Hans Labohm:

Op 7 februari verklaarde Tony Blair dat de wereld nog maar zeven jaar de tijd heeft om cruciale beslissingen te nemen ten aanzien van de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Anders zou wel eens een ’tipping point’ kunnen worden bereikt.

Dit is de laatste en misschien meest dramatische in lange reeks van alarmerende uitspraken van vooraanstaande politici over de effecten van het antropogene (door de mens veroorzaakte) broeikaseffect.

Waar is deze uitspraak op gebaseerd? Op nieuwe wetenschappelijke inzichten? Of op een onwrikbaar seculier geloof, dat een vacuüm lijkt op te vullen in een wereld die door ontkerkelijking wordt gekenmerkt? Ik vermoed het laatste. Immers in wetenschappelijke kringen lijkt een geleidelijke kentering plaats te vinden in de richting van een wat nuchterder kijk op het klimaatvraagstuk, getuige de talloze studies die in gerenommeerde wetenschappelijke bladen verschijnen en die op gespannen voet staan met de antropogene broeikashypothese.
De discussie rond de zogenoemde ‘hockey stick’-grafiek vormt daarvan een illustratie (zie: www.libertarian.nl/NL/archi…).
Deze discussie is thans in een nieuwe fase gekomen doordat een van de meest prominente critici van de ‘hockey stick’, Steve McIntyre, die tot dusver door de broeikasgelovigen werd genegeerd, onlangs officieel werd uitgenodigd door de ‘National Research Council of The National Academies of the United States’ om deel te nemen aan een speciale commissie die de reconstructies van oppervlaktetemperaturen moet onderzoeken over de afgelopen 1000 – 2000 jaar.

Voor politici vormen de rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) een bijbel. Helaas baseren ze zich hierbij niet op de omvangrijke onderliggende deelstudies, maar overwegend op de alarmerende passages uit de ‘Summary for Policymakers’, die het resultaat zijn van een superieure vorm van ‘spindoctoring’.
Hoe deze ‘spindoctoring’ heeft plaatsgevonden wordt gedetailleerd uit de doeken gedaan in het onlangs verschenen boek van de Franse klimatoloog Marcel Leroux (Global Warming – Myth or Reality? The Erring Ways of Climatology. Springer Verlag).

Uit onvrede met dit soort praktijken hebben verschillende vooraanstaande wetenschappers afstand genomen van het IPCC. Wat de VS betreft kan Chris Landsea, een hurricane-deskundige, worden genoemd. In ons land kunnen Henk Tennekes, voormalig KNMI-directeur wetenschappelijk onderzoek (zie het interview met hem in Elsevier, 4 februari 2006: ‘Kyoto is onzin’), en Hans Oerlemans, glacioloog en winnaar van de Spinoza-prijs, worden genoemd.
De politiek gaat ervan uit dat er voldoende zekerheid bestaat op het gebied van de klimaatwetenschappen om tal van maatregelen te rechtvaardigen – maatregelen die grote maatschappelijke en economische consequenties hebben en die een bedreiging vormen voor de vrijheid van de individuele burger. Bij nader inzien blijkt dat niet het geval te zijn. En in tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd is er geen ‘consensus’ onder wetenschappers over de antropogene broeikashypothese
(zie: www.tcsdaily.com/article.as…).

Het is bij dit alles pikant dat de afkoelingsthese weer een ‘come back’ maakt. Dit was het dominante schrikbeeld van de jaren zestig en zeventig, toen prominente klimatologen waarschuwden voor de dodelijke dreiging van een nieuwe ijstijd. De inhoud van de boodschap was het tegendeel van die van de huidige broeikasgelovigen, maar de begeleidende dramatiek was dezelfde. Zo zei J. Murray Mitchell daarover: ‘The cooling has already killed hundreds of thousands of people in poor nations. It has already made fuel and food more precious, thus increasing the price of everything we buy. If it continues, and no strong measures are taken to deal with it, the cooling will cause world famine, world chaos, and probably world war, and all this could come by the year 2000.’
Een andere deskundige, Lowell Ponte, verklaarde: ‘The facts have emerged, in recent years and months, from research into past ice ages. They imply that the threat of a new ice age must now stand alongside nuclear war as a likely source of wholesale death and misery for mankind.’
Tenslotte Nigel Calder: ‘At this point, the world’s climatologists all agree … Once the freeze starts, it will be too late.’ Het was het spiegelbeeld van het door Blair genoemde ’tipping point’.

