Om onszelf te beschermen tegen een stortvloed aan Chinees textiel en ons inkomen te verzekeren tegen Poolse arbeiders die een hongerloontje accepteren, moeten we onze grenzen sluiten voor deze invloeden.
Ondanks dat de EU een vrij verkeer van personen, goederen en diensten voorstaat, mogen de Polen dus niet zomaar in Nederland aan de slag. Dit zorgt er voor dat de Nederlandse werknemer zijn baan en dus zijn inkomen beschermd worden tegen oneerlijke concurentie door Polen die sowieso lager opgeleid zijn.

Ook kan de Europese textielindustrie rustig blijven produceren en zo goederen van een betere kwaliteit leveren dan de Chinezen doen, en ondertussen onze eigen Hollandsche Jongensch en Meisjesch in dienst houden tegen een acceptabel loon.
Of toch niet? Zou het anders kunnen zitten?

Het afschermen van een markt in een willekeurig gebied om zo allochtone producenten van vergelijkbare goederen en diensten, en de eigen werknemers te beschermen tegen als oneerlijk ervaren concurrentie, noemen we Protectionisme.
Dit protectionisme bestaat in de praktijk uit een heel stelsel van Tolheffingen, Quota’s, Belastingvoordelen en -nadelen, Importheffingen en Diplomatieke Afspraken.
Uit de geschiedenis leren wij dat de enige banen die hierdoor beschermd worden, die van de controlerende ambtenaren zijn. De branches die ervan profiteren zijn dus alleen de politiek en de overheid.

Wanneer namelijk een land één of meerdere markten probeert te beschermen, is dit volgens de wet van Onbedoelde Consequenties indirect nadelig voor een heel stel andere branches.
Een voorbeeld is de regering Reagan, die begin jaren 1980 de staalindustrie in de VS wilde beschermen met heffingen op buitenlandse staalproducten. Ronnie Raygun beschermde inderdaad 17.000 banen in de staalindustrie zelf. Hij bracht echter zoveel schade toe aan de staalverwerkende industrie, die nu veel meer moest betalen voor haar grondstoffen, dat daar 53.000 banen verdwenen. Netto verdwenen er 36.000 banen.

Vanuit de EU -hoofdsteden Brussel en Straatsburg komen allerlei geluiden om winstgevende industrieën, zoals textiel, tabak of meubilair en prestige leverende industrieën als de auto-industrie, de luchtvaartindustrie, maar ook scheepsbouw en de defensie-industrie te beschermen door importbeperkingen.
Een aantal argumenten snijden hout; het is verstandig om zelf een defensie-industrie te houden. Net als het als zeevarend land slim is om schepen te kunnen bouwen. Hier werkt slim aanbesteden en orders uitzetten beter dan het beperken van de import.
Maar wanneer men begint met argumenten als het beschermen van arbeidsplaatsen tegen oneerlijke concurrentie uit lage -lonenlanden, onthoud dan dat dit vaak dezelfde landen zijn wiens economieën we aanmoedigen met ontwikkelingshulp!
Het beperken van de import van goedkope buitenlandse producten doet de prijs van het in eigen land gemaakte alternatief namelijk stijgen. Wanneer dit product voor consumenten gemaakt is, zullen zij zich minder kunnen veroorloven en zo daalt de omzet van de producent met alle gevolgen voor uiteindelijk zijn personeelsbestand.
Wanneer het product een halffabrikaat is, gebeurt dit bij zowel de producent als de verwerker ervan.
Ondertussen is de arbeider in het lage lonen cq. -ontwikkelingsland zijn baan kwijt en weer afhankelijk van hulp van de mensen die hem in eerste instantie zijn baan afpakten!

