Zij gaan nu 65 miljoen euro belastinggeld cadeau doen aan “allochtone jongeren”.
Vijf en zestig miljoen euro.

Die 65 miljoen euro heeft deze overheid te pakken kunnen krijgen van de belastingbetalers. Want zelf presteren ze immers helemaal geen enkele euro. Geen enkele eurocent!

De Nieuwsbrief van de NL-regering publiceert deze belastinggeld-overheveling met grote trots. Het is hun bedoeling om daardoor “allochtone jongeren” meer aan het sporten te krijgen.
.
“Minister Rita Verdonk (VVD) (CDA) (Vreemdelingenzaken en Integratie) en staatssecretaris Ross (VWS) hebben hiervoor een overeenkomst getekend met een aantal sportbonden en de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.”

Streven naar meer sporten is misschien mooi, ware het niet dat het belastinggeld van hardwerkende burgers is afgepikt. Maar bovendien is het een schreeuwende discriminatie van autochtone jongeren. En van autochtone ouderen en van allochtone ouderen.

Het is in het belang van die overheid om de bevolking in belangengroepen te verdelen! Dan kun je regelmatig lief zijn voor uitgezochte groepen. Waarvan je dan weer verwacht dat ze ook op je stemmen.
Er gaan geruchten dat er hard gewerkt wordt om meer allochtonen naar de stembus te krijgen. Om daar dan op dit moment vlak voor de verkiezingen met wat miljoentjes te strooien, kan daarvoor nuttig zijn.

Dat ze daarmee de discriminatie in stand houden en de apartheid bevorderen, dat deert de politici niet.

8 REACTIES

 1. Hub,
  Als we ons als "autochtonen" massaal tot de islam zouden bekeren, worden we dan vanzelf ook "allochtoon" ?

 2. oh oh ik zou hierop graag willen reageren maar je mag niet discrimineren

  ik ben zelf een INDO in nederland door omstandigheden !! (mijn ouders zijn Nederlands/Indie) en ben zelf 47 jaar geleden in Nijmegen geboren.

  Integratie kende ze toen niet je MOEST je gewoon aanpassen en hulp was er maar werd direkt ingehouden, woningen !! in pension en voor derest was je een beetje van de kerk afhankelijk.

  De allochtonen van nu daar zijn watten nog te hard voor dan is zo’n regeling waarvan mijn nekharen overend gaan staan om ziek van te worden.

  elke maand weer die zovele euros aan belasting hier belasting daar zelfs op een pak suiker wordt belasting geheven Bedrag toegevoegde waarde !!!

  bah.!

 3. Geld van een ander uitgeven blijft toch het makkelijkst.

  Ik vraag me af of de verantwoordelijke ambtenaar in zijn eigen buurt, met zijn eigen geld, ook dit soort acties onderneemt…

 4. [3] Ik hoor dat in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen as. de diverse politieke partijen voetbalkaartjes, filmkaartjes concertkaartjes, en pretparkkaartjes in het vooruitzicht stellen aan elke burger die maar een partijposter voor de raam wil hangen. Persoonlijk zou ik liever Balkenende in persoon met heel zijn kabinet voor het raam hangen, maar dat terzijde: wie betalen die kaartjes uiteindelijk? Zou dat via de rioolbelasting gaan of de paspoorten?

 5. [4] Dat wordt keurig betaald met geld uit de collectebus, waarmee onze immer betrouwbare, hardwerkende, vredelievende bestuurders op dit moment zelf rondgaan…

 6. Ik vraag me af wat voor soort sporten onze allochtoontjes dan wel niet gaan doen; zou stenigen als sport tellen? Het is wel fysiek inspannend. Misschien binnen het thema "verdraagzaamheid" wel een idee voor de volgende Olympische spelen, want daar hebben moslims tenslotte zo’n goede reputatie.

Comments are closed.