Onlangs heeft de astronoom Khabibullo Abdusamatov van het Pulkovo Astronomisch Observatorium in St. Petersburg verklaard dat we in het midden van deze eeuw een kleine ijstijd tegemoet gaan als gevolg van verminderde zonneactiviteit. Deze zou over 6 of 7 jaar beginnen. In België is het de astronoom Dirk Callebaut die rekening houdt met deze mogelijkheid – in kringen van astronomen aangeduid als een ‘groot minimum’, zoals het Maunder Minimum (1650 – 1700), een periode van bevroren kanalen in Holland, bevroren Thames en Seine, enz.
Als deze astronomen gelijk krijgen zal het ’tipping point’ dus een tegengesteld karakter hebben dan wat Tony Blair voor ogen staat en zullen de honderden miljarden die de wereld thans jaarlijks aan Kyoto uitgeeft, weggegooid geld blijken te zijn.
Maar zeker weten we dat natuurlijk niet, net zo min als we zeker weten of er een schadelijke opwarming zal komen.

Wat te doen in het licht van deze onzekerheid? Daarover zei de eerder aangehaalde klimatoloog Henk Tennekes: ‘We begrijpen maar 10 procent van het klimaat. Dat is niet genoeg om via ‘Kyoto’ de wereldeconomie overhoop te halen.’ Zo is dat!
—————————————
Hans Labohm is met Dick Thoenes en Simon Rozendaal auteur van
Man-Made Global Warming: Unravelling a Dogma (isbn: 0 906522 25 0).
Sinds kort is hij ‘expert reviewer’ van het IPCC.
Zie ook: www.tcsdaily.com/article.as…

63 REACTIES

 1. Ze zijn nog niet eens in staat om het weer voor een periode van meer dan een week te voorspellen! En dan moeten we geloven dat ze veel ingewikkelder systemen als klimaatontwikkeling over zeer lange perioden wel met een acceptabele betrouwbaarheid kunnen voorspellen?

  Ik geloof veeleer dat de overheid weer eens behoefte heeft aan extra taken om extra ambtenaren aan te stellen die met extra belastingen door jou en mij betaald mogen worden.

  Betalen zul je, de reden daarvoor bedenken we nog wel!

 2. Het stuk in Elsevier gelezen. Wat mij is opgevalen is het grote aantal "onderzoekers"dat zich is gaan bezighouden met het klimaat. Ondanks alle moderne computers/satelieten hebben ze sinds 1990 het aantal onderzoekers opgevoerd van 85 naar 200.
  In totaal "werken"DAAR 500 MENSEN.
  Wat doen die lieden daar allemaal ??

 3. Al die politici en klimaatgelovigen zijn een soort "Chicken Little" types: continu bang dat de wereld vergaat, krijsen dat luidkeels in het rond en vinden dat zij alles moeten doen om te voorkomen dat het werkelijk gebeurt. Intussen heeft men niet compleet niet in de gaten wat er in de realiteit gebeurt en kost het anderen handenvol geld. Ik behoor kennelijk nog tot de generatie ‘mentaal gehandicapten’ van de oude stempel die nog heeft geleerd om zelf na te denken over de dingen die in de krant worden geschreven. Op school leerde ik destijds dat een klimaat gewoon het weergemiddelde is van de laatste 30 jaar. Tegenwoordig lijkt men te geloven dat het klimaat een constante is sinds het moment van de oerknal. Als ik zo veel geld zou verdienen als de klimaat-adepten, zou ik dat misschien ook geloven. Of gewoon een goede leugenaar zijn want er staat veel op het spel…..