Er is ook een indirect probleem: Doordat allerlei markten zijn afgeschermd, worden ook allerlei producten duurder. Dit zorgt ervoor dat om de koopkracht in stand te houden, de lonen van het personeel ook gaan stijgen. Dit wordt door producenten doorbelast in de prijs van hun product. Het gebrek aan concurrentie leidt dus tot hogere kostprijzen.
Dit is onder andere de reden dat in landen als Japan zaken zo enorm duur zijn. Ook Duitse auto’s die verplicht gemaakt worden van door beschermde arbeiders geproduceerd staal, zijn door dit effect veel duurder dan vergelijkbare auto’s. De bonden moeten dus niet de producenten aanpakken maar de mensen die zeggen dat ze hen beschermen vanuit het kabinet!

31 REACTIES

 1. Prima helder artikel Krijn. Tegenover importheffingen staan natuurlijk exportsubsidies.

  Je zou kunnen zeggen, dat het onvolprezen "poldermodel", een eufemisme is voor de KLASSENSTRIJD, die namens de vakbonden tegenwoordig door politici en ambtenaren wordt gevoerd. Als het aan de vakbonden ligt, zouden werkgevers in de WACHTRIJ moeten staan om persoonlijk aan te bellen bij de werkloze thuis om hem een baantje te mogen aansmeren. Een soort colportage dus.

  Maar die werkloze zou zich wel eens genoodzaakt kunnen zien in de wachtrij voor het LOKET van de Geus plaats te nemen. Hij zal nu al vaak denken: "Had ik mijn lidmaatschapsgeld maar in mijn zak gehouden" 😉
  Groet, Harry

 2. Ja ja die vrije markt is me wat. Maar Uw verhaal is niet kompleet. Hoeveel belasting betaalt de chinese arbeider en werkgever, wat is zijn levens verwachting etc. Concureren met een land waar kinderarbeid normaal is, waar werkweken van 50 tot 60 uur gelden, waar geen patenten gelden heeft niets met een vrij markt te maken. Je kan niet concureren met een land dat roofbouw pleegt op zijn bevolking en natuurlijke resources

  Een vrije markt kan alleen als zodanig functioneren als deze enigzinds vergelijkbaar zijn. Als dit niet zo is dan wordt er alleen maar schade toegebracht, dus bescherming van onze markt is gewenst tot dat de chinese markt volwassen is geworden

 3. [2] John M Nivard,

  Als de Chinezen hun prijzen weten te drukken, komt dat de consumenten in Europa ten goede en als ze onder de marktprijs verkopen, sponseren ze ons.

  Dank u, Chinezen.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 4. Ook voor de zogenaamde vrije energie markt zijn de nodige kanttekeningen te plaatsen

  Zoals we hebben gezien koop je in rusland niet alleen gas maar met de koop van het Gas koop je ook het politieke bewind wat daar aan de macht is.

  Met de olie uit het midden oosten kopen we ook de politieke cultuur die daar heerst. Hoe volwassener deze staten worden hoe groter de klem zal worden. Denken we echt dat deze staten tussen nu en zeg 30 jaar zich zelf zullen transformeren naar een diensten maatschappij? Ik denk het niet!

  Wat gebeurt er dan als de olie daar dicht bij de bodem komt en opraakt zeg na nu 20 jaar?

  IRAN schaft zich zelf, voor dat geval, al vast een atoombom aan. Met een atoombom in de ene hand en op rakende olie in de andere hand zal de prijs van schaarse olie huizenhoog stijgen. Frankrijk heeft als EU land al gedreigt dat ze haar belangen zal beschermen met een atoombom

  Je moet je ook ernstig afvragen wat de werkelijke reden is van Bush daar in Irak. Is dat het veiligstellen van de toegang tot de olie of het brengen van het sprookje van de democratie

  Nee ook een vrije energie markt bestaat niet

 5. [3] Nee dat is een korte termijn gedachte. Delen van de industrie zullen hier het loodje leggen op basis van oneerlijke concurrentie, omdat de markten niet zo vrij zijn als U denkt.

  De ideale vrije markt is een fictie die niet bestaat

  Als voorbeeld kunt U kijken naar de relatie tussen de VS en China. De VS koopt met geleend, chinees geld, de producten uit china. Ondertussen worden de arbeids voorwaarden en kwaliteit van het leven waaronder de amerikanden werken slechter en slechter

  De inkomens kloof tussen arm en rijk wordt groter en groter.

