Deze vraag krijgen libertariërs vaak voorgeschoteld van mensen die voorstander zijn voor door de overheid georganiseerde verplichte sociale voorzieningen. Reflexmatig zal de libertariër zeggen: liefdadigheid. De progressief schudt het hoofd bij dit antwoord. Door zijn zelfkennis weet hij dat hij zelf dus geen geld hieraan zal spenderen. Denk maar aan het stulpje van Wouter Bos in Amsterdam West [excuses: Noord] van ¤ 500.000. Of het huis van Paul Rosenmoller in Driebergen, of zijn vakantiehuis in Frankrijk. Andere mensen die hun centjes op een nette manier verdienen, die moeten sociaal zijn.

Aanleiding van dit verhaal is een artikel, waar Rotterdam ¤ 175 miljoen krijgt voor 2900 daklozen over een periode van 4 jaar. Omgerekend komt dit neer op ¤ 15.086 per dakloze per jaar.

Dit is natuurlijk volkomen onzinnig en een enorme overkil. De commissies die nu al benoemd zijn staan te watertanden om hun taak uit te voeren. Hoewel dit werk een zekere ideologie vereist, zal de ambtenaar geen stap extra verzetten of minder verdienen.

In een libertarische maatschappij zal er meer betrokkenheid zijn. Men is meer op elkaar aangewezen. Er wordt veel meer verdiend, arbeid is goedkoper en dus is er veel meer vraag. Ook voor de dakloze. Daarnaast kosten zaken als huisvestingveel minder omdat bouwgrond niet kunstmatig schaars wordt gehouden.

Een kapitalist als Bill Gates heeft voor de armen meer betekend dan moeder Theresa.

45 REACTIES

 1. Weer een prima kopspijker, mrXL. Wat zullen die ambtenaren en politici zich in hun nopjes voelen zoveel geld voor een goed doel te kunnen uitgeven en ZICHZELF op die manier NOG BELANGRIJKER MAKEN.

 2. En hoeveel van die 2900 hebben ook nog eens een uitkering? En hoeveel willen zelf wel dat ze ‘geholpen’ worden?

 3. Het lijkt dan beter iedere dakloze wat geld te geven en hem voor zichzlef te laten zorgen, Voor 5000 euro per jaar kun je een dakloze naar Indonesie sturen en hem in weelde laten leven. Besparing : twee derden van het bedrag!

 4. Er zijn altijd mensen die niet in een normaal huis kunnen of willen wonen,zorg dan voor eenvoudige faciliteiten met strikte regels en daar hoeft dan geen leger hulpverleners op los.Een paar banen voor goede,solide en flinke mensen die voor begeleiding en?of medewerking kunnen zorgen. Alles kan simpeler als je verstand maar combineert met naastenliefde en winstbejag van instanties en hun medewerkers de kop indrukt.
  Het is mooi dat Bill Gates af en toe wat goeds doet met zijn miljarden, maar moeder Theresa gaf haar leven vanuit haar sober bestaan en puur uit naastenliefde. Het is allebei goed, maar geestelijk gezien zijn er wel verschillen.Anne

 5. Kleine correctie voor de liefhebber: Wouter de PvdAkabouter woont aan de Nieuwendammerdijk in Amsterdam-Noord, volgens Google op huis nummer 481. Als echte Amsterdamse volksjongen woont Wouter natuurlijk in een etnisch zuivere straat waar alleen de werksters een kleurtje hebben, want tussen het echte volk -bijvoorbeeld bij Het Breed, een kilometer verderop- gaat hij natuurlijk niet wonen. Zijn kind heeft hij lang geleden (meldde destijds Het Parool) ingeschreven bij een witte school, niet bij de zwarte die dichter bij huis is.

 6. Bill Gates heeft de computer toegankelijk gemaakt voor iedereen, van kleuter tot bejaarde, van de proletarier tot de rijke patser.
  Want dat wat socialisten zeggen na te streven, wordt altijd door de kapitalisten tot stand gebracht.

 7. [4] Ik hoef niet iemand die voor me bidt, ik wil of iemand van wie ik wat kan kopen of iemand aan wie ik iets kan verkopen.

  Ik denk dat dat ook een botsing is tussen kapitalisme en geloof.

  Natuurrampen als de pest werden door het geloof als straf gezien, antibiotica roeiden ziekten uit. De laatste is ontwikkeld door de wetenschap.

