We hebben getracht aan te tonen dat er nu in Nederland GEEN Vrijheid van Meningsuiting is.

Zie: www.vrijspreker.nl/blog/?it…
Zie hier de Nieuwsbrief van de NL-regering waarin we enkele puntjes vet gemaakt hebben.

Oordeel dan voor uzelf.

dinsdag, 7 februari 2006
‘GEWELD NA SPOTPRENTEN BIJZONDER VERONTRUST

Minister-president Balkenende is ‘bijzonder verontrust’ over de gewelddadige reacties in moslimlanden op cartoons in een Deense krant. De vrijheid van meningsuiting is, weliswaar begrensd door de wet, onaantastbaar.

‘Ik betreur het geweld zeer, en helemaal nu er ook enkele doden zijn te betreuren’, zei minister-president Balkenende tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Hij beantwoordde daarin vragen over de gewelddadige reacties in enkele islamitische landen op de publicatie van spotprenten in een Deens dagblad.

Volgens Balkenende hebben de EU-landen hun afkeuring en zorgen nadrukkelijk overgebracht aan de regeringen van de betrokken landen. Ook zijn de regeringen aangesproken op hun plicht ambassades te beschermen.

Denemarken
De minister-president heeft contact gehad met zijn Deense collega Rasmussen over de kwestie. ‘Ik heb hem gezegd dat ik hem volledig steun in zijn evenwichtige aanpak, waarin zowel de vrije meningsuiting als respect jegens anderen wordt benadrukt.’

Volgens Balkenende zijn het recht op vrije meningsuiting en het recht op vrije godsdienst en levensovertuiging kernstukken van onze democratie. Iedereen heeft ook de verantwoordelijkheid bij de uitoefening van het recht, rekening te houden met wat een uiting voor een ander betekent. ‘Of zoals het in de Britse pers werd gesteld: de vrijheid van meningsuiting is geen plicht tot kwetsen’, zei de minister-president.

In Nederland is de vrijheid van meningsuiting niet absoluut, maar wordt begrensd door de wet. Vrijheid van meningsuiting kan niet gepaard gaan met discriminatie, belediging of aanzet tot haat, aldus Balkenende.

Gedragscode
Het is volgens Balkenende niet aan de orde dat de overheid een gedragscode aan de media oplegt. ‘Persvrijheid en vrijheid van meningsuiting zijn steeds de centrale principes. De onafhankelijke rechter oordeelt in concrete gevallen. In 2004 is dat nog eens beschreven in de nota grondrechten in een pluriforme samenleving.’

Dialoog
Balkenende ondersteunt het idee van de Denen om nog meer te investeren in de dialoog met de islamitische wereld . Ook in Nederland wordt discussie gevoerd, door de media, moslims, bestuurders en andere burgers. ‘Zo uit zich de vrijheid van meningsuiting. Ik heb waardering voor de reacties, ook uit de moslimgemeenschap in Nederland, die wijzen op het belang van de rechtstaat’, aldus Balkenende.

Hij benadrukte dat de Hoge Vertegenwoordiger van de EU, Solana zal afreizen naar de regio om overleg te hebben over de ontstane situatie.

Naschrift: En omdat die VvM in Nederland al lang is uitgehold, vecht je hier al weer een verloren wedstrijd!

11 REACTIES

 1. Het antwoord van Bakellende had natuurlijk moeten zijn dat hij -op TV- alle medelanders oproept om met duizenden foto’s en pamfletten van de vermoorde Theo v. Gogh naar de verschillende Islamitische ambassades te togen om aldaar hysterisch een potje te staan gillen en janken. Verder zouden wat vlaggen en lucifers zeker niet mogen ontbreken. En laat ze dat tafereel dan maar achteraf naar El Jazeera sturen. Kijk, dan stuur je een bericht de wereld in. dan ben je een vent. Dan pas ben je een waar verdediger van ‘normen en waarden’!

 2. Hoezo "met vlaggen en lucifers"?

  Met korans en lucifers, zul je bedoelen!

  Voor ons is de vrijheid van meningsuiting immers het anker voor onze cultuur en die wordt door die acties (vlag verbranden, ambassade in brand steken enz.) diep beledigd. Dat zijn voor ons ‘heilige instituties’, dus die kun je alleen maar met vergelijkbaar ruige middelen verdedigen.

 3. [2] "vergelijkbaar ruige middelen verdedigen"
  Misschien wel. Maar je kunt je ook afvragen of dat niet alleen maar de zaak doet escaleren. En of wij niet boven dergelijke onzin moeten staan.
  Zou er niet gewoon heel veel krachtiger tegen dat geweld opgetreden moeten worden? Zodra iemand het eigendom van een ander beschadigt, hem oppakken en net zolang vastzetten tot hij het vergoed heeft. Inclusief natuurlijk kost en inwoning en andere bijkomende kosten.
  Tolereren en zoete broodjes bakken is natuurlijk helemaal fout.