  De vraag is of dat de richting is waarop wij willen gaan

 6. [2]
  En hoe moet de Chinese markt "volwassen worden"? Ik neem aan dat u daarmee bedoelt: gelijke lonen en arbeidsvoorwaarden heeft als hier? Dat kan toch alleen door vrijhandel? Hoe moeten ze anders diezelfde welvaart bereiken?
  Uiteindelijk zal door de toenemende Chinese welvaart het "probleem" zich vanzelf oplossen. Nu al moeten Chinese bedrijven per jaar hun lonen 10% verhogen, omdat maar liefst een derde van hun arbeiders per jaar ervoor kiest om naar het platteland terug te keren of met het verdiende geld voor zichzelf te beginnen. Zestig uur per week werken is misschien niet leuk, maar kunt u dan wel objectief vast stellen wat een "juiste" werkweek is? Ik zou het ook leuk vinden om niet meer dan 6 uur per dag te werken. Maar tenzij ik voor mezelf begin of toevallig een beroep weet te krijgen met die arbeidsvoorwaarden, zal ik me waarschijnlijk toch bij een 8-urige werkdag, 5 dagen per week moeten neerleggen.
  Blijkbaar is voor veel Chinezen een 60-urige werkweek in een fabriek te prefereren boven een 60-urige werkweek op het platteland voor een nog miezeriger loon, of werkloosheid.
  Als we uw denktrant volgen, zou er ook geen vrijhandel tussen Frankrijk en Nederland, of Nederland en Amerika mogen plaatsvinden, omdat we niet allemaal dezelfde (willekeurige) arbeidsvoorwaarden hebben. Mag een zelfstandig ondernemer met een eigen patatkraam dan ook niet concurreren door 10 uur per dag te werken, vergeleken met een patatkraamketen die zijn personeel slechts voor 8 uur mag "uitbuiten"? Dat is toch ook "oneerlijke concurrentie tussen ongelijke markten"?
  Versta me niet verkeerd, ik vind het ergens ook wel prettig dat ik als werknemer enige "bescherming" geniet door maximale werkdagen en minimumloon, zolang ik zelf maar kan kiezen om langer te werken als zelfstandige met minder loon of bij een tweede baas, maar in hoeverre het ook in de praktijk werkelijk bescherming is, is maar de vraag. En ergens zit ik daarmee wel de economische vooruitgang van arme Chinezen en Polen in de weg.

 7. [2] [4] [5] Klopt, John, er IS nergens een vrije markt. Op al die gebieden die je noemt. Overal zijn er overheden die de vrije ontwikkeling van ieder persoon verhinderen. Alles onder het mom van bescherming (en eigen macht vergroten).
  Daardoor, en de grenzen, zijn die grote verschillen ontstaan.
  Ik vind een goed voorbeeld het verschil wat we gekend hebben tussen Oost en West Duitsland. Een enorm verschil tussen een staats-economie en een halfvrije economie.
  Nu de muur een paar jaar weg is, is er nog nauwelijks een verschil.
  Wat Owl zegt [6] dat het verschil zich gaat oplossen, klopt. Dit wordt alleen afgeremd door overheden in Peking, Brussel en Den Haag.

 8. John M Nivard,
  ik ben het met u eens. Er zijn 1.3 miljard Chinezen. Wanneer China op hetzelfde welvaartspeil als hier zit? Dat kan alleen maar ten koste gaan van onze economie. Onze aarde is namelijke te klein om te kunnen concureren met zoveel mensen die allemaal een aotootje willen rijden als ons. Daarom geloof ik ook niet in puur kapitalisme dit leidt op den duur toch tot oorlog, oorlog is namelijk de ultieme manier van concureren. Kijk de Duitsers hadden nationalistische/ raciale redenen om oorlog te voeren. De moslims willen nu hun geloof puur houden. En het westen vecht nu voor de olievoorraden.

