En de kamer controleert, zo hebben we dat ooit afgesproken. De regering is in ons staatsbestel in feite plaatsvervanger van de koning(in), terwijl het parlement namens het volk kijkt of de regering wel goed haar werk doet.

Vanuit een normaal mens beschouwt doet de regering haar werk alles behalve naar behoren. Dat kun je niet alleen afschuiven op het huidige kabinet, maar ook alle voorgaande kabinetten sinds de tweede wereldoorlog hebben wanprestaties geleverd.

De staat brengt niets goeds
We leven 60 jaar na de Duitse capitulatie, en als we de prestaties van al die regeringen bij elkaar optellen komen we tot een vervelende conclusie.

De staat heeft een steeds groter deel van het binnenlands product, datgene wat we met zijn allen produceren, in beslag genomen. Welk kabinet er ook zat, de overheidsuitgaven zijn gestegen. Zelfs de aardgasvondsten hebben er niet voor kunnen zorgen dat de staat schuldenvrij is gebleven.

De criminaliteit is enorm gestegen, de woningnood is nooit echt opgelost, files zijn ontstaan en nooit meer verdwenen, het onderwijs wordt steeds lager van kwaliteit, de gezondheidszorg idem dito. De sociale zekerheid begint onbetaalbaar te worden, er zijn getto’s ontstaan in de steden, de AOW is niet gegarandeerd. En verder is de individuele vrijheid van alle burgers flink ingeperkt door middel van allerlei regels, verboden, geboden en andere wetten.

Kortom, de staat heeft nog weinig tot niets goeds laten zien de afgelopen zestig jaar. Soms werden er op korte termijn schijnbare successen behaald, maar die bleken op lange termijn vaak fiasco’s te zijn. Het was een succes om iedere werknemer een uitkering te garanderen als hij arbeidsongeschikt zou raken. Het fiasco bleek toen er meer dan een miljoen arbeidsgehandicapten waren.

Permanente coma
Blijkbaar heeft de volksvertegenwoordiging in permanente coma gelegen toen al deze maatregelen werden doorgedrukt. Want alle negatieve effecten waren zonder glazen bol simpel te voorspellen. Toch ging men er mee akkoord. Het is dan ook niet gek dat een groot deel van de bevolking zich afkeert van de politiek. In Den Haag heet dit de “kloof tussen politiek en burger”, een normaal mens ziet het als een bevolking die langzaam maar zeker tot inkeer komt, en begint te snappen dat Den Haag geen oplossingen kán bieden voor problemen. Politici werken namelijk met wetten, en wetten zijn statisch. En statische regels kunnen nu eenmaal niet werken in een dynamisch systeem, en de maatschappij is dynamisch.

Toch houden politici vast aan het idee om de kloof tussen hen en de burgers te verkleinen. Helaas zoekt men het in politieke oplossingen. Het echte probleem wordt nooit aangepakt, en dat echte probleem zit hem in het feit dat de fundamenten van ons democratisch bestel door en door verrot zijn. Tegen verrotte fundamenten helpen geen laagjes pleisterwerk in de vorm van meer en nieuwe regeltjes of wetten.

macht maakt corrupt
De democratische politiek is ontstaan als opvolging van de koning, zonder die koning meteen buitenspel te zetten. Wat men, in Nederland, helaas is vergeten is om de macht van de politiek op een goede manier in te perken. Van een koning met absolute macht zijn we naar een politiek met absolute macht gegaan. Er is geen onderwerp te bedenken waar de politiek geen zeggenschap over heeft. En die macht maakt corrupt.

De politiek zou ingeperkt moeten worden door de grondwet, de wet waar geen enkele “normale” wet mee in strijd zou mogen zijn. Helaas heeft de politiek tevens de macht om de grondwet te wijzigen, ook al is dat niet altijd eenvoudig, en verwijst de grondwet zelf weer terug naar “gewone” wetten. Veel grondwettelijke bepalingen kennen het zinnetje “behoudens in gevallen der wet bepaald”. De basis van het rechtsstelsel is dus niet absoluut. Voeg daarbij dat je als burger niet naar de rechter kunt om je grondrechten op te eisen, we kennen immers geen constitutioneel hof, en het is duidelijk dat de grondwet slechts een dode letter is, waar politici van allerlei snit naar hartelust omheen kunnen marchanderen.

