Het corporatisme is een stroming die de staat en het grote bedrijfsleven tot eenheid probeert te smeden. Deze symbiose is zodanig dat de politiek afhankelijk is van de steun van het grote bedrijfsleven, terwijl dit bedrijfsleven daarvan de privileges en voorkeursbehandeling kan afdwingen.

We kunnen aan ons eigen Nederlandse ‘poldermode’ zien hoe dit in de praktijk werkt. Enerzijds krijgen grote bedrijven politieke voordelen via research-platforms, een breed scala aan subsidies en toelages, alsmede bepaalde toegespitste wetgeving die kleinere bedrijven moeten ontberen. Daarom is het ook niet zo verwonderlijk dat veel politici in dit land er nevenactiviteiten op na houden, zoals commissariaten bij grote ondernemingen. Dit stelt deze ondernemingen in staat om voor hen voordelige wetgeving tot stand te brengen. Een voorbeeld hiervan is de implementatie van wettelijk verplichte normen die zijn opgesteld branche-organisaties, dit heeft tot doel om de concurrentie en vrije markt zoveel mogelijk uit te schakelen. Een ander voorbeeld zijn de CAO’s, deze komen periodiek tot stand na overleg tussen de regering, de grote werkgeversorganisaties en de vakbonden. Dit heet het zogenaamde tripartite overleg. Wat vreemd is, omdat maar 27% van de werkgevers zijn aangesloten bij de werkgeversorganisaties en maar 23% van de werknemers zijn aangesloten bij de werknemersorganisaties. Dit geeft duidelijk aan hoezeer Nederland wordt beheerst door een oligarchie, beter bekend als een vorm van regentenstelsel.

In de rest van de wereld is het niet anders. Kijken we naar de kartelvorming en lobbygroepen die zich om de machthebbers hebben verzameld dan ontstaat er een beeld van gedirigeerde economie. Deze zijn met name:

1. Militair-industrieel complex. In 1961 waarschuwde president Dwight D. Eisenhower reeds over dit fenomeen. De lobbygroepen van grote bedrijven op het gebied van militaire expertise en productie hadden een vaste lijn naar de machthebbers in Washington. We hoeven alleen maar te kijken naar de enorme lobby die gepaard ging met de ontwikkeling en productie van de Joint Strike Fighter (JSF). Waarom een overheid hiermee te maken moet hebben in een vrije markt is natuurlijk onduidelijk. Hetzelfde gebeurde in de jaren 70, toen de verouderde Starfighter moest worden opgevolgd door de F16 van de Northrop maatschappij. Hier kwam ook de beruchte Lockheed-affaire uit voort, die aan Prins Bernhard de kop heeft gekost.

2. Medisch-farmaceutisch kartel. De medische zorg is één van de meest succesvolle kartels geweest ooit. Het zwaait al zo’n 400 jaar de skepter over alle medische zorg en heeft alle concurrentie keurig via het gebruik van wetgeving aan banden kunnen leggen. Hetzelfde geldt tegenwoordig voor de farmaceutische industrie die zoveel mogelijk haar middelen inzet om de concurrentie uit te schakelen danwel te verminderen. Dit gebeurt ook via wet- en regelgeving, maar tevens via de lobbygroep die zich heeft genesteld in de overheid. Het is opvallend dat veel politici in Nederland een commissariaat hebben binnen het farmaceutisch kartel. Dit kartel verdedigt haar wereldwijde belangen met verve, vooral omdat hier zo’n 5.000 miljard dollar mee gemoeid is. Een voorbeeld is het aan banden leggen van alternatieve geneeswijzen en de regulering van de vitaminemarkt. De Europese Unie als corporatistische overheid werkt hier graag aan mee. Het is opmerkelijk hoezeer de EU zich heeft ontpopt tot een corporatistische eenheid. Men heeft het graag over een ‘vrije markt’, maar gelijktijdig wordt de Europese markt afgeschermd en gecontroleerd door de Eurocratie met hun vazallen binnen het grote bedrijfsleven, dat wil zeggen de multi-nationale en transnationale ondernemingen die er alle belang bij hebben om de wetgeving zo in te stellen dat zij geen concurrentie hoeven te duchten van eventuele nieuwkomers.

