Naar aanleiding van de (serieuze) benoeming van Femke Halsema tot “Liberaal van het Jaar” door de JOVD constateerden we de vorige week dat de JOVD een socialistische jongeren organisatie is: SJOVD.

Zie www.vrijspreker.nl/blog/?it…

Wij stellen het op prijs dat de voorzitter, Klaas-Jeroen Terwal, en Vice-voorzitter, Jasper Honkoop, gereageerd hebben op dit artikel (dat we aan hen hadden doorgestuurd.

Hun antwoord volgt hieronder, met in de titel “Liberale JOVD, het moderne liberalisme en de Liberaal van het Jaar”. (LJOVD??)

Graag uw mening: Is het nu SJOVD of LJOVD?

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Liberale JOVD, het moderne liberalisme en de Liberaal van het Jaar
De liberale Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie gelooft dat de liberale stroming breed is en er zowel links-liberalen als centrum- en rechts-liberalen zijn. Daarnaast is het ook belangrijk de achtergrond te kennen van de prijs ‘Liberaal van het Jaar’. Deze wordt toegekend aan diegene die zich met vernieuwende ideeën liberaal heeft geprofileerd in het afgelopen jaar. Dit hoeft dus niet iemand te zijn die een lange staat van dienst heeft als liberaal of die oorspronkelijk uit de liberale traditie voortkomt.

Wie echter het door Halsema in 2005 geschreven manifest ‘vrijheid eerlijk delen’ leest merkt dat zij voor GroenLinks een nieuwe liberale koers wil uitstippelen met meer aandacht voor het individu en zijn eigen verantwoordelijkheid. Dit wijst op een radicale, liberale breuk met het socialistische, op gemeenschapsdenken gebaseerde verleden van GroenLinks. Het valt dan ook de bezoekers van deze site aan te raden deze literatuur te lezen.

Anderzijds is het noodzakelijk er juist hier op te wijzen dat libertariërs bewijzen hoe breed de liberale traditie is of kan zijn. Veel liberalen zullen een grotere rol weggelegd zien voor de staat dan libertariërs wenselijk achten, onder meer op het gebied van (hoger) onderwijs. Met een bijdrage van de staat aan het hoger onderwijs kan ruimere ontplooiing van het individu worden bereikt, met name die individuen die op grond van hun achtergrond (bijvoorbeeld het inkomen van hun ouders) anders zich wellicht niet ten volle kunnen ontwikkelen.

Waar de JOVD meer aandacht voor de ontplooiingsmogelijkheden van het individu wenselijk acht dan de meeste libertariërs, blijft het uiteraard noodzakelijk alle politici te wijzen op weinig liberale ideeën en politieke besluiten. Dit heeft de JOVD altijd gedaan en zal ze altijd blijven doen. Wij moedigen hierbij alle politici aan zich meer het liberale gedachtegoed eigen te maken en moedigen bezoekers van deze site aan kennis te maken met de enige liberale jongerenorganisatie en haar liberale gedachtegoed.
Voor alle jonge liberalen geldt: U bent welkom bij de JOVD!

Met vriendelijke groet,

Klaas-Jeroen Terwal, Landelijk Voorzitter
Jasper Honkoop, Vice-Voorzitter
——————————————
RED: site www.jovd.nl

12 REACTIES

 1. Het is dus gewoon een collectivistisch clubje dat meer individuele vrijheden wil.

  Waarmee ze die vrijheden wil financieren lijkt me uit hun opmerkingen over onderwijs duidelijk af te lezen…

 2. "… dat zij voor GroenLinks een nieuwe liberale koers wil uitstippelen met meer aandacht voor het individu en zijn eigen verantwoordelijkheid"

  Het sleutelwoord is: MEER.
  Maar op deze wijze is het eigenlijk een misser van de JOVD om bijvoorbeeld Gorbatsjov niet alsnog tot liberaal van de 20e eeuw uit te roepen.
  Neen, de JOVD is gewoon een SJOVD. Terug naar de wortels van de VVD zou je bijna denken > terug naar de partij van de arbeid
  (http://nl.wikipedia.org/wik…)

 3. Leuk geprobeerd. Het volgende: iemand in een libertarische gemeenschap geeft twee gulden (geen euro!)aan een goed doel. Volgens de heren is de gever rijp om een socialistische prijs te winnen.

  Nog een gegeven is dat de heren aangeven dat er in Nederland inderdaad slechts één partijpolitiek denken is met nuances: de sociaal-democratie. Blijkbaar heeft elk denken een spectrum van 360′.

 4. "Dit wijst op een radicale, liberale breuk met het socialistische, op gemeenschapsdenken gebaseerde verleden van GroenLinks. Het valt dan ook de bezoekers van deze site aan te raden deze literatuur te lezen."

  Ik heb de internetsamenvatting gelezen en daaruit blijkt dat FH voor inkomensnivellering is en blijft. De WW-uitkering (een verzekering waar je als werkende gewoon premie voor betaalt) moet worden aangepakt, maar aan uitkeringen als de WAO/bijstand mag niet worden getornd. In de tekst definieert FH verder armoede vooral als relatieve armoede, dus als minder verdienen dan je buurman en daar ongelukkig over zijn.

  Wie daar een radicale breuk bij GL in ziet, heeft veel fantasie. Maar als Arafat de Nobelprijs voor de vrede kan winnen, waarom kan Femke dan niet VVD’er van het jaar zijn?

