Wij ontvingen de nieuwsbrief van Geert Wilders en waren verbaasd over zijn uitdrukkelijke afwijzing van de vrije markt.

Wilders schrijft:
“De VVD is een enthousiast voorstander van het openzetten van onze grenzen voor werknemers uit Polen, Tsjechië en Hongarije. Groep Wilders niet. Regelmatig ontvang ik mailtjes en brieven van mensen die werk zien verdwijnen aan mensen uit Oost-Europa. Vrachtwagenchauffeurs, mensen in de bouw en heel veel andere werknemers worden ontslagen om plaats te maken voor Oost-Europeanen. Een slechte zaak en ik verzet me dan ook fel tegen deze wereldvreemde VVD-aanpak. Een onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken bracht deze week aan het licht dat de toestroom van Oost-Europeanen op korte termijn leidt dat tot een grotere werkloosheid, vooral onder lager en middelbaar geschoold personeel.
En dat is niet aanvaardbaar.”

Dit slaat duidelijk op de “dienstenrichtlijn” waarover de EU het de komende week eens tracht te worden. Het akkoord zal trouwens een slap afkooksel worden van de oorspronkelijk verder gaande “Bolkenstein-richtlijn”. Toch schijnt er nog een pietsje grotere vrijheid uit te kunnen komen.

Let wel, wij zijn tegen elke richtlijn. Wij willen gewoon die markt vrij, los van alle overheidsbetutteling. Zie ook het voorgaande artikel “Chinese BH’s en Poolse arbeiders”.

Door overheidsmaatregelen is veroorzaakt dat in het verleden grote verschillen in de economie en welvaart ontstonden aan weerszijden van grenzen. Zodra deze grenzen worden afgebroken, krijg je een soort communicerende vaten proces en vlakken de verschillen weg. Meestal zodanig dat beide kanten er beter van worden.
Maar net als bij die communicerende vaten krijg je bij plotselinge veranderingen (wervel)stromingen. En die zijn natuurlijk op de korte termijn vervelend voor de “vrachtwagenchauffeur” die zijn baan verliest. De winst die het oplevert, doordat bij voorbeeld het bedrijf waar de chauffeur werkte niet failliet gaat, of producten die goedkoper worden, is minder duidelijk te zien.

Het lijkt wel of Wilders hier denkt al denkt aan de verkiezingen! Stemmers voor zich innemen. Dat kan op de korte termijn werken, maar op de lange termijn is het nadelig voor iedereen.

Op sommige punten klinkt het programma van Wilders wel Libertarisch. Maar hier blijkt dat hij het principe niet kent of verkracht. En als je eenmaal begint met water in de wijn te doen, is het eind zoek.

Niet de grenzen dicht houden is de oplossing. De oplossing is het afschaffen van de overheidsbetutteling en belemmering in de economie. (En ook op andere terreinen!)

57 REACTIES

 1. Geert Wilders is een pragmaticus en ik denk ook niet een 100% libertariër.Het zij zo. Echter je kunt het huidige systeem niet zo maar opdoeken. Veel burgers hebben, gedwongen door wetgeving, soms tientallen jaren geïnvesteerd in dit systeem. Het sociale aspect zo maar weghalen bij die mensen is niet doenbaar. Ik heb reeds eerder eens zo’n opmerking geplaatst en jouw commentaar was dat dat inderdaad wel zo netjes zou zijn.
  Het belangrijke van Wilders is wel zijn afwijzing (zwart op wit) van de huidige politieke elite. Hij is de enige die dat gedaan heeft en een aantal van zijn speerpunten zijn voor ons libertariërs (als kleine, arme groepering) van levensbelang. Deze speerpunten (bijvoorbeeld veel minder ambtenaren, stop immigratie, stop subsidies, fiks lagere belastingen, minder regelgeving en gelijke financiële behandeling van alle burgers of het nu politici of werknemers van commerciële bedrjven zijn) zorgen ervoor dat het gereedschap waarmee de huidige manipulatie en demagogie wordt mogelijk gemaakt, wegvalt. En juist daardoor kunnen groeperingen zoals wij zijn, zich weer hoorbaar maken. Bovendien zullen mensen door die nieuwe omstandigheden gedwongen worden om meer na te gaan denken. Mensen gaan dus ook meer zien!