3. Grondstoffenindustrie. De grondstoffenindustrie wordt beheerst door een aantal monopolies en kartels. De eerste is namelijk de grootste en deze heet OPEC, de organisatie van olie-exporterende landen. Dit kartel zet via manipulaties met de productie de prijs van dit product.
De andere is de edelmetalenmarkt, met name goud wordt beheerst door de bancaire sector met actieve medewerking van de centrale banken. Deze hebben in het verleden herhaaldelijke malen geïntervenieerd in de goudmarkt om hun valuta en monetaire belangen veilig te stellen. Nu weet men namelijk dat goud, en in mindere mate zilver, het oorspronkelijk geld is van de mensheid en dat is al 5000 jaar zo, dus hun amateuristische manipulaties zijn gedoemd te mislukken, zoals we dat sinds het begin van deze eeuw hebben kunnen zien.
Een ander edelmetaal dat onderhevig is aan manipulatie is palladium. Dit metaal wordt voornamelijk gewonnen in Rusland en de Russische overheid heeft de prijs van dit metaal in het nabije verleden herhaaldelijk gemanipuleerd. Het werd voornamelijk gebruikt in de auto-industie, maar dat is overgenomen sinds kort door platina. Nog een voorbeeld dat de markt altijd krachtiger is dan elke overheid. Ook de diamatenhandel is in handen van een wereldwijd kartel, geleid door DeBeers met als oogpunt de productie en de prijs van deze edelstenen te manipuleren.

4. Voedingsindustrie. Vooral op het gebied van landbouw heerst er wereldwijd een enorme monopolie. Telkens probeert de Word Trade Organisation (WTO) hieraan paal en perk te stellen en telkens weten de diverse overheden de afspraken hierover te negeren en door te gaan met hun productie- en prijsbeleid. De Europese Unie is hierbij de koploper via de Gemeenschappelijke Landbouwpolitiek, die de prijzen van een aantal landbouwproducten vaststelt. Dit heeft tot gevolg dat Europese consumenten veel meer betalen dan eigenlijk zou hoeven, bovendien hebben de overschotten, die worden gedumpt in 3e wereldlanden tot gevolg dat de producenten van deze laatst genoemde landen ten onder gaan.

Wat we zien is eigenlijk een enorme marktverstoring welke als oorzaak het corporatisme betreft. Kartels en monopolies kunnen eigenlijk alleen bestaan met behulp van overheidsinterventie. Als deze overheidsinterventie wordt afgebroken dan krijgt de vrije markt weer kans om zich te herstellen en hebben we geen behoefte meer aan ‘kartelpolitie’ zoals de AFM of SEC. Zoals we hebben gezien in de reiswereld ontstaan er vanzelf kwaliteitsgarantie-instituten, zoals bijvoorbeeld de Stichting Garantiefonds Reizen (SGF) laat zien. Een vrijwillig verbond dat de reizigers in staat stelt om eventuele schade te verhalen op dit fonds.

nl.wikipedia.org/wiki/Corpo…
web.uvic.ca/ecsac/toronto/p…‘EU%20corporatism’
www.mpi-fg-koeln.mpg.de/soc…‘EU%20corporatism’
en.wikipedia.org/wiki/Cartel
coursesa.matrix.msu.edu/~hs…
www.worldpolicy.org/journal…
www.heall.com/medicalfreedo…
www.freerepublic.com/focus/…
www.mises.org/fullstory.asp…

32 REACTIES

 1. "’Fascism’ should be more appropriately called ‘corporatism’
  because it is a merger of state and corporate power."
  – Benito Mussolini

 2. Van punt 2 zag ik vorige week op het journaal een mooi voorbeeld: Minister Hoogervorst wil een aantal "risicoloze" medicijnen vrijgeven, zodat bijvoorbeeld een aspirientje bij een tankstation kan worden gekocht in plaats van bij een apotheek. Meteen ontstaat er een lobby van apothekers om dit voorstel de nek om te draaien, gesteund door linkse partijen, want: "mensen zijn toch niet verantwoordelijk genoeg om zelf te bepalen hoeveel aspirientjes ze slikken. Hiervoor is echt deskundig advies nodig van een gediplomeerd apotheker."

  Hoogervorst heeft de lijst van medicijnen die hij wilde vrijgeven moeten inkorten, maar heeft gelukkig wel doorgezet. In ieder geval is er nu een precedent voor een vrijere medicijnenmarkt.