 5. GroenLinks probeert zich te profileren t.o.v. de PvdA en SP middels de modische woorden Vrijheid en Verantwoordelijkheid. Daarnaast is het een fris verfje over de collectivistische socialistische bouwval. Met echte vrijheid heeft dit natuurlijk niets te maken.

 6. Collect-ieve of -istische JOVD.

  Sportief dat ze gereageerd hebben maar echt liberalisme mis ik in hun reactie. Men is kennelijk bang niet te kunnen studeren in een klassiek liberale samenleving "…met name die individuen die op grond van hun achtergrond (bijvoorbeeld het inkomen van hun ouders) anders zich wellicht niet ten volle kunnen ontwikkelen."

  Dit is denken in angst en schaarste: vrijheid = armoede. Ik denk liever in vrijheid = overvloed (voor iedereen). Dat armoede-denken zou je inderdaad socialistisch kunnen noemen. De ironie is dat in socialistische samenlevingen iedereen steeds armer wordt, behalve de hogere leden van de regenten-klasse. Nederland is intussen hard op weg naar de economische melt down, met de complimenten van de ‘liberalen’…

 7. "Met een bijdrage van de staat aan het hoger onderwijs kan ruimere ontplooiing van het individu worden bereikt, met name die individuen die op grond van hun achtergrond (bijvoorbeeld het inkomen van hun ouders) anders zich wellicht niet ten volle kunnen ontwikkelen."

  MAW: libertariers zijn asociaal met hun voornemen tot afschaffen tot subsidies.

  Er wordt toch wel een brief teruggestuurd hoop ik?

 8. [7] Ja, om te beginnen al verwezen naar deze publicatie van hun commentaar op de Vrijspreker. Mogelijk op te volgen met een deel van de lezersreaxties.

 9. De JOVD is een clubje van overwegend pseudo-liberale kneusjes in de traditie van Mark Rutte en Ferdi de Lange. Het forum van de JOVD
  is overigens erger dan dat van Dwars, de jongerenorganisatie van GroenLinks.

 10. Het hoger onderwijs. Continu genivelleerd, om maar te zorgen dat iedereen zijn papiertje kon halen. Zodat iemand die nu HBO doet in feite een MBO-opleiding volgt, want het niveau is weer eens naar beneden bijgesteld.
  Het is niet geheel toevallig dat niet één Nederlandse universiteit meer tot de top van de wereld behoort.

  Beste JOVD, een private universiteit of hogere opleiding is prima toegankelijk voor iedereen, alleen zullen sommigen daar inderdaad wat meer hun best voor moeten doen. En het grappige is, de ouders zouden het ook prima kunnen betalen, ware het niet dat de overheid zo nodig meer dan de helft van hun inkomen wenst te confisqeren.

 11. Inderdaad een vrij bizarre redenatie over het (hoger) onderwijs. Lager en middelbaar onderwijs is zelfs voor mensen met een lager inkomen financieel nog wel te behappen. Voor hoger onderwijs zou iedereen die daarvoor de capaciteiten toont (via een toelatingsexamen of een voorafgaand diploma) een lening of beurs kunnen regelen. Als er werkgelegenheid in de door hun gekozen studierichting is, lijkt me dat geen probleem voor een financiële instelling of particulier. Zal gelijk een stimulans zijn om goed te studeren in een zo kort mogelijke tijd en zo snel mogelijk te switchen als de studie niet blijkt te bevallen.
  Dat studiefinanciering bovendien een gift van de rijkeren in de maatschappij is om armere mensen zichzelf te laten ontplooien is volgens mij onzin. Uiteindelijk studeert slechts iets van 25% van de jongeren aan het HBO of Universiteit. En die komen toch voor een groot deel uit de beter betaalde gezinnen, en zelfs degenen voor wie dat niet geldt zullen later tot de beter betaalden behoren. Na hun studie zullen ze bovendien zoveel belasting betalen dat ze op hun 65-ste hun opleiding bij een gemiddeld inkomen en gemiddelde belastingdruk waarschijnlijk minstens vier- of vijfvoudig hebben terugbetaald.
  Als mensen niet kunnen studeren omdat hun latere inkomen niet hoger zal zijn dan zonder een studie, of dat de kosten van hun studieschuld gelijk zullen zijn aan het hogere inkomen, is dat dan niet een signaal dat je net zo goed niet kunt studeren, of dat het weinig uitmaakt in dat geval? Die kosten afwentelen op anderen is in feite inkomensnivellering die geen enkel doel dient, behalve de persoonlijke bevrediging van iemand die anders geen (door de overheid verstrekte) titel voor zijn naam kan zetten. Onderwijs is geen panacee voor alle arbeidsproblemen. Je zult toch wel de banen moeten hebben, of met die opleidingen kunnen genereren, om het een nut te geven.
  Voor algemene "ontplooing" kun je ook naar een (particuliere) bibliotheek, tijdschriften lezen, een schriftelijke cursus volgen, of educatieve tv-programma’s kijken. Wellicht leer je daar ook nog meer van dan de verplicht gefinancierde leerslavernij tot je 16de. Gezien de nogal vooringenomen standpunten die je in veel hoger en lager onderwijs worden bijgebracht, kom je er eerder intellectueel gekreukt dan ontplooid uit.

 12. Het is weer allemaal van hetzelfde laken een pak: herverdeling en nog eens herverdeling (van andermans geroofd geld).
  De JOVD demonstreert, dat Nederland, praktisch gezien, een collectivistische één-partijstaat is en waarschijnlijk in de toekomst zal blijven.

Comments are closed.