  Kortom als we de vrije markt de loop laten wordt onze economie net als de amerkaanse uitgehold en produceer je op den duur alleen maar kennis? Maar ja wat moet je met kennis? Kennis kun je alleen maar toepassen als je iets produceert en iets produceren, schept banen en dus welvaart.

 9. Ik ben van mening dat de ‘Europa open grenzen’ adepten met een dubbele tong praten. Enerzijds moeten de Polen geaccepteerd worden wegens redenen zoals zoals eerder besproken. Anderzijds kost een Amerikaanse automobiel door heffingen, toeslagen (protectie) meer dan 100 procent extra alvorens hij met 4 wielen in Nederland op de weg staat. (Onlangs hoorde ik de USA prijzen van USA Corvettes, Dodges, Ford’s en wat al niet meer. Ik dacht dat ik een hartaanval kreeg! Hoeveel Europeanen zullen beseffen dat deze mobielen daar net zo weinig kosten als een gemiddeld Opeltje hier?)

  Goed, de USA is geen Europa. Maar een open markt is een open markt. En wat te denken van de ‘parallelexport’ die ook weer verboden is waardoor o.a. de CD’s hier in Nederland de helft te duur zijn? En dan nog iets: Zolang een partij als GL meent dat ‘open grenzen’ garant staat voor een ‘schoner milieu’ dan zijn ze geweldig voor. Op het moment dat ‘open grenzen’ ook betekent dat ‘USA car’s’ 100 procent goedkoper in Nederland kunnen worden geimporteerd dan schiet deze partij in een spagaat. Een permanente kramp! Als ik iets mis hoor ik het graag…

 10. [9] "Als ik iets mis hoor ik het graag…"
  Ja, je mist een heleboel. Al die belemmeringen, heffingen etc. die je noemt, zeggen toch alleen maar dat deze markt niet vrij is!
  Als de Vrijspreker het heeft over een vrije markt, heeft hij het over een vrije markt.
  Dat is een markt zonder overheid! Waar jij en ik met elkaar handelen zonder dat iemand anders daar iets over te zeggen heeft.

 11. [10] Dat is toch precies mijn punt Hub! Wat mij betreft komen die Polen er niet in zolang mijn Ford Thunderbird 100.000 euro kost i.p.v. 45.000 dollar. Het is OF het een OF het ander.

 12. [8] Achilles:"Dat kan alleen maar ten koste gaan van onze economie."
  Je zou gelijk hebben als er alleen maar een vaste koek te verdelen was. Maar de mensheid heeft, vooral dank zij het kapitalisme, de koek steeds groter gemaakt. En zelfs meer koeken gebakken!Meer mensen leven in meer welvaart dan 500 jaar geleden, en die ontwikkeling kan doorgaan als het kapitalisme niet belemmerd wordt.

  Wat je bedoelt met "puur kapitalisme dit leidt op den duur toch tot oorlog" begrijp ik helemaal niet. Dat is een contradictie.
  Een systeem dat geen geweld toelaat (=kapitalisme) gaat leiden tot het toppunt van geweld (=oorlog)??
  Ik wil je niet pijn doen, anders zou ik zeggen dat dat domme nonsens is.

  Lees nog eens in onze woordenlijst wat kapitalisme is.

 13. [11] Tja, maar in de VS kost een Mercedes C klasse vast ook 90.000 Dollar i.p.v. 55.000 Euro. Nee wat mij betreft komen die Mexicanen er niet in 😀

  PS:Ik durf het eigelijk niet te vragen, maarre amerikaanse auto’s? Al er iets waar amerikanen slecht in zijn, dan is het wel auto’s bouwen dacht ik?