 4. Het probleem met klimatologen is vergelijkbaar met dat van politici: Als zij geen problemen creeeren, zijn ze nutteloos en dus werkloos.

  Ik zeg niet dat klimaatonderzoek volledig nutteloos is, maar 200 onderzoekers bij KNMI bestaan louter door subsidie, die gegeven is onder het dreigement van klimaat-rampen.

  Integere wetenschappers zul je er dus met moeite vinden, want natuurlijk gaat ieder voor zijn eigen belang. Volgens mij lachen deze doemdenkers in hun vuistje.

 5. Alles goed en wel,maar de boel begint behoorlijk uit de hand te lopen.Het heeft eigenlijk geen zin meer om te jammeren hoe het nu wel of niet gekomen is en wat ons te doen staat. We kunnen nu alleen nog maar heel praktische maatregelen nemen, b.v. de dijken aanpakken,dat geeft meteen weer werkgelegenheid en de economie trekt aan. De sluizen bij Hoek van Holland werken niet,alles is gebaseerd op de computer.Maar wat als de stroom uitvalt?Zijn er noodplannen klaar.De waddendijkjes horen in een poppenhuis thuis.Verstevigen en ophogen, werk dus vooruitgang economie.In hoeverre kan Nederland zich nog bedruipen als het om voedsel gaat. landbouw gebieden erbij ipv meer villa’s voor de happy few.Ook landbouw,op verantwoorde wijze gedaan, geeft werkgelegenheid,goed voor de economie.Zelfs een kind kan zien dat het tegenwoordig om extreme toestanden gaat, de haaien en walvissen komen niet voor niets zo dicht bij de kust.De temp. wisselingen zijn ook extreem. k5 graden verschil in 24 uur was vroeger ondenkbaar.Nu is het om de haverklap zo. Late vorst in april bedreigt on fruitoogst.Hoe vangen we dit op,welke maatregelen kunnen we nemen? Over dit soort dingen moeten we (kortstondig,want het is vijf voor twaalf) denken en dan de handen uit de mouwen steken. Als iedereen daarmee begint.alle beetjhes helpen.Kleinschalig helpt ook.Goed voorbeeld helpt ook.Maak van je siertuin een tuin waar je gezonde produkten kweekt voor je familie en je buren.Waren alle mensen wijs, de wereld was een paradijs.Anne

 6. [5]
  Anne, met alle respect denk ik dat je kritischer moet zijn over de informatie die je krijgt over de klimaatverandering.

  Er heerst een sterke verdeeldheid in de wetenschap over:
  -is er wel sprake van hevige klimaatverandering?
  -wat zijn de gevolgen hiervan?
  -wat is de invloed van de mens op het klimaat?

  Consensus hierover lijkt alleen te bestaan bij wetenschappers die financieel wel varen bij meer onderzoek en politieke maatregelen.

  Het is een beetje kort door de bocht om te roepen dat het 5 voor twaalf is, terwijl je geen horloge omhebt.

  Overigens is vorst in april/mei iets wat al eeuwen voorkomt, je hebt er zelfs boerenwijsheden over (ze noemen het de "schaapscheerderskou" of zoiets).

 7. [6] Ik ken ook de "IJsheiligen", een periode in mei dat het nog flink vriezen kan.

  Het klimaat verandert al honderden eeuwen lang, zo was het ooit (volgens opgravingen) tropisch in Nederland, nu is het klimaat anders en over 2000 jaar waarschijnlijk ook weer flink anders… Een nachtmerrie voor iedereen die niet van verandering houdt.

 8. `klimaatbeheersing` , alleen het woord al. Een overheid wil altijd God spelen, dat bewijst de geschiedenis met de Farao´s, de Romeinse Keizers, de Japanse keizers, Napoleon die de kroon uit handen van de paus trok en zichzelf tot Keizer troonde, Hitler die aan een messiaanse waan leed, Kim il yung, en nog meer voorbeelden.
  De 2 meest complexe systemen die de mens kent, de economie en het weer, juist deze 2 wil de overheid ´beheersen´.
  Het is menselijke arrogantie.

