Mevrouw Den Anker in R’dam heeft het licht gezien: gedwongen abortus voor kansarmen. Marianne, als je dan toch bezig bent, snoei dan meteen het bejaardenbestand een beetje bij en zorg voor wat minder VMBO leerlingen…

ROTTERDAM – Zwangere verslaafden, verstandelijk gehandicapten en Antilliaanse tienermeisjes moeten indien nodig gedwongen een abortus ondergaan. Dat stelt de Rotterdamse wethouder Van den Anker (Volksgezondheid). ,,Soms is het beter dat je zegt: ‘dit kind mag gewoon niet geboren worden’.”

Ik ben het hier zeker met haar eens. Maar welk criterium gebruik je hiervoor? Stel nu dat het menneke heel veel steelt; nimmer zal hij meer stelen dan onze minister Zalm die de gulden voor 10% te weinig deed inwisselen…

Van den Anker, wethouder van Leefbaar Rotterdam, bracht haar ideeën over gedwongen abortus gisteren naar buiten bij de publicatie van nieuwe cijfers over kindermishandeling in de Maasstad. Daaruit bleek dat 796 van de tienduizend ondervraagde kinderen verklaarde te zijn mishandeld. 288 zeiden seksueel misbruikt te zijn. ,,In Nederland is zwangerschapsonderbreking en gedwongen anticonceptie een taboe”, stelt Van den Anker.

Ehm, het is niet zo zeer een taboe, maar het is gewoon niet leuk als je door iemand anders onder dwang wordt geaborteerd, althans, dat lijkt mij [ik ben een man, misschien kunnen vrouwen hun mening ventileren hierover?

Als het aan haar ligt, verandert dat en wordt gedwongen abortus en anticonceptie voor een bepaalde doelgroep mogelijk. Van den Anker: ,,Het gaat om kinderen van verslaafde ouders, Antilliaanse tienermoeders Tip voor Marianne: neem niet de moeders, maar de Antilliaanse vaders op de korrel. Als je ze castreert [is goedkoper dan abortus], neemt ook de neiging tot geweld (groepsverkrachtingen?) sterk af.
en verstandelijk gehandicapten. Adoptie is natuurlijk geen optie. Doet me denken aan Pakistan, waar mensen kinderen adopteerden die wees waren geworden na de aardbeving. Dit mocht niet van de overheid [stond in de sharia] en dus werden de kinderen onder staatstoezicht gesteld. Als je weet hoeveel het kost en hoe lastig het is een kind uit het buitenland te adopteren, ongelooflijk…Uit diverse onderzoeken blijkt dat de kans dat deze kinderen een onaanvaardbaar en aantoonbaar risico lopen om zonder liefde en affectie, in een sfeer van geweld, verwaarlozing, mishandeling en seksueel misbruik op te groeien.”

Hier zit zeker een kern van waarheid in. De criminaliteit in Amerika is fors gedaald nadat abortus werd gelegaliseerd.

Door ongeboren kinderen van deze ouders te aborteren wordt dat probleem verminderd, stelt de wethouder. Sterk punt, hoor, Marianne. Misschien kun je ook wat doen aan het VMBO overschot onder Turks/Marokkaanse kinderen?
,,Hulpverleners kunnen heel goed inschatten wanneer het faliekant misgaat. Als een aan drugs verslaafde, HIV-positieve vrouw zeven weken zwanger is, waar zijn we dan mee bezig als we daar niets mee doen? Ik ben niet zo christelijk dat ik die ongeboren vrucht ‘leven’ vind. Het risico dat het fout gaat met dat kind als het eenmaal wordt geboren, is veel te groot.” Tsja, als je dan toch bezig bent: de verzorgingsstaat kost jonge werkende mensen ook ’n fortuin, omdat de AOW bekostigd moet worden. Misschien een idee om bejaarden maximaal 67 te laten worden of zo (Sorry Hub, maar ik moet ook aan m’n centjes denken…)

Een docente van m’n vriendin die gezondheidswetenschappen studeert, had ook al zulke verlichte ideeën. Er waren namelijk mensen die ongezond leefden, veelal omdat ze niet beter wisten. Die moesten dan maar gedwongen worden tot een beter bestaan.

Bovenstaande ideeën noemt men FASCISTISCH. Het individu is dan ondergeschikt aan het collectief. Erg prettig leven in zo’n maatschappij is dat niet.

26 REACTIES

 1. Waarom geen "postnatale abortus" toepassen op de probleemzwangere zelf?
  Als je die elimineert ben je zowel verlost van die kansloze gehandicapte/antilliaanse/junk zelf als van het risico dat die na 1 abortus (van haar "vrucht") wat later een 2e, 3e etc. moet ondergaan, wat slechts een hoop geld kost.
  Laten we mw. Den Anker’s voorstel bejubelen en er deze suggestie tot verdere verbetering van haar voorstel aan toevoegen.