Wetten strijdig met de grondwet
Zo hebben we vele wetten die gewoon in strijd zijn met de grondwet, en geen haan die er naar kraait. Van allerlei “positieve discriminatie”-wetjes, tot aan de beruchte “wet Mulder”, die de omgekeerde bewijslast heeft geïntroduceerd voor verkeersovertreders. Niet grondwettelijk, maar ja, de politiek kan het zich veroorloven zich er niks van aan te trekken, meestal uit opportunistische overwegingen.

Dan is het natuurlijk niet heel gek dat de burger minder vertrouwen heeft in die politiek. Kamerleden zweren dat ze de grondwet trouw zijn, en ondertussen rommelen ze opportunistisch maar wat aan.

Scheiding der machten
Een ander probleem is het feit dat de scheiding der machten niet goed geregeld is. De regering regeert, de kamer controleert. Maar die regering bestaat in Nederland per definitie uit vriendjes van een kamermeerderheid. Hoe kun je een regering goed laten controleren als de controleurs de vrienden van de regenten zijn? Dat leidt onherroepelijk tot politieke spelletjes. In een goed democratisch systeem worden volksvertegenwoordigers en regenten onafhankelijk van elkaar gekozen door de burger.

Kamerleden zouden overigens, wederom volgens onze grondwet waar zij hun eed op hebben afgelegd, zonder last of ruggespraak moeten kunnen functioneren. Helaas is zelfs dit fundamentele principe met het badwater weggegooid, uit naam van de Heilige fractiediscipline.

Financiën
Het laatste grote probleem van de vaderlandse polderpolitiek is dat er geen enkele scheiding is tussen financiën en regelarij. Regering en parlement mogen samen zowel het beleid áls de financiële onderbouwing, in de vorm van belasting, daarvan regelen. Ook hier weer is het logisch dat dit een zeer wankele constructie is, zelfs een klein bedrijf weet dat het verstandig is om naast een algemeen directeur ook een financieel directeur neer te zetten die de budgetten bepaald. Zo niet in de politiek. Met als gevolg dat de gemiddelde Nederlander meer dan de helft van zijn inkomen aan de staat moet afdragen.

Noodzakelijk kwaad
Kortom, de fundamenten van onze democratie zijn aan vervanging toe. We moeten terug naar een politiek die zo min mogelijk wil regelen, en aan zéér strikte eisen gebonden is als ze wel eens iets wil doen.

Zo’n politiek is minder aanwezig en zal dus minder overlast veroorzaken, al blijft het een noodzakelijk kwaad. Maar de weg naar zo’n fundamentele verandering zal moeten worden ingeslagen door de politiek zelf, wil zo’n verandering vreedzaam verlopen. Er zal een partij moeten opstaan die terug wil naar de “core business”, en daar voldoende draagvlak voor gaat vinden. Die kans lijkt verwaarloosbaar, zodat we de komenden jaren nog met het huidige stelsel, al dan niet cosmetisch opgekalefaterd, toe zullen moeten. Tot de wal het schip keert.

18 REACTIES

 1. Als we niet zelf die kans grijpen, komen we, vrees ik, in dit leven niet meer tot een andere, normaal functionerende vrije westerse maatschappij. Volgens mij wordt het in dat geval gewoon een dikke chaos.

 2. Een uitstekend overzicht dat indringend aangeeft hoe noodzakelijk een ommekeer is.
  Ik vrees ook dat de kans op:
  "Er zal een partij moeten opstaan die terug wil naar de "core business", en daar voldoende draagvlak voor gaat vinden."
  verwaarloosbaar is, ZOLANG ER NIET EEN GROTER LIBERTARISCH DRAAGVLAK IS.
  De weg naar een betere, vreedzamere, welvarender maatschappij is alleen maar mogelijk als meer mensen tot de conclusie komen dat een vrije maatschappij daarvoor de enige juiste en morele is.

 3. Artikel 120 van onze grondwet: "De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen."

  Politici hebben gewoon carte-blance in feite.