 9. [7je kunt niet over kort door de bocht spreken als je je al decennia met dit onderwerp bezig houdt.Geloof ik verlaat me niet op weerkundigen en economen e.d. Je ziet en voelt en weet dat het misgaat. Met alleen maar roepen dat het altijd zo geweest is,komen we niet verder. De zeeën raken leeg,de oerbossen verdwijnen; het is niet alleen de fruitoogst hier,maar de bosbranden in Portugal en natuurrampen door overstromingen en superstormen.Overal gaan oogsten verloren, de droogte rukt op,erosie.Hou maar eens een kalender bij.Ook al neem je een met grote vakken,je hebt ruimte te kort om alles te noteren.De FAO waarschuwt al zo lang, we houden het maar net in evenwicht wat de wereldvoedselvoorraad betreft.In het door de vrijsprekers zo bewonderde Amerika nemen ze soms wel eens een goed initiatief.In de suburbs gaan ze hier en daar de openbare plekken groen beplanten met fruitbomen.De oogst wordt dan verdeeld over de buurt.Die kant zou het op moeten.Dan hebben we het over de betere wijken waar de meer welgestelden woonden.Jammer genoeg hoorde ik gisteren op het journaal dat in de arme wijken in de steden van Amerika geen vers voedsel meer in de supers ligt,omdat de klanten het niet meer kunnen betalen.Denk je eens in,nooit meer vers eten. Fruit en groente kun je wel een half jaar ontberen maar daarna,ga je de tekorten echt voelen.Neem dat nu maar van mij aan Ik heb niet voor niets een winkel in medicinale kruiden. Anne]

 10. [10] Dat door menselijk handelen bossen zijn verdwenen, gebieden eroderen en de visstand afneemt valt niet te ontkennen. Het discussiepunt was hier echter de opwarming van de aarde: of dit wel zo is/blijft, of we er iets tegen kunnen doen en of er een point of no return is. Ik deel de conclusie dat de beschikbare kennis (voor zover ik er bekend mee ben) tekort schiet om economie-ontwrichtende maatregelen te rechtvaardigen. Tegelijkertijd ben ik voor activiteiten die zich op duurzaamheid en een schonere leefomgeving richten. En daarvoor zijn internationale afspraken
  onvermijdelijk.

 11. [10]
  Is dit niet wat al te paniekerig?
  Wie de moeite neemt een braak liggend stukje land van, zeg, 3 bij 3 meter, te beplanten met b.v. uien en tomaten, haalt al snel een oogst binnen die met de buurt gedeeld moet worden, zo groot.
  Kijk eens naar Israel. Daar werd een stuk land, waar niemand meer in ge-interesseerd was wegens dorheid en onbewoonbaarheid, weer tot leven gebracht. De dorre gebieden brachten weer voedsel voort.
  Zolang 1 graankorrel het tienvoudige opbrengt, bij voorbeeld, en mensen bereid zijn zich inspanningen te getroosten, lijkt mij dat er voedsel genoeg is.
  Ruanda b.v. werd wel een paradijs op aarde genoemd, zo overvloedig is er de plantengroei met een enorme rijkdom aan vruchten.
  Het was de onderlinge oorlog die van dat ‘paradijs’ een hel maakte.

