Vraagt u zich af hoe de Westerse wereld zich zo heeft kunnen ontwikkelen? Waarom we hier zo “rijk” zijn? Waarom we hier zo “vrij” zijn? Om dat in te zien nemen we een klein kijkje in de geschiedenis.
Daarmee laat het ook zien hoe fout veel politieke voorstellen zijn die momenteel gedaan worden, o.a. in Engeland.

Secularisatie

Burgers zijn altijd al onderdrukt geweest, financieel uitgebaat door de “rijkeren”. Dit waren landeigenaren, kasteelheren of koningen. Bij een “ruil” onder dwang moesten ze voedsel afstaan, en om e.e.a. een beetje rechtvaardiger te doen lijken kregen ze er ‘bescherming’ voor terug. Niet dat je daar wat aan had als je verhongerde, maar OK.

Ook geestelijk werden ze onderdrukt. De kerk hield hen dom. Ook de kerk hief belasting. Natuurlijk! Hoe moesten anders de geestelijken overleven? En zij deden zeer belangrijk werk! Zij communiceerden direct met god, de schepper van alles, en konden vergiffenis schenken zodat je toch in de hemel terecht kwam. Onwijs belangrijk natuurlijk, want het leven op aarde was tijdelijk, maar wat daarna kwam…

Natuurlijk mochten lijken niet worden opengesneden, heiligschennis! En de bijbel, die kennis was absoluut! De aarde was het middelpunt van het heelal. Rampen of ziekten, dat waren straffen van god, je zal je wel misdragen hebben.

Samengevat: de overheid hield je arm, de kerk hield je dom.

Gelukkig waren er mensen die heilige huisjes omver schopten. DaVinci, Newton en vele andere ketters waren niet geliefd bij de overheden en kerken. Ze deden ontdekkingen die tegen de bijbel in druisten. Ze kwamen er feitelijk achter dat er veel onzin in stond.

Excuses als ik hiermee mensen beledig, maar in alle godsdienstige werken staan geen positieve elementen. Nergens is iets onderbouwd volgens de wetenschappelijke methode, die zorg heeft gedragen voor veel positieve ontwikkelingen waarmee de mensheid haar voordeel kon doen. En op barmhartigheid heeft een godsdienst geen patent.

Geloof is per definitie in tegenspraak met wetenschappelijk onderbouwd

Gelukkig hebben we ons ontdaan van het juk van de kerk(/moskee?). Vrije meningsuiting en veel vrijheid zijn noodzakelijk voor meer ontwikkelingen.

Voor de mensen die libertariers maar domme mensen vinden, omdat ze zonder overheid willen leven, jullie zijn te vergelijken met de mensen die destijds dachten dat de kerk onmisbaar was. Excuses, maar ik zal geen boterham minder eten bij het wegvallen van welk geloof dan ook. Ik ben atheist en dat is mijn recht!

Des te vreemder vond ik onderstaand bericht.

Tony Blair heeft gisteren zijn tweede politieke nederlaag in het parlement uit zijn carrière geleden. Een voorstel van de Britse premier om het bespotten van een geloof net zo strafbaar te stellen als rassendiscriminatie, werd door het lagerhuis verworpen. De verdeeldheid was echter groot. Een zeer kleine meerderheid (283 tegen 282) van de parlementariërs verwierp het voorstel. Ze vonden de voorgestelde wet te ver gaan of waren sowieso tegen.

De wet is niet aangekomen, maar het scheelde dus niet veel… Dit geeft de 5-voor-12 situatie aan waarin we momenteel zitten!

De plannen om het bespotten van een geloof strafbaar te stellen, leidden de afgelopen tijd in Groot-Brittannië tot felle discussies.

Wat is bespotten? Het bekritiseren dat de profeet Mohammed Aischa op 9-jarige leeftijd consumeerde? Dat de katholieke kerk wel erg veel geld begon te vragen om vergiffenis te schenken?

Tegenstanders vinden dat de wetsvoorstellen leiden tot een beperking van de vrijheid van meningsuiting. Voorstanders vonden echter dat religieuze groepen dezelfde wettelijke bescherming moeten krijgen als raciale groepen nu al hebben.