 3. Helder overzichtelijk artikel, Albert.

  Over het fascisme schrijft Wikipedia o.a.:
  "In fascistische landen werd vaak een corporatief stelsel ingevoerd, aangeduid met de naam verticaal corporatisme. Niet alleen werkgevers en werknemers hadden zitting in een corpus, maar ook afgevaardigden van de fascistische partij. Op die manier is er sprake van grote overheidsinterventie."

  Daarbij moet worden bedacht, dat die landen juist vanwege hun corporatistische systeem fascistisch werden genoemd. Het komt altijd weer neer op de gewelddadige onderschikking van het individu aan de staat.

  Wat de farmaceutische industrie betreft valt het volgende op te merken: Enerzijds bestaat in brede lagen van de bevolking de behoefte aan een sterke controle op de ontwikkeling van medicijnen. Die werd nog eens aanzienlijk versterkt door het "Softenon"-drama, waarbij een farmaceutisch fabrikant een -wat later bleek- teratogeen middel op de markt bracht. Teratogeen wil zeggen: vruchtbeschadigend. Het middel bevatte thalidomide dat als slaapmiddel zou kunnen dienen.
  Het veroorzaakt zeer ernstige afwijkingen aan de foetus, waarbij het ontbreken van de groei van ledematen (dysmelie) het meest op de voorgrond staat.

  http://www.dysmelia.org/inf

  "By the time the drug was banned, more than 10,000 children had been born with major thalidomide-related problems. A common pattern of limb deformities, termed phocomelia from the Greek word for ‘seal limbs’, emerged including shortening or missing arms with hands extending from the shoulders, absence of the thumb and the adjoining bone in the lower arm and similar problems with the lower extremities. The drug also caused abnormalities in the eyes, ears, heart, genitals, kidneys, digestive tract (including the lips and mouth), and nervous system."

  http://vivisection-absurd.o

  Daardoor kwam internationale wet- en regelgeving op gang, dat de kans op dit soort tragische ongelukken moest helpen voorkomen. Dat dit tegelijk aanleiding was voor het smeden van een innige band tussen politiek en farmaceutische industrie lag voor de hand.

  Verder bewijst de zaak Sylvia Millecam, dat een kritische benadering van de sport die men “alternatieve geneeswijzen” pleegt te noemen, geen overbodige luxe is. Dit geldt trouwens -zij het op een andere wijze- voor de reguliere geneeskunde ook.

  In Nederland wordt de patient min of meer beschermd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst WGBO. Professionele zorgverleners dienen te zijn ingeschreven in het z.g. BIG-register.

  Groet, Harry

 4. [2]
  Geert,
  "Meteen ontstaat er een lobby van apothekers om dit voorstel de nek om te draaien, gesteund door linkse partijen, want: "mensen zijn toch niet verantwoordelijk genoeg om zelf te bepalen hoeveel aspirientjes ze slikken. Hiervoor is echt deskundig advies nodig van een gediplomeerd apotheker.""

  Dit citaat heb ik niet uit de mond van een apotheker gehoord. Het ging over adviezen over medicijnen, i.c. over een neusdruppel, en over onderlinge interacties van geneesmiddelen. Ik durf te wedden, dat jij daar niet in bent opgeleid.

  Het is namelijk nog altijd zo, dat medicijnen geen dropjes zijn, zoals uit het softenon-drama blijkt.

  Dat er een zekere mate van professionaliteit bij de distributie van medicijnen onontbeerlijk is, blijkt ook uit de onnozelheid van sommigen. Jouw voorbeeld straalt helaas een zeker vooroordeel tegen apothekers in het algemeen uit. Dat vooroordeel is trouwens in strijd met de algemene waardering die veel apothekers genieten bij chronische patienten.
  Groet, Harry

 5. "Het is namelijk nog altijd zo, dat medicijnen geen dropjes zijn, zoals uit het softenon-drama blijkt."

  Juist! Alleen al aan ‘verkeerd medicijngebruik’ sterven er in Nederland naar schatting 3.500 personen.
  http://www.factorvleiden.nl

  Een Paracetamolletje is een carcinogeen product. Net als rookwaar!