 12. [10] Wist je dat maar 50% van de amerikanen fruit eet en maar 25% groente? En toch is de gemiddelde sterfleeftijd daar maar een paar jaar korter dan van Nederland…

 13. [12] Beek, je zou dat fruit van Israel eens moeten proeven!!! Mmmmm! Das wel wat anders dan een krop sla uit de supermarkt geteeld in la France. Helaas is het in Europa niet te koop. Dit vanwegen de torenhoge invoerheffingen + subsidies aan europese boeren (die alleen maar gen. gemanupuleerd rotzooi telen)

 14. [14] beste mike, maar ze zijn wel allemaal veel te dik door dat slechte voedsel en 35 % van de kinderen heeft overgewicht en zal hoogstwaarschijnlijk diabetes krijgen.Voor de arme mensen geldt zelfs een percentage van 50%.Is ook gisteren bekend gemaakt. Van ongezond en onnatuurlijk voedsel word je ziek en het is toch de bedoeling dat je je einde haalt in een betrekkelijk gezonde toestand [14]

 15. [12]Beste Beek, ik ben helemaal niet paniekerig maar zeer nuchter en praktisch. Je slaat de spijker op de kop,dat je van kleine stukjes grond een betrekkelijk grote oogst kunt halen.Maar het vergt wel (gezamenlijke) inspanning.We moeten het doen en nakomende generaties leren.En de jongeren leren wat een gezonde manier van leven is.En hoe je met betrekkelijk weinig toe kunt, als je maar de juiste produkten eet. Die kennis gaat nu heel snel verloren door de monderne stijl van leven.Haast,haast,haast.Magnetron.etc.En natuurlijk moeten we een wereld zonder oorlog.Het is inderdaad griezelig hoe leiders en ophitsers er in kunnen slagen om hele volksstammen tegen elkaar op te zetten.

 16. [Beste Tofuburger, ik ben bang dat we het point of no return al gepasseerd zijn en denk ook, dat na de opwarming een koudere periode gaat volgen. Beide situaties zijn rampzalig om de al eerder genoemde effekten.In alle gevallen zal de voedselvoorraad mondiaal sterk afnemen.Er zijn profeten geweest,die voorspellen dat we weer teruggaan naar de situatie van omstreeks l880. Dat zal tegenvallen!Misschien is het wel een goed idee om de serie Het Kleine Huis op de Prairie als lesstof op de basisscholen te geven, want je kunt er heel wat praktische kennis uit opdoen.En op het platteland kunnen bij de scholen wel schooltuintjes komen .Dat zou een goed begin zijn.Anne]

 17. [1Beste Beek, van slecht voedsel word je dik en ziek. Dan kun je nog beter een zwervende Masai zijn die nog net het nodige aan de natuur weet te ontworstelen. Een mens kan met weinig toe maar het moet wel puur natuur zijn. Anne8] [18]

 18. [16] "Van ongezond en onnatuurlijk voedsel word je ziek en het is toch de bedoeling dat je je einde haalt in een betrekkelijk gezonde toestand" Van TEVEEL ongezond voedsel wordt je ziek. Van TEVEEL onnatuurlijk voedsel wordt je ziek. (wat ‘onnatuurlijk’ is laat ik even in het midden)

  Buiten dat wil ik je toch iets ter overweging neerleggen. Indien iedereen morgen ‘supergezond’ ging eten en leven en alle ‘welvaartsziektes’ als sneeuw voor de zon zouden zijn verdwenen(?) dan blijft onveranderlijk overeind dat iedereen zijn dood zal sterven!

  Kanker zal dan stervensoorzaak nummer 1 zijn en ziekten als dementie en parkinson zullen we waarschijnlijk allemaal krijgen en we zullen er een jaar of 20 (extra) mee moeten leven. Degeneratie van het menselijk lichaam. De (gezondheidszorg)kosten zullen astronomisch zijn en die 20 extra levensjaren zouden voor de meesten van ons wel eens helemaal niet zo gewenst kunnen zijn.

