Gemeenteraadsverkiezingen worden hoe langer hoe meer gedomineerd door Haagse politici. *) Niet alleen worden locale partijen voor de verkiezingen officieel geboycot door nieuwe Wet- en regelgeving, maar ook de onafhankelijkheid van gemeentebesturen wordt door de Haagse Regentenkliek rechtstreeks aangetast door inperking van het budgetrecht en door nieuwe wet- en regelgeving. Hoe tegelijk aan de andere kant allerlei gemeentes proberen de kiezer te flessen wordt steeds duidelijker door het speurwerk van klokkenluider Leo Verhoef, registeraccountant.

FF Checken: www.leoverhoef.nl/
en kijken of Uw gemeente ook al op de korrel genomen is.

Voorbeeld Almere (de stad waar de ex-minister van Verkeer en Waterstaat Annemarie Jorritsma het College van B&W voorzit, die gezuiverd was van de blaam van een bouwschandaal):
2004:
– saldo van baten en lasten volgens rekening van baten en lasten: E 3,9 mio
– werkelijk saldo van baten en lasten: E 59,5 mio
– accountant: ?

Een verschil van maar liefst 55,6 miljoen Euri ten laste van de gemeentekas. Waar zou dat geld gebleven zijn ? Wie zou de verantwoordelijke accountant zijn ? Is er eigenlijk wel eentje benoemd, Annemarie ? Of durfde er helemaal niemand meer aan te beginnen ?
Zie: dossier Almere.

Helaas staat mijn gemeente er niet bij, maar als ik toevallig een kandidaat tegen het lijf loop, vraag ik hem wel, hoe hij/zij mijn belastinggeld wil besteden en verantwoorden.
Maar stemmen op een landelijke partij of door middel van een stemmachine, daar begin ik sowieso niet aan.

Hamvraag: Het Haagse knevelbeleid jegens de gemeentepolitiek doet de vraag rijzen, hoe Den Haag met de veel grotere bedragen van de Rijksbegroting omspringt.

*) Zie: Aart-Jan de G., verkiezingsadviseur

© Copyright 2006, Harry Stulemeijer

6 REACTIES

 1. Haarym wil je geen fotos meer plaatsen die Jorritsma. Daar gaat mijn bloeddruk van omhoog.

 2. [3] Ik zit niet in die wereld, maar als ik het goed begrijp worden er, voor een leek, moeilijk te volgen wettelijke kaders geschapen. Die moeilijkheidsgraad wordt expres zodanig vastegesteld dat de gemiddelde leek er niet uitkomt. De reden zou dan zijn dat het stukje democratie (de gemeenteraad) dat betrokken is bij de goedkeuring van een zodanig gehalte is dat men absoluut geen inzicht in de methodiek heeft. Dit roept om onderkenning door het volk. Een goed punt om straks te gebruiken.
  Bedankt!!!

 3. [4]
  peterk,
  Aan financieel inzicht schijnt volgens Verhoef bij gemeenteraadsleden nog wel eens wat te ontbreken. (Hij geeft -gesubsidieerde- cursussen.) Is dat wat je bedoelt ?
  [5]
  arnold,
  Door wie ?
  Groet, Harry

Comments are closed.