  Groet, Achillespees

 14. [12] "Meer mensen leven in meer welvaart dan 500 jaar geleden". Maar is dat wel het hele verhaal Hub?

  wel·vaart (de ~)
  1 toestand van gunstige ontwikkeling in maatschappelijk en vooral economisch opzicht => rijkdom
  (Hoe zit het met de gunstige ontwikkelingen in het maatschappelijk opzicht?)

  wel·vaarts·maat·schap·pij (de ~ (v.))
  1 maatschappij met een hoog welvaartspeil, wat zich uit in een sterk gestegen consumptie, collectieve voorzieningen en veel sociale zekerheden.
  (Collectieve voorzieningen en veel sociale zekerheden gerelateerd aan sterk gestegen consumptie?) 🙁

 15. [13] ‘PS:Ik durf het eigelijk niet te vragen, maarre amerikaanse auto’s? Al er iets waar amerikanen slecht in zijn, dan is het wel auto’s bouwen dacht ik?’ Natuurlijk Achillespees, maar dan zou je toch juist verwachten dat ze toch nog veel goedkoper zouden moeten zijn? Een soort van importbevorderende negatieve tax??!! 😛

 16. [12] Hub de Koek is groter gemaakt, en er zijn meer koeken gemaakt. We leven in meer welvaart dan 500 jaar geleden.
  Maar met de stelling:
  die ontwikkeling kan doorgaan als het kapitalisme niet belemmerd wordt. heb ik erg mijn twijfels.

  De vraag naar koeken overstijgt namelijk het aanbod dalijk Waarom?

  De grondstoffen voor die koeken wordt namelijk schaarser. Het meel graan en suiker.

  Als we het kapitalisme z’n gang laten gaan gaan alle koekenbakkerijen naar China. Dat is op zich een slechte ontwikkeling.

  De mensheid moet namelijk iets anders gaan bakken dan koeken, dat heet innovatie. Zolang de taart nog niet uitgevonden is, is het niet verstandig om al je koekenbakkerijen naar China te laten verhuizen.

 17. [2] Nivard, Wat is denk je de beste manier om te zorgen dat de levens omstandigheden van de Chinezen, or for that matter, Thais, Maleisiers, Indiers enzovoorts beter worden?

  Om zelf maar m’n eigen vraag te beantwoorden: Hun economie verbeteren! Dat doen we door met die mensen te handelen, er zal dan een middenklasse ontstaan die baat heeft bij een vrije samenleving. Je ziet dit al in de 21e eeuwse versies van de Westerse handelshavens in China: de economische vrijhandels zones in Shanhai en Hong Kong.

  het ontstaan van een middenklasse zorgt voor stabiliteit op economisch en politiek vlak, maar zorgt ook voor betere arbeidsomstandigheden door dat het concurentie bevorderd. Ook concurentie om werknemers.

 18. [8] Achiles, oorlog is te voorkomen door een maatschappij zich niet richting Anarcho kapitalisme te laten ontwikkelen. In een maatschappij waar dat wel gebeurd wordt de concurentie tussen groepen en mega corporaties sterker dan de wet. Dit leidt tot oorlog. Je kunt dit voorkomen door een nachtwakersstaat in stand te houden.

  Verder zeg je dat het ontwikkelen van voornamelijk kennis nergens toe leidt. Volgens mij leidt het naar een technologische ontwikkeling die ons onafhankelijk maakt van oliebronnen in het midden oosten. Volgens mij is de westerse technologische voorsprong onze beste kans om de godsdienstfanaten rond de Perzische golf buiten de deur te houden.

  Mocht een en ander te lang duren; er zijn nog genoeg kolen in Europa! Maar ik zet mijn kaarten liever in op kern energie! (Shell bouwt een demonstratie model van een fusiereactor en in Duitsland zijn ze druk bezig met Stellarators, een evolutie van de tokamak. Beide zijn fusiereactoren die onbenullige hoeveelheden energie produceren. Er is voldoende energie te krijgen, wanneer we maar genoeg investeren in het uit ontwikkelen van de bronnen er van.

 19. [18] Krijn, interessant stuk commentaar.
  De VS is op dit moment dan een tikkeltje Anarcho kapitalistisch denk ik.
  Ik denk dat het ontwikkelen van kennis zeker ergens toe leidt, kennis is immers macht. Daarom is het ook zo stom als je met je volle verstand je economie laat uithollen door met productiefabrieken in China te gaan beginnen. Bij schaarser en duurder wordende grondstoffen ik zeg niet dat alle fabrieken daar gesloten moeten worden, maar enige rem hierop is wel zo prettig, zo hebben we goenoeg tijd en kapitaal om te innoveren.