  Ik wil slechts zeggen: Elk voordeel heb zijn nadeel.

  http://www.vrijheidsstrijde

 19. Ach, het klimaat.

  De mensheid komt nog maar net kijken, en is als een pasvinder die voor het eerst bij de zee aankomt. Da’s mooi!
  De pasvinder sprokkelt wat hout, en begint een vuurtje te maken, zoals alle padvinders doen. Er is hout genoeg, dus hij stookt een flink vuur.
  En dan, plotseling, ziet hij dat zijn vuurtje rampzalige gevolgen heeft! De zeespiegel begint te stijgen! Hij meet, hij kijkt, hij berekent, en alles wijst maar op één ding, de zee komt naar hem toe! Steeds hoger stijgt de zeespiegel, en voor de padvinder is er maar één conclusie mogelijk: zijn vuur heeft het klimaat verandert, de zee stijgt door zijn toedoen.
  Snel gooit hij het vuur uit met het ruimschoots aanwezige zand. Hij krijgt het erg koud, hij bevriest bijna, maar ja, de zee blijft stijgen. Hij vreest dat hij het point of no return al is gepasseerd. Hij vervloekt zichzelf voor het zo hoog opstoken van het vuur.
  En dan, het wonder gebeurt. De zeespiegel daalt weer. Net op tijd, saved by the bell.
  Onze padvinder gaat weer tevreden op huis aan, hij heeft de wereld maar mooi behoedt van een gigantische catastrofe!

  Later, veel later, zal de padvinder alles leren over Eb en vloed.

 20. Beste Anne, doe toch eens ontspannen. De wereld vergaat al vanaf dat zij begon te bestaan. En ook de mensheid gaat al naar de verdoemenins sinds zij zich kan heugen. Het enige wat jij bereikt met je benauwde gestress is dat jij zelf eerder dood gaat dan dat je gepland hebt. Als het niet aan een hartaanval is, dan wel aan de een of andere venijnige schimmelinfectie, opgelopen door jouw onbespoten, gezonde natuurvoer.

 21. [Beste Sander, gezonde mensen zijn goedkoper. Mijn man en ik hebben samen 8 grootouders gehad. 5 daarvan werden tussen 88 en 93 jaar oud en hebben tot op de laatste dagen na nooit in een ziekenhuis gelegen,noch zijn ze dement geworden.Ook hadden ze geen rollator,waar je nu al 50 jarigen mee ziet strompelen. 2 van de grootouders werden maar 73 maar hadden wel elk 6 kinderen op de wereld gezet. l grootouder stierf al voor WO 2 aan een simpele longontsteking omdat er nog geen peniciline voorhanden was.Wat al deze mensen gemeen hadden was dat ze een absoluut gezond leven hebben geleid, een beperkt voedselpakket,maar altijd vers en volop groente en fruit.Natuurlijk, er zijn nu veel meer mensen,dat werpt dan weer nieuwe problemen op. Oud worden is erg als je zo degenereert,maar als dat laatste niet het geval is kun je nog heel wat bijdragen aan een betere wereld, al was het alleen maar door het voorbeeld en het bewaren en uitdragen van oude kennis. Anne21] [21]

 22. [2Beste Marcellus, de mensen zeggen juist dat ik zo’n rust uitstraal en ze bij mij helemaal zich zelf kunnen zijn. Ik doe niet gestresst of overspannen.Ik zie het aan wat er op deze aardbol gebeurt . Ik kan niet geloven in een maatschappij die noodgedwongen helemaal op electriciteit draait, alleen dat al. Het is heel goed om je mentaal voor te bereiden op evt. veranderingen. Je kunt je niet echt veilig stellen, dat besef ik ook wel en het zou me niet echt verbazen dat het onze tijd niet eens zal duren en wij ook nog met calamiteiten geconfronteerd worden. Kennis is macht,maar voorkennis ook. Dan ben je beter gewapend geestelijk. Kijk nu eens naar die arme mensen in Pakistan, hoe zou de gemiddelde nederlander zo’n ramp doorstaan.Ik leef met die mensen mee. En ik tel mijn zegeningen.Ik ben me bewust dat ik zo maar weer een gezonde maaltijd voorgezet krijg en dat mijn dak niet lekt en ik een warm bed heb. Ik denk dat het daar mee moet beginnen, je bewust zijn val je privileges en je verdiepen in al die mensen die dat niet hebben en dan helpen,waar je kunt en waar het maar op je pad komt. En als we dood gaan is dat niet het einde, dan begint het pas.Anne3] [23]

