Zoals we recent hebben kunnen zien aan de furore die een paar Deense tekeningen over Mohammed teweeg hebben gebracht in de moslimwereld moet elke westerling zich toch serieus gaan afvragen of de islam wel verenigbaar is met een liberale maatschappij, waarin vrijheid van meningsuiting één van de hoekstenen is van deze samenleving.

In het klassiek-liberalisme is de vrijheid van meningsuiting verankerd en kan niet zomaar overboord worden gezet, zoals enkele ruggegraatloze collectivistische politici wel zouden willen. Daarbij behoort ook de vrijheid om te kwetsen.

De islam is in de 7e eeuw begonnen met een zelfbenoemde, aan hallucinaties lijdende profeet, die in een grot waar hij alleen vertoefde en naar eigen zeggen een bezoek kreeg van de aartsengel Gabriel om voort te gaan en de islam te verspreiden. In het begin probeerde hij dat vreedzaam te doen in Mekka, maar vanwege weinig tot geen belangstelling van de lokale Arabische en joodse stammen. ontwikkelde hij de oorlogszuchtige cultus zoals het vandaag de dag door vele moslims en niet-moslims wordt gezien. In zijn leven heeft hij tezamen met zijn metgezellen veel mensen geterroriseerd, vermoord, bestolen en doorgaans het leven zuur gemaakt.

De opvolgers zijn pas 20 jaar na de dood van Mohammed de koran gaan optekenen en pas anderhalve eeuw later was deze volledig. Binnen twee eeuwen na de dood van Mohammed hebben moslims het gehele Midden-Oosten met geweld onderworpen en waren zelfs doorgestoken naar plaatsen zo ver als India en Frankrijk. Verder zijn zij ook verantwoordelijk geweest voor de vernietiging van vier beschavingen, dat waren de Hindoe, Byzantijnse, joodse en Perzische beschavingen.

<%image(20060204-Believe-it.jpg|321|500|)%>De islam is in tegenstelling tot de andere huidige religies een totalitaire ideologie, want het betreft niet alleen de geloofsovertuiging die altijd in privésfeer wordt beleefd, maar ook een taalkundige, culturele en politieke belijdenis. Dat is waarom er immer zoveel strijd is tussen de islam en andere religies. Vanwege de totalitaire structuur van de islam zelf blijkt deze niet verenigbaar te zijn met andere filosofieën en geloofsovertuigingen. Deze cultus komt dus eigenlijk meer overeen met het communisme en nazisme, welke ook een extreem-collectieve overtuiging bezaten en dit via een staatkundige eenheid van boven wilden opleggen. Net als de communisten en nazi’s zijn de islamisten geïndoctrineerd en gehersenspoeld door jarenlang, via opleidingen in islamitische scholen (madrassa’s). de ‘ander’ te zien als vijand of opponent. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het christendom, waar veel zaken niet meer serieus worden genomen, zoals slavernij en steniging, wordt de koran en in mindere mate de hadith, nog door alle vrome moslims als het woord van god gezien.

De reden dat de meeste vrome moslims vredig zijn en geen geweld gebruiken komt meer dankzij een individuele innerlijke beschaving dan alles wat hen wordt voorgespiegeld door de koran en hadith, waarvan de interpretatie wordt verspreid door allerlei imams, waaronder tevens veel geweldpredikende, zoals in Iran, Saoedi-Arabië en de Palestijnse gebieden.

Dus zolang de koran niet los wordt gezien van de staat of kalifaatstelsel kan de islam zich niet ontwikkelen tot een geloof, dat verenigbaar is met een seculiere samenleving. Keer op keer is het bewezen dat er altijd ‘fanatici’ zijn die de koran woordelijk kennen en daarop gewelddadige actie ondernemen. Het is daarom niet aan de westerse samenlevingen om zich aan te passen aan deze cultus, maar juist de islamieten zelf die een grondig zelfonderzoek moeten houden en zich afvragen of deze ideologie niet kan worden geseculariseerd zodat het verenigbaar is met het westerse liberalisme. Tot die tijd aanbreekt kan er niet voorzichtig genoeg met deze cultus worden omgesprongen.