 2. Mevrouw Van den Anker is een populist, want een dergelijk idee kun je in een democratie slechts lanceren tegen een kleine minderheid, die toch al geminacht wordt, en die zich niet (electoraal) kan verdedigen. Als deze immorele trut op stelten hetzelfde had voorgesteld voor alle mensen met een lager dan gemiddeld inkomen, zou het land te klein zijn geweest. En dat terwijl mensen met een lager dan gemiddeld inkomen vaker crimineel zijn, in uitkeringen terecht komen, kinderen hebben die het gemiddeld minder goed doen, etcetera.
  Ze wil blijkbaar niet inzien dat mensen individuen zijn en dat groepen niets definitiefs zeggen over dat individu. Dat onder allochtonen gemiddeld bijvoorbeeld meer misdaad voorkomt, wil niet zeggen dat alle allochtonen crimineel zijn.
  En waarom niet het krijgen van kinderen beperken tot de top 50% qua inkomen en opleiding, of de top 10%, of 1%? Die geven hun kind toch ook betere kansen? Uiteindelijk leidt een dergelijke reductio ad absurdum tot de situatie waarin slechts het ene echtpaar in de wereld, dat de optimale leefomstandigheden kan bieden, nog kinderen mag krijgen.
  En hoe je een kind "helpt" door het niet geboren te laten worden is me ook een raadsel. Of vind ze dat soort kinderen zelf het leven onwaardig, omdat ze weleens niet eeuwig volmaakt gelukkig zullen zijn?
  Zolang een ouder zijn\haar kind niet mishandelt, niet materieel verwaarloost, en een minimum aan noodzakelijke zorg en onderwijs geeft, is er volgens mij geen probleem. Dit hoef je niet eens per se zelf te doen, want je kunt ook professionele of familiale hulp inroepen. Of zijn de kinderen de nieuwe maat van alle dingen, en zal straks niemand ze meer willen omdat daarmee je leven van A tot Z geregisseerd wordt voor "optimale kansen" op geluk en gezondheid van je kind?
  Hoe wou mevrouw eigenlijk bepalen wie geen geschikte opvoeder is? Kijken we naar lager dan gemiddelde kansen voor het kind? Dan hebben we het al gauw over honderdduizenden, zo niet miljoenen gezinnen. De laagste 10% dan? Beetje willekeurig. Waarom niet 1%? Of hé wacht, misschien alleen die gezinnen die kinderen daadwerkelijk fysiek mishandelen of verwaarlozen?
  Die mevrouw de wethouder is het soort anker dat ik liever alleen op de bodem van de Maas zie. Dan heeft die overbodige ballast tenminste nog een nut. Ik hoop in ieder geval dat ze haar eigen advies ter harte neemt. Een optimale opvoeding voor haar kinderen zit er moreel gezien in ieder geval niet in.

 3. Door het systeem van de overheid zijn er verslaafde en armen mensen ontstaan. Waarom wordt er niet eerst naar de oorzaak gekeken van zulke mensen?
  We pakken ze liever iets af wat hun dierbaar is. Het is makkelijker slecht te praten over een persoon dan goed.
  Een abortus is iets waar alleen een zeer gerechtvaardig persoon over kan oordelen.

 4. In gelijke lijn kun je ook ‘het taboe’ op vernietingskampen weer ‘bespreekbaar maken’. Kom op! Het relevante feit is dat LR om de hete brij heendraait en ondertussen politiek overvleugelt wordt door rood.

 5. Van mijn mag Mevrouw Den Anker het goede voorbeeld geven en zichzelf met terugwerkende kracht gaan aborteren. Ik heb niet de indruk dat zij meer in d’r mars heeft dan ‘drs. Spinazieacademie’.

  Ik vind het gesundes volksempfinden van de LPF (Leefbaar Rotterdam) al even erg als de regentenmentaliteit van de rest van dat zooitje op het regeer-pluche. En ik hoop dat de Rotterdammers massaal thuis blijven op 7 maart.

 6. De aap uit de (on)leefbare Rotterdamse mouw. Alsof geen politicus OOIT iets wil leren van zelfs de recente geschiedenis. Zelfs de meest veschrikkelijke lessen van het gesundenes Volksempfinden, zoals massavernietiging schijnt niet tot sommige exemplaren van deze hersenloze kaste door te dringen. Maar laten we niet vergeten, dat dit het onvermijdelijke gevolg is van een tientallen jaren durend socialistisch wanbeleid in de havenstad. Tenzij het schip van Staat definitief en op tijd de steven went en het licht ziet, zullen we dit soort zaken op termijn in heel Nederland tegenkomen.

