Niemand kan de toekomst exact voorspellen. Er zijn zoveel onbekende factoren die maken dat altijd alles anders uitkomt.

We komen niet verder dan “verwachtingen” uit te spreken. En die kunnen de werkelijke uitkomst soms wel voldoende dicht benaderen.

We beginnen nu aan 2006 en vragen ons af wat dat jaar gaat brengen.

Bij het allereerste begin heb ik niets gemerkt van de extra seconde die we “gekregen” hebben! Ik verwacht u ook niet!

Wel zijn de eerste 200 miljoen euro belastinggeld al verklungeld doordat het EU parlement heen en weer blijft pendelen tussen Brussel en Frankfurt.
Uw persoonlijke “schuld” als deel van de staatsschuld neemt doordoor weer iets toe en zal nu boven de 14.000 euro uitkomen.

2006 kan een rampjaar worden voor voetballers. Er wordt namelijk gewerkt aan het vaststellen van een maximum salaris voor hen! Met alle consequenties voor de voetballerij!
Advocaten kunnen echter de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Johan Remkes wil een “zero-tolerance” beleid invoeren als iemand geweld tegen de politie pleegt en daarbij meer advocaten inschakelen.
Let vooral op welke vinger je tegen een agent opsteekt!

De politie krijgt meer bevoegdheden. Ze kunnen nu zelfs achter je rug om opvragen welke boeken je leest.
En let op de straffen die rechters kunnen uitdelen worden aanmerkelijk hoger. Iets waar we overigens in veel gevallen vóór zijn. Al zouden we nog liever het systeem zodanig veranderd willen zien dat er meer nadruk komt op het “vergoeden” van de aangerichte schade dan op het “straffen” (waar het slachtoffer niet veel mee opschiet.
Zelfs al wordt de straf onaantrekkelijker gemaakt doordat gedetineerden niet meer naar porno op TV mogen kijken. Bovendien zal op de publieke omroepen de tijd voor reclame verlengd van 6,5 minuten per uur naar 10 minuten. Een verhoging van meer dan 50%! Ook een strafverhoging!

Bedenk daarbij dat “discriminatie” ook zwaarder bestraft gaat worden. Dat kan een grote extra bron van inkomsten voor de politie worden. Net als de verplichte identificatie die het afgelopen jaar al 63.000 bekeuringen heeft opgeleverd. Die plicht is ingevoerd om terroristen te vangen, maar tot nu toe heeft het er nog geen één opgeleverd.

Taxichauffeurs krijgen het ook zwaar. Die moeten een diploma halen om iemand van A naar B te brengen. Daarbij zullen ze gecontroleerd worden door undercover agenten. Dus pas op!

Iedereen wordt vanaf nu verplicht verzekerd en nieuw geboren baby’s krijgen meer spul ingespoten. We zijn benieuwd hoe dit nieuwe staatsstelsel zich verder gaat ontwikkelen.

De EU is een afzonderlijk onderwerp, maar in dit kader moeten we voorbereid zijn op hernieuwde pogingen van de politici om hun macht te versterken. Schüssel en Merkel, respectievelijk de premiers van Oostenrijk en Duitsland, hebben dat al aangekondigd.
Daar staat tegenover dat ook de tegenstanders van deze machtsconcentratie meer terrein winnen. We schreven al over Finland en vernemen nu de Oostenrijkse parlementariër Hans-Christian Strache gaat werken voor een referendum om Oostenrijk UIT de EU te laten stappen. Nog maar 37 % van de Oostenrijkers vindt de EU een goede zaak. Het gros associeert EU met geldverspilling!

<%image(20060101-Leugendetector.jpg|380|290|)%>Maar serieus, er zijn ook positieve verbeteringen:
We krijgen er een Feest bij. Het “Inburgeringfeest” wordt in elke gemeente verplicht! Op die dag kunnen mensen die nog geen Nederlander zijn maar Anderlander of helemaal Niets zijn, omgedoopt worden tot Nederlander. Ze moeten dan wel eerst door de keuring gekomen zijn.
Ze moeten weten hoe lang de treinreis van Groningen naar Maastricht duurt!
Er wordt gefluisterd dat de kandidaten daarvoor ook door een leugendetector moeten gaan. (zie plaatje) De overheid heeft contacten met Rusland waar leugendetectoren al op luchthavens worden gebruikt.

