Kandidaat: Aart-Jan de Geus (CDA) Minister Sociale zaken en Werkgelegenheid

Nominatie: “Stem op een vrouw!”.

Toelichting: Aart-Jan Is als minister van sociale zaken en werkgelegenheid de eindverantwoordelijke voor allerlei ingrijpende regelingen in het leven van de meeste Nederlanders.

Samen met zijn collega Hans Hoogervorst (VVD) van volksgezondheid heeft hij meer invloed op de economie dan die andere collega, Laurens Jan Brinkhorst, de Minister van Economische Zaken.

Aart-Jan is Christelijk Gereformeerd en de bijbel is zijn grote beleidslijn. In een gesprek bij de EO zegt hij: ” De Bijbel levert mij de essentiële waarden van het christelijke leven (.) Het leven met die bijbelse waarden is bevrijdend en mooi, maar ook verschrikkelijk moeilijk. Ik geloof dat het absoluut niet kan zonder de Geest. Je kunt de Bijbel niet lezen zonder gebed en openstelling voor de werking van de Heilige Geest.” (.) “maar ik heb niet de illusie dat alles wat ik doe ‘christelijk’ is.”

Die illusie hebben wij ook niet. Andere mensen met dreiging van overheidsgeweld dingen te doen die ze niet vrijwillig uit zichzelf doen, lijkt ons niet echt Christelijk! Maar Aart-Jan belast vanuit zijn machtige positie talloze mensen daar wel mee. Heeft dat iets te maken met de leiding door de Heilige Geest?

Dit doet Aart_Jan door allerlei wetten in te voeren. We noemen er maar een paar:

  • De verplichting voor werkgevers om loon bij ziekte voor twee jaar door te betalen.
  • De verplichting aan werkgevers om voor de kinderopvang van hun werknemers te betalen.
  • Het verbieden van ongelijke betaling aan verschillende mensen.
  • Het verplicht stellen van de inhoud van arbeidscontracten (CAO’s) die buiten de wil van de betrokken individuen zijn opgesteld.
  • Door met emancipatiewetten vooral mannen te discrimineren”
  • Werkgevers MOETEN investeren in de kennis en inzetbaarheid van hun personeel. Ter beoordeling van Big Brother Aart-Jan! Als dit als onvoldoende wordt beoordeeld, krijgen ze straf.
Het resultaat van die wetten is meestal het omgekeerde van de bedoeling. Kort geleden lazen we bij voorbeeld nog allerlei publicaties over de moeilijke situatie in Nederland voor kinderopvang en dat de armoede zeer sterk is toegenomen.

Ook lezen we dat de emancipatiedoelstellingen helemaal niet gehaald worden.

Doelstellingen die helemaal niet gemaakt hadden mogen worden. In plaats van er maar van af te stappen, gaat Aart-Jan echter nog extra energie (en belastinggeld?) besteden om het wel te halen! Zo moet vaker een emancipatie-effectrapportage uitgevoerd worden!!! (Hoe verzin je het!) Een echte visitatiecommissie zal zich daar nog meer mee gaan bezig houden.

Geen succes voor Aart-Jan!

Deze week viel Aart-Jan bijzonder op door zijn discriminerende uitspraak: “Als mannen een prachtig gebaar willen maken voor Internationale Vrouwendag op 8 maart. Dan kunnen ze dat al doen tijdens de verkiezingen op 7 maart door op een vrouw te stemmen”, (zie artikel artikel AJ de G verkiezingsadviseur. Capaciteiten doen er niet toe. Als het maar een vrouw is!

Door dit zonder blikken of blozen te zeggen, voegt Aart-Jan deze week voldoende argumenten aan de hier genoemde heldendaden toe om de Award Politicus van de Week te verdienen!