 4. Prima stuk, Kim. Eén opmerkingetje.
  "Er zal een partij moeten opstaan die terug wil naar de "core business", en daar voldoende draagvlak voor gaat vinden. Die kans lijkt verwaarloosbaar."

  Draagvlak is precies het probleem. Laten we eerlijk zijn: er IS hoegenaamd geen draagvlak. Dat zullen we zelf moeten fabriceren om het te kunnen vinden. Daar kan ieder op zijn eigen manier aan bijdragen, als hij maar verstandig netwerkt.

  [1]
  peterk,
  De toenemende chaos wordt vrijwel algemeen gevoeld, lijkt me. Maar er zijn helaas nauwelijks mensen met invloed, die de vinger op de wond DURVEN leggen.
  Zoals die KNMI-professor, die pas wat over de Kyoto-onzin zegt, als ie al weg IS.
  Als je zulke mensen vraagt, waarom ze al die jaren als oesters gesloten bleven en niet eerder aan de bel getrokken hebben, zeggen ze met veel omhaal, dat ze het vanuit hun functie NIET MOCHTEN zeggen…

  Dan heb je de lieden die alleen maar schaapachtig ja-knikken en zich "verontschuldigen" met: "Het zal mijn tijd wel duren."

  En tenslotte heb je een aanstormende volksmassa, die NIET WIL LUISTEREN.

  Kortom een hele KUNST om deze boel in de juiste richting in BEWEGING te krijgen. Een dood paard verslepen lijkt makkelijker, maar als we tenminste nog iets aan ons nageslacht willen overlaten, vrees ik, dat we weinig keus hebben.

  Dat neemt van de andere kant niet weg, dat ik probeer er een sport van te maken knurften als de gelegenheid zich voordoet, hun eigen apekool te laten opeten.

  "tot een andere normaal functionerende vrije westerse maatschappij." ? Hoezo ? Je hebt toch "de Vorst" gelezen ? 😉
  Harry

 5. [4] "Draagvlak is precies het probleem. Laten we eerlijk zijn: er IS hoegenaamd geen draagvlak. Dat zullen we zelf moeten fabriceren om het te kunnen vinden. Daar kan ieder op zijn eigen manier aan bijdragen, "

  De meeste mensen die ik spreek en die ontevreden zijn, denken dat dit systeem het juiste systeem is met de verkeerde mensen. Ze willen niet de pijnlijke waarheid onder ogen zien: het huidige politiek economische systeem is het verkeerde systeem met de verkeerde mensen op het verkeerde moment op de verkeerde plaats.

  Anders gezegd, iedereen ziet dat de keizer in zijn blote kont over straat loopt, maar geloofd liever in de mythe dat het mooie kleren zijn. En wie roept dat de keizer in zijn nakie loopt krijgt straf. Net als in het oostblok voordat de Berlijnse muur viel.

 6. [4] [5]

  Misschien weten jullie het (alle drie) wel of niet, maar ik ben bezig met het opzetten van iets. Ik kan wel zeggen dat jullie volgens mij gelijk hebben.
  Twee onderdelen heten dan ook: "te behandelen onderwerpen" en "te benaderen personen".

  [2]

  En met betrekking tot Hub: Voor een libertarische samenleving: ja. Voor een betere samenleving, één die daarna een libertarische samenleving (misschien) mogelijk maakt: daarvoor heb je alleen een (goede) omwenteling voor nodig.

 7. [8] Niet via dit medium. Sinds vandaag is mijn mail-wachtwoord opeens niet meer geldig. Bij Planet w3isten ze niet wat er aan de hand was. ’t kan paranoïa zijn, maar ik ga niet meer, zoals ik bij een medebezoeker op deze site de zaak uitlijnen.
  "de Vorst"van machiavelli. Wordt ook wel " de heerser"genoemd. Beschreven is het wrede aanklampen aan de macht.

