Allerlei foute figuren riepen het al langer, maar nu hoort u het eens van een ander, namelijk prof.dr.ir. Henk Tennekes, voormalig directeur van het KNMI.

Behalve dat hij Kyoto afschrijft, zegt hij nog iets interessants, namelijk dat het wetenschappelijk niveau van het KNMI volgens hem niet hoog genoeg is om kabinetsbeleid op te baseren. (Hij kan het weten.) Ik vind dat interessant omdat ik niet wist dat dat gebeurde (bij “KNMI” denk ik aan het weerbericht), maar ook omdat ik me afvraag wat er dan nog overblijft als wetenschappelijke basis voor het kabinetsbeleid.

Zou het er dan toch een keer van komen dat het broeikasverhaal aan geloofwaardigheid inboet?

UPDATE: Zie ook de hoopgevende discussie bij geenstijl.

9 REACTIES

 1. geweldig goede informatie , martin.
  Ik hoop dat elke lezer dit nu aan minimaal 1 relatie doorstuurt!

 2. Give that man a cigar!
  Wat erg toch dat mensen wachten tot ze op pensioen gaan om hun gedacht te zeggen.
  Net zoals economie een ongelooflijk complex systeem is van een groot aantal actoren die op vele mogelijke manier kunnen interageren volgens een ingewikkeld stel regels en ook gewoon op onvoorspelbare wijze, is het weer een ongelooflijk complex samenspel van triljarden moleculen die op ieder moment aan een complexiteit van invloeden blootstaan. Zo complex dat noch het ene, noch het andere, anders dan zeer gedeeltelijk gekend, laat staan voorspeld kan worden.
  Laat het nu juist deze twee zijn die de staat bij uitstek wil reguleren.
  Kyoto is arrogantie – de waan het weer bij wet te kunnen regelen.

 3. Er zijn meer grote namen sceptisch over de verrichtingen van het IPCC. Sla er bijvoorbeeld maar eens de site van de groene rekenkamer op na, of Heidelberg Appeal Netherlands. Wat mij even te binnen schiet: Richard Lindzen van MIT, dat is toonaangevend in de wereld, Dick Thoenes, dr. ir. in de chemie, De oprichter van Greenpeace die nu Greenpeace bestrijdt, talloze klimatologen die de invloed van de mens op het broeikaseffect zwaar bestrijden, Lomborg, kortom, allemaal mensen die al heel lang de verhaaltjes van de milieumaffia op wetenschappelijke wijze naar het land der fabeltjes verwijzen. Nog veel ergerm iemand met een iets grotere dan gemiddelde kennis van scheikunde ziet direct in dat het broeikasverhaal gewoon gelul is. Sowieso de arrogantie dat bepaalde mensen menen dat de mensheid als nietig onderdeeltje van het geheel in staat zou zijn het klimaat te beïnvloeden…. je gaat al gauw vermoeden dat ze iets verkeerds hebben gerookt, gesnoven, geslikt of gespoten. Het ergste is dat ondanks de vele wetenschappelijke bewijzen die in een heel andere richting wijzen dan de consensus, iets dat in de wetenschap overigens iets is dat niet bestaat, men toch halstarrig het geloof blijft aanhangen. Uiteraard zijn de door links gestuurde media en door links beheerste schoolboeken daaraan debet, hoewel ik laatst in een aardrijkskundeboek zowaar toch ook het andere geluid zag, men bleek daar zowaar in staat om de theoriën naast elkaar neer te zetten… Over 50 jaar kijkt de mens op dit gebeuren terug zoals we nu kijken naar de gelovigen die halstarrig volhielden dat de aarde plat was en middelpunt van het heelal. Intussen kost het geloof ons bakken met geld, wat verder niets anders oplevert dan dat foute wetenschappers en ongeletterde alpha’s die er echt niets van weten er een aardig inkomen aan overhouden. En waar is het mee begonnen? In de VS wou men op een universiteit een krachtige supercomputer aanschaffen, eigenlijk met een heel ander doel dan klimaatmodellen doorrekenen, maar door klimaat erbij te halen kon men daar fondsen voor krijgen. De vent die dat heeft geflikt verdient de strop. Overigens merk ik op dat het klimaat momenteel inderdaad verandert, het wordt kouder. Zal wel door al dat broeikasgas komen, methaan en waterdamp is dat.

