Kandidaat: Laurens Jan Brinkhorst (D66) Minister ven Economische Zaken en Vice-Premier

Nominatie: “Bedrijven zijn ‘gemakzuchtig’: We willen het gezellig hebben. Om vier uur begint de borrel op het werk. Maar we moeten juist harder gaan lopen”.

Toelichting: Laurens Jan heeft rechten gestudeerd in Leiden en “Public Law and Government” in New York. Uit dit laatste blijkt al zijn grote interesse in overheden!

In 1973 werd hij dan ook Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken in het Kabinet-Den Uyl.
In 1977 werd hij Tweede Kamerlid voor D66.
Hij heeft zich bezig gehouden in diverse functies met allerlei overheidszaken. Zoals onder andere Europese Zaken, milieu, consumenten belangen, nucleaire veiligheid, en hij werd ook lid van het Europese parlement.
In 1999 werd hij minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in het Tweede Kabinet-Kok, en in 2003 benoemd tot minister van Economische Zaken in het Tweede Kabinet-Balkenende.
Sinds 31 maart 2005 is hij vice-ministerpresident als opvolger van mr. Th.C. de Graaf.

Thom de Graaf trad af omdat D66 niet voldoende haar programma kon uitvoeren. Maar Laurens Jan vond het pluche te fijn en bleef zitten. Bij het zogenaamde Paasakkoord werd hij zelfs bevorderd tot vice premier.

De afgelopen week speelde hij een hoofdrol bij het Kamerdebat over het “splitsen” van de Energiebedrijven.*) Het kabinet had al besloten deze splitsing aan de “gedeeltelijk geprivatiseerde” bedrijven op te leggen.

Hierbij merken we nogmaals op dat “gedeeltelijke privatisering” zoiets is als “gedeeltelijk zwanger” zijn.**)

Of de splitsing van die bedrijven voor- of nadelig is, zal nog moeten blijken. Maar er wordt door deze bemoeiing, deze oplegging, duidelijk bewezen welk een farce de privