De (socialistische) Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie is officieel de jongerenorganisatie van de VVD. Dit kan een verklaring zijn voor het minuscule verschil tussen VVD en PvdA.

We vermeldden jl. vrijdag al dat de JOVD Femke Halsema, fractieleidster van GroenLinks, had uitgeroepen tot de “LIBERAAL van het jaar”.
Eerst dachten we, net als trouwens Femke zelf ook, dat het ging om een mop en om het “liberalisme van Femke” te bekritiseren of in het ware daglicht te plaatsen. Zoals de Vrijspreker dat al in oktober deed door Femke de Award “Politicus van de Week” toe te kennen. Zie:
www.vrijspreker.nl/blog/?it…

Maar die jongens en meisjes van de SJOVD meenden het echt! Echt waar!! Op hun site zeggen de SJOVD:
“De titel Liberaal van het Jaar wordt ieder jaar uitgereikt aan diegene die zich met vernieuwende ideeën in het maatschappelijk debat liberaal heeft geprofileerd.”
De SJOVD reikt voor de zevende keer deze prijs uit. In het verleden is de prijs toegekend aan Sybilla Dekker (2005), Aart-Jan de Geus (2004), Paul Cliteur (2003), Fogh Rasmussen (2002) en Henk Kamp (2001).
Aan deze serie namen is ook te zien dat het personen betreft die zich allemaal min of meer “liberaal” noemen. Net als (andere) VVD lieden.

Mijn verbazing is echter onterecht. Ik had me onmiddellijk moeten realiseren dat het woord “liberaal” in de politiek al lang niets meer met vrijheid te maken heeft. En zeker niet met vrijheid voor ieder individu.

Zo stelt de SJOVD op haar site bij voorbeeld: “De jongerenorganisatie is van mening dat een echte liberaal niet alleen spreekt over vrijheidsideeën, maar dit eveneens laat volgen door liberale daden en de durf om uit te komen voor zijn ‘politieke geaardheid’! En verder zegt Klaas-Jeroen Terwal (24) de nieuwe voorzitter van de SJOVD:”[het]is belangrijk om meer aandacht te besteden aan onderwerpen als integratie, kwaliteit van onderwijs en zorg, en de kloof en daarmee de solidariteit tussen jong en oud. ”
Allemaal overheidsbemoeienissen die Klaas-Jeroen kennelijk wil uitvoeren.

Femke bevestigt de uitholling van het begrip “liberalisme”: ”Ik heb nooit ontkend dat ik een vrijheidsdenker ben maar dan wel een in de traditie van het Amerikaanse liberalisme, niet in die van het Nederlandse marktdenken.”
Het Amerikaanse liberalisme is gekoppeld aan de Democratische partij en dat zijn de Amerikaanse socialisten.

In WIKIPEDIA staat het iets duidelijker: (nadruk toegevoegd)
nl.wikipedia.org/wiki/Liber…
Liberalisme is een politiek-maatschappelijke stroming ontstaan in de 18e eeuw. Het werd in de praktijk gebracht na de democratische revoluties in de 19e eeuw in Europa en Noord-Amerika.

Het liberalisme heeft als uitgangspunt de vrijheid van het individu. Dit betekent dat de overheid zo min mogelijk moet ingrijpen in de economie en het maatschappelijk leven. Het staat op dat punt dan ook vooral tegenover het socialisme.
Ander speerpunt van het liberalisme is de scheiding van kerk en staat, hoewel het liberalisme wel godsdienstige tolerantie promoot. Ook willen liberalen dat de staatsinrichting wordt vastgelegd in een grondwet waarin ook de grondrechten van de burger staan.
Het liberalisme is een heterogene stroming, waarbinnen globaal het klassiek-liberalisme en het progressief- of sociaal-liberalisme zijn te onderscheiden.
Het progressief liberalisme kent aan de overheid een grotere rol toe. Een begrip dat hiermee samenhangt, is het ontplooiingsliberalisme.
Een radicale variant van het klassiek-liberalisme is het libertarisme.

Dat radicale variant kunnen we opvatten als “de consequente stroming”. Want ook bij de personen en organisaties die zich klassiek-liberaal noemen, zien we grote verschillen, vooral ten opzichte van de persoonlijke vrijheden.

Het is van groot belang dat libertariërs er voor zorgen dat het begrip “LIBERTARISME” niet verwaterd en misbruikt wordt.
Woorden en begrippen verdraaien en stelen is in de politiek namelijk een veel gebruikte tactiek. Daarbij wordt een positief woord/begrip overgenomen en de ambitie voor meer staatsmacht wordt er mee gemengd. Zo zijn bvb. “solidariteit” en “vrijheid” al jarenlang misbruikt. Nu moet iedereen solidair en vrij zijn. En als je dat niet vrijwillig doet, dan wordt je wel gedwongen.
En denk eens aan begrippenkoppelingen die Femke veel gebruikt, zoals bvb “sociaal-economische vrijheid”! En wat denk je van “Vrijheid, eerlijk delen” ? Iedereen 1/16mlj.ste?

