Door een paar Deense spotprentjes dreigt er nu een echte Moslim-Cartoon-Oorlog uit te breken. De eerste doden zijn al gevallen bij een demonstratie van moslims in Afghanistan.

De discussie over de Vrijheid van Meningsuiting is daardoor weer sterk in de aandacht gekomen. Zodra daar aan wordt getornd, staan er steeds meer vrijheden op de tocht.

Kennelijk wordt op dit ogenblik Vrijheid van Meningsuiting (VvM) niet overal geaccepteerd. Dit blijkt niet alleen uit de gewelddadige reacties uit de moslimwereld, maar ook uit reacties van westerse politici.

De meeste politici hebben het weer over de “grenzen aan de VvM”. En daarmee dreigen ze die grenzen weer nauwer aan te trekken. De allereerste reactie van het EU-Bestuur op de cartoons was immers al dat er nu vlug een “Gedragscode” moest komen. De gevolgen daarvan kennen we!

Diverse politici, en ook de Paus, hebben tot uitdrukking gebracht dat VvM een hoog goed is, maar dat “niet mag betekenen het recht om religieuze gevoelens van gelovigen te kwetsen”. Eén stapje verder en het staat in de wet!

Er IS in feite ook in Nederland en België geen VvM. Die VvM staat weliswaar in de grondwet, maar dat betekent echter niet veel. Die grondwet, met de vele bepalingen dat iets niet geldt als er een andere wet is, of als het “algemeen belang” iets anders wil, is een wassen neus.

Je mag in Nederland niet zeggen wat je denkt of wat je wilt. Dat is onder andere vastgelegd in het Wetboek van Strafrecht onder artikelen 137 c t/m g. Voorbeelden te over hiervan zijn te vinden bij www.meldpunt.nl en www.cidi.nl (Centrum Informatie en Documentatie Israël.
Waarbij we het niet hebben over de vraag of in Nederland meer mag dan in een aantal andere landen; dat zal wel zo zijn.

Het CIDI heeft nu een klacht bij de overheid ingediend om de AEL (Arabisch Europese Liga) te vervolgen wegens plaatsen van andere (anti-westerse) cartoons.
Zoals in een discussie elders op deze Vrijspreker opgemerkt, wil het CIDI dus de (gewelds)macht van de staat inroepen om die cartoons te verbieden, te verwijderen! Hier speelt een duidelijke beperking van de VvM.

Let wel, wij zijn geen voorstanders om allerlei dingen te publiceren of te zeggen die voor een ander kwetsbaar zijn. Er is geen lol aan om een medeburger te kwetsen. Iedereen moet vrijuit zijn mening mogen verkondigen. Maar wij zijn fel tegen overheidsverboden op elke VvM. Ook als we het er helemaal niet mee eens zijn.

Het dreigen met geweld is iets anders dan een “meningsuiting” en valt hier buiten. We zullen daar in een volgend stukje nog op terugkomen.

Wij pleiten voor het schrappen van alle dergelijke artikelen uit de wet en voor het herstellen van 100% VvM.

29 REACTIES

 1. Cartoon-oorlog… Het hele gedoe heeft inderdaad veel weg van een tekenfilm.

 2. Precies, vrijheid van meningsuiting moet absoluut zijn.
  Als hier financiele gevolgen aan kleven, moeten de benadeelden gewoon via het rechtssysteem hun schade verhalen.

 3. Een ambassade vertegenwoordigd een land. Het vertegenwoordigd alle burgers van dat land, toch? Ook die burgers die (Christelijk) gelovig zijn. HUN kerk staat immers ook in dat land en HUN vrijheid van geloofsbelijding met HUN God wordt immers ook door dat land beschermd. Zelfs hun Godshuizen, kerken, staan in dat land. Het in brand steken van in dit geval Westerse ambassades komt dan toch wel heel dicht in de buurt van het in brand steken van de Christelijke God. Waarom hoor ik dat niet op het nieuws? Of ben ik nu van het padje af?

 4. De vraag is hoe de moslim wereld verleid kan worden het debat aan te gaan en dit te kultiveren. Het geweld dat we zien is volgens mij een kwestie van waar de landen staan in hun ontwikkeling. Immers soortgelijk geweld zien we bij het hoofd kantoor van de scheepvaart maatschappij met het verongelukte zee schip. Geweld hoort er kennelijk bij. Op het live CNN verslag was ook duidelijk te zien dat er mannen waren die trachten het geweld in te dammen. Hier werd niets over gemeld door de verslaggeving van CNN. Diep treurig! deze eenzijdige rapportage

 5. Vrijheid van meningsuiting IS absoluut, want anders is het geen vrijheid van meningsuiting, maar censuur opgelegd door de staat. De vrijheid van meningsuiting houdt alleen op als er gedreigd wordt met geweld.