 8. Goed overzicht.
  Twee opmerkingen.
  1. Ik ben voor het eerst op dit forum. Verbaas me erover dat de auteur niet vermeld staat, (of heb ik slecht gekeken?)
  2. Meer dan de helft van het inkomen gaat naar de staat? Dat is slechts wat ze ons willen doen geloven. Dat percentage komt overeen met wat het CBS c.s. ons voorhoudden als heersende collectieve lastendruk. Maar dat soort instituten zijn spreekbuizen van de zittende politici. Ik geloof niets van die cijfers. Een snelle ramming waar elke Euro blijft.
  Gemiddeld 45 cent inkomstenbelasting. z(rest 65 cent voor onszelf)
  twintig procent BTW bij elke aankoop (20% van rest 65 cent is pakweg 15 cent. Rest 50 cent voor onszelf.)
  De inkoopsprijs van de producten in de winkel waar wij ze als eindgebruiker aanschaffen verbergt een heleboel belastingen. Het product is pakweg tien keer van het ene bedrijf overgegaan in het andere. ELKE KEER heeft de fiscus gezegd: ‘mag ik even vangen?’ Het gaat niet alleen om vennootschapsbelasting, milieubelasting, onroerend goed belasting, precariorecht, of noem maar op; nee, ècht kassa is pas de inkomstenbelasting van de werknemers die elke ronde opnieuw geheven wordt. Ik durf de bewering aan dat tachtig procent van de prijs die wij betalen uit belasting bestaat. (Rest voor onszelf? Misschien 10 cent?)
  Ik heb het hier dan nog niet over accijnzen op drank en benzine; het kwartje van Kok, verzekeringsbelasting, fictieve rendementsheffing (voor het geval dat je toch nog iets over wist te houden), en als klap op de vuurpijl: als je sterft wil de fiscus opnieuw vangen.

  Ik schat in dat wij van januari tot en met oktober werken voor de socialistische republiek Nederland.
  En dit voor een volk dat ooit tachtig jaar oorlog voerde tegen de Spanjaarden omdat Alva het bestond hele tien procent belasting te heffen!
  Wij zijn een land van goedgelovige pantoffelhelden geworden.

  . Dan zeggen de linkse schijnheiligers dat ze de politiek dichter naar de mensen willen brengen. Ja, om hen de zakken te kunnen rollen.

 9. [11]
  Frank,
  En dan hoor je op BNR-radio vertellen, dat Kees Vendriks (GL) de winst van Shell wil afromen.
  Kennelijk weet Vendriks een betere bestemming voor die miljarden dan Shell.
  Maar ik durf te wedden, dat ik voor die miljarden veel betere bestemmingen weet dan Vendriks.

 10. [11Ja, Frank, dat heb ik altijd al zo vaak uitgerekend, 80 % van de euro gaat naar Den Haag, waar ze er krankzinnige dingen mee doen,griezels zoals Bush steunen b.v. Betuwelijnen die het landschap verwoesten e.d. En dan nog afgezien wat er aan diverse strijkstokken hangt.We zijn inderdaad een volk zonder pit, meelopers,slaven. Maar omdat we 80 % terug sjouwen kunnen ze ook de mensen meer geven,want het aandeel 20% wat we kunnen opeten komt de sukkelende economie ten goede.Door de euro zijn we gehalveerd in inkomen,maar hoe zit het nu met de staatsschuld, dan is die toch ook gehalveerd? Waarom wordt dat niet eens uitgeplozen door financiële experts? Anne]

 11. [13] Hallo Anne,

  Goede vragen, die je daar stelt, Anne. De wereld zit raar in mekaar. De politiek al helemaal.

  Ik denk: die staatsschuld is in waarde gelijk gebleven omdat wij niet meer zijn gaan verdienen. Het BNP is sinds de invoering van de Teuro niet verdubbeld. Alleen onze kosten zijn dat. Dus moeten we de staatsschuld aflossen met hetzelfde inkomen.

  Iedere dag erger ik met ongeveer twintig keer als ik een LEGE bus zie passeren over een Hoogwaardig Openbaar Vevoerlijn (hoe verzinnen die ambtenaren zulke namen? Krijgen ze daar een prijs voor om het volk daar honing mee om de mond te smeren en protesten tegen verspilling in de kiem te smoren?). Die loopt door heel Hengelo. Hij kost miljoenen> Ik kan er de vinger niet achter krijgen, maar het moet zowat heel het jaarbudget van de gemeente hebben gekost. En nagenoeg elke bus rijdt leeg, potdomme. Wij hebben hem betaald via allerlei potjes, waaronder Brussel. Maar pas op als je er met de auto een meter op rijdt. Dan ben je aan de beurt.