Om dit feest te doen slagen wordt ook de accijns op sterke drank iets verlaagd.
En dan mogen ze ook nog gratis naar het Museum Boymans!

De Vrijspreker gaat ondertussen door met u dagelijkse commentaren te verstrekken die op den duur kunnen (zullen?) leiden naar een samenleving waarin de rechten van iedere individuele mens weer worden erkend:
De Vrijspreker streeft naar een maatschappij waarin ieder mens soeverein is: ieder mens heeft het recht zijn leven te leiden zoals hij zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert.

16 REACTIES

 1. Voor een aardig overzicht wat 2006 ons gaat brengen, zie: http://www2.telegraaf.nl/bi

  Over het algemeen toch wel belastingverlaging, hoewel ze met de BPM bijzonder raar bezig zijn. De regeling moet notabene worden afgebouwd.

 2. Maar wat gaan de verkiezingen ons brengen?
  Hopelijk winst voor Wladi & Sam.

  En in Belgie? Wordt het eindelijk De Winter in Antwerpen? Met Coveliers als eerste schepen?

  Ik ben benieuwd. De website van Vlaams Belang wint in elk geval aan populariteit.
  http://www.vlaamsbelang.be/

 3. Kreeg net een brief van PWN (waterleidingbedrijf) ik ontvang even 65 euro terug de precariobelasting hierin Gemeente Zaanstad heeft het blijkbaar niet gehaald ben benieuwd wat ze nu weer gaan verzinnen ze hebben het hele jaar de tijd daarvoor !

 4. [4] Inderdaad, het beleid moet veel liberaler, de belastingen moeten zeer veel verder worden teruggeschroefd, evenals het beroep op collectieve voorzieningen. De linkse kerk moet eindelijk eens worden weg gesaneerd, dat omdat ze niets toevoegt, doch slechts de tweedeling in de maatschappij in stand houdt en versterkt. Uitkeringsgerechtigden dienen gewoon voor zover zij kunnen werken aan het werk te worden geschopt, dat door gewoon de uitkering in te trekken. Wat dat betreft is de WIA bijvoorbeeld een hele vooruitgang, gedeeltelijk arbeidsongeschikten gewoon voor het gedeelte dat zij niet arbeidsongeschikt zijn aan het werk. Maar ik neem aan dat iemand die als naam Actiefront! hanteert iets anders bedoelt, die zal wel op onwettige wijze een democratisch gekozen regering willen ondermijnen. Voor wie het trouwens niet weet, op de weblog van Jan Marijnissen wordt grof gecensureerd, daar staat de linkse kerk dus voor, gedachtencontrole.

 5. [5] "Maar ik neem aan dat iemand die als naam Actiefront! hanteert iets anders bedoelt, die zal wel op onwettige wijze een democratisch gekozen regering willen ondermijnen."

  Wellicht. Ik ken Actiefront niet, maar als hij dat wil, hoeft dit niet per se slecht te zijn. Wat is een wet tenslotte anders dan een geinstitutionaliseerd belang van de machthebbers?

  Iets onwettigs doen, kan praktische bezwaren hebben (als je vervolgens volgens andere wetten van de tegenpartij de gevangenis in wordt gesmeten), maar hoeft niet op morele bezwaren te stuiten.

  Denk bijvoorbeeld aan het vrijwillig consumeren van drugs of aan het beveiligen van je (financiele) huis(houding) tegen inbrekers (lees: de staat/belastingdienst).
  Is dat onwettig? Ja. Immoreel? M.i. niet.

  Ik weet niet wat voor plannen Actiefront heeft, maar zolang ze niet immoreel zijn, heeft hij mijn (morele) steun, ongeacht of ze toevallig (hier en nu) wettelijk zijn.

 6. [5] ‘Uitkeringsgerechtigden dienen gewoon voor zover zij kunnen werken aan het werk te worden geschopt, dat door gewoon de uitkering in te trekken. Wat dat betreft is de WIA bijvoorbeeld een hele vooruitgang, gedeeltelijk arbeidsongeschikten gewoon voor het gedeelte dat zij niet arbeidsongeschikt zijn aan het werk.’