 6. [4] Ik ben het met je eens dat de softenon-affaire zeer tragisch is geweest, maar dat geldt ook voor een groot aantal andere medicijnen die schade hebben berokkend. Bij elk medicijn zou je je af moeten vragen of het wel veilig is om dit te gebruiken en daarbij ook deskundig advies te vragen, dat doe ik altijd en geef dit dringende advies ook aan anderen, vooral bij nieuwe medicatie. Toch is en blijft het een individuele verantwoordelijkheid. Hetzelfde geldt voor de alternatieve geneeskunde, want als ik een medicijnman wil raadplegen dan moet ik dit gewoon kunnen, zonder dat ik verantwoording moet afleggen aan één of andere overheidsministerie of departement. Silvia Millecam heeft voor deze aanpak zelf besloten en heeft daarvan de consequenties aanvaard. Hoewel er heel veel kaf onder het koren zit bij de alternatieve geneeswijzen zijn er wel degelijk een aantal die wel werkzaam blijken te zijn. Het BBC-programma Horizon heeft een documentaire aan accupunctuur gewijd en dit blijkt toch zeer heilzaam te zijn op het gebied van bijvoorbeeld osteo-arthritis.

 7. [5]
  Ik heb helemaal geen vooroordelen tegen apothekers, waar concludeer je dat uit?

  En nee, ik ben inderdaad niet opgeleid tot apotheker, maar heb graag zelf de vrijheid om te kiezen waar ik mijn neusdruppels koop, ik ben namelijk wel opgeleid om een bijsluiter te kunnen lezen.

  Waarschijnlijk ga ik dan nog steeds naar een apotheker, om de meerwaarde van zijn deskundigheid. Maar het is toch onzin om dit wettelijk te verplichten?

 8. Goed artikel Albert!

  Zet de luchtvaartsector er ook maar bij, Boeiing en Airbus. Ook sommige slechte functionerende luchtvaart maatschappijen.

  Moet denken aan dat artikel van je over Kondratieff’s seizoenen en dan vooral de winter.
  Nog een beter artikel overigens!

  Ik leerde toen dat je in Kondratieff’s winter je uit je schulden geraken.

  Corporatisme was volgens mij in alle landen aanwezig in de jaren 30. Van VS tot Japan, De amerikaanse manier is het creeren van fictieve vijanden eerst Rusland, nu de terroristen. Het militair industrieeel complex dus. Japan doet aan corporatisme door consumentenproducten te maken.

  Misschien een beetje off topic maar goed.
  Hoe kon het nou dat het in Duitsland zo dramatisch uitpakte?

  Herstel betalingen uit WOI?
  Plus de al openstaande schulden bij de VS voor de wederopbouw?

  Im snap zowiezo niet hoe een Hitler (en tevens Napoleon) het bezielt dat je Europa kunt veroveren met oorlog. Is gedoemd te mislukken. Kijk maar hoe veel moeite het grote Amerika Heeft met een kleinlandje als Irak. Maar goed wellicht wist men het destijds gewoon niet zo goed. De militair-technologische vooruitgang in de jaren 30 was ongekent revolutionair!

  Maar goed een oorlog voeren levert wel werkgelegenheid op. Alleen met een keiharde afzetmarkt. En er vallen zeker winsten te halen anders begin je er niet aan. probleem is, als er eenmaal aan begint is er geen weg terug. Een extreem risicovolle investering dus. Ze hadden in de jaren 40 beter kunnen schaken om een goudvoorraadje ofzo. Ik denk dat het land met de meeste schulden en met de ernsigste recessie als eerste naar de wapens grijpt.

  Eigelijk is corporatisme in principe gewoon het verminderen van belasting. Maar dan selectief. Niet minder belasting voor individueen, maar subsidies voor bepaalde bedrijven.

  Maar het individu ondergeschikt stellen aan de staat, dat krijg je automatisch bij een gigantische werkloosheid.
  Op den duur is de werkeloosheid zo groot, dat alleen keihard politie en militair optreden orde en structuur geeft.

  Of nee eigelijk zou je de mensen gewoon het advies moeten geven om te emigreren, Als ik Duitser zou zijn in de jaren 30, reken maar dat ik zou emigreren. Maar ja in die tijd ging dat minder makkelijk dan nu. De transportmogelijkheden waren best primitief nog.

  De reden waarom het in Duitsland zo slecht uitpakt is dat de Duitsers technologisch gezien veel uitvindingen hebben gedaan. De hele verbrandingsmotor, Rudolf Diesel, Mercedes Benz, BeierscheMotorenWerken Volkswagen etc. De Duitsers waren volgens mij de pioniers op het gebied van motorvoertuigen techniek, en mede daardoor wapentechniek. Kortom een samenspeling van het lot. Een bar slecht economische situatie met een ongekende behoorlijk superieure technologie.