 2. Wilders was ook voor de Afghanistan missie. Erg pro-amerikaans dus. Of anti- EU?

  Dit is inderdaad wel en vreemd standpunt van hem. De EU is op dit moment met 450 Miljoen mensen van Ierland tot aan de grens met Rusland, de grootste markt ter wereld.

  Als je dan aan interne marktbeperkingen gaat doen… Idioot plan inderdaad. Toch maar voor de VVD of nee D66 stemmen. D66 is geloof nog de enige pro EU partij. Helaas is hun binnenlandse poiltiek erg laks.

  Hmm, mijn buitenlandsbeleid is links mijn binnenlandsbeleid is rechts. Een hoop Nederlanders zijn veels te veel verwend geweest (60% tokkies) en zoeken een zondebok. Nee, zeker geen Wilders volgens jaar voor mij.

 3. [2] "mijn buitenlandsbeleid is links mijn binnenlandsbeleid is rechts"

  Jammer dat je dan op beide fronten fout zit!
  Je zou ze beide door "libertarisch" kunnen vervangen! Maar daarvoor moet je natuurlijk wel eerst goed begrijpen wat libertarisme is en wil.
  Je kunt beginnen bij de missie van de Vrijspreker in de kop van voorpagina!

 4. Wilders moet eens kiezen. Of neo-conservatief of klassiek-liberaal, wat zal het zijn?

 5. [3] Hub, wat vind u van de volgende vragenstellingen:

  Alleen als je geld hebt is de vrijheid niet duur?

  Werk je om te leven of leef je om te werken?

  Een hoop bedrijven en overheden kunnen veel en veel efficienter werken. Maar ja efficienter werken levert weer minder werkgelegheid op. En zorgt voor een grotere kloof tussen rijk en arm?

 6. [2]
  Achilles,
  Stemmen betekent steun geven aan het bestaande systeem, want je geeft individuele soevereiniteit weg aan notoire leugenaars. Ze gaan er mee vandoor en doen 4 jaar lang allerlei zaken, waar ze jou liever niet bij hebben. Als je een voorbeeld wilt hebben, van hoe geniepig de landelijke politiek zich mengt in de locale verhoudingen, zou je mijn recente stukje "Aart-Jan de G., verkiezingsadviseur" eens kunnen lezen. De landelijke partijen proberen voortdurend ook nog eens op "lagere niveaux" t.w. EN *provinciaal* EN *locaal* de lakens uit te delen. Niet aan beginnen dus.

 7. We moeten niet denken dat we de zaak in één keer kunnen omdraaien. Als we mensen willen veranderen in libertariërs en zo de zaak in Nederland willen omdraaien, moeten we er rekening dat onze kleinkinderen dat meemaken, wij niet. Daarom zeg ik: in stappen. Eerst maar eens naar een maatschappij waar ons niet de mond gesnoerd wordt. Daarna pas de volgende stap. En reken er maar op dat we, als we verenigd waren, voldoende gehoord zouden kunnen worden in Nederland. Ammunitie, om de tegenstander in het defensief te drukken en zijn ware gezicht aan heel Nederland te kunnen tonen hebben we genoeg, geloof me!

 8. Nieuwe partijen kunnen alleen een plek veroveren dmv populisme, zie SP en LPF. Wilders speelt met dit standpunt mooi in op de angst voor "de Polen" onder vrachtwagenchaufeurs en bouwvakkers en zet de VVD daarmee voor deze kiezersgroepen buiten spel. Opmerkelijk is dat hij kennelijk vasthoudt aan zijn punt van halvering van het ambtenarenapparaat. Waarom is de werkloosheid die dat teweegbrengt niet onaanvaardbaar volgens Wilders? Of moet daar eerst onderzoek naar gedaan worden door het Ministerie van Sociale Zaken?

 9. [8] Nieuwe partijen bedrijven alleen populisme: veel politiek correcter kun je niet worden. Dat is één van die beweringen van de politieke elite. Een dooddoener van jewelste. Tijdens de verkiezingen in ’94 zei Wim Kok dat om te voorkomen dat Nederlanders zullen zouden uitpreken over asielbeleid en integratie. Hij noemde het toen onderbuikgevoelens! Precies hetzelfde.
  Dit valt mij echt tegen!