  Kijk, tijdens de dictatuur van Saddam kon je ook van alles roepen, zolang Saddam er maar mee eens was. Dat geldt dus ook nu voor de EU, zolang de EU er mee eens is dan kan je van alles roepen. Maar oh wee als je iets roept dat niet volgens hun benepen denkpatroon in het plaatje past. Een goed voorbeeld was die Eurocratische kruiper Hans van den Broek in het programma Buitenhof op zondag, die beweerde dat vrijheid van meningsuiting niet absoluut kan zijn als groepen worden gekwetst. Nederlanders pas op, dit is de voet tussen de deur!

 6. De vrijheid van meninings uiting wordt misbruikt, door de politiek, door de kunst etc. Er worden andere doelen mee nagejaagt.

 7. [5]Geldt niet alleen voor de EU, maar ook voor Nederland, zie de grondwet:

  ………………………………
  Artikel 7
  1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
  2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.
  3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.
  4. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.
  ………………………………

  M.a.w., je mag alles zeggen, behalve wat verboden is.

 8. Eerder kwam hier het economie-onderwijs ter sprake. De overheid misbruikt kennelijk zijn positie als hoeder van het onderwijs om grotendeels achterhaalde economische theorieën als waarheid bij onvolgroeide hersenen in te prenten. Iets vergelikbaars geldt voor het geschiedenisonderwijs, maatschappijleer etc. Bij biologie zou bijna verplicht de evolutieleer ter discussie gesteld moeten worden. Vrijheid van meningsuiting zou m.i. vooral moeten worden gewaarborgd om dit soort meningsinprenterij te voorkomen. En dan moet je kunnen zeggen dat de aarde beweegt, ook al trap je dan tegen zere schenen.

 9. [4] Dat klopt John. Droevig maar waar. De islamitische landen zijn zeer gewelddadig. Vanwege hun innerlijke beschaving, willen veel moslims ook geen geweld. Helaas wordt het wel telkens aangewakkerd en gestimuleerd door fanatici. Bovendien is de massa vanwege hun jarenlange islamitische indoctrinatie licht omvlambaar zoals we hebben kunnen zien. Wat zei Karin Adelmund een aantal jaren geleden ook al weer over de islamitische scholen in Nederland? Ik citeer: ,,Ik haat dat soort onderwijs".

 10. [10] "islamitische indoctrinatie licht omvlambaar"

  indoctrinatie? Ik noem het hersenspoeling & gevolg van incest

  Ik keek laats naar het NOS journaal en zag groepen BEESTEN in Palestina "prosteren"/vandaliseren/schreeuwen en claimen dat van die cartoons de schuld van Israel en de VS is :s . Hetzelfde soort herzenloze BEESTEN zag ik in Iran de Deense ambassade inbeuken en in brand steken. Allemaal door elkaar schreeuwend en duwend. Ook weer hetzelfde soort BEESTEN zag ik dat bureau van die veerboot in brand steken. Pas op het laatst zag ik in Duitsland een groep socialistische duitsers als NORMALE MENSEN met doeken protesteren tegen een of andere CAO (of zoiets).
  Deze beelden van die BEESTEN is gewoon niet te beschrijven. Het is volgens mij een gevolg van jarenlange/eeuwenlange hersenspoeling + incest. Welke verklaring kan je er anders voor hebben?? Aan het geloof ligt het denk ik niet omdat ik ook islamieten ken die zich wel voordoen als een MENS en niet als een OP HOL GESLAGEN BEEST

 11. [12] Uw reactie is wel heel erg eenzijdig. Wat te denken van het geweld in de balkan en de tweede wereld oorlog en daarvoor in spanje.

 12. [12] Mijn reactie gaat niet over geweld in het algemeen maar meer om het protesteren en op de manier waarop. Wanneer ik in hun ogen kijk zie ik geen onvrede, woede of haat maar but pure death! Het is nou de tweede keer in zeer korte tijd dat er zo’n demonstratie is. Eerst in Frankrijk, nu over een groot deel van de wereld. Waarschijnlijk zal dit over een maand weer gesust zijn maar het punt blijft, wanneer komt de volgende? En hoe groot zal die dan weer zijn??