 8. [Ja leuk huis voor Amsterdam en zal daar ook wel duur zijn,maar toch ook niet abnormaal groot en luxe. Bij ons tref je deze huizen nog volop aan en bewoond door "gewone"mensen6] . En wat die witte scholen betreft: ja,het zal je kind maar wezen. Ik weet ook niet wat ik zou doen.Anne [6]

 9. [7]Nou nou,in l900 werd er alom honger geleden in Nederland,mensen woonden in holen en plaggenhutten,kijk naar de ellende op het Ierse platteland b.v. 80 jaar socialisme heeft de mensen verder gebracht dan l900 jaar christendom,alhoewel je dat alleen de mensen kunt verwijten.Een echte christen is in de eerste plaats socialist.Niet weer terug naar de tijd van borstrokjes breien voor de armen van uitgehaalde wol. Moeder Theresa bracht hulp uit liefde en met sobere middelen en dat wordt gevoeld door de mensen.Computers kunnen veel goeds te weeg brengen maar als je stervende bent heb je een schoon bed nodig en verzorging.Anne

 10. Henri ik heb beide artikelen gelezen, had ik ook al eens eerder gelezen. Toch kan ik haar standpunten en manier van handelen begrijpen.Vanuit mijn visie op geestelijk leven en de krachten die je daaruit kunt putten.Van materialisme en kapitalisme moeten we het echt niet hebben.Een mens is toch meer dan materie? aNNE]

 11. [11]
  Kapitalisten hebben, in hun zoektocht naar klanten, voedsel, geneesmiddelen, nuttige producten, leuke producten, voor zeer zeer velen beschikbaar gemaakt. Wegens wederzijdse belangen.
  Daar werkten ook christenen aan mee.
  Socialisten zijn vooral afdwingend bezig. Politiek is er middel en doel.
  Door politieke controle moet het paradijs op aarde tot stand worden gebracht, liefst zonder God.
  Medemenselijkheid komt ook tot uitdrukking in het zoeken naar goede medicijnen, tegen een schappelijke prijs b.v.
  Solidariteit afdwingen vind ik net zoiets als je vrouw dwingen je lief te hebben, zonder zelf liefde te geven.

 12. [11]
  ‘Een mens is toch meer dan materie?’ Jazeker, een mens is een individu. Iets wat door het socialisme niet begrepen wordt.

  uit WIKIPEDIA:
  Socialisme: Kerngedachte binnen deze stromingen is dat het collectief, al dan niet belichaamd door de staat, de hoogste beslissingsbevoegdheid heeft over de verdeling van macht en goederen.
  (Deze WIKIPEDIA-pagina wordt zwaar beheerst door socialisten. Deze omschrijving kan dus niet als kwaadsprekerij weggedaan worden)

  Meisje, let je even op het woordje COLLECTIEF. Een in het socialisme gebakken ontkenning van het individu.
  Laat het socialisme haar gang gaan en we kunnen allemaal in alle soberheid elkaar gaan verzorgen totdat we dood gaan.
  Veel plezier gewenst, amen.

 13. [11] Toch raar dat er in écht socialistische landen (Noord Korea) nog steeds honger wordt geleden en in de meer kapitalistische landen (de VS) door niemand.

  Het socialisme maakt niemand rijker maar kan hoogstens bestaande rijkdom herverdelen. Aangezien de armste sloeber tegenwoordig rijker is dan gemiddelde rijke van 100 jaar geleden kan die rijkdom van de arme niet veroorzaakt zijn door het socialisme. Ergo: het is juist de relatieve afwezigheid van socialisme die mensen rijk heeft gemaakt.

 14. Over die computers:
  Die waren ooit voor een klein groepje bruikbaar/beschikbaar. Bill Gates o.a. maakte die voor bijna iedereen beschikbaar.
  Hierdoor komt kennis, die ooit voor een klein groepje beschikbaar was, nu ook voor haast iedereen beschikbaar.
  Socialistische doelstellingen, door kapitalisten tot stand gebracht.
  En allemaal vrijwillig.
  En als je zo’n ding niet wilt: no problem! Koop je hem niet.
  Mooier kan toch niet?

 15. Wat er gebeurt met de armen?

  Die gaan aan het werk!

  Het enige probleem dat ik zie zijn de geestelijk of lichamelijk gehandicapten zonder familieleden of familie die hen niet kan of wil onderhouden. Daarvoor kan een door de overheid te verstrekken uitkering worden in stand gehouden. Ik ben zonder meer bereid om daar een paar procent van mijn inkomen aan te besteden, zodat er een uitkering ruim boven het absolute minimum kan worden verstrekt.

  Je zult echter zien dat de werkloosheidsproblematiek rond allochtonen in korte tijd is opgelost: er is geen uitkering meer, dus je zult je houding, gedrag aan moeten passen aan de personen die je een baan kunnen / willen geven. Ook het niet afmaken van opleidingen zal dan in rap tempo afnemen. Als het eigen geld betreft (geleend, van vader of zelf verdiend), ben je als cursist veel gemotiveerder. Ik maak dat dagelijks als cursusleider van nabij mee.

 16. [19] Een Staat zal altijd een uiterst redmiddel moeten hebben.
  De belangrijkste functie van een staat is het beschermen van haar inwoners en zorgen dat ze kunnen beschikken over hun leven, de producten van hun arbeid en dat ze in vrijheid hun eigen geluk kunnen nastreven (vrije vertaling van…)

  Wanneer iemand van pure ellende en honger doodgaat omdat niemand anders ingrijp, moet de staat dat doen. Dit is inderdaad iets heel anders dan een uitvreter die parasiteert op de gemeenschap.

 17. [11] Anne,

  De armoede in India is trouwens te wijten aan twee collectivistische denksystemen : het hinduïsme met z’n fatalisme en het door Ghandi en Nehru
  geïmplementeerde socialisme.

  De afgelopen 15 jaar heeft men in India een aantal vrije markt-hervormingen doorgevoerd waardoor
  miljoenen er materieel op vooruit zijn
  gegaan.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 18. Goed voorbeeld van een extremistishe neo liberatarier die misbruik maakt van het systeem waarin de rijken rijker worden en de armen armer worden zodat de aller-rijksten dan meer geld hebben om te kunnen investeren in landen met goedkope arbeidskrachten en lage belastingen is Roland Arnall ..Er zijn altijd mensen die op randje leven en die zullen er ook altijd zijn ..Wat je nu ziet gebeuren is dat is dat bijna alle mensen die op het randje zichzelf in stand kunnen houden (vooral chronish zieken /bejaarden)gewoon in een afgrond gedonderd worden . Je hebt liberetariers en neo liberetariers ..Het is beter om bruggen te bouwen dan mensen in een afgrond flikkeren.

 19. [20] Terwijl de Staat belastingen hief en dat geld besteedde aan oorlogen en verkwistingen,ontfermde de Kerk zich over de armste stumperds.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 20. [20] Precies wat ik bedoel! Wie 2 gezonden handen aan z’n lijf heeft, gaat aan het werk!

  Wie dan nog niet voldoende heeft om in een basaal bestaansminimum te voorzien, is in eerste instantie aangewezen op liefdadigheid.

  Als dat ook niet helpt, is er een minimumvoorziening van de staat, waarvoor alle inwoners vrijwillig een paar procent van hun inkomen betalen. Dwang is daarvoor niet nodig, want het is me best een paar procent van mijn inkomen waard om niet te hoeven aanzien, dat er iemand een paar straten of kilometer verderop krepeert van de honger of buiten zijn schuld geen menswaardig (=basaal minimum) bestaan heeft.

 21. [23] De armen worden helemaal niet armer. Nergens.
  Nou ja, in Noord Korea en Zimbabwe.

 22. [7] Bill Gates heeft net 500 miljoen aan zogenaamde liefdadigheid uitgegeven voor VACCINATIES!!!!

  oftewel GIF!

 23. [23] Beste Ed,

  Je lijdt aan de misvatting dat de winst van de een ten koste van de ander gaat. De koek wordt juist groter door sterke economische groei: het geld dat nu verspild wordt (spookambtenaren, lijntrekkers, uitkeringsfraudeurs, mensen die ‘werk’ doen waar niemand behoefte aan heeft) kan beter renderend worden ingezet. Iedereen wordt er dus beter van, ook de uitkeringstrekkers die nu als een junk van de overheid afhankelijk zijn en uit welbegrepen eigenbelang door de overheid afhankelijk en zwak worden gehouden!

  Juist de mensen die nu aan het randje leven, hebben er belang bij dat ze eindelijk de vrijheid krijgen om voor zichzelf te leren zorgen en zo van die rand vandaan te komen. De ‘sterken’ en ‘succesvollen’ in de maatschappij, zorgen nu ook al wel prima voor zichzelf, zij hebben dat niet nodig. Het zijn juist de middengroepen en lager, die bij libertarisme belang hebben.

  Wel voorzie ik problemen als dat alles nu in een ‘big bang’ ineens verandert. Er zal een soort afkickbehandeling nodig zijn voor degenen die door de overheid zwak en afhankelijk gemaakt zijn. Dat is echter een praktisch probleem en geen principieel probleem. We zouden het gefaseerd in kunnen voeren.

 24. [27]
  Zou hij miljoenen mensen willen vermoorden? Hij is wel een Amerikaan, dus, zou best kunnen.
  Daarom heeft hij ons bestookt met Windows: om z’n moordplannen te kunnen realiseren. Natuurlijk! En Bush heeft hem vermoedelijk daartoe de opdracht gegeven! Door de straling van Windows zijn we willoos geworden, en geven onze centen aan die Amerikaanse kliek, die, via injecties, onder het mom van vaccinaties, de wereldbevolking wil vergiftigen.
  Vanwege de olie. Klaar als een klontje.

 25. Kapitalisme = naastenliefde.

  Kapitalisme is datgene verkopen wat iemand anders graag wil hebben. Door iedereen vrij te laten kunnen bedrijven precies inspringen op datgene wat mensen willen hebben. En omdat de liefde wederzijds is, krijgt de verkoper er iets voor terug!

  Kapitalisme = wederzijdse liefde, want je krijgt en je geeft, hoeveel en aan wie mag je zelf bepalen.

Comments are closed.