Hun bescherming is een inperking van mijn recht: vrije meningsuiting! Of een inperking van humor, zoals hieronder beschreven:

Tegenstanders wezen de afgelopen tijd in discussies ook naar de film ‘The life of Brian’, onlangs nog door de Britten verkozen tot meest komische film. De makers van die film betoogden dat met de voorgestelde wet, zo’n film onmogelijk zou zijn geweest.

9 REACTIES

 1. De onbetrouwbaarheid zit in het woord ‘geloof’ ingesloten: zonder enige toetsing aan vaststaande gegevens en feiten neem je het (in een dik oud boek) beweerde voor waarheid aan. Zonder te beseffen laat men ook een vorm van gemakzucht zien omdat je eigenlijk zegt "het zal wel zo zijn want het staat hier".
  Veel minder opvallend vind je dit ook terug in "het geloof in de media" of "het geloof in de overheid". Gemakshalve gaat de gelovige er in deze gevallen maar van uit dat de media wel gelijk zal hebben of de overheid het wel beter weet en daarom juist handelt. Nog onopvallender is "het geloof in de democratie", leg je er maar bij neer want de meerderheid vindt dat het zo is.
  Frustrerend, maar helaas de waarheid.
  In uw stuk zegt u, ‘geloof is per definitie in tegenspraak met wetenschap’, inderdaad. Maar ik denk dat je daaraan kunt toevoegen: ‘geloof is per definitie ook in tegespraak met vrijheid’, getuige de bovenstaande voorbeelden.

 2. Het geloof en zeker het christelijke geloof heeft wel bijgedragen aan de economische ontwikkeling van het Westen.
  Denk alleen maar aan de Calvinistische inslag (hard werken, veel sparen, weinig uitgeven), het ontwikkelen van je talenten (parabel van de meester en zijn drie knechten) en ‘het werken in het zweet zijns aanschijns’.
  Ook de achterlijkheid in de Middeleeuwen is door historici schromelijk overdreven om zodoende de Verlichting in een nog beter daglicht te kunnen stellen.
  Tenslotte zaten we natuurlijk nooit op ons technologische niveau als de economische ontwikkeling pas begonnen was na de ontkerkelijking (zeg maar jaren ’60).

 3. Allerlei soort gekleurd en gelovig volk wordt straks ondschendbaar verklaard door de wet hier in het vrije westen !
  Maar wat moet je als je blank bent ,geen geloof aanhangt kritisch bent en af toe een geintje maakt
  Wat moeten wij nou gaan verzinnen om beledigt te worden of om over de seik te gaan! door links worden zulke mensen al voor white trash uitgemaakt
  Trouwens die Blair is toch ook lid van een sekte die dacht ik de Golden Dawn heet (of een andere naam )
  Geloof is een rem op alles en zeker niet bevorderend voor de wereld vrede
  hoewel je van Oosterse geloven(Filosofieen) niet zoveel schokkends hoort !
  Bij het minst geringste gaan de Islamieten al de straat op ik denk dat velen onder hun ook geleefd worden !

 4. Nergens in de bijbel staat dat de aarde het middelpunt is.
  Er staat ook nergens dat je lichamen niet mag opsnijden (tot verwerving van
  kennis).
  Dat heeft de kerk van rome er van gemaakt. Om de macht natuurlijk.

  In de bijbel: gaat heen en onderzoekt alles.

  Lijkt me duidelijk.

 5. [6]Dat de aarde het middelpunt is, is niet door de kerk verzonnen, maar stamt nog uit de tijd van Aristoteles.

  Met de mogelijkheden van toen om één en ander te onderzoeken kon je ook niet veel anders concluderen.

 6. "Zo liet God in het bijbelboek Jozua de zon in zijn baan om de aarde stilstaan"

  Moet ik ook nog de paragrafen erbij gaan zetten?

  E.e.a. controleren via internet kan wel ’s helpen…

 7. [4] Newton en de opkomst van de klassieke mechanica vond veel eerder plaats dan 1960, hoor.

Comments are closed.