 13. [8] Het vak biologie moet verplicht worden. Evolutie hoort er dan gewoon bij.

  Verder zou van mij het vak filosofie verplicht mogen worden. En daarin kan je de wereldgodsdiensten kwijt, de grote filosofische kwesties, intelligent design, politieke stromingen, economische stromingen etc, etc.
  Doe je dat op een ‘afstandelijke’ manier -dus behandelen, vrijuit debatteren, maar niet concluderen- dan valt er voor iedereen veel te leren.
  Daar was ‘school’ voor bedoeld.

  Hmmm, ga meteen die van der Hoeven bellen.

  Huub

 14. Het ontkennen van de holocaust is dom en domheid is niet strafbaar en moet dat ook niet worden, want dat kunnen onze gevangenissen niet aan.

  In tegendeel: ook domheid is een gave Gods en aan de tv-beelden te oordelen was Allah daarmee bepaald niet krenterig.

  Snel schrappen dus, die bepalingen!

 15. [15] Met die vakken heb je groot gelijk.
  Met dat bellen niet. Verprutste energie. Dat mens luistert niet naar rede!!

 16. [7]

  Wat dat betreft was de Europese grondwet iets duidelijker.

  Artikel II-71: De vrijheid van meningsuiting en van informatie
  1. Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.

  2. De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geëerbiedigd.

 17. [15]
  Leren leren dus? 😉
  Het lijkt me inderdaad zeer wenselijk, zeker in deze tijd waarin zowel de kennis als de arbeidsmarkt veranderlijk is (ergens zijn ze dat altijd al), dat kinderen op school met name leren hoe ze kennis moeten vergaren, kritisch na kunnen denken en onderscheid maken tussen feiten en (geloofs)overtuigingen. Al vrees ik dat het nogal snel door zou kunnen slaan naar een soort verplichte manier van denken die door de overheid wordt opgelegd. Maar dat gebeurt nu ook al en dan op een veel kwalijker manier: de "feiten" zoals gezien door de Staat (of ideologie) worden er gewoon ingestampt. Het hangt er dus een beetje van af door welke hond je gebeten wilt worden: geloofsfundamentalisme of rationeel fundamentalisme, waar je ook allerlei kanten mee opkunt die het menselijk leven zeer onaangenaam kunnen maken. Denk maar aan wetenschappelijke risico-analyses die te pas en te onpas worden misbruikt als basis voor een verbod of gebod. Maar zelfs een halfslachtige poging om mensen te leren kritisch te denken is nog altijd beter dan de huidige mengelmoes van bijgeloof, vooroordelen en regelrechte indoctrinatie van zowel de staat als de verschillende religies en ideologieën in de wereld. Misschien brengt het mensen op zijn minst op het idee om wat verder te denken.

 18. En over die rellen. Wellicht dat iemand het al genoemd heeft maar is het niet bijzonder verdacht dat in notoire politiestaten zoals Syrië en Iran, waar protesten tegen de regering (laat staan geweldsdaden) genadeloos de kop in worden gedrukt, de relschoppers relatief hun gang kunnen gaan? Is dit niet gewoon een gelegenheid voor die dictaturen om de bevolking af te leiden van de door de overheid aangerichte misère en een uitlaatklep te bieden voor hun frustratie die niet op die regering zelf gericht is? De Iranese regering maakt ook al handig gebruik van de nucleaire crisis om de bevolking de rangen te laten sluiten. Zelfs als het alleen "spontane" reacties van religieuze fundamentalisten zijn, waarom kunnen ze dan zo ver gaan zonder dat de regering zo’n opstand neerslaat?

 19. [23]
  Ik begrijp de link niet helemaal. Wat is het verband met mijn reactie?

 20. [24]owl,volgens mij wordt het verschil in aanpak bedoeld,in het westen worden mensen daar (soms) nog voor berecht,terwijl ze onder genoemde dictaturen hun gang mogen gaan.Het is natuurlijk ook een uitlaatklep voor gefrustreerden en leiders hebben daar baat bij.Schep een gemeenschappelijke vijand en hits de boel op of laat ophitsen toe.Succes verzekerd. Adolf deed het ons voor met alle bittere gevolgen vandien.Anne

 21. [21] Rationeel fundamentalisme?
  Welnee, het rationalisme hoort in het filosofie uurtje thuis. Met nog veel meer ‘-ismes’.
  En dat fundamentalisme? Dat hoort nergens thuis.
  De fundamentalist is bang voor zijn medemens, heeft zich diep verstopt in zijn schuttersputje. Eigenlijk hoeft er alleen nog maar een dekseltje op en kunnen we normaal verder.