 10. [9]

  ach, de meesten hier zijn niet meer dan dromers. wat dat betreft moet ik ACP toch wel een beetje gelijk geven.

  een hoop praatjes maar gewoon in de lijn van de overheid meedeinend.

  betalen netjes hun belastingen waarmee ze de overheid die ze zogenaamd zo verafschuwen voeden en in stand houden.

  er zijn er die zelfs niet gaan stemmen – vanuit principe of zoiets.(kom je ver mee)

  ik geef toe, stemmen haalt in de regel niet heel erg veel uit, maar het kost je ook niks. alleen als er niks te kiezen valt zou ik dat aanraden. ik vind Wilders mijn stem waard. niet omdat ik alles van hem 100% onderschrijf, maar omdat ik vind dat hij de belangrijkste zaken (wat mij betreft) op de juiste manier benadert.

  bovendien gaan al die anderen – die lijnrecht tegenover vrijheid en zelfbeschikking staan dus bijna allemaal WEL stemmen.

 11. [9] In tegenstelling tot Kok heb ik niets tegen populisme. Als je een politieke campagne voert, moet je punten benadrukken die sterk leven bij de mensen in het land, zoals angst voor werkloosheid. Om die reden heet de PvdA ook de Partij van de Arbeid. Ook de gevestigde partijen ontkomen daar niet meer aan (zie met name Bos). Maar als nieuwkomer heb je veel in te halen en zul je je scherper moeten positioneren.

  Overigens was Koks opmerking in 1994 zelf populistisch.

 12. [5] "Hub, wat vind u van de volgende vragenstellingen:
  A)).Alleen als je geld hebt is de vrijheid niet duur?
  B)).Werk je om te leven of leef je om te werken?

  A. Geld heeft niets te maken met Vrijheid.
  Zie definitie in de woordenlijst.
  OK, allerlei mensen hebben andere definities: Ik ben niet vrij om een Mercedes te kopen omdat ik niet genoeg geld heb. En nog veel meer dergelijke uitdrukkingen.
  Wij hebben het hier over vrij zijn van geweld, dwang en fraude van andere mensen.
  En om andere mensen vrij te laten, niet te dwingen, heb je geen rooie cent nodig. Dat is een mentaliteit, een gedrag.

  B. Die vraag kun je alleen maar voor jezelf beantwoorden. Alleen is het een gewoon feit dat een mens moet consumeren om te kunnen blijven leven. En om te consumeren moet er geproduceert worden. (het zoeken van voedsel is ook een vorm van productie)

 13. Begrijp ik nou uit een van de reacties hier, dat iemand meent, dat Groep Wilders aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoet ? Die heeft er zo te merken niet zo heel erg veel van begrepen. Maar wel een grote bek natuurlijk. 🙂

 14. [10] Je hebt gelijk. Wilders heeft een aantal punten waardoor het leven in dit land voor mij lekkerder wordt. Alleen daarom kun je eigenlijk al op hem stemmen. We schuiven met Wilders al een lekker stuk op naar een situatie waarbij wij meer mogelijkheden krijgen. Voor de eerste stap is dat eigenlijk al genoeg.
  Met het tweede (eigenlijk je eerste) punt heb je helaas ook gedeeltelijk gelijk. Denken dat je van dit systeem zomaar naar het door ons gewenste systeem kunt springen, is dromen. Dat kan niet. Ook al kun je genoeg mensen met alleen maar praten zover krijgen, zul je nog verschillende stappen nodig hebben om naar de ideale situatie te komen. Alleen al vanwege de cijfers (als je naar significante cijfers bij verkiezingen opschuift, zul je in eerste instantie deals moeten sluiten met tegenstanders die sowieso al naar je eigen standpunten zullen opschuiven. Ook dit vanwege de cijfers)
  Een ander, ook heel belangrijk punt is wat moeilijker voor de meeste mensen. Alles wat echt belangrijk is, daar moet voor gevochten worden. Dat kost durf. Daar moet je wat voor over hebben. Denken dat je wat dan ook zomaar zonder risico kunt bereiken, dat is je bewust afwenden van de realiteit.
  Ik moet Vlad Tepes daarin gelijk geven. Om iets wat echt van belang is te bereiken, moet je net die stap verder gaan.