  Wel leuk dat u de tokamak er bijhaald, een Russische(communistische)uitvinding.
  Zo gek waren die communisten dus toch niet, maar ja krankzinnigheid en genialiteit liggen dicht bij elkaar. De communisten hadden dus te veel geld in innovatieprojecten gestopt in plaats van een gezonde economie met marktwerking etc. Dit ging ten kostte van het volk.
  Het westen heeft daarentegen m.i. precies het omgekeerde gedaan. Te veel geinvesteerd in een gezonde economie en het volk maar te weinig in wetenschap.

  (Overige Russische prestaties eerste mens in de ruimte, de Russische raket met capsule is veiliger dan de amerikaanse met spaceshuttle.)

  Maar goed kernenergie inderdaad, verder zijn er gelukkig steeds meer innovatie projecten gaande.Zonne, kolen, waterstof, wind biofuels en Hybride auto’s. En Bush heeft een keer iets zinnigs gezegt: ,,De VS zijn verslaafd aan olie”. Eindelijk begint men te investeren.

 20. [19] "De VS is op dit moment dan een tikkeltje Anarcho kapitalistisch"

  In tegendeel. Het is daar meer corporatisme en fascisme, slechts gradueel verschillend met Nederland.

  Zie woordenlijst voor "anarcho-kapitalisme". Het is een stap verder dan de minarchie, de nachtwakerstaat. Het is een vorm van libertarisme die verder weg ligt.
  Interessant om te discussieren of we naar minarchie of anarcho-kapitalisme moeten streven!
  Maar dat hoort op een andere draad met een ander onderwerp.
  Als we eerst maar streven naar een libertarische samenleving met een kapitalistische economie. (Een economie zonder de staat)

 21. [20] Corporatisme en de waarschijnlijke evolutie van Anarcho Kapitalisme lijken in hun uiterlijke verschijningsvorm erg op elkaar.
  Het ironische daarvan is dat de problemen waar Sociaal Democraten en andere linkselingen ons tegen willen beschermen, ze juist zelf veroorzaken. Denk aan zaken als Sociaal (economisch) Darwinisme en onmacht van het individu tegen het Grootkapitaal. Het enige verschil tussen Anarcho Kapitalisme zoals het in de praktijk werkt en Corporatisme zoals we het nu zien, is de plaats waar het kapitaal zich bevindt: op de bankrekening van een megacorporatie of in de kluis van de Belastingdienst.

  Een economie zonder Staat is dus prima. Een samenleving zonder staat werkt niet. De samenleving zal een nieuwe staat scheppen. Misschien in een andere vorm, maar gewoon een staat.

 22. [11] Ik vrees dat je gelijk hebt met het is het een of het ander. Anders werkt het niet. Je hebt tenslotte maar één leven.

 23. [17] Ik ben het met je eens dat economische welvaart essentieel is voor een stabile wereld. Ook voor de chinezen.

  Maar als we de grenzen opzetten voor de goedkope goed opgeleide poolse arbeider is het niet meer dan rechtvaardig als we eerst kijken naar de inkomens positie van de Nederlandse arbeider waarmee deze pool gaat concureren.

  Het is oneerlijk en onrechtvaardig om zomaar de grens open te zetten voor deze goedkope arbeiders, en niets te doen aan de concurentie positie van de Nederlandse arbeider

  Dus grenzen open dan ook aan de onderkant van de samenleving de belastingen op nul

 24. [23] "Maar als we de grenzen opzetten voor de goedkope goed opgeleide poolse arbeider is het niet meer dan rechtvaardig als we eerst kijken naar de inkomens positie van de Nederlandse arbeider waarmee deze pool gaat concureren."

