De Nederlandse overheid heeft een universitair instituut opdracht gegeven om uit te rekenen hoeveel zwart geld er door de economie stroomt en witgewassen wordt.
Op grond van de uitkomst van het onderzoek heeft de overheid zich verontrust verklaard. De overheid wenst deze geldstroom kleiner te maken.

Mijn advies is: begin hier niet aan, want het is zinloos.

Zwart geld ontstaat voornamelijk door twee oorzaken :
01. een verbod op het importeren, exporteren en verhandelen van bepaalde artikelen
02. het heffen van belastingen die degene bij wie geheven wordt wil ontgaan
De overheid kan trachten, zwart geld te traceren en het in beslag te nemen.
Deze pogingen zullen niet leiden tot een verkleining van de zwarte geldstroom, wel tot het duurder maken van het succesvol verbergen van dit geld en het witwassen.
De verberger en de witwasser zien zich met hogere kosten geconfronteerd.Meer geld zal gespendeerd moeten worden voor accountants, advocaten, banken en ander financiele instellingen, voor het oprichten en exploiteren van off- shore bedrijven en voor koeriers.
Dit alles zal niet leiden tot een verkleining van de zwarte geldstroom. Degenen die de stroom genereren, zullen trachten, de extra kosten waarmede zij zich geconfronteerd zien,af te wentelen op hun leveranciers en hun klanten.
De zwarte geldstroom zal dus niet verminderen, maar het laten stromen van het geld wordt duurder. Zij die menen dat zwarte geldstromen in te dammen vallen, lijden aan dezelfde illusie als iemand die het tij wil keren of het opgaan van de zon wil tegenhouden.
Het beste zou zijn, het geld ongehinderd te laten stromen.
De overheid zou dan veel geld besparen; het witwassende publiek eveneens.
Of politici werekelijk zo dom zijn, dat zij dit niet beseffen ?
Dat denk ik eigenlijk niet!
Hugo van Reijen
.

4 REACTIES

 1. Elk land met enorme belastingen zal altijd te maken met een omgekeerd evenredig zwartgeldeconomie. Dus hoe hoger de belastingen, hoe groter het zwartgeldcirucuit. Dat is uit allerlei economische onderzoeken naar voren gekomen. Daarom is de vlaktaks ook zo’n uitkomst, want voor een lage belasting zijn er weinig mensen die dit willen ontduiken via allerlei legale of illigale constructies.

 2. [1] De vlaktaks is juist te preferen over elke andere belasting juist omdat de politiek heel moeilijk dat tarief kan verhogen, omdat het hele electoraat dat in zijn portemonnee voelt. Met een progressief belastingstelsel is dit niet het geval, omdat het aantal mensen in de hogere schijven maar slechts een klein deel van het electoraat uitmaken.

 3. "Of politici werekelijk zo dom zijn, dat zij dit niet beseffen ?
  Dat denk ik eigenlijk niet!"

  Dat denk ik eerlijk gezegd wel. Immers in de ambtenarenlogica (*) zien zij de verboden activiteit vermoedelijk oprecht als een misdrijf dat DUS bestreden moet worden want iedereen moet zich immers aan hun regeltjes houden anders gaan ze huilen omdat hun almachtsfantasie verstoord werd.

  Overigens: het ergste is dat niet slechts ambtenaren zelf last hebben van ambtenarenlogica maar eveneens het merendeel van de bevolking (vooral het collectivistische deel ervan).

  (*) ik weet het, het is natuurlijk een contradictio in terminis maar bedoeld wordt de in het hoofd van de ambtenaar min of meer samenhangende set van regeltjes, proceduretjes en pavlovreflexen.

 4. [3] Helemaal mee eens. Het enige doel zal altijd zijn: opsporen en afpakken. Stel je eens voor zeg!
  [1] De oorzaak van ‘zwart’ geld is dus heel simpel: het heffen van belastingen en het verbieden van handel in bepaalde goederen. De oplossing is dan even eenvoudig. Maar dan stuit je weer op Zalm en zijn kornuiten.

Comments are closed.