 4. Tja, het Kyoto protocol uit de goeie oude jaren 90. Toen de benzine nog goedkoop was 🙁
  Met de huidige benzineprijzen stoten we vanzelf wel minder uit, schrappen dus die handel.

 5. [2] Je eerste zin geeft maar weer eens aan hoe voorzichtig we te werk moeten gaan. En het wordt steeds erger!

 6. Bravo, prima opgelet, Martin !
  [2] Bud,
  Hadden we niet laatst de vertrekkend directeur van het CPB Don die zich kritisch uitliet over het woningbeleid ?
  http://www.planet.nl/planet

  Die hoge ambtenaren mogen alleen maar naar voren te komen, als ze niets meer te verliezen hebben. Meestal is het dan te laat.

  [5] peterk
  Juist daarom moet je als burger zelf zo kritisch blijven, waakzaam blijven en voorlichting geven !

  [3] een Libertarier,
  Daar ben ik het allemaal van harte mee eens.

 7. Hoopgevende discussie op – of all places – Geen Stijl? Als dat straks de norm wordt, wordt het tijd te emigreren, hopelijk naar Libertarië IQ 110+

  Ik heb al een tijdje huiswerk zitten doen t.a.v. de ‘klimaatcontroverse’ en ik kom al op de volgende leuke dingetjes:
  Over Labohm en Thoenes: http://www.nrc.nl/dossiers/

  Stichting Heidelberg Appeal: leuk die verwijzing naar Heidelberg, alleen HAN heeft verder niets van doen met die wetenschappers aldaar – only in their wildest dreams! Peer review kennen ze bv niet bij HAN.

  Lomberg heeft in december nog gezegd dat het broekaseffect èn bestaat èn dat het wel degelijk door mensen wordt veroorzaakt. Maar, dat eventuele maatregelen teveel zullen kosten.

  Over de hockeystick vond ik ook al een informatieve site: http://www.realclimate.org/
  En McKitrick and McIntyre’s uitkomst tav de Mann’s Hockystick ligt ook al onder vuur.

  De discussie lijkt me iets teveel op de zg. controverse Evolutie vs Intelligent Design. Veel verwarring zaaien om een bepaald beeld te doen ontstaan bij het grote publiek.

  Heeft Chris Moony dan toch gelijk (‘War on Science’ )(http://www.waronscience.com…) of is behoort hij ook tot ‘Het Grote Complot’.

 8. Wat is er mis met onze uitlaatgassen te beperken. Het is al langer dan vandaag bewezen en algemeen geweten dat de uitlaatgassen schadelijk zijn voor het milieu. Het is ook bewezen dat we zo verder blijven doen we het milieu helemaal kapot doen.
  Wat is er dan mis met een verdrag af te sluiten onder landen om daar iets aan te doen? Zelfs al is dat verdrag niet 100 %, uit zo’n verdrag zal er altijd meer goeds en slechts komen.
  Een beetje respect voor het milieu en de toekomstige generaties mag wel.
  Kijk eens verder dan het geklaag en gezaag over de dure brandstof of de bijkomende belanstingen. Welk nut heeft geld nog als heel de wereld onbewoonbaar wordt??

  Als iemand een beter voorstel heeft dan de kyoto om iets aan het broeikaseffect te doen dat doorslaat naar ALLE mensen, be my guest…

  greetz

 9. [8]
  Martijn,
  Afgezien van de waanzin, dat de antropogene bijdrage aan het "broeikaseffect" niet met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld om er beleid op te zetten, is het buitengewoon naief arrogant om te menen, dat "de mens" het klimaat zou kunnen "beheersen".
  Nog naiever en arroganter is het dan bovendien nog te menen, dat dit "schone doel" bereikt kan worden door middel van een gedrochtelijk hersenspinsel, dat de schone naam "voorzorgsbeginsel" opgespeld gekregen heeft.

  Nog nooit gehoord van free-market environmentalism zeker ?

Comments are closed.