  Hoe bedoel U?
  Er is een Nederlandse situatie. OK!
  Er komt een Pool die dingen goedkoper aan je kan leveren.
  Wat moet dan gebeuren?
  Ik stem voor mijn recht om bij die Pool te mogen kopen.
  Mee eens? Of wil je die Pool (en mij) verbieden om zaken met elkaar te doen?

 25. [25] Nee eerst de concurentie positie van de nederlandse arbeider verbeteren. Bijvoorbeeld belasting aan de onderkant op nul en het loon structureel verlagen, zodanig dat de Nederlandse arbeider kan concureren met de goedkope goed opgeleide pool.

  Het is te gek voor woorden, in de 21 eeuw, halen we een aantal poolse slaven binnen om de arbeidpostitie van de onderkant in onze samenleving te verknallen, en dat noemen we de verworvenheid van de vrije markt

  Als de EU wordt uitgebreid met een serie arme landen, en de grenzen worden opengezet, dan hebben de mensen aan de onderkant van Nederland ook recht op een concurerende start positie

 26. [26] Natuurlijk heb je gelijk dat de lasten van de NL arbeider omlaag moeten.
  En dat kan eenvoudig door overheidstaken af te schaffen, en dan de belastingen te verminderen. Iets waar de Vrijspreker constant naar streeft!

  Overigens komen die Polen helemaal vrijwillig en is in dit geval het woord "slaven" wel wat overdreven.
  En, doordat ze de kans krijgen om hier te werken, verbetert hun eigen armoedige situatie. Dit is een mogelijkheid om onze solidariteit met onze Poolse medemens te tonen.

 27. [27] Waarom zouden we de arme polen subsidieren en de nederlandse arbeider in de ww stoppen en bijstand stoppen. Een vrije markt bestaat alleen als de condities gelijk zijn en dat is niet zo.

  De Nederlandse arbeider is opgezadelt met een hoog loon en hoge belastingen. De pool heeft niets en is bereid voor alles te gaan. Als dat de zogenaamde vrije markt is?

 28. [28] Nederlandse arbeiders, bestaan die nog dan? Ik denk dat de A van PVDA beter vervangen kan worden in de A van Ambtenaren. Maar goed. Ik vind dat we zeker solidair moeten zijn met de Polen.

  De Polen hebben Nederland bevrijdt van de Nazi’s en hebben zelf zwaar geleden (veel zwaarder dan de Nederlanders) tijdens de tweede wereldoorlog. Zijn daarna bezet door Stalin. Nu hebben ze eindelijk vrijheid, komt Bush-fan? Wilders ze hun vrijheid ontnemen. Schandalig eigelijk!

 29. [27] "Overigens komen die Polen helemaal vrijwillig en is in dit geval het woord "slaven" wel wat overdreven."

  Helemaal mee eens, Hub.
  En wat let een Nederlandse werkloze arbeider om Pools te leren en naar Warschau te emigreren om ginds in een fabriek te gaan werken en er bovengemiddeld te verdienen (wegens beter opgeleid) in een land waar ook de prijzen lager zijn?
  Als de markt vrij is, kan hij dit doen.

  "Trek de zaak toch niet in het belachelijk" hoor ik sommigen al denken, maar besef dat soortgelijke toestanden al bestaan.

  2 voorbeelden:
  – Westerlingen die naar India emigreren om ginder voor amper een paar honderd euro per maand in een call centre klanten van Westerse bedrijven in hun moedertaal te woord te staan. Jawel, jonge Britten, Fransen, Duitsers, Spanjaarden die in Bangalore uw telefoontje beantwoorden voor een "riant" loon zowel naar locale maatstaven als qua koopkracht a.g.v. het lage prijspeil aldaar.
  – Anderzijds heb je talloze Australiers die als native speakers leraar Engels worden in Beijing en Shanghai in locale taalscholen en dit voor EUR 300 p.m. + een flat gedeeld met 2 collegae.

  Het is dus wachten op de eerste Nederlandse ontslagen staalarbeiders die in Gdansk aan de slag gaat voor een vijfde van hun voormalig loon.

  Groeten,

  M

Comments are closed.