  Op dit moment komen er op de gemiddelde personeelsadvertentie ca 230 (!) reacties. Hoe kan dat? Moeten dat er 500 worden? Of wil je ze naar socialistisch model gewoon allemaal achter de bezem hebben? Leg uit je grootse plannen…

 7. [7] Ach, als het uitgespaarde uitkeringsgeld gebruikt wordt om de belastingen cq de werkgeversbijdragen te verlagen, kan dit banen scheppen.
  Zeker als het gepaard gaat met 3 maatregelen die de staat niets kosten.
  1) het ontslagrecht wordt afgeschaft
  2) cao’s zijn niet meer algemeen bindend
  3) het minimumloon wordt afgeschaft

 8. Tot heden lijkt 2006 veel op 2005. Ik vermoed wel dat we meer krijgen, maar dan van hetzelfde.
  Werd onze spijsvertering al danig op de proef gesteld, de ergste beproeving sloeg op nieuwjaarsdag toe, toen wij, gezapig uitbuikend, op de hoogte werden gesteld van de socialistische preek van de iets-meer-gelijke-leider van de stad die zich, merkwaardig genoeg, hoofdstad mag noemen, terwijl onderbuikstad de lading beter zou dekken, aangezien de onderbuik het voornaamste fixatiepunt van zowel socialisten als Amsterdammers lijkt te zijn.
  Deze socialist deelde mee dat de situatie in Amsterdam ernstig was: veel armen en tot radicalisering-dreigen-te-vervallen moslimjongeren.
  Helaas vergat hij erbij te vermelden dat zijn politieke groepering zijn uiterste best heeft gedaan tot deze situatie te geraken.
  Uiteraard was de oplossing simpel: het volk de Nederlanden zal nog meer van zijn dierbare centjes richting hoofdstad dienen te laten afvloeien. Gedwongen uiteraard, want niemand steekt zijn geld vrijwillig in een hopeloos project.

  Verder mochten wij vernemen dat maar liefst 70 % van de leerlingen het VMBO bezoekt (en daarvan presteert de helft nog onvoldoende m.i.). Wat een verloederde stad is dat toch. Want bedenk het volgende:

  Gedurende 30 jaar werd het goed functionerende onderwijs aan het infuus gelegd van een leger vetbetaalde academici, vermomd als pedagogen, psychologen en didactici, riant genesteld in allerlei dienstencentra, die, gedreven door linkse vernieuwingsidealen, hun giftige gedachten langzaam in de gezonde patient inbrachten.
  Daarbij geholpen door alle media en de vernieuwende leraren, die zich ijverig stortten op een indrukwekkende papierwinkel, tonnen en tonnen kostbaar toiletpapier, die met de modernisering gepaard gaat. Vermoedelijk om de aandacht van het echte werk, de vergiftiging van de patient, effectief af te leiden.
  En nu mag de burgervader en -moeder de bijna overleden patient aan de volke tonen. Hij zal toch geen euthanasie voorstaan?
  Ik wens u een sterk gestel voor het komende jaar.

 9. Om ons te helpen e.e.a. te verwerken, kriebelde de burgerpapa en -mama ons nog dieper in de keel, door voor te stellen de moslimjongeren in te sluiten.
  Het werd bedoeld als tegenstelling van uitsluiten, dat viel even tegen.
  Want anders kunnen die jongeren wel eens tot radicalisering over gaan.
  Ziet u het voor zich: een ondernemer neemt een paar van die jongeren aan, uit angst dat zij tot radicaler methoden over zullen gaan.
  Een reden ze niet aan te nemen, zou ik zeggen.
  Het deed direct denken aan de situatie in Gaza. Ook daar waarschuwde een EU-bij-Israel-schuilende (waarschijnlijk ontsnapt uit een Disneyfilm) de Israelische regering dat Hamas wel eens tot geweld zou kunnen worden gedreven als zij hun volledige zin niet krijgen.
  En dan te bedenken dat wij verplicht worden aan dit soort nonsens financieel bij te dragen. Was het maar vast 2007.