  Maar stom dat ze binnen Europa oorlog gingen voeren. Ze hadden beter olierijke kolonieen kunnen veroveren…Vaag.

  Het is een feit dat de Duitsers en de jappaneers hebben verloren doordat ze geen toegang meer hadden tot olie

  Groet,
  Achilles

 9. [11] "Maar stom dat ze binnen Europa oorlog gingen voeren. Ze hadden beter olierijke kolonieen kunnen veroveren…Vaag"

  Gezien de overige Europese mogendheden de wereld al als kolonien onder zich verdeeld had, zou dit slechts betekenen dat ze in verweggistan oorlog zouden voeren tegen dezelfde mogendheden: Frankrijk en het VK.

  Veel verschil zou e.e.a. m.i. dus wel niet gemaakt hebben.

 10. [12] Ik denk het wel, het alles of niets gehalte, is minder en het onder controle houden van een klolonie is makkelijker dan een technologisch en economisch rijke rivaal.

 11. [13] Ook internationaal zouden ze m.i. minder vijanden creeren als ze een kolonie van Frankrijk of Engeland hadden aangevallen.

  Volgens mij was het in de jaren 30 nog vrij normaal dat je nog aan kolonien inpikken deed.

 12. [11]"Maar stom dat ze binnen Europa oorlog gingen voeren. Ze hadden beter olierijke kolonieen kunnen veroveren…Vaag."

  Zie het commentaar van (e)M:
  [12]Daar wil ik nog aan toevoegen dat Hitler pas naar het Westen is gaan uitbreiden *nadat* Frankrijk en Engeland hem de oorlog hadden verklaard. Het is denkbaar dat hij het bij Midden/Oost-Europa gehouden had als dat niet gebeurd was, onder het motto: jullie je koloniën elders, ik Midden/Oost-Europa. In Rusland was (en is) olie.

  [12]"Veel verschil zou e.e.a. m.i. dus wel niet gemaakt hebben."
  Het lijkt me zelfs moeilijker. Stel dat je als AH zijnde Syrië op de Fransen wilt veroveren. Dan moet je troepen daarheen verplaatsen, zonder dat je een haven of zelfs maar een landingsplaats in handen hebt. Die troepen worden gelijk van het strand gebombardeerd, lijkt me. Maar na veroveren van Frankrijk viel Syrië gelijk in Duitse handen (nou ja, de handen van de Vichy-regering).

 13. [14]Noem ’s een voorbeeld van een kolonie die in de jaren ’30 werd ingepikt door de ene koloniale macht van de andere?

 14. Ja Polen was een soort kolonie misschien. Maar werd inderdaad niet door Engeland en Frankrijk geaccepteerd.
  Tja de Duitse manier van bezetten is ook veel te dom en te agressief, had veel slimmer, en makkelijker gekunt. Meer het individu de vrijheid laten, tja die fascisten.. wisten natuurlijk niets van vrije handel drijven.

 15. [16] Ja sorry ik bedoel dit meer in de tijdgeest, wellicht is het veroveren van gebieden buiten Europa minder diplomatiek gevoelig dan binnen Europa.
  Dus vlak bij de basis, thuisland, het centrum van een koloniale macht.

  Dan is het alles of niets gehalte erg groot.

  [15] Een machtig voor die tijd modern Duits leger zou makkelijk een kolonietje van de Fransen in kunnen pikken.

 16. Ik zou wel eens bij benadering uitgerekend willen zien, hoe het corporatisme de verdeling van het nationale inkomen beinvloedt en met welk percentage het nationaal inkomen ten gevolge hiervan negatief beinvloed wordt.
  Hoe komt het dat er wel ambtenaren de straat opgaan, als zij bij voorbeeld 0,3 procent achteruit gaan in inkomen, maar dat wij geen vlammende protesten zien bij de miljoenen die het permanent slachtoffer zijn van dit corporatieve systeem dat hun inkomen met veel meer doet dalen dan 0,3 procent.Wederom : welke politicus durft hier zijn stem tegen te verheffen ? Bolkenstein, Wiegel, Hirsi Ali, Verdonk, Zalm ?????? Zij allen schitteren door afwezigheid, ofschoon zij niet allemaal zo dom zijn, dat zij de falikante consequenties van het corporatieve systeem niet inzien.
  Wat emigratie betreft moge ik er op wijzen , dat het geaccumuleerde nadeel van niet emigreren na een aantal jaren nog veel groter is dan de meesten van ons denken.
  Dit komt doordat men niet alleen de afgenomen bedragen mist, maar tevens de waardetoeneming van deze bedragen.
  Het verschil aan geaccumuleerd vermogen bedraagt daarom niet X, maar X plus Y. Een econometrist kan dit beter voorrekenen dan ik. Wie kan een rekenvoorbeeld geven ?

