Op 7 maart is het de bedoeling dat de inwoners van iedere gemeente het bestuur van hun gemeente voor de volgende vier jaar gaan kiezen.

Wat hebben de landelijke politici en partijen daar eigenlijk mee te maken?

Het gaat toch om de “Gemeente”? De inwoners kunnen toch zelf wel bepalen hoe hun gemeente bestuurd moet worden? En hoe groot dat bestuur mag zijn en waar het bestuur zich mee mag/moet bemoeien?*)

Dat zou je echter niet zeggen als je kijkt naar wat er aan het gebeuren is. De Haagse politici en de landelijke partijen zijn druk bezig met campagnes te voeren. Premier Jan Peter Balkenende voorop voor het CDA.

De landelijke partijen willen op die manier natuurlijk de basis voor hun komende verkiezingen in 2007 versterken. Daarom krijgen ook alleen maar hun filialen subsidie van het geld dat alle belastingbetalers moesten betalen. Dat belastinggeld wordt hen zo niet alleen afgenomen, maar het wordt ook nog eens tegen hen gebruikt.

Het systeem zou al meer duidelijkheid krijgen als de inwoners van een gemeente die vreemde invloed zouden uitsluiten en zeggen:
“Waar bemoei je je mee? Bemoei je met je eigen zaken!”
——————————————————————
*) In een libertarische samenleving zouden praktisch alle functies door privé personen of bedrijven worden vervuld. Daar zouden geen “politieke (dwang) partijen” meer zijn.
P.S. Een aardig libertarisch programma voor een “gemeentelijke partij” kun je overigens vinden bij:
www.heiloo-online.nl en klik rechts boven op “Leefbaar Heilo”

19 REACTIES

 1. Sinds het afschaffen van de OZB voor gebruikers is de gemeente nog afhankelijker geworden van de centrale overheid.

  Een foute zaak. Ik zie meer in een decentraal model waarbij gemeenten meer bevoegdheden overnemen van de centrale staat en daar ook zelf belastingen voor heffen. dat betekent dat de centrale belastingen omlaag kunnen en gemeenten met elkaar moeten concurreren om een zo gunstig mogelijke prijs-kwaliteit verhouding. verhuizen van de ene naar de andere gemeente is namelijk een stuk simplere dan verhuizen naar een ander land of andere superstaat.

 2. Het lijkt mij ook dat juist in de gemeente de politiek dichter bij de burger gebracht kan worden en baas over eigen belastinggeld in de praktijk gebracht kan worden. Openbare orde, onderwijs, ruimtelijke ordening etc. kunnen het beste geregeld worden door de inwoners zelf, al dan niet via lokaal openbaar bestuur. De landelijke regering is er om een keer per jaar een krans op de Dam te leggen.

 3. Dat is in Rotterdam duidelijk te zien,eerst de Min.president en de dag er op een plan van het CDA om lieden die radicaal zijn uit te zetten.
  Het CDA lift mee op het succes van de LPF in Rotterdam en verkondigt nu een plan dat Fortuyn al in 2000 deed.
  Wat een eikels zijn dat. De timing is wel goed maar ja ze krijgen veel overheids geld om die lieden in te huren.

 4. Kiezers moeten zich dus eisend gaan opstellen. Zij moeten bij alle mogelijke gelegenheden voorstellen (vooral in het openbaar, bij vrienden, collega’s en wie dan ook)dat kiezers de programmapunten moeten aangeven. Nu doen de partijen dat nog en heeft de kiezer in feite weinig te kiezen. Indien de kiezer vaak genoeg aangeeft (nogmaals: vooral in het openbaar)dat er andere punten een rol moeten spelen bij de verkiezingen, kan dat uitmaken wat voor een soort overheid je krijgt.
  Ik heb meteen een paar voorstellen:
  1. gemeente budget kleiner
  2. gemeentelijke organisatie kleiner
  3. gemeentelasten gaan met 40 % naare beneden (een goed begin).
  4. uitgaven controleerbaar door burgers
  5. uitgaven inzichtelijk voor burgers
  6. uitgaven alleen onder de naam waarvoor ze worden gebruikt.
  7. uitgaven alleen onder de naam van de gebruiker
  8. bestuurders en ambtenaren moeten bij fraude in hun persoonlijk vermogen, ook door inwoners van de betreffende gemeente, aansprakelijk worden gesteld
  9. gemeentes geven geen subsidies
  10. gemeentes laten de burgers vrijer door geen vergunningen meer te eisen van particuliere burgers.