 23. P.S. En Sander, schimmelinfecties slaan juist toe als je weerstand ondermijnd wordt, b.v. door het eten van fabrieksvoer. Weet je, het is niet het stoffelijk lichaam wat moet worden gevoed maar het etherisch lichaam,dat neemt de vitaminen en mineralen opdie we nodig hebben en de ballast verdwijnt weer in de w.c.pot.Het etherisch lichaam bepaalt hoe gezond een mens is. Daarom is de magnetron fnuikend.Straalt alles dood.En toch zijn er moeders die het eten van hun babies opwarmen in de magnetron.Deskundigen hebben al aangetoond, dat deze kinderen ondervoed raken.Door de veerkracht van het nieuwe stoffelijk lichaam is dat niet altijd meteen waarneembaar. Anne

 24. [24] Beste Anne, het spijt me geweldig maar onderzoek wijst toch beslist in een andere richting. (zie opmerkingen ex-min. Borst in de eerder door mij geplaatste link). En moet ik nu echt over mijn vader beginnen die heden op 84-jarige leeftijd wat met zijn gezondheid begint te sukkelen terwijl juist hij zijn leven heeft geleefd als een gezondheidsfetisjist en nu niet kan begrijpen dat ZIJN vader tot zijn laatste zucht als een ketter heeft gerookt, sport vervloekte en daarmee 95 jaar is geworden? Laten we dat maar niet doen. De koele cijfers spreken voor zich. De KOELE cijfers.

 25. [25]
  Anne, trek je vleugeltjes maar weer aan en zweef lekker verder als jij je daar rustig bij voelt. Etherisch lichaam, de dood is een begin, magnetron dodelijk voor babies.Het is ultieme stierenstront wat je allemaal beweert, maar het zal wel onder het kopje humor vallen, hoop ik.

 26. [26] Sanne,

  Kun je dat etherisch lichaam aantonen, bewijzen, meten o.i.d.? Zo ja, hoe, waarmee?

  Indien niet, dan is het niet meer dan een geloof, een idee, dat slechts bestaat voor wie erin gelooft.

  Het idee dat fabrieksvoedsel slechter is dan ander voedsel, moet eerst in een dubbelblindonderzoek worden aangetoond, voordat die stelling zo geponeerd kan worden. Uiteraard kan ik me voorstellen dat bepaald (slecht geproduceerd) voedsel ongezonder is dan hetzelfde voedsel dat niet in een fabriek werd geproduceerd, maar in z’n algemeenheid neem ik dat niet aan.

  Zo is bijv. in een fabriek geproduceerde kaas eerder veiliger (bijv. qua schadelijke schimmelculturen, bacterieën enz.) dan op een ouderwetse boerderij geproduceerde kaas, simpelweg omdat de processen in zo’n fabriek veel beter beheerst kunnen worden. Of hij ook lekkerder is, laat ik trouwens in het midden.

  Ik herinner me trouwens wel een blinde smaakproef tussen ecologisch en met kunstmest en gewasbescherming behandelde voedingsmiddelen en daar kwam uit naar voren dat de proefpersonen geen smaakvoorkeur voor de ecologische varianten bleken te hebben. Het was, meen ik, een paar maand geleden in het nieuws.

 27. [26] "Daarom is de magnetron fnuikend.Straalt alles dood.En toch zijn er moeders die het eten van hun babies opwarmen in de magnetron.Deskundigen hebben al aangetoond, dat deze kinderen ondervoed raken.Door de veerkracht van het nieuwe stoffelijk lichaam is dat niet altijd meteen waarneembaar."

  Sanne, waar is dat onderzoek gepubliceerd? En door wie? Als het echt waar is, zou onze bemoeizuchtige overheid (in dit geval per ongeluk een keer terecht) allang informatiecampagne zijn begonnen en vervolgens (niet terecht) een ontmoedigingsbeleid op poten hebben gesteld door die magnetrons te belasten met een speciale heffing.

Comments are closed.