 7. Ik vind dat de politici ook indien nodig gedwongen een abortus moeten ondergaan. Zo’n kind waarvan de ouders aan roofpraktijken en onderdrukking meedoen kan toch ook geen toekomst hebben?

 8. [4] Inderdaad, dit is allang ouwe koek.
  Een jaar of 65 geleden noemde men dit "lebensunwertes Leben" en wachtte men in ieder geval nog tot NA de geboorte.

  Conclusie: Mevrouw heeft de nazi’s zelfs nog weten te overtreffen en dat is geen geringe prestatie.

  De nominering voor politicus van de maand lijkt me een te bescheiden trofee. Kan Vrijspreker niet de Heinrich Himmler bokaal invoeren? Voor mij staat ze bij die verkiezing met stip op 1 genomineerd.

 9. [8] Geweldig! Je kunt zo perfect zien waar symptoombestrijding toe voert. Uiteindelijk tot fascisme. En dan is natuurlijk gelijk de link weer gelegd met de rokers, drinkers en eters. (en wat al niet meer)

  Mag iemand die gezien zijn sociale afkomst een bovengemiddelde kans maakt om te gaan roken en dus zijn medemens daarmee vergiftigd en ons allen op kosten jaagt wel geboren worden? Of als er zich veel corpulente mensen in uw directe stamboom bevinden? Ook dan heeft u een bovengemiddelde kans een leven van ziekenhuis in, ziekenhuis uit te moeten leven. En wat dat ons allemaal kost, joh!

  Het mag duidelijk zijn dat ondergetekende de argumentatie van beide voorbeelden zeker niet onderschrijft, maar het is wel de gangbare denktrant in het Haagse. En het gaat van kwaad naar erger. Soms vraag ik me wel eens af of we niet gewoon moeten stoppen met ‘school en opleidingen’. Want wat gaan al die geleerde en wijze gestudeerden ons uiteindelijk brengen? Een dictatuur waar Adolf Hitler slechts een natte droom van zou hebben gekregen!

 10. "Mevrouw heeft de nazi’s zelfs nog weten te overtreffen en dat is geen geringe prestatie."

  Ik vraag me overigens af hoe "mevrouw" zal slapen als de voorstellen worden overgenomen en de eerste 1.000 kinderen op haar last geabborteerd zijn…

 11. [12] Zoals andere collectivisten is ook Mevr Van Anker de mening toegedaan dat wat goed is voor de zwerm , ook goed is voor de bij en zal derhalve rustig en goed slapen.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 12. [11] Harry,

  We hadden het in het verleden over Mevr Van den Anker.

  http://www.vrijspreker.nl/b

  Toen merkte ik over haar op :

  "Het probleem dat ik met dit soort luitjes heb, is dat hun "hervormingen"
  de boeien alleen maar knellender maken….

  Tuurlijk klinkt het goed wat jij aanvoert maar waar komt dat in praktijk
  vervolgens op neer : dat de één of andere overheidsinstantie wordt gecreëerd (of zo die er al is meer bevoegdheden krijgt) om te gaan kijken
  of ouders mee werken aan de opvoeding
  van hun kinderen en de normen voor wat die opvoeding zijn,behoren te zijn, worden natuurlijk bepaald door…de politiek.

  Zo gaat het altijd…er is een probleem (in casu criminelen allochtone jongeren), de overheid gaat er wat aan doen en 2 decennia later
  zijn we een gigantische bureaucratie,
  een hoop misbruik verder waarbij
  de scoop allang niet meer het oorspronkelijke probleem is…

  Ik geloof niet langer in dit soort hervormingen…het draait (voor mij) altijd op teleurstellingen uit en wordt m.i. nooit iets…

  wat mij betreft, moet de bijl erin in casu de welfare ontmantelen…."

  Einde citaat.

  Zoals gewoonlijk blijk ik weer es gelijk te hebben….

  Ik ben blij te merken dat ook jij inmiddels om bent en niet langer meer droomt van de "Nederlandse Thatcher"

  Groetz,

  (onbescheiden) Cincinnatus.

 13. [14]
  Briljant, Cincinnatus. Ik herinnerde het me niet meer zo gauw. Ik ben je toen ook het antwoord schuldig gebleven. Na de draad van de link opnieuw te hebben doorgelezen kan ik niet anders concluderen, dan dat je het volkomen bij het rechte eind had. Weer een doorslaand argument om niet te marchanderen met de grondslagen van het klassiek liberalisme.

