Bureaucratie is een anonieme, ongrijpbare, organisatievorm die problemen zoekt bij goed werkende systemen.( zich als een parasiet aan datzelfde systeem voedend, om zo in belang en omvang, ongecontroleerd te kunnen groeien).

Wie weet er een wetenschappelijke studie van wat wij hier al lang weten, maar waar we dan naar kunnen verwijzen?

We gaan vandaag ons pluimvee en andere hobbydieren ophokken. De beestjes kunnen dan van achter de tralies kijken naar de vrij rondfladderende meesjes en wilde ganzen, die natuurlijk immuun zijn voor het virus.
De code Tabaksblatt, waar bestuurders van beursgenoteerde bedrijven zich aan moeten houden, blijkt averechts te werken: door al die regels krijg je een ander, risicomijdend gedrag van het management. Dat is dus precies wat een aandeelhouder niet wil: hij gaat juist in aandelen omdat hij niet de ‘zekerheid’ van obligaties wil. Natuurlijk er mag geen fraude zijn, maar tegen fraude hadden we al wetten en regels. Kortom ook hier weer een bureaucratieprobleem dat al was opgelost.
Hadden we afgelopen week de witwas studie: waarbij geschat werd dat er jaarlijks in Nederland 18.5 miljard wordt witgewassen (overigens daar was al 6 miljard van een Parmalat affaire bij), prompt belooft min-Zalm extra maatregelen. Dus weer extra regels, die gecontroleerd, gehandhaafd en nagevolgd moeten worden. Die extra maatregelen belooft hij overigens niet voor optie beleggers die bij het faillissement van vdHoop hun centen kwijt bleken te zijn en dat onder het toezicht van de Nederlandsche Bank.
En het is op elk gebied: het Openbaar Ministerie, blijkbaar gefrustreerd dat het zo weinig presteert, valt op een laffe manier advocaat Moscowitz aan, door onbevestigde en onbetrouwbare informatie over hem naar buiten te brengen. En bureaucraten als Teeven cs komen daar al jaren mee weg, want zij staan boven de wet; en daar waar het toch wat discutabel is, wordt de wet aangepast: zie de snelheidsovertredingen.
Wij knokken hier voor vrije meningsuiting en de rechten van het individu. Volgens mij is bureaucratievirus een van de ergste bedreigingen daartegen. Het is een soort collectieve macht waartegen je als individu weinig doet, want je tegenstander doet alles volgens de regels en wordt door een anoniem apparaat gesteund: een paarse krokodil.
Ik zal proberen hier nog meer aandacht aan te geven, maar misschien kunnen jullie me een beetje verder helpen. Ik zoek of zou willen helpen bij een afstudeerscriptie over bureaucratie en de gevolgen.
Ik ben bijvoorbeeld benieuwd naar de ontwikkeling van het aantal ambtenaren, gemeentelijk, semi-overheid, dus ook AFM en RDW en van al die semi geprivatiseerde bedrijven. Mijn inschatting is dat die aantallen de laatste jaren niet gekrompen zijn, integendeel, terwijl in de particuliere sector veel meer efficiency slagen en minder banengroei is geweest. En ons verteld wordt dat er veel minder regels zouden zijn. Dat zou ook minder ambtenaren betekenen, maar ik merk er niks van.
Het onderzoek zou dan kunnen leiden tot een soort bureaucratiemeter, waarvan ik nu ook al verwacht dat in die landen waar de bureaucratie het hoogst is, ook de laagste economische groei is.
Moet toch een leuk afstudeeronderwerp zijn?

7 REACTIES

 1. Inderdaad. Het is dat ik pas nulde jaars student ben.

  Bureaucratie verstikt echter niet alleen efficiëntie op de werkvloer. De verruwing in de samenleving is volgens mij ook voor een groot deel te danken aan de manier waarop de overheid met regelgeving omgaat.

  Overal wordt nu sociale controle vervangen door overheidscontrole waardoor de mensen niet meer op elkaar zijn aangewezen, maar op een anoniem ambtenaren-apparaat.

 2. [1] Heel goed gezien Roel. Je zou er misschien nog aan toe kunnen voegen dat dit niet alleen komt door die controle, maar ook nog doordat de mensen steeds meer afhankelijk van de overheid gemaakt worden.
  Big Brother zorgt voor alles!

 3. mooi artikel , zou de bureaucratie niet zo verweven zijn met de samenleving dat we
  op het punt zijn beland niet meer met en
  niet meer zonder te kunnen ? een mogelijke
  optie is een maatgevend kader waarin vooral overbodige en tegen strijdige regelgeving per direct wordt afgeschaft !
  dit vraagt natuurlijk wel om politieke leiders met visie , lef en macht en burgers die scherp willen blijven en zich inzetten voor dit doel !

 4. [3]" mooi artikel , zou de bureaucratie niet zo verweven zijn met de samenleving dat we op het punt zijn beland niet meer met en niet meer zonder te kunnen ?"

  Dat is een interessante contradictie! Ik zie zo vlug geen antwoord, maar ergens klopt het niet.
  Probeer het eens verder te definieren; als jij het zelf ook interessant vindt!

 5. [5]
  "plaats eens een artikel over de gemeentes die de bewoners uit gaan buiten met de OZB"

  Justice, er staan op deze website 3500+ over dit soort zelfde gevallen. Pick your choice!! Het gaat allemaal om hetzelfde principe. De Partij (VVD, CDA, D66, PvdA) die de bevolking op alle mogelijke manieren oplicht (belazeren).

 6. [4] zoals de openings zin al aangeeft, Bureaucratie is een anonieme, ongrijpbare, organisatievorm die problemen zoekt bij goed werkende systemen ! dit vraagt om een
  omslag van ons leven met bureaucratie .
  het heeft ons ook geholpen verder te komen maar werkt op te veel fronten stagnerend en tegen strijdig . een mogelijke optie zou niet alleen minder regels en beaucratie zijn maar ook een andere vorm !
  vr.gr meaux

Comments are closed.