Artikelen:

www.libertarian.nl/NL/archi…
www.libertarian.nl/NL/archi…
www.faithfreedom.org/comics…
www.faithfreedom.org/oped/A…
www.libertarian.nl/NL/archi…
www.libertarian.nl/NL/archi…
www.libertarian.nl/NL/archi…
www.libertarian.nl/NL/archi…
www.libertarian.nl/NL/archi…
www.libertarian.nl/NL/archi…
www.libertarian.nl/NL/archi…
www.islam-watch.org/ImranHo…
www.islam-watch.org/Others/…
www.islam-watch.org/MuhdHab…
www.islam-watch.org/MAsghar…
www.islam-watch.org/MuminSa…
www.islam-watch.org/Mahfuzu…
www.frontpagemag.com/Articl…
www.frontpagemag.com/Articl…
www.frontpagemag.com/Articl…
www.frontpagemag.com/Articl…

24 REACTIES

 1. Prima artikel Albert. Dit soort feiten en waarschuwingen kan niet vaak genoeg herhaald worden. Goed om de essentie van deze cult gedocumenteerd en wel weer eens op een rijtje te hebben.
  Ik vermoed, dat onze hoop alleszins mag worden gevestigd op (bewegingen van) jonge moslima’s, zowel in het Westen als in de moslimwereld, die zich niet langer willen laten ringeloren en mishandelen door de gewelddadige islamitische cult. Veel jonge moslima’s, met of zonder hoofddoekje willen wel werken en een bijdrage leveren aan onze samenleving. Die verdienen dan ook onze grootst mogelijke steun.

  http://www.vrijspreker.nl/b

 2. "In tegenstelling tot bijvoorbeeld het christendom, waar veel zaken niet meer serieus worden genomen, zoals slavernij en steniging"

  In de VS zijn nog steeds sektes aktief die, geinspireerd door de bijbel (ook het oude testament) en in naam van God, geweld gebruiken en aanzetten tot haat tegen o.a. homo’s en zwarten. Kinderen worden er gehersenspoeld door hun ouders. De KKK is er nog steeds aktief.

 3. Islam is niks en zal dat ook nooit worden. De haat religie zal net als de nazis gewoon verboden moeten worden. Als de islamieten zo door gaan einidigen ze wellicht ooit net zo als de velen Joden gedurende de 2e wereld oorlog. Ze voelen zich nu sterk maar als op een mooie dag het sentiment van de andere 5 mijard Wereldbewoners jegens hem omslaat is het wellicht te laat voor een vreedzame oplossing

 4. Ja, en dit is was ook allemaal veel te verdacht weer. De gemiddelde moslim komt ook z’n bed niet uit voor een paar cartoons in een denemarkse krant. Het heeft "orchestrated written all over it". Het is ook net toevallig als ze iran aan willen gaan vallen. En die cartoons waren ook al vier maanden oud, en dan nu ineens breekt overal de pleuris uit, jaja..

 5. Morgen (dinsdag) vlagdag!

  Voorstel voor de benaming van deze dag is:

  DAG VAN DENEMARKEN EN PERSVRIJHEID IN HEEL EUROPA

 6. prima artikel Albert,laatste alinea vormt uitstekende bijles voor de Haagse
  kliek.

 7. [2]
  Wat hebben de Amerikaanse neo-conservatieven hier nu weer mee te maken?!!
  Dat de hele zaak ge-orkestreerd is door moslimfundamentalisten, OK.
  Die betogingen zijn net zo spontaan als de ‘spontane’ volkswoede in de USSR en Noord-Korea.
  Maar achter die orkestratie blijken dan de Amerikaanse neo-conservatieven te zitten, als de uber-manipulatoren???
  Ik blijf me hier af en toe zeer verbazen.

 8. [6] ?
  Jaja, de eerste wet van Croughs, die van het Abjecte Westen, kunnen we nog verder verfijnen dan Wladi al deed door te zeggen dat je niet enkel bij ieder willekeurig conflict de Joden moet betrekken, maar ook dat de CIA erachter zit…
  te gek voor woorden toch.

 9. [4] Zeker, mee eens, maar er is geen enkele christelijke geestelijke die oproept tot geweld en moord. Het oude testament bevatte ook veel geweld, maar dat is door de geestelijken al lang in de ban gedaan. Niet zo in de islam, waar veel geestelijke leiders juist oproepen tot geweld en moord op andersdenkenden. Dat is hét grote verschil tussen beide religieuze doctrines.

 10. [15] Ongelooflijk, deze islamisten zijn werkelijk duivels. Die imam in Denemarken lijkt ook wel wat op een geestelijk gestoorde.

 11. [19]
  Inderdaad Karel de Grote. Sowieso elke verdedigingsstrategie of -tactiek zoekt rechtvaardiging. Zoals Albert ooit eerder voorspelde: als dit lang voortduurt, zal het Westen de fanatici trachten uit te schakelen c.q. gaandeweg overschakelen op alternatieve energieen.
  Groet, Harry

