Ik schrijf dit in aanvulling op het prima artikel van Hub:www.vrijspreker.nl/blog/?it… Waarschijnlijk is het goed om te vertellen dat inflatie ontstaat als de overheid geld nodig heeft. Zij laat dan extra geld bijdrukken waardoor in een gegeven economie de ratio tussen de productie van goederen en diensten en de kwantiteit van het geld scheef groeit. Dit zorgt noodzakelijkerwijs voor een waarde vermindering van het geld.

Politici hebben geen last van deze waarde vermindering omdat het geld nog geen onderdeel van de economie is geweest op het moment dat zij het gaan besteden.

Pas als het nieuw gedrukte geld in de economie gaat circuleren, zorgt het voor een verhoging van de totale kwantiteit van het geld volume. En daarmee dus voor de inflatie waar wij allemaal last van hebben.

Inflatie is dus het gevolg van een doelbewust overheidsbeleid dat gebruikt wordt om overheidstekorten aan te vullen terwijl de burger opgezadeld wordt met de waardevermindering van zijn geld.

Het is dus een zeer achterbakse manier van belasting heffing! Voor de rol van de centrale banken in dit proces zie hier:

mises.org:88/Fed

Een uitgebreide uitleg van de econoom George Reisman van zowat alle aspecten van inflatie kan u hier vinden:

http://www.mises.org/mp3/MU2003/MU03-Reisman-4.mp3

Inflatie ontstaat dus niet door hogere lonen of grotere winsten. Dat is een overheids leugen bedoeld om het bedrog wat de overheid pleegt af te dekken. Door hogere lonen of grotere winsten verandert de ratio tussen de productie van goederen en diensten en de quantiteit van het geld in een gegeven economie niet fundamenteel.

Inflatie is dus een truc van de overheid om hun eigen tekorten aan te vullen door u te bestelen. Maar dat is hopelijk toch geen nieuws?

26 REACTIES

 1. Toch bestaat er wel iets van een loon-prijs-spiraal, het cyclisch mechanisme dat werknemers hogere lonen eisen, waardoor produkten in prijs stijgen, waardoor weer de lonen stijgen, enzovoorts.

  Wel is het zo dat men in Nederland de staatsschuld dacht te financiëren door geldontwaarding, dat is begonnen in de periode dat de man met "visie" aan de macht was, hij verkondigde ooit dat er over 10 jaar geen auto’s meer zouden zijn, dus dat het helemaal niet noodzakelijk was om wegen te onderhouden en aan te leggen…. De vruchten van dat beleid plukken we nog steeds.

  Overigens vind ik een verdienste van de huidige regering wel dat de inflatie wordt beperkt, hoewel men zich kan afvragen welke rol de regering daar nu daadwerkelijk in speelt. Uiteraard hebben ze instrumenten als de rente in handen, en allerlei belastingen. Maar dat produkten momenteel door verdergaande concurrentie, verdergaande massaproduktie, verhoogde arbeidsproduktieviteit en marktverzadiging steeds goedkoper worden, waardoor dus de inflatie vermindert geen verdienste van de overheid te noemen.

 2. [1] "Toch bestaat er wel iets van een loon-prijs-spiraal, het cyclisch mechanisme dat werknemers hogere lonen eisen, waardoor produkten in prijs stijgen, waardoor weer de lonen stijgen, enzovoorts."
  Dat is waar, maar bij dit mechanisme, anders dan bij het bijdrukken van geld blijft de verhouding Euro’s / Toegevoegde waarde bij het door jou cyclisch mechanisme wel in balans. Bij het bijdrukken van geld wordt deze balans willens en wetens verstoord.

 3. Als een politicus geen nieuwe belastingen wilt heffen, kan die altijd nog meer geld in omloop brengen. Zie Amerika bijvoorbeeld. Als daar over een paar maanden de huizenmarkt instort zal men wel anders geen denken over de verdienste van Greenspan.

 4. Een Libertariër Schreef:

  "Toch bestaat er wel iets van een loon-prijs-spiraal, het cyclisch mechanisme dat werknemers hogere lonen eisen, waardoor producten in prijs stijgen, waardoor weer de lonen stijgen, enzovoorts."

  Klopt, maar dit proces wordt ook in gang gezet door het inflatie beleid van de overheid.