 4. [3] Ik weet niet of we daar de tijd nog voor hebben Hub. Wellicht is de zaak al veel te ver uit de hand gelopen. "Vuur met vuur bestrijden", toch? "Zachte heelmeesters maken stinkende wonden?" Er zal in elk geval op zeer korte termijn zeer krachtig opgetreden moeten worden. Zonder voorbehoud! En Hub, schade vergoeden? Waarmee? Met stenen?

 5. [1] Inplaats van zich wat te gaan aanstellen voor die ambassades, zou men
  dan beter es doorwandelen naar het "Torentje en het binnenhof" waarbij men inplaats van die clowneske Van Gogh beter mannen als " Gijsbrecht van Amstel en Admiraal Lumy" als rolmodel zou nemen…

  Groetz,

  Cincinnatus.

 6. [2] SPY,

  Vrijheid van meningsuiting het anker van onze cultuur ? Een Heilige Institutie ?

  Hallo ! Onder welke paddestoel heb jij de afgelopen 20 jaar gezeten ?

  Immers al minstens 20 jaar draaien er
  in Nederland mensen de doos in en/of worden lastig gevallen door justitie omdat ze wat hebben gezegd of geroepen wat de bewindhebbers niet bevalt.

  Een paar namen die me spontaan te binnen schieten : Lucas Goeree, kardinaal Simonis, Leen Van Dijke, Wim Rietdijk , Hans Janmaat, Maarten van ’t Net,enz…

  Groetz,

  Cincinnatus.

 7. "In Nederland is de vrijheid van meningsuiting niet absoluut, maar wordt begrensd door de wet. Vrijheid van meningsuiting kan niet gepaard gaan met discriminatie, belediging of aanzet tot haat, aldus Balkenende."

  Hmm, hij zal doelen op grondwetsartikel 7, lid 1:

  Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

  Sleutelwoorden zijn hierin natuurlijk ‘behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet’. Een zinsnede die mij bekend voorkomt. Zo staat hij bijvoorbeeld ook in artikel 6, lid 1:

  Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

  Jammer dat die begrenzing door de wet niet toegepast wordt als het gaat om het uitoefenen van een godsdienst, het doen van uitspraken in naam van een godsdienst en het indoctrineren van onschuldigen door godsdienstig groepsgedrag.

  Verder is de, in de geloofsregels van de islam neergeschreven, onmogelijkheid om uit te treden (geen moslim meer willen zijn komt je te staan op de doodstraf, volgens die regels) in directe tegenspraak met artikel 6 van de Nederlandse grondwet. Het is een bewust beleden en aangemoedigde onvrijheid. Hiermee plaatst het moslimgeloof en de volgelingen daarvan zich buiten de Nederlandse grondwet.

  Mijnheer Balkenende, ik verwacht hierop een gepaste actie.

 8. Natuurlijk mag je de vrije meningsuiting niet misbruiken door bv het geloof te beledigen, aanzetten tot geweld.
  PS een dialoog met de islam? A.u.b. niet alstublieft.

 9. [7] Marcellus, begrijp ik goed dat, als het moslimgeloof en de volgelingen daarvan zich buiten de Nederlandse grondwet plaatsen (op basis van hun regels en overtuiging), moslims dan in feite helemaal niet het Nederlanderschap zouden kunnen krijgen? Want een eerste voorwaarde daarvoor zou toch moeten zijn dat je de Nederlandse grondwet accepteert?

 10. [9]
  Ik ben niet juridisch onderlegt, dus ik weet niet of moslims om deze reden buiten het nederlanderschap geplaatst/gehouden kunnen worden. Tevens weet ik niet of er bij het verkrijgen van het Nederlanderschap een eed op de grondwet, of iets vergelijkbaars, afgelegd wordt. Misschien dat iemand anders daar wel info over heeft.

  Wat ik wel weet is dat de grondwet de INDIVIDUELE rechten van een persoon regelt. Artikel 6 (het vrijheid van godsdienst of levensovertuiging artikel) is dus van toepassing op personen en niet op groepen. Als nu een groep, bijvoorbeeld islamieten, dmv. vastgestelde geloofsregels en de bijbehorende sociale dwang, het onmogelijk maakt voor een individu om uit te kunnen treden dan is deze geloofsgroep anti-grondwettelijk bezig. En kan zij m.i. daarop aangesproken worden.

  Jammer genoeg gebeurt dat niet. Dat zou wel moeten.

 11. [10] Volgens mij regelt de grondwet de bescherming van de burger ten opzichte van de overheid. Als de EU dus iets gaat regelen met de pers, kan volgens mij iedere journalist zeggen dat hij/zij de raad van de journalistiek niet accepteert en dus schrijven wat die wil. Die journalist uitsluiten is volgens zoiets als koppelverkoop. En dat mag weer niet. Maar ja, er mag zoveel niet terwijl de overheid het wel doet.

Comments are closed.