 15. So much for Wilders dus.
  Laten we maar hopen dat de revolutie in Heiloo begint 🙂

 16. [15]
  peterk,
  Ik citeer Vlad: "ach, de meesten hier zijn niet meer dan dromers. wat dat betreft moet ik ACP toch wel een beetje gelijk geven."

  -Wie bedoelt Vlad ? Ik herinner me nog een ouwe discussie tussen ACP, Cincinnatus en mij, waarin ACP nogal hoog van de toren blies.

  "een hoop praatjes maar gewoon in de lijn van de overheid meedeinend."

  -Wie zijn dat dan met zo’n grote bek ?

  "betalen netjes hun belastingen waarmee ze de overheid die ze zogenaamd zo verafschuwen voeden en in stand houden."

  Hoe weet Vlad dat allemaal ?

  "er zijn er die zelfs niet gaan stemmen – vanuit principe of zoiets.(kom je ver mee)"

  -Suggererend, dat je beter aan het criminele systeem mee kunt doen.

  Q@$#%TWHN#%^&@$%&^%#^&#%^%&*()^*(gjkk^*.
  Daar zou hij A. Hakbar nog an toe MIJ mee kunnen bedoelen ! 🙂

  Wat mij een beetje verbaast is:
  1. Dat Vlad de indruk wekt anderen te verwijten dat zij hun belastingen netjes betalen, zonder aan te geven wie en onder welke omstandigheden.
  2. Dat hij adviseert vrijwillig mee te doen aan het systeem door op Wilders te stemmen. Dat zou rationeler zijn.
  Groet, Harry

 17. Het bepleiten van een immigratiestop is toch niet libertarisch? Het zou m.i. libertarisch zijn om voor vrije immigratie te zijn mits daar geen zorgstaatgedachte aan gekoppeld is. Met andere woorden: je kunt hier komen als je maar voor je eigen centen werkt. Je moet dus geen uitkering verwachten.

 18. [18]
  THP,
  Dat dacht ik toch ook. Wilders is al geen libertarier en tegen het vrije verkeer van personen. Wilders rekent dus op kiezers die bang voor vrij personenverkeer zijn.
  Er zijn op dit forum mensen, die bepleiten, dat er geen andere weg naar libertaria is dan de weg der geleidelijkheid en daarom op Wilders willen gaan stemmen.
  Groet,
  Harry

 19. Ik vraag me af of Bart Jan Spruyt al spijt heeft van zijn beslissing om Wilders te ondersteunen.

  Harry, de weg der geleidelijkheid leid alleen maar tot halfbakken consensuspolitiek. Die mening heb ik in ieder geval. Misschien dat het in de toekomst anders zal uitvallen, maar ik heb er niet veel vertrouwen in.

 20. [17]

  Harry, we gaan de punten even langs:
  eerste punt:
  "Ik citeer Vlad: "ach, de meesten hier zijn niet meer dan dromers. wat dat betreft moet ik ACP toch wel een beetje gelijk geven."
  -Wie bedoelt Vlad ? Ik herinner me nog een ouwe discussie tussen ACP, Cincinnatus en mij, waarin ACP nogal hoog van de toren blies."

  Mijn antwoord:
  "We moeten niet denken dat we de zaak in één keer kunnen omdraaien. "
  Dit heb ik eerder onder dit stukje geplaatst. Ik denk inderdaad dat dit onmogelijk is. Ik heb deze gedachten al een aantal malen eerder geplaatst (op diverse sites). Er zijn bar weinig mensen die erop reageren. Laat staan er blijk van geven hier goed over te hebben nagedacht. Het hoeft niet mijn lijn te zijn (alhoewel wel liever), maar in ieder geval een goed onderbouwde stelling over het gegeven.
  tweede punt:
  "een hoop praatjes maar gewoon in de lijn van de overheid meedeinend."