 17. [19]"Dan is het alles of niets gehalte erg groot."

  Ok, bij verdediging van het thuisland zal men meer alles op alles zetten.

  "Een machtig voor die tijd modern Duits leger zou makkelijk een kolonietje van de Fransen in kunnen pikken."

  Denk je dat echt? De invasie in Normandië is uitgevoerd door troepen uit 3 landen, over een afstand van maar 30 kilometer, tegen 20% van het Duitse leger, met inlandse steun, en beheersing van het luchtruim. En nog is het maar net goed gegaan.

  Stel je een Duitse invasie in pakweg Syrië voor, terwijl West Europa niet bezet is. Op de boot vanuit Kiel, rondom Denemarken, langs Nederland, België, Frankrijk, Engeland, Portugal, Spanje, door de middelandse zee naar Syrië. Je moet in één keer alles meenemen, want terug gaan duurt te lang. Men weet weken van te voren dat je er aan komt…

  Lijkt mij redelijk kansloos.

 18. [21] Ja ik denk het wel,overigens zou het strategischer zijn om een Engelse kolonie aan te vallen omdat de Fransen ook voordeel hebben bij een zwakker wordende Britse macht. Waar 2 honden vechten, de 3e hebben het been. Maar goed Syrie of Egypte (was Brits geloof ik.) Maar ik dacht eigelijk gewoon via bondgenoot Italie.

  Maar inderdaad wellicht zou Frankrijk misschien toch zo stom zijn om toch gelijk Duitsland de oorlog te verklaren bij een aanval op Brits Egypte.

  Wellicht kan fascisme makkelijker gedijen bij een land met weinig zeehavens, ik geloof dat 50% van de mensen op de wereld in kustgebieden woont, kustgebieden zijn nog steeds het welvarendst.

 19. [25]"overigens zou het strategischer zijn om een Engelse kolonie aan te vallen omdat de Fransen ook voordeel hebben bij een zwakker wordende Britse macht."

  Dan kun je toch net zo goed een Franse kolonie aanvallen omdat de Britten voordeel hebben bij een zwakker wordende Britse macht?

 20. [26]Ik bedoel:

  Dan kun je toch net zo goed een Franse kolonie aanvallen omdat de Britten voordeel hebben bij een zwakker wordende Fransse macht?

 21. [27] De Britten wonen op een oninneembaar eiland. De Fransen zijn je buren.

  Het Britse wereldrijk
  De Britten waren sinds de 17e eeuw superieur aan iedereen zelfs tot in de jaren 30 toen de VS het na de 2e wereldoorlog van de Britten overnamen.

  Frankrijk was altijd de grote nummer 2, vanaf de 17e eeuw, qua wereldrijk. Een aanval op een Britse kolonie zou ideaal zijn voor de Fransen, konden ze eindelijk de Britten van de troon stoten.

  Vandaag de dag hebben de Fransen en de Duitsers goed geleerd uit de geschiedenis. De Euro een Fransduits idee volgens mij, en qua buitenlandse politiek overleggen ze eerst alles samen. Jammer dat daar 2 dictaturen: Napoleon en Hitler, voor nodig zijn.

 22. [28]"De Britten wonen op een oninneembaar eiland. De Fransen zijn je buren."

  Op zo’n fiets. Maarreh, als je de logistiek van een invasie van een overzeese kolonie niet onoverkomelijk vindt, waarom dan een invasie in GB wel?

 23. Alles of niets gehalte.

  Britten konden onmogelijk de atlantische oceaan en de middelandse zee controleren.
  Zo goed was Eqypte nu ook weer niet verdedigd als het thuisland. En je hoeft niet perse direct Eqypte aan te vallen maar via een zwakker verdedigt Libie ofzo gaan! Dit was toch al Italiaans gebied of niet.

  Hmm misschien moet ik maar eens gaan solliciteren bij de KMA. 😀

Comments are closed.