 10. [10] Werden de moslim-radicalen hier maar aangepakt zoals Israel de Hamas terroristen aanpakt. De Israeliers mogen blij zijn dat Job de Theedrinker het politiek niet ambieert om naar Israel te verhuizen om daar politiek actief te zijn. Maar waarschijnlijk ziet Job de T. in dat in Israel niemand op hem zal stemmen…

 11. [8] eM, ik neem ff de vrijheid om jou aan te vullen:

  4) Publieksrechtelijke instellingen worden afgeschafd
  5) Subsidie op productie van goederen en diensten wordt afgeschaft
  6) Een werkelijk vrije markt voor diensten, arbeid en goederen wordt ingesteld
  7) Volksverzekeringen worden werkelijk vrijgegeven, de farce van het zorgstelsel wordt als wassen neus herkend en … Afgeschaft!
  8) Balkendende wordt afgeschaft 🙂

 12. Laten we niet al te negatief over de huidige regering te doen, volgens mij zijn we nog altijd heel wat beter af dan met een rooie regering. Het mag gezegd worden dat de rijksbelastingen daadwerkelijk minder worden, daar staat helaas tegenover dat de graaigrage gemeenten de heffingen wel weer zullen opschroeven. Wel vind ik dat de liberale VVD zich momenteel niet erg liberaal profileert, met al die regeltjes. Ze gingen er toch juist een hoop afschaffen? Overigens vind ik de invoering van de zorgverzekering fundamenteel goed, het ziekenfonds waar iedereen ongevraagd aan meebetaalde is gelukkig eindelijk ter ziele, het relikwie van de duitse bezetting, het socialisteninstrument bij uitstek, alleen heeft Hoogervorst er een nieuw socialistisch gedrocht van gemaakt door de invoering van een inkomensafhankelijke zorgtoeslag, die wordt opgeboerd door de werkgevers en de zelfstandigen, wederom herverdeling van geld dus. Het maakten per direct voor de zorgverzekeraars mogelijk om de premies op te drijven, een duidelijker voorbeeld hoe overheidsmaatregelen de prijs opdrijven valt volgens mij moeilijk te geven, toen bekend werd dat de zorgtoeslag eraan kwam werden de voorgenomen premies direct hoger. Nee, Nederland is nog steeds zo rot als een mispel, maar van die mispel wordt gelukkig steeds meer weggegooid.

 13. Ik ga een heel eind met je mee Libertarier alhoewel ik denk dat je met ‘wederom herverdeling van geld dus’ net iets te hard door de bocht gaat. Het herverdelen van geld is immers bijna de definitie van een ‘verzekering’.

 14. [14] Bij een echte verzekering ga je vrijwillig een overeenkomst aan. Bij het zorgstelsel zijn de werkgevers en zelfstandigen verplicht 6,5 % van het brutoloon, dan wel 4,4 % van de winst als extra belasting te betalen, dat om de zorgtoeslag te financieren. Dat is dus gedwongen nering. Bovendien, men is verplicht een zorgverzekering af te sluiten, er zou marktwerking zijn, maar de premies verschillen op zijn hoogst een paar tientjes in het jaar. Wat nou marktwerking? De overheid heeft daar nog steeds een heel dikke vinger in de pap, en perst zelfs mensen een gedeelte van hun inkomen af om dat te verdelen over de massa in de vorm van zorgtoeslag, waarbij natuurlijk de laagst verdienenden weer eens het meeste "krijgen", ze betalen er indirect namelijk wel degelijk voor.
  De definitie van een verzekering is trouwens niet het herverdelen van geld, wat overigens wel de praktijk is, nadat de verzekeraar zijn winst heeft opgestreken, maar het is het afdekken van een risico wat men niet zelf wil of kan nemen. Mijn bochtenwerk is overigens altijd hard en strak, zonder slippartijen.

 15. 2006 niets brengen als we niet gaan nadenken, werken, organiseren, volhouden, nazoeken, overtuigen, investeren en als we niet moedig zijn.
  En waarom?
  Om in 2007 te oogsten!

  Want er wordt je niets gebracht, als je er niets voor doet!!

Comments are closed.