  Weet je hoeveel een rotonde minstens kost? De allersimpelste vorm kost pakweg anderhalf miljoen euro. Bezie eens wat er aan megalomanie is aangelegd links en rechts. Rotondes waar niet eens een andere weg op uitkomt; waar je alleen maar rechtdoor kunt. (Hengelo, en helemaal verschrikkelijk: Haaksbergen. Alsof je Parijs nadert.)

  Laten we maar blijven lachen.
  Groet,
  Frank

 12. [13] Hallo Anne,

  Goede vragen, die je daar stelt, Anne. De wereld zit raar in mekaar. De politiek al helemaal.

  Ik denk: die staatsschuld is in waarde gelijk gebleven omdat wij niet meer zijn gaan verdienen. Het BNP is sinds de invoering van de Teuro niet verdubbeld. Alleen onze kosten zijn dat. Dus moeten we de staatsschuld aflossen met hetzelfde inkomen.

  Iedere dag erger ik met ongeveer twintig keer als ik een LEGE bus zie passeren over een Hoogwaardig Openbaar Vevoerlijn (hoe verzinnen die ambtenaren zulke namen? Krijgen ze daar een prijs voor om het volk daar honing mee om de mond te smeren en protesten tegen verspilling in de kiem te smoren?). Die loopt door heel Hengelo. Hij kost miljoenen> Ik kan er de vinger niet achter krijgen, maar het moet zowat heel het jaarbudget van de gemeente hebben gekost. En nagenoeg elke bus rijdt leeg, potdomme. Wij hebben hem betaald via allerlei potjes, waaronder Brussel. Maar pas op als je er met de auto een meter op rijdt. Dan ben je aan de beurt.

  Weet je hoeveel een rotonde minstens kost? De allersimpelste vorm kost pakweg anderhalf miljoen euro. Bezie eens wat er aan megalomanie is aangelegd links en rechts. Rotondes waar niet eens een andere weg op uitkomt; waar je alleen maar rechtdoor kunt. (Hengelo, en helemaal verschrikkelijk: Haaksbergen. Alsof je Parijs nadert.)

  Laten we maar blijven lachen.
  Groet,
  Frank

 13. Hallo Frank, ik zie nu pas je antwoord, dankje wel,De staatsschuld wordt volgens mij ook voor een groot deel in dollars uitgedrukt en wij hebben nu dacht ik een gelijkwaardige positie euro-dollar. Bij ons zijn rotondes aangelegd waarvan een hele dure en die moeten er nu na anderhalf jaar weer weg,zegt men, omdat ze iedereen 100 willen laten rijden ipv 80.Ook bij ons rijden enorme lange bussen leeg rond.En die weigeren ook nog bij ons dorpje van 350 te stoppen,want daar zou geen ruimte zijn.Wel als ze 50 meter omrijden,maar dat is weer te duur.Vandaar dat we hier het vreselijke belbussysteem hebben,eens in de twee uur.Maar die komt vaak niet en dan na enig aandringen verschijnt er een taxi.Wat kost dat niet allemaal. Kapitaalvernietiging daar zijn ze goed in,in Den Haag. Als je in het klein,in een huishouding, je altijd bewust bent van al of niet kapitaalvernietiging,dan word je inventief, gebruikt alles wat nog goed is en toch leuke resultaten en maak je geen onnodige schulden. Ze moeten gewoon uit elke provincie 2 degelijke huisvrouwen verplicht opnemen in de regering,die weten nog van wanten. En dan is er ook nog een peperdure fietstunnel onder drukke weg doorgemaakt en de mensen weigeren hem te gebruiken.Het is een km.om en ze zijn gehecht aan hun eeuwenoude pad,dus liggen de hekken die daar geplaatst zijn in de sloot en iedereen neemt de oude route. Groetjes Anne

 14. Anne, ik copy and paste een van je zinnen. helemaal mee eens. Alleen…. niet slechts in Den Haag!

  ‘Kapitaalvernietiging daar zijn ze goed in,in Den Haag.’
  Groet,
  FH

 15. Wij combineren de nadelen van een socialistische republiek met de nadelen van het kapitalisme.

Comments are closed.