De SJOVD gebruikt deze tactiek ook al. Ik vrees dat veel jongelui die willen streven naar meer individuele vrijheid dat in de SJOVD denken te vinden. Eenmaal binnen de muren van het politieke monster lopen ze zeer grote kans dat ze ongeneselijk besmet en gebrainwashed worden.
Hopelijk zullen velen van hen de Vrijspreker lezen en weer genezen worden.
————-
Wij zullen dit artikel doorsturen naar Klaas-Jeroen en de JOVD en hen gelenheid geven eventuele misverstanden te corrigeren.

13 REACTIES

 1. Hub,

  Vind jij ook niet dat Halsema wel ineens met erg véél Liberale items is gaan zeulen? Of zoals een linkse vriend van mij onlangs zij; dat had ik nooit veracht van Halsema….

  Ik vind deze quasi serieuze beoordeling van Halsema dus ronduit humoristisch. Iets wat haar eigen positie waarschijnlijk niet erg zal versterken.

  Verder vraag ik me af waarom uitgerekend jij denkt dat integratie, kwaliteit van onderwijs en zorg beperkt zijn tot de overheid. Wat een pijnlijke minachting voor bugerparticipatie.

 2. [1] "waarom uitgerekend jij denkt dat integratie, kwaliteit van onderwijs en zorg beperkt zijn tot de overheid."

  Dat denk ik helemaal niet! In tegendeel.
  Ik reageerde net op de üitspraak in die context dat de "politiek MEER aandacht aan die zaken moet besteden".

 3. Begripskaping hoort er nu eenmaal bij. Vroeger had je de centrumdemocraten, die zich allerminst politiek in het midden bevonden.

  Dat de VVD naar links opschuift (met medeneming van liberale terminologie), is een trend die al een aantal jaar waar te nemen is. Staatsecretaris van Onderwijs Mark Rutte was ook al JOVD-voorzitter en is ook vrij links.

  Spannend is wat er rechts van de VVD gaat gebeuren. Of aan de rechterkant van de VVD.

 4. GL maakt zich op voor de verkiezingen. Als de PVDA nog coalitiepartners nodig heeft, kunnen ze moeilijker om GL heen als Femke ‘liberaal’ is.

  Ik hoop echt dat Wilders stemmen gaat krijgen, hij is mi nog het meest liberaal van het linxe zooitje.

 5. [2] Hub,

  Ik mis toch echt de context waar je naar refereert. Dit blijkt niet uit het persbericht nog uit iets anders.

 6. [7]
  Zijn grondwet (met dank aan Cincinnatus) zag er goed uit. Veel rechten en vrijheden enzo.

 7. [5] Ik hoop het met je.
  Ik denk dat het belangrijkste wat Wilders zal doen het afkappen van de (controle)tentakels van het monster dat de overheid is. Dat zal ons meer vrijheid geven. Speciaal op het gebied van gehoord worden.
  Het is toch te gek voor woorden dat de indoctrinatie in Nederland zover is voortgeschreden dat men een begrip als "vrijheid" blijkbaar kan uitleggen zoals men wil.

 8. [7] [8] Stalin de grootste liberaal ooit? Nee joh! De grootste liberaal ooit is en blijft Karl Marx!!

 9. [4] Ach, Mark Rutte is in zoverre nog liberaal, dat hij er in ieder geval geen moeite mee heeft om zijn neusje te poederen met coke.

 10. Jammer dat niet duidelijk naar voren komt waarom Femke de prijs heeft gekregen..

  Misschien is het een aantal mensen ontgaan dat Femke wel degelijk uitspraken heeft gedaan die in stijdt zijn met de communistische wortels van de partij..

  Trouwens.. nemen we een dergelijke prijs dan serieus??

 11. De communistische wortels van Groen Links zijn net zo relevant als de PvdA-wortels van Pim Fortuyn. GL is een echte stedelijke hogeropgeleiden-club, de arbeiders zitten bij de enige echt rooie partij, die van Marijnissen. Halsema’s "vrijzinnigheid" is de grachtengordelvariant van de hippievrijheid van 1968, die zich uit in een nadruk op het individu en een afkeer van conservatisme. Aangezien oud-links inmiddels tot de behoudende krachten is gaan behoren staat GL een stuk dichter bij de liberalen dan bij de sociaal-democraten.

Comments are closed.