  Als bij een gelijk blijvende productie de kwantiteit van het geld stijgt is geldontwaarding het resultaat. Als er meer geld gaat circuleren in een economie hebben mensen *nominaal* meer geld te besteden. De vraag stijgt terwijl de productie niet is gestegen. Resultaat; hogere prijzen. Het geld van de mensen is nu minder waard en ze kunnen moeilijker hun rekening betalen.

  Werknemers gaan nu om compensatie van de inflatie vragen. En als de lonen stijgen kunnen werknemers weer meer geld uitgeven en door een grote uitgaven stijgt de vraag naar producten en diensten *zonder* dat de productie hiervan is gestegen.

  Dit is van belang omdat bij een gelijke productie het aanbod hetzelfde blijft terwijl de vraag is gestegen. Resultaat; alweer hogere prijzen. Maar uiteindelijk in gang gezet door de overheid die origineel degene was die de inflatie startte.

  Bij loonsverhogingen hebben werknemers meer te besteden en dus stijgen de reële prijzen door de toegenomen vraag waar geen toegenomen productie tegenover staat.

  Bedenkt ook dat door de vakbonden afgedwongen loon stijgingen een *politieke* daad is. Het is niet gebaseerd op een toename van de productie.

  De enige rechtvaardiging van een loon stijging is een toename van productie.

  Als de toename van productie vooraf gaat aan de loonstijging gaat de toename van het te besteden inkomen gelijk op met de productie en dus zullen prijzen ook niet stijgen.

  De overheid speelt dus een dubbele dubieuze rol in het proces:

  Zij start de inflatie en zij beschermt de van de vakbonden via partijdige wetgeving [oa algemeen verbindend verklaren van de CAO] als die onterecht een loonstijging eisen die niet gebaseerd is op een stijging van de productie.

  Overigens sluiten die kunstmatig hogere lonen boven het martkniveau, de zwakkere broeders buiten de arbeidsmarkt.

  En dit had alweer een apart artikel kunnen zijn. 🙂

 5. [1]
  Hogere lonen in verband met meer belastingen? Deel van de hogere belastingen in verband met vernietiging van kapitaal door de overheid (meer ambtenaren, meer regels. Allemaal zaken die niet kunnen worden uitgedrukt in nuttige productie)?

 6. Niet alleen het drukken van geld veroorzaakt inflatie maar ook bijvoorbeeld de irieele stijging van de prijzen van huizen is een bron van inflatie. Immers U krijgt het zelfde voor een veel lager bedrag. Deze inflatie komt tot uitdrukking op het moment dat onze kinderen een huis moeten kopen. Immers voor het zelfde geld krijgen ze veel minder in handen

  Eeen schatting uit het blote hoofd: Uw huis is de laatste 10 jaar verdubbelt in waarde van 125000 naar 250000. Dit betekent voor Uw kinderren een verdubbeling van de woonlasten van circa E6000 per jaar. Uitgaande van een modaal inkomen van E30000 is dit een inflatie van circa 5%

 7. [7] *Alleen de overheid* zorgt door het bijdrukken van het geld voor inflatie.

  Dat is de *enige* oorzaak!

  De kunstmatig hoge huizenprijzen worden in de hand gewerkt door het kunstmatig restrictieve bouw beleid van de overheid.

  Maar 11% van Nederland is bebouwd. En dit is inclusief woningen, bedrijfspanden, fabrieken, wegen en spoorwegen.

  Toestemming om meer van onze grond te gebruiken voor bebouwing zit er niet in.

  Er mocht eens een milieu groepering boos worden.

  Zie voor meer informatie deze uitzending van Zembla:

  http://omroep.vara.nl/tvrad

 8. [9] Henri,

  Mee eens : inflatie wordt gecreëerd door een toename van de geldvoorrraad.

  Wel twee aanvullende vraagjes : een argument tegen de "gouden standaard" is
  dat de groei van de hoeveelheid gemunt goud niet de groei van de economie
  kan volgen waardoor er juist deflatie zal optreden.Wat denk jij van dit argument ? En in dit verband : alhoewel het zich bijna nooit voortdoet, geldt "deflatie" in Keneysiaanse economische tekstboeken als de "baarlijke duivel".Wat denk jij hiervan ?

  Groetz,

  Cincinnatus.

