Het lijkt de goede kant op te gaan met de kritiek op de broeikashysterie. Kon ik eerder al berichten dat voormalig KNMI-directeur Henk Tennekes Kyoto maar onzin vindt, afgelopen week kwamer er ook kritische geluiden uit de hoek van de stichting Skepsis.

De kritiek kwam in de vorm van een door Kees de Jager geschreven artikel in het door de stichting uitgebrachte blad Skepter. Het artikel behandelt twee aspekten van de (vermeende) opwarming van de aarde, de inhoudelijke kant, en de cultus van politieke correctheid die er omheen gegroeid is.

Wat betreft de inhoudelijke kant refereert hij aan onderzoek waar hij zelf aan meegewerkt heeft (Kees de Jager is astronoom), waaruit blijkt dat de zon de laatste halve eeuw extreem actief is geweest. Daarnaast bespreekt hij de controverse rond de ‘hockeystick’. Waar het op neer komt is dat de geleerden er nog niet uit zijn: oorspronkelijk was er het artikel van Mann en Jones, vervolgens was er kritiek, daarna kritiek op de kritiek, etc. Kortom, het normale wetenschappelijke proces, aldus De Jager (en daar kan ik hem alleen maar gelijk in geven). Probleem is alleen dat pers & politiek daar nogal moeilijk mee om kunnen gaan, die willen klip & klare antwoorden waar ze respectievelijk hun krantekoppen en beleidsvoorstellen op kunnen baseren.

En daarmee komen we bij het tweede aspekt van het broeikaseffect dat De Jager behandelt, namelijk de eraan verbonden politieke correctheid. Hij zegt hierover:

Wie zich met dit tweede probleem (wordt de opwarming veroorzaakt door de zeer actieve zon) bezighoudt, moet oppassen. Hij wordt al gauw met achterdocht bekeken en in het hokje van de klimaatsceptici ondergebracht. Hij gelooft namelijk niet in het broeikaseffect en dat schijnt een ernstig vergrijp te zijn.

Hij citeert een Amerikaanse collega die op het punt staat een artikel gepubliceerd te krijgen:

Ik stuur het je toe omdat ik je vertrouw. Vertel het nog niet aan anderen, want sommige machtige personen zouden in staat zijn de publicatie alsnog tegen te houden.

Alsof het uit een B-film komt…

Verder verhaalt hij van een complete redactie van een tijdschrift die ontslagen werd naar aanleiding van kritiek die kwam op een artikel dat in dat tijdschrift verschenen was, en waarin de hockeystick in twijfel werd getrokken.

Uitspraken als “Kyoto is onzin” komen in het artikel niet voor, De Jager onthoudt zich er van al te duidelijk stelling te nemen, maar desalniettemin heb ik het met instemming gelezen.

3 REACTIES

  1. Wat een onwetenschappelijk geklets; het lijkt de goede kant op te gaan met …… Natuurlijk is het mogelijk dat het broeikaseffect niet bestaat en dat de verwachte temperatuursverhoging op een andere oorzaak berust. Dat moet dan (ook) maar aangetoond worden. De skepsis van u en uw medestanders berust niet op wetenschappelijke gronden, maar op een wereldbeeld dat niet toestaat dat z.g. vooruitgang dit soort gevolgen heeft. Uw eerste zin toont dat aan.
    Het ga u goed, groet, Hans van den Berg

  2. [1] "de verwachte temperatuurverhoging" is juist onwetenschappelijk geklets, meneer van den Berg. Zo subjectief als wat, verwacht door wie en waarop is die verwachting dan gebaseerd ?

    Ik verwacht dat ik de staatsloterij ga winnnen, is dat dan een wetenschappelijk verantwoorde stelling ?

  3. Ha Wladimir, denk je dan niet dat er allemaal mensen verwachten dat de temperatuur gaat stijgen? Waarover maak je je dan zo druk?
    GRoet, Hans van den Berg

Comments are closed.