  Mijn antwoord:
  Ben je niet daadwerkelijk de overheid aan het bevechten en tegenwerken, dan is het natuurlijk waar.
  derde punt:
  -Wie zijn dat dan met zo’n grote bek ?

  mijn vraag: waar stond dat? Niet tegengekomen in het stuk van Tepes of dat van mij.
  vierde punt:
  "betalen netjes hun belastingen waarmee ze de overheid die ze zogenaamd zo verafschuwen voeden en in stand houden." Hoe weet Vlad dat allemaal ?

  mijn antwoord: Ik neem zomaar aan dat Tepes hiermee gelijk heeft. Er is mij niets bekend van een groot aantal libertariërs die daarvoor in de bak is gegooid.
  vijfde punt:
  "er zijn er die zelfs niet gaan stemmen – vanuit principe of zoiets.(kom je ver mee)"

  mijn antwoord: dat klopt ook. De haagse elite wil dat libertariërs dat soort dingen doet. Niet gaat stemmen. Alleen maar blijft praten . Zoekt naar "vrijstaten". Dat vindt men prachtig in Den Haag. Omdat dat voor hen absoluut ongevaarlijk is. God, ik hoop dat je dat begrijpt.
  zesde punt:
  -Suggererend, dat je beter aan het criminele systeem mee kunt doen.

  mijn vraag: Waar haal je dat vandaan. Ik lees dat dus nergens in. Trouwens als dat ergens staat, dan ben ik het er niet mee eens.
  zevende punt:
  Q@$#%TWHN#%^&@$%&^%#^&#%^%&*()^*(gjkk^*.
  Daar zou hij A. Hakbar nog an toe MIJ mee kunnen bedoelen !

  mijn vraag: Waar sta jij, Harry. Wat is je werkelijke doel? Wil jij tijdens je leven nog een daadwerkelijke verandering zien? Heb jij dat doel in een tijdlijn gezet? Heb je daarmee verbonden de acties waartoe je je nu beperkt? Denk je dus met die acties op een bepaald moment dat resultaat te hebben bereikt? En hoe kom je erbij dat je dat resultaat met die acties op dat moment kunt bereiken?

  Groet, Harry

 21. [20]
  THP,
  Mee eens.
  Als ik al zou willen stemmen, dan zeker niet op een landelijke partij. Er loopt daar al sowieso geen enkele eerlijke politicus rond. En de antimarkt-politicus Wilders is blijkbaar net zo´n grote opportunist als alle andere kameraden van hem.

 22. [18] THP.
  En dan? Geen uitkering. En er dus ook niet voor betalen. En de Nederlander wel verplicht laten betalen. Dat werkt dus niet, zonder dat de staat de Nederlander in een onoverkoombare achterstandspositie zet.

 23. [21]
  Peterk,
  "We moeten niet denken dat we de zaak in één keer kunnen omdraaien. "

  Dit heb ik eerder onder dit stukje geplaatst. Ik denk inderdaad dat dit onmogelijk is. Ik heb deze gedachten al een aantal malen eerder geplaatst (op diverse sites). Er zijn bar weinig mensen die erop reageren. Laat staan er blijk van geven hier goed over te hebben nagedacht. Het hoeft niet mijn lijn te zijn (alhoewel wel liever), maar in ieder geval een goed onderbouwde stelling over het gegeven.

  °Ik beweer ook niet dat de zaak in één keer kan worden omgedraaid. Maar voor een libertarisch beleid heb je een libertarisch draagvlak nodig. Daar zal dus sowieso aan gewerkt moeten worden. Als dat draagvlak er niet is, lig je er bij de eerstvolgende verkiezingen zo weer uit. En met een tweeslachtige politiek zoals Wilders die voorstaat maak je jezelf niet erg geloofwaardig. Integendeel je wordt speelbal van de politieke hypes.°

  tweede punt:
  "een hoop praatjes maar gewoon in de lijn van de overheid meedeinend."
  Mijn antwoord:
  Ben je niet daadwerkelijk de overheid aan het bevechten en tegenwerken, dan is het natuurlijk waar.

