Dit via een EU Pers Agentschap dat met een “gedragscode” (!) voor de diverse instituten en journalisten de EU dichter bij de burgers moet brengen.

Het is de bedoeling dit uit te dragen in een “white paper on communication” dat vandaag, 1 februari gepubliceerd wordt.

Gebrek aan communicatie tussen de Brusselse elite en de gewone burgers is volgens de EU politici de oorzaak van het falen om de Nederlanders en Fransen voor de EU-Grondwet te laten stemmen.

Er zal in dat plan veel aandacht geschonken worden aan vijf terreinen:
-het definiëren van gemeenschappelijke principes
-het betrekken van de burgers
-werken met media en nieuwe technieken
-begrijpen van de publieke opinie
-samen de job klaren

De “white paper” wil afspreken met andere EU-instituten en de lidstaten en journalisten om in te stemmen met gezamenlijke “principes”, zelfs een gedragscode over hoe Europa aan de burgers verkocht moet worden.

Wel, een betere formulering voor een plan om de burgers te manipuleren kan ik me nauwelijks voorstellen.

Verder willen ze lessen over de EU op de scholen en Europese TV-zenders en EU-kranten. De lidstaten hebben de verantwoordelijkheid om deze berichten via de nationale TV en andere kanalen naar hun burgers te brengen.

Vanaf morgen zal er”door de EU een “white paper-website geopend worden waarop tot juli commentaren kunnen worden ingediend. Een samenvatting wordt dan aan de EU-leiders aangeboden aan het eind van de “Reflectie periode” (reflectie over de EU-Grondwet) en dan kan de beste methode gekozen worden voor hoe die grondwet alsnog kan worden doorgeperst.

Uit het bovenstaande blijkt wel duidelijk tegen welk geweld de Vrijspreker, (graag met uw hulp) moet opboksen.

Zij hebben de macht en onuitputtelijke hoeveelheden (belasting)geld.
Maar wij hebben aan onze kant de moraliteit, en het lange termijn belang van ieder individu.

Wij zullen uiteindelijk overwinnen. De kunst is om veel meer mensen zover te krijgen dat ze gaan nadenken! Wat kunt/wilt u doen om te helpen?
(Mail aan info@de vrijspreker.nl of reageer hier)

2 REACTIES

  1. Brevet van onvermogen. Er is een organisatie opgebouwd die blijkbaar los staat van de samenleving die zij zegt te representeren.

  2. We kunnen een websiteopzetten met dezelfde naam maar eindigend op .org i.p.v. .eu of zoiets en zorgen dat die bij een google search mee helemaal bovenaan verschijnt.
    Daarop dan onze visie op dezelfde feiten.
    Zoals dat inflatie niet iets is wat ons overkomt maar iets wat door overheden (thans op Europees niveau door de ECB) gecreeerd wordt etc.

Comments are closed.