  Je voorkomt fundamentalisme door in het filosofie uurtje kwesties wel te behandelen, er wel over te discussiëren, maar *niet* te concluderen. Iedereen neemt zijn totems weer mee de klas uit, het schoolplein op. Voor verdere discussie op voet van gelijkwaardigheid.

  Het is de open-einde stijl die gehanteerd wordt in talloze filosofie boeken, bijv. ‘De wereld van Sofie’ van Gaarder of ‘An introduction to philosophical analysis’ van John Hospers (ik ontdekte jaren nadat ik dit boek verslonden had dat Hospers de eerste libertarische presidentskandidaat was. In het boek is hij ook al zeer verstandig bezig)
  Door de vraag, antwoord, wedervraag stijl wordt het denken zelf gestimuleerd.
  Volgens mij een aanradertje, een filosofie uurtje op school.

  Voort met het curriculum.
  In de ‘exacte’ vakken, moet de state of the art onderwezen worden, basale natuurkunde, wiskunde, scheikunde en biologie. Steeds abstract, volgens de feiten en de beste theorieën, dus standaard logica, evolutie, big bang, standaard model elementaire deeltjes.

  En wat voor de natuurvakken geldt, geldt evenzeer voor de talige vakken: zo veel mogelijk langs algemene, abstracte lijnen. Dus grammatica én ellenlange woordenlijsten, wel degelijk jaartallen en geografie en de middelen van bestaan.
  Dit alles kan volkomen waardevrij geschieden.
  En zo ging dat in mijn tijd ook. Ik deel jouw zorgen niet. Ik ben van het pre – mammoet tijdperk; ik heb werkelijk niks gemerkt van enige mind-control.
  Dus het was er niet of het was verdomde knap werk 🙂
  Huub

 22. [26]
  Of het is zo lang geleden dat je het je niet meer kunt herinneren. 😉
  Verder ben ik het grotendeels wel eens met wat je zegt, al heb ik mijn twijfels of het hele curriculum dat je daar biedt wel te behappen (of überhaupt bruikbaar) is voor 75% van de bevolking, boven het niveau van onkritisch "stampen". Dan dreigt volgens mij toch: "deze theorie is de absolute waarheid want veel slimme mensen vinden dat"…
  Als iemand van na de mammoetwet kan ik ook niet zeggen dat ik mij bewust was van veel openlijke indoctrinatie. Al kan dat ook zijn omdat ik er toen niet op lette. Ik weet alleen dat ik aan het eind van mijn middelbaar onderwijs weliswaar al een zeker liberaal instinct had, maar toch behoorlijk doordrongen was van allerlei "gegevens", die ik nooit echt in twijfel had getrokken. Het is denk ik meer een soort consensus die je automatisch wordt ingegoten, omdat het merendeel van de leraren, leerlingen en de schrijvers van de leerboeken en boeken op je literatuurlijst links zijn. Het hangt natuurlijk ook van de vakken af. Geschiedenis, maatschappijleer en economie lenen zich veel meer tot het aanleren van een bepaalde maatschappijvisie dan exacte vakken. Het is misschien meer een soort onzorgvuldigheid van de kant van de leraren en makers van het lesmateriaal waarbij het gewoon niet in hen opkomt om alternatieve visies te geven die volgens hen niet "algemeen aanvaard" zijn, of die ze zelf niet geleerd hebben als "feiten".
  Ik heb de wereld van Sofie nog steeds ergens ongelezen liggen. Misschien moet ik het eens gaan lezen.

 23. [6] Ik ben hiermee totaal met je eens, mensen beginnen te vergeten wat die vrijheid inhoud. i.p.v het te gebruiken voor een betere wereld gebruikt men het om andere te beledigen! ik denk dat meeste mensen niet eens weten waarom moslims zich beledigd voelen vanwege die cartoon. hets verboden om profeet mohammed op een of andere manier af te beelden. toen er een film werd gemaakt over het levensverhaal van de profeet was hij ook niet te zien. en nu komt iemand eraan en beeld hem uit als een terrorist. dat is zeker een belediging. en ik begrijp waarom mensen boos zijn. je gewoon iemands geloof verkleinen of nou joods, christelijk, buddist etc bent!!

 24. [28]
  Wat een geluk dat we die ontploffende, keel-doorsnijdende en hoofd-afzagende moslims nog hebben om de wereld te verbeteren.
  En wat goed van jullie dat je dat niet mag bespotten.

Comments are closed.