  °Ik denk, dat die beschuldiging (eerder afkomstig van ACP) aan het libertarisch adres volkomen onjuist is. Er is m.i. ook geen reden voor.°

  derde punt:
  -Wie zijn dat dan met zo’n grote bek ?
  mijn vraag: waar stond dat? Niet tegengekomen in het stuk van Tepes of dat van mij.

  °Wat mij betreft een lichte dichterlijke overdrijving van “een hoop praatjes”, ook al, omdat ACP, die door Vlad wordt aangehaald, destijds zo hoog van de toren blies en tenslotte een toontje lager moest zingen.°

  vierde punt:
  "betalen netjes hun belastingen waarmee ze de overheid die ze zogenaamd zo verafschuwen voeden en in stand houden." Hoe weet Vlad dat allemaal ?

  mijn antwoord: Ik neem zomaar aan dat Tepes hiermee gelijk heeft. Er is mij niets bekend van een groot aantal libertariërs die daarvoor in de bak is gegooid.

  °Een loze kreet van Tepes en een ongefundeerde aanname van jou: Er is mij bijvoorbeeld ook niets bekend van een groot aantal niet-libertariers die daarvoor in de bak is gegooid. Ondanks enorme cijferdrift worden van dit soort zaken geen statistieken bijgehouden.°

  vijfde punt:
  "er zijn er die zelfs niet gaan stemmen – vanuit principe of zoiets.(kom je ver mee)"

  mijn antwoord: dat klopt ook. De haagse elite wil dat libertariërs dat soort dingen doet. Niet gaat stemmen. Alleen maar blijft praten . Zoekt naar "vrijstaten". Dat vindt men prachtig in Den Haag. Omdat dat voor hen absoluut ongevaarlijk is. God, ik hoop dat je dat begrijpt.

  °Nou nee. Daarentegen krijgen we wel de indruk, dat de Haagse angsthazen doodsbenauwd zijn voor lage opkomsten en het Fortuyn effect.°

  zesde punt:
  -Suggererend, dat je beter aan het criminele systeem mee kunt doen.
  mijn vraag: Waar haal je dat vandaan. Ik lees dat dus nergens in. Trouwens als dat ergens staat, dan ben ik het er niet mee eens.

  °Vlad ziet toch meer in Wilders dan in stemonthouding, of niet ?°

  zevende punt:
  Q@$#%TWHN#%^&@$%&^%#^&#%^%&*()^*(gjkk^*.
  Daar zou hij A. Hakbar nog an toe MIJ mee kunnen bedoelen !

  mijn vraag: Waar sta jij, Harry. Wat is je werkelijke doel? Wil jij tijdens je leven nog een daadwerkelijke verandering zien? Heb jij dat doel in een tijdlijn gezet? Heb je daarmee verbonden de acties waartoe je je nu beperkt? Denk je dus met die acties op een bepaald moment dat resultaat te hebben bereikt? En hoe kom je erbij dat je dat resultaat met die acties op dat moment kunt bereiken?

  °Ik probeer aan de consolidatie van het libertarisch gedachtegoed en kritische gedachtevorming en ontwikkeling te werken. Ik wil best verandering zien tijdens mijn leven, maar ik kan de loop van de geschiedenis niet commanderen. De geschiedenis verloopt vaak SCHOKSGEWIJS en wordt meestal bepaald door het optreden van kanjers. Als er een libertarische kanjer opstaat, des te beter. Maar dat hebben we niet in de hand en dat kunnen we niet forceren.

  Ik denk dus niet in tijdlijnen en resultaten, hooguit aan geestelijke ontwikkeling en historische keerpunten.°

  Groet, Harry

 24. Wilders heeft gelijk!
  Geen open grenzen, ivm toenemender werkloosheid onder ons volk.

 25. [24] Harry, je antwoord valt me tegen. Je gaat bijn nergens echt op mijn antwoord in.

  eerste punt:
  °Ik beweer ook niet dat de zaak in één keer kan worden omgedraaid. Maar voor een libertarisch beleid heb je een libertarisch draagvlak nodig. Daar zal dus sowieso aan gewerkt moeten worden. Als dat draagvlak er niet is, lig je er bij de eerstvolgende verkiezingen zo weer uit. En met een tweeslachtige politiek zoals Wilders die voorstaat maak je jezelf niet erg geloofwaardig. Integendeel je wordt speelbal van de politieke hypes.°

  mijn antwoord:
  A. hoe wil jij weten dat je er zo weer uit ligt?
  B. je komt nergens als je de opvolger van dit regime niet hebt omdat je nu nergens bent.
  c. speelbal van politike hypes? waar haal je dat vandaan?

  tweede punt:
  Ik denk, dat die beschuldiging (eerder afkomstig van ACP) aan het libertarisch adres volkomen onjuist is. Er is m.i. ook geen reden voor.°

  mijn antwoord:
  Wat je daar zegt is niet inhoudelijk.
  derde punt:
  Wat mij betreft een lichte dichterlijke overdrijving van “een hoop praatjes”, ook al, omdat ACP, die door Vlad wordt aangehaald, destijds zo hoog van de toren blies en tenslotte een toontje lager moest zingen.°

  mijn antwoord:
  oké. Een vertaling.
  vierde punt:
  °Een loze kreet van Tepes en een ongefundeerde aanname van jou: Er is mij bijvoorbeeld ook niets bekend van een groot aantal niet-libertariers die daarvoor in de bak is gegooid. Ondanks enorme cijferdrift worden van dit soort zaken geen statistieken bijgehouden.°
  mijn antwoord:
  Dit is toch echt te gek. We zijn toch geen kleine kinderen. Natuurlijk betaal jij gewoon je belastingen. En de anderen op deze site ook.
  vijfde punt:
  °Nou nee. Daarentegen krijgen we wel de indruk, dat de Haagse angsthazen doodsbenauwd zijn voor lage opkomsten en het Fortuyn effect.°
  mijn antwoord:
  ook bij een lage opkomst en een Fortuyn-zege zullen mensen niet libertarisch worden.Jouw woorden bij punt 1.
  zesde punt:
  Vlad ziet toch meer in Wilders dan in stemonthouding, of niet ?°

  mijn antwoord:
  Wilders wil toch een fors aantal (heel) criminele punten uit het systeem halen of niet. Bedenk dat ook jij aangeeft dat niet alles in één keer volmaakt kan worden.

  zevende punt:
  Ik probeer aan de consolidatie en kritische gedachtevorming en ontwikkeling te werken. Ik wil best verandering zien tijdens mijn leven, maar ik kan de loop van de geschiedenis niet commanderen. De geschiedenis verloopt vaak SCHOKSGEWIJS en wordt meestal bepaald door het optreden van kanjers. Als er een libertarische kanjer opstaat, des te beter. Maar dat hebben we niet in de hand en dat kunnen we niet forceren.

  mijn antwoord:
  Je gaat niet op de inhoud in.
  Bij het laatste punt maak je het bovendien wel heel erg bont.
  Het is blijkbaar weer zo ver. Een ander moet het doen.
  Harry, onthoud het goed: opstaan, ertegen aan gaan, vechten alles geven wat je in je hebt. Dat maakt van je een kanjer. Het aan de ander overlaten tekent degene die voor de zaak wegloopt.

  Hierbij een lichte dichterlijke overdijving van mijn kant:
  Degene die het aan de ander overlaat, is een lafaard.

 26. [7] Akkoord. Ik ben van mening dat onze grootste vijand, Europa’s grootste vijand en dan bedoel ik niet de EU, het politiek-correctisme is (cultureel marxisme), en niet wilders die zich wat nationaalsocialistisch opstelt. Want dat is het wat er achter deze protectionistische reflex zit: nationaalsocialisme. Echter, alles in stappen, juist: eerst komaf met PC, dat de grootste bedreiging is, en dan de rest. Als nederlander zou ik Wilders stemmen. (Behalve in Heiloo natuurlijk, daar stem ik Wladi)

 27. Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en een e-mail gestuurd aan Geert Wilders met daarin enkele vragen over liberalisering van onverheidssectoren en persoonlijke vrijheden zoals drugsgebruik en het recht om te mogen discrimineren.

  Zodra ik antwoord krijg, zal ik daarvan verslag uitbrengen.

Comments are closed.