  Chapeau ! Harry.

  P.S.: Mijn goede vader was een tamelijk bescheiden Hollander. Maar hij hield mij voor: "Bescheidenheit ist eine Zier, weiter kommt man aber ohne ihr. ;-)"

  Maar toen hij van zijn zwager, die huisarts was, hoorde, dat een mens verschillende soorten hersenen heeft w.o. grote en kleine, merkte hij op: "Mmm, ik heb alleen GROTE hersenen."

 14. [12] En dan moet je je eens voorstellen hoe dat in de praktijk zal moeten gaan:

  Wanneer is zwangerschap voor de buitenwereld doorgaans zichtbaar? Bij zo’n maand of 5-6. Zie je dat al voor je? Zo’n meid, vastgegespt en gedrogeerd op een steriel ziekenhuis bed? De zuster die jou kind gaat vermoorden in opdracht van de ‘De Staat’? Zijn er nog perfectere manieren denkbaar om terroristen te kweken?

  Onlangs hoorde ik Donner iets zeggen over ‘haatzaaierij’ en dat dat niet eindeloos en onbeperkt kon zijn. Wellicht een voorbeeld stellen en "mevrouw" eens achter de tralies gooien? (Waarna zij zelf overigens ook geen kinderen meer mag krijgen omdat haar kinderen op hun beurt mogelijk kopieer gedrag gaan vertonen en daarmee een potentieel gevaar voor de samenleving zijn)

 15. Twee woorden: Habeas Corpus. Wat die Den Anker wil is iets waar zelfs de Sovjets en de Nazi’s nog voor huiverden.

  Wanneer dit soort dingen wettelijk worden opgelegd is emigratie de enige optie.

 16. [17] Hoe is het mogelijk dat zo’n mens op zo’n plek komt te zitten en daarbij nog wordt betaalt met gemeenschapsgeld? Oh, wacht even, dat is toch ‘democratie’, niet?

 17. [19]
  Als je de geschiedenis vanaf de Franse Revolutie beschouwt, verrijst vroeg of laat het beeld, dat de de sociale strijd steeds heeft uitgemond in grote militaire conflicten met enorme massavernietiging.

  http://www.wereldoorlog1418
  http://users.erols.com/mwhi

  De beide Wereldoorlogen, de holocaust en de "War on terror" zijn pogingen van de STAAT de ARMOEDE UIT TE ROEIEN. Het FASCISME (bruin of rood, peu importe) is zijn instrument.

 18. de tweede wereldoorlog is toch voorbij? Volgens mij is ze strafbaar voor het heiligen van nazi-praktijken?

 19. Wat is de oplossing voor dit probleem in een libertarische samenleving?

 20. Kansarmen preventief ruimen.
  Als een politika dit ziet als oplossing van problemen, is zij rijp voor de inrichting.

  Het is wel de ultieme invulling van dat wat in het politieke enge wereldje steeds meer gebruikelijk wordt: het willen voorkomen van allerlei problemen: preventie dus. Wat leidt tot een rigide stelsel aan regels die het leven zelf al bijna tot een gevangenis maken.
  Want in de gevangenis kan alles worden gecontroleerd, en veel worden voorkomen. Het lijkt de ultieme droom van veel heersertjes.

 21. Ik heb gisteren naar NOVA gekeken,maar ik zie het meer als een noodroep omdat grote wijken van Rotterdam een Ghetto worden. Het argument is dat uit onderzoek blijkt dat 60% van de criminele Antilliaanse jongeren uit een tienermoeder geboren worden. Het is een visieuze cirkel dat vanzelf armoede, geweld etc in de hand werkt en vergroot. Dit is op zich ook heel eng. Zeker als je hoort dat jongens van 15 meisjes van 8 verkrachten. Maar inderdaad de maatregelen hebben zeker wat weg van de jaren 30. Hoe dan ook emigreren is zeker een optie, gewoon voor jezelf lebensraum creeren. Laat Nederland maar naar de pleuris gaan…

 22. Ze zouden op zijn minst kunnen proberen met een finaciele vergoeding deze personen te overtuigen af te zien van het kind (totdat ze er aan toe zijn). Dat is ten minste een vrije keus, en uiteindelijk ook veel goedkoper voor de gemeenschap. Er is geen dwang nodig gewoon wat belastingcenten….

 23. [25] Ik ben bang dat dat niet zo’n goed idee is vanwege de aanzuigende werking: hé, zo kan ik een leuk centje bijverdienen. En volgend jaar is het aantal Antilliaanse (en andere kansarme) zwangere tieners verdubbeld …

Comments are closed.