 5. [5] Verhuisbelasting? Wat is dat ?
  Trouwens als je de vorige 10 punten voor elkaar krijgt, ga je er altijd op vooruit (bv. punt3).

 6. Mijn excuses, ik dacht dat de volksterm voor overdrachtsbelasting wel duidelijk was.
  Ik doelde dus op die 6% belasting van de koopwaarde van een bestaand huis.

  Ik had geen commentaar op uw 10 punten.

  Ik reageer met uw stukje op de onderlinge concurrentie van gemeentes.

  [1]

  Binnen een marge van die 6% van de koopwaarde van huizen binnen die gemeente, kunnen probleemloos stapsgewijs de belastingen behoorlijk verhoogd worden.
  Zullen we dat transparante prijsafspraken tussen gemeentes noemen?
  De NMA kan hier echter niets aan doen.
  Ze hoefen geen overleg te plegen om te beseffen dat bij een prijsverhoging van, ik noem maar wat, ¤ 1000,- dit altijd ruim binnen de 6% van de belastinggeldwaarde van koophuizen zal blijven, het dus nooit interessant wordt om te verhuizen.
  De goedkoopste gemeente kan dus heel makkelijk een riante belastingverhoging doorvoeren om weer gelijk te komen met de rest.

  Binnen zo’n markt wil ik graag wel een bedrijf beginnen. Bij een opzegboete van ¤ 10.000,- kan ik mijn producten van ¤ 100,- zonder moeite verdubbelen om te weten dat hoogstens een paar principiele klanten die opzegboete niet voor lief nemen en mijn producten of diensten niet meer af nemen.
  Dit is dus een toevoeging in uw betoog om te reageren op de heer of mevrouw FL.

 7. Mijn voorstel is om altijd op een lokale gemeentelijke partij te stemmen en de nationale partijen voorgoed uit de gemeenteraad trappen.

 8. [9] ALS je stemmen wil, is dat nog niet zo’n gek idee. Het is vooral ook een uitvoerbaar idee.

 9. [1] Of je bent vóór, of tégen belastingheffing.

  Of dat de gemeente nou doet, of de staat. Het blijft dwang en diefstal.

 10. [12] Ja, natuurlijk blijft het dwang en diefstal. Een verschil kan zijn dat een gemeente mogelijk beter onder controle te houden is en taken eenvoudiger te privatiseren.
  Als de gemeente niet te groot is, kennen de betalers ook de vorderaars!

 11. [14] dat is zo vreemd. Ik ken een paar gemeenteraadsleden persoonlijk, van de bank hier en van de school van mijn kinderen, hele aardige mensen zo maar ze zullen als politicus geen moment schromen om je de politie op je dak te sturen als je bijvorbeeld een dakkapel zonder vergunning op je eigen dak hebt gezet en ze zullen er ook geen seconde aan twijfelen dat het terecht is.

 12. [14] Bijna alle taken die een gemeente nu uitvoert zijn te privatiseren.

  Denk aan:
  * Beheer infrastructuur
  * Ophalen afval
  * Sociale zekerheid (Bijstand etc)
  * Ruimtelijke ordening (sowieso bestemmingsplannen afschaffen)
  * Veiligheid (Gebeurt op industrieterreinen voor een deel al privaat)

  De gemeneentelijke overheden kunnen we dus bijna afschaffen!

 13. [9] Dat zou mooi zijn. Echter, het gaat er natuurlijk om welke programmapunten er zijn.
  Het maakt mij niet uit wie er regeert, zolang die maar niets over mij te zeggen heeft.
  En de lokale partijen zijn ook niet libertarisch. Zij hebben in ieder geval, voor zover ik weet nooit een echt afwijkend programma gehad.

 14. [14] Je kunt nou eenmaal politici niet vertrouwen. Daarbij maakt het niet uit of het gemeentepolitici zijn dan wel landelijke. Het zijn en blijven politici en ambtenaren.

  Als je ze teveel macht geeft, pakken ze het en geven het niet zonder slag of stoot af.

  Het democratische proces werkt zo dat politici altijd de maximaal haalbare macht willen grijpen, en niets minder dan dat.

  De minst te vertrouwen mensen zijn mensen die deel uit maken of willen maken van het democratische proces. Ze denken idealistisch bezig te zijn, maar zijn in feite alleen maar bezig met de bevestiging en de instandhouding van de democratie.

  Mijden die politici!

Comments are closed.