 12. [1] Ik vind het zeer terecht wat hier geschreven wordt. Zonder de media was De hele heisa rond de bewuste cartoons peanuts en het is precies die media die de moslimwereld gretig aangrijpt om hun politieke macht wereldwijd uit te breiden .
  Het greintje sympathie dat ik voor hun zaak bij mezelf had opgebouwd smelt thans weer als sneeuw voor de zon en hoe ik me ook inspan om die gedachte te verbannen, het lukt me niet wel integendeel het ergert me.
  Wanneer gaat die moslimwereld eens positiefs doen aan haar "VREDELIEVEND" imago(zoals vele van haar woordvoerders plegen te beweren) in plaats van steeds weer opnieuw haar bloeddorstigheid ten toon te speiden)
  Wat voor opvoeding wordt die massa dan wel meegegeven ? Er wordt steeds maar opnieuw begrip van de rest van de wereld geëist maar die vraagt toch niet om die problemen.
  Als ik op bezoek komt in een vreemd huis pas ik mij eerst aan aan de vigerende huisregels . Ik probeer toch ook niet die regels in mij belang om te buigen ! EN AL DE REST IS ZEVER.
  Ik pleit niet voor om het even welke andere godsdienst maar in elk geval staan die al veel verder met hun ontvoogding. Ik wijd daar hier niet verder over uit maar op dit gebied is mijn laatste woord ook nog niet gezegd.

  groetjes Maradona

 13. Kijk, laten we aannemen dat God perfect is want hij is tenslotte God, niet?
  Echter, mohammed met z’n islam/koran staat inteelt toe en propageert het zelfs.
  Maar inteelt, trouwen met neven en nichten leidt tot imperfecties en degeneratie.
  Hoe kunnen dan de islam/koran of mohammed heilig of goddelijk zijn?
  Geen moslim heeft mij daar ooit antwoord op kunnen geven.
  Mensen met zo’n geloof moet je niet in investeren.
  Mensen met zo’n geloof moet je met een oprotpremie terugsturen naar hun eigen land en over 600 jaar terug laten komen.
  Dat is de achterstand die ze zo’n beetje hebben.

 14. Beste

  Je hebt het hier over democratie. Mooi, chapeau. Ik vraag mij echter wel 1 ding af. Je hebt de reacties gezien van verschillende moslims over de hele wereld. Woedend waren zij om wat er gebeurd is. Ik ben ook moslim en ik zal eens uitleggen hoe ik erover denk.

  Eerst en vooral treft het me zeer om dergelijke cartoons te zien van een persoon die bestenigd is geweest terwijl hij enkel de boodschap verspreidde. Een immense vernedering heeft hij moeten ondergaan terwijl hij enkel het goede verkondigde.

  De westerse samenleving heeft er geen enkel probleem mee dat dergelijke tafereeltjes zich voordoen. Dat bijvoorbeeld Jezus vzmh of God zelf wordt afgebeeld in wat voor situaties dan ook speelt niemand parten. Deze gedachtengang geldt niet voor de moslims!

  Ik vind dat het gepast geweest zou zijn om de persoon aan te spreken die met de 1ste cartoon op de proppen kwam. Een duidelijk signaal de wereld insturen dat dit niet kan en nooit geaccepteerd zal worden door de islamieten. Betogingen, geweld.. allemaal niet nodig.

  Wat gebeurd er echter. Heel de wereld weet hoe erg wij eraan tillen en toch komen er laffe politiekers af met t shirts waarop diezelfde cartoons afgebeeld staan.

  Ik vraag mij af in welke mate dit beeld beantwoord aan de democratie die jij bedoelt?

  Hetgeen je in eerste istantie hebt neergetypt is wel verleidelijk voor zij die zich vragen stellen omtrent de vriendelijkheid en liefdadigheid waar de islam voor staat. Haat is een aspect dat ook jij produceert door je teksten die je ware aard tevoorschijn brengen. Met een te hoog ego verlies je gemakkelijk het masker dat je draagt terwijl je voor een democratie plijt die zich tegelijkertijd richt tegen 1 miljard mensen.

 15. [23] Kijk Abdurrahman, dat is nu juist het grote probleem met de islam, het is onverdraagzaam en intolerant. Kritiek is ook verboden in de islamitische landen op de islam en Mohammed. Als je de Koran en Hadith leest zul je zien hoe gewelddadig de islam onder Mohammed zich heeft ontwikkeld. Dus is het logisch dat veel islamieten zich zo gedragen, ze treden gewoon in de voetsporen van hun profeet. Wij maken zelf een verschil maken tussen gematigde moslims en de islam. De islam is een radicale ideologie die eigenlijk niet in het westen past. De onderdrukking van de vrouw, de erewraak, de moord op andersdenkenden etc. zijn bepaald geen zaken die een vrije samenleving nodig heeft. Het valt mij trouwens op dat er kritiek is op mijn artikelen van moslims, maar dat deze kritiek nooit inhoudelijk is, maar puur loze kritiek. Ik ken de Koran en de islam heel goed en weet waar ik het over heb. De meeste moslims helaas niet, ze laten zich nog steeds misleiden door de geestelijken met hun onzinnige ,,islam is vreedzaam", terwijl iedereen die de 1400-jarige geschiedenis van deze cultus kent moet beamen dat deze nooit vreedzaam is geweest. Dus Abdurrahman even terug en je huiswerk doen.

Comments are closed.