Ik bezocht zojuist de weblog van Femke Halsema, en ik moet toch zeggen dat ik aangenaam verrast was over wat ik daar aantrof. La Halsema neemt het namelijk op voor de vrijheid van meningsuiting inzake de Deense cartoons:

Veel belangrijker dan Haagse perikelen is de ‘cartoonkwestie’ die inmiddels bizarre internationale proprties heeft aangenomen. Met alle respect voor gevoeligheden en het recht van elke gelovige om in alle vrijheid en ongestoord zijn geloof te mogen belijden, is de eerste zorg nu de onbedreigde persvrijheid. Ik vond het tijd dat de premier voor alle journalisten en cartoonisten die zich bedreigd voelen (of bedreigd zijn) in de bres sprong. Vanmiddag tijdens het vragenuur heb ik hem het volgende betoog voorgelegd:

Voorzitter,

Als het niet zo vreselijk ernstig zou zijn, dan zouden wij ons kunnen verwonderen over de absurditeit van de gebeurtenissen van de afgelopen dagen.
Wij zagen massale demonstraties in landen die geen of nauwelijks demonstratievrijheid kennen. In Syrië, Indonesië, Libanon en Iran werden duizenden mensen – al dan niet daartoe gemanipuleerd door hun regeringen – op de been gebracht om te demonstreren tegen cartoons, die maanden daarvoor waren verschenen in een Deense krant.
Inmiddels tellen wij doden, zijn Ambassades in brand gestoken en lijken de verhoudingen tussen het westen en de Islamitische wereld te verharden en te polariseren. Er is vanzelfsprekend een grote politieke noodzaak om de dialoog met de Islamitische wereld opnieuw op gang te brengen en te versterken. Waarbij herhaald moet worden dat Islam als godsdienst niet op één lijn staat met terrorisme.

Hoe belangrijk ook een nieuwe dialoog, westerse en Europese regeringen mogen op dit moment op één punt absoluut niet buigen: de persvrijheid.
Veel journalisten zijn bang: sommigen zijn bedreigd, anderen vrezen ontslag en velen willen – uit angst voor bedreiging – zichzelf censureren
Elke cartoonist, elke journalist moet in volle vrijheid kunnen tekenen en schrijven. Als daarbij wettige grenzen worden gepasseerd, kan alleen de rechter daarover – na publicatie, zeg ik met nadruk – oordelen. Van opgelegde gedragscodes, nieuwe beperkingen voor de persvrijheid, mag geen sprake zijn. Oproepen daartoe geven in de huidige spanningsvolle omstandigheden ook precies het verkeerde signaal.
Persvrijheid is de kern van Europese en Nederlandse vrijheid en daarop past geen enkele halfhartigheid. Met instemming heeft GroenLinks kennis genomen van de reacties van de bewindslieden Bot en Nicolai, maar wij vinden dat niet genoeg.
Als één van onze meest essentiële vrijheiden ter discussie komt te staan, verwachten wij fermheid van onze minister-president. Zijn opmerking dat het ‘een kwestie is van rekening houden met elkaar’ schiet tekort. Ik zou hem dan ook willen vragen hier en nu de persvrijheid – zonder een ‘maar’ – te verdedigen.
Daarbij is de Europese solidariteit met de Denen en met de pers ver te zoeken: de Engelse en Spaanse regering hebben zelfs bedroevend lauw gereageerd, terwijl de Europese Commissie tegenstrijdige signalen afgeeft.
Ik zou de MP – als tweede – dringend willen verzoeken om initiatief te nemen om een verklaring van Europese regeringsleiders op te stellen waarin de persvrijheid zonder enige terughoudendheid en zonder enige beperking wordt verdedigd.

O.K., tot dusver,

Femke

Die kan onze MP in z’n zak steken!

Wat ik alleen jammer vind is dat ze de “wettige grenzen” wel ter sprake brengt, maar niet ter discussie stelt. Maar misschien is dat ook een beetje teveel gevraagd.

3 REACTIES

  1. Tegelijk pleit Halsema volgens teletekst van vandaag voor een versoepeling van de immigratie. Sterker nog, ze wil dat ieder kind dat op Nederlandse bodem wordt geboren, automatisch het Nederlanderschap verkrijgt. Dat is in andere landen juist afgeschaft omdat, wat een verassing, veel zwangere vrouwen uit derdewereldlanden naar die landen kwamen om hun kind te krijgen:

    http://www.groenlinks.nl/2e

    Als het immigratiesysteem wat meer gestroomlijnd kan worden en duidelijker en eenvoudiger wordt gemaakt lijkt me dat prima, maar om het te versoepelen tot een punt waar iedereen onbeperkt hier kan komen, lijkt me niet erg verstandig.

  2. [1] Inderdaad. Femke begrijpt een hoop basale zaken niet. Wanneer zij de verzorgingstaat in stand wil houden en de immigratiesluizen wil openzetten dan krijgt ze juist de problemen die zij zegt te verafschuwen, wie houdt wie voor de gek. Ik blijf het een raar vrouwtje vinden van een raar partijtje.

Comments are closed.