissie, of de woningbouwcommissie),en na het voldoen aan vele regeltjes, uitgevoerd kunnen worden.
  Nederland is het land in de EU met de meest verregaande regulering op de huurwoningmarkt en tevens met het gootste tekort. Als die markt volkomen vrij was, zou er meer aanbod zijn dan er vraag is. Dus lagere prijzen, maar niet voor elke locatie: gewilde wijken en straten zouden wat duurder zijn, minder gewilde goedkoper, maar overal aanbod genoeg. Sommige partijen zouden echter een leuke stemmentrekker, en de overheid macht verliezen.

 3. Goeie Martin.

  Het in het openbaar aanklagen van huisjesmelkers geeft de Sociaal Democraten en collectivisten natuurlijk weer eens fijn de gelegenheid om het niet werken van de vrije markt (hier vertegenwoordigd door de huisjesmelkers) af te kraken.

  Dat dit klinkklare onzin is en de huisjesmelkers een symptoom van een gecollectiveerde markt zijn, houdt men natuurlijk lekker stil.
  Huurbescherming en de zaakjes netjes door een stel fijne, betrouwbare ambtenaren (natuurlijk van PvdA huize) laten regelen is véél beter…

Comments are closed.