overheden kampen met het eeuwige probleem dat ze totaal overbodig zijn en dus geen enkele wezenlijke taak hebben. Om dat te maskeren en om het circus toch aan de gang te houden zoeken ze doorlopend naar vage bezigheden die zich vooral tot in de verre toekomst uitstrekken zodat het resultaat niet te controleren valt.

Een prachtig voorbeeld is het jeugdbeleid in Heiloo. De commissie Maatschappelijke Zaken, duidelijk absoluut nutteloos, roept dat we een jeugdbeleid nodig hebben. Het persbericht dat dit aankondigt op www.heiloo.nl heeft het over een “integrale en interactieve benadering” en dat het nieuwe jeugdbeleid “een brede benadering” moet krijgen. Kortom: een hoop totaal nietszeggend maar wel erg vermakelijk ambtenarenkoeterwaals en ik kan het iedereen aanraden om dat persbericht hieronder eens door te lezen, ter lering ende vermaak.

Omdat men weliswaar een jeugdbeleid wil maar niet weet wat dat moet doen gaat de commissie op jacht. Het gaat hier om enige duizenden jongeren die voor 99% geen enkele behoefte hebben aan jeugdbeleid en zich daar niks van aan zullen trekken. Ze gaan daar dus niet aan meewerken en daarom wijst de commissie zelf “de vertegenwoordigers” van die onwillige jongeren maar aan. Het gesubsidieerde buurthuis de Bukbuk en de middelbare school PCC worden omgetoverd tot de gesprekspartners namens “de jeugd” en dan zijn er uiteraard de onvermijdelijke ‘deskundigen”. Verder wordt er volgens goede DDR-traditie ook nog een denktank van enige jongeren door de gemeente aangesteld en tot DE vertegenwoordiger van de jeugd in Heiloo benoemd.

Het circus Jeugdbeleid kan dus van start.

Overheden hebben allemaal zo hun bietenbak, ieder op zijn niveau. De rijksoverheid heeft zijn Betuwlijn, HSL, kruisraketten en de JSF terwijl de gemeente hier het jeugdbeleid heeft.

***************************************************************************************************************
Het persbericht:

Wat wil de jeugd in Heiloo?

De gemeente Heiloo gaat het jeugdbeleid voor de komende jaren vormgeven. De kansen voor de jeugd staan hierbij centraal. De gemeente gaat uit van een integrale en interactieve benadering. Integraal, zodat alle beleidsterreinen en disciplines op het gebied van jeugdbeleid in samenhang kunnen bijdragen aan een jeugdbeleid. Interactief, omdat het gemeentebestuur waarde hecht aan de deskundigheid en ervaring van de jongeren en professionals zelf bij de totstandkoming van het beleid.
De gemeente gaat daarom jongeren uit Heiloo en deskundigen raadplegen tijdens zogenaamde startbijeenkomsten. Vervolgens worden er werkgroepen ingesteld gedurende het ontwikkelingsproces. De gemeente wil uitdrukkelijk de jeugd en jongeren zelf betrekken in het ontwikkelingsproces. Daarom vinden er twee aparte bijeenkomsten voor de jeugd plaats.

De commissie Maatschappelijke Zaken heeft nadrukkelijk aangegeven dat het nieuwe jeugdbeleid een brede benadering moet krijgen. Het gaat hierbij om de volgende terreinen: Jeugdgezondheidszorg, Onderwijs, Welzijn, Cultuur, Sport & Recreatie, Arbeid, Veiligheid, Participatie, Werkgelegenheid en Volkshuisvesting. De commissie wil uitdrukkelijk dat de professionele partijen en vooral ook de jeugd uit Heiloo wordt betrokken bij de ontwikkeling van het jeugdbeleid.

In het ontwikkelingsproces van het jeugdbeleid wordt een onderscheid gemaakt tussen beleid voor 0 – 12 jarigen en jongeren in de 12+ leeftijd. Voor jongeren worden aparte startbijeenkomsten georganiseerd. Het PCC en BukBuk doen enthousiast mee in de startronde. De bijeenkomsten hebben gedeeltelijk een informatief karakter en gedeeltelijk het karakter van een workshop. De uitkomsten van de verschillende startbijeenkomsten worden meegenomen in een startnotitie die de basis vormt voor de uiteindelijke nota jeugdbeleid.

3 REACTIES

 1. De overheid doet goed en is tot het goede geneigd waarvan akte. Opvallend is tegenwoordig het politiekcorrecte modewoord "Zorg". Als je geterroriseerd wordt door bonnenschijvers en hun trawanten: de overheid ziet dat als ‘zorg’ waarop je ‘recht’ hebt (ben helaas de link kwijtgeraakt)

 2. Misschien moet je zelf een "onderzoek" lanceren onder de Heiloose (Heilloze?) jeugd en ouders? Met leidende vragen uiteraard. Stel ook vooral de vraag: Bent u bereid een x bedrag weg te geven aan willeurige groepen jongeren die de maatschappij al veel geld kosten?
  Er is in mijn gemeente een tijd geleden een uitgebreide enquête geweest over mogelijke bezuinigingen. Ook een nogal (mis)leidend formulier waarop je in volgorde kon aangeven waarmee de gemeente moest bezuinigen, en waarop het vrijwel onmogelijk was de nutteloze zaken die konden worden wegbezuinigd aan te kruisen, omdat die heel handig bij elkaar waren gegooid met noodzakelijke gemeentediensten.
  Ze hadden wel één grote fout gemaakt. Ze vroegen ook aan te geven of mensen bereid waren meer OZB te betalen (en die was in deze "vrijgevige" gemeente al enkele malen flink gestegen), en daarop antwoordde een overgroot deel: nee. Het was minstens 2\3 als het niet meer was, maar dat kan ik me niet precies meer herinneren.
  En als het op jeugdbeleid aankomt: een baan i.p.v. een nutteloze leerplicht op een opleiding die de meeste "probleemjongeren" sowieso niet willen volgen, lijkt me heel handig om ze van de straat te houden. En uiteraard gewoon geen geld geven als ze weigeren te werken of leren.
  Veel succes in ieder geval.

 3. Ik denk dat ik weer naar zee ga met veel eten en whisky. Wat een sukkels en druiloren.

Comments are closed.