 9. [10] Het verlaten van de "goeuden standaard"was de vrijbrief voor overheden om zichzelf eens goed te bedienen door de persen te laten draaien.
  Had men gewetensvolle politici (voorzien van een ruggegraat) gehad, dan was erop gewezen dat een wat kalmere groei niets slechts was.
  Verder was men erop gewezen dat een snellere groei slechts voor een beperkte laag van de bevolking voordelen had gehad. In het licht van dit gegeven nog een feitje: de gemiddelde amerikaanse arbeider had in 1953 niet minder te besteden dan in 1988.

 10. [11] Bedoel je nu te zeggen dat een gouden standaard resulteert in minder economische groei ?

  Groetz,

  Cincinnatus.

 11. [12]
  Door het laten draaien van de persen is er volgens mij wel meer groei ontstaan. Bijvoorbeeld een uitdijende overheid en ook de daardoor ontstande vraag (op de pof).
  Als je mij vraagt : groei zoals jij het wilt hebben, dan zeg ik nee!

 12. Misschien niet helemaal on topic maar de Fed is niet in overheidsdienst. Het is een winstgevend centrale bank in priveeigendom.
  Over de complottheorien gesproken! Kennedy wilde de Fed weer onder overheidscontrole hebben.

  the creation of money by a privately owned central bank. His efforts to have all U.S. troops out of Vietnam by 1965 combined with Executive Order 11110 would have destroyed the profits and control of the private Federal Reserve Bank.

  http://www.john-f-kennedy.n

  Misschien een leuke brug naar het artikel: Complottheorieen bestaan niet.

  Groet,
  Achilles

 13. [15] A jammer helaas was ben bezig naar wie er achter JFK moord zit. Maar JFK blijft en stuk moeilijker dan 9/11.
  Wie denk jij dat erachter zit?
  Castro, Mossad, CIA met maffia?

  Groet,

  Achilles

 14. [16] Pees,

  Het is je lucky day, dude want ome Cin zal dat raadsel es ff voor je oplossen.

  Ff de aandacht bij de les :

  De schurk JF Kennedy is vermoord door
  de alleen opererende communistische wacko Lee Harvey Oswald.

  Aanbevolen boek : "Case Closed : Lee Harvey Oswald and the Assassination of JFK" van Gerald Posner
  http://www.amazon.com/gp/pr

  Groetz,

  Cincinnatus.

 15. Haha,

  Oke Ome Cin, ik geloof je meteen!

  Groet, Achilles

  PS:Cincinnatus…

  ..Romeins veldheer die tot dictator werd benoemd?
  Waar is die libertarische filosofie gebleven?
  Of gaat u ons bevrijden van de overheid middels een door u te voeren onafhankelijkheidsoorlog?

  http://nl.wikipedia.org/wik

 16. [16] Veldheer Cincinnatus,
  Willem Oltmans zei ook dat JFK een schurk was, net als vele amerikaanse presidenten, incl Eisenhower. Is er volgens u eigenlijk wel een goede amerikaanse president geweest?

  Groet,
  Achillespees

 17. [17] Pees,

  Nou met de meeste presidenten voor 1861
  kan ik wel leven (met uitzondering van Andrew Jackson omdat die m.i. mee verantwoordelijk is dat de USA zijn afgegleden van een Republiek naar een democratie))…tussen 1861 en 1929 zaten er nog een paar goeie : Andrew Johnson,Cleveland en Harding naast een paar heel slechte : Lincoln,Wilson, Teddy Roosevelt…alle presidenten na 1929 verdien(d)en m.i. de strop.

  De beste US-president is m.i. Thomas Jefferson geweest, de slechtste LB Johnson (met GW Bush, Slicky Willy Clinton, FD Roosevelt, Jimmy Carter,
  Tricky Dicky Nixon in de top 10 van slechterikken).

  Groetz,

  Cincinnatus.

 18. [16] Wat zit je te giechelen , pees ??

  Het correcte antwoord is "dank u meneer
  Cincinnatus" dat u uw tijd hebt opgeofferd om mij ervoor te behoeden me met allerlei onzin over een verder volstrekt oninteressante moord bezig te houden door me meteen het standaardwerk waarin al die onzin-verhalen uitgebreid worden weerlegd, aan te bevelen !!!

  Nu begrijp ik dat je ook nog van mij
  verlangd dat ik je ff ga introduceren in oudromeinse geschiedenis en staatsrecht ?

  Hahaha…pees toch !

  Groetz,

  Cincinnatus.

 19. [8] Deflatie is nochtans heel gewoon in die deelmarkten die net goed draaien, zoals de ganse computerwereld, de medische wereld, waar complexe medische behandelingen en medicatie met de dag goedkoper worden etc…
  Een periode van deflatie maakt het heel interessant om te sparen, je geld brengt namelijk al op als je het in een kous steekt. Het argument dat mensen dan niets meer kopen omdat het straks goedkoper wordt gaat haast enkel, en dan nog gedeeltelijk, op voor vastgoed, en in tijdelijke zin evt. voor luxegoederen. Wat mensen nodig hebben blijven ze kopen, ook al weten ze dat het morgen goedkoper zal zijn.
  De ganse negentiende eeuw heeft in Amerika een voortdurende deflatie geheerst, gepaard met een economische groei die nog nooit in de wereldgeschiedenis had plaats gevonden. Deflatie is GOED voor de economie als ze een gevolg is van STIJGENDE productiviteit en productie. Daarom is de computermarkt zo’n goed voorbeeld. De negentiende eeuw met haar industrialisering is er nog zo een. Ook Europa kende van 1860 tot de eerste wereldoorlog een bijna onafgebroken periode van trage deflatie en economische groei.
  Het verschil met ‘slechte’ inflatie is dat deze laatste ontstaat wanneer mensen uit angst voor de toekomst niets meer durven kopen. Als ondernemers dan niet onmiddellijk de lonen naar beneden kunnen aanpassen en mensen ontslaan gaan ze failliet en heeft er niemand niks meer. Het is dus vooral een rigide gereguleerde economie die de klap van een deflatie het slechtst kan verwerken.
  Economie is in zeker opzicht als zeepsop. Als je alle belletjes vrij laat ontstaan klappen er voortdurend hier en daar zeepbelletjes uit elkaar, maar zolang je schudt komen er meer zeepbellen en neemt het zeepsop toe. Het is helemaal niet zo erg voor al die zeepbellen dat er voortdurend hier en daar zeepbelletjes barsten. Als je echter het klappen van zeepbellen per sé wil voorkomen, bestaat je zeepsop uiteindelijk uit één grote zeepbel en wee wannneer die uiteenspat…

 20. [6][7]Huizenprijzen stijgen ook doordat het extra geld dat in omloop wordt gebracht voor een gedeelte naar hypotheken vloeit. Het houdt ook de rente laag (twee kanten van dezelfde medaile).

 21. [19] a sorry voor je tijd Cin,
  Weinig respectvolle post scriptum van mij inderdaad. Exuses moi.
  Ik dacht dat je de hunor er wel in zou kunnen zien.
  Hahaha…pees toch !
  En volgens zie je de humor ook wel 😀
  Groet, Achilles

 22. Is het niet zo dat bij een goudstandaard: als er sprake van deflatie, er automatisch economische groei is?
  Het geld/goud wordt immers meer waard. Koopkrachtstijgt.

  en als er inflatie is er automatisch economische recessie is?
  Het geld/goud wordt immers minder waard.
  koopkracht daalt.
  ?

  Kortom, bij een goudstandaard is alles veel overzichtelijker, je hoeft je niet af te vragen hoeveel die centrale bank er dit jaar weer voor flappen bijdrukt, je hebt gelijk de reele inflatie te pakken.

  Groet,
  Achilles

 23. [CIA, dat is immers al toegegeven door een ex-CIA man in Nova. Overigens zou er een 8 uur durende documentaire over Kennedy komen in Amerika, en vervolgens integraal (door VPRO) hier op het scherm worden gebracht.Ik maar afwachten en maar opletten,maar nee hoor, nooit gekomen.Ook weer een complot: er leven nog te veel daders! Net zoals de moord op JohnPulus 1, de 33 dagen paus.Volgens mij leeft alleen nog de amerikaanse kardinaal Marcinkus. Je hoort alles pas 40 jaar later. Anne14]

 24. [14Achillespees, het vorige stukje was een reactie op jouw vraag. En het was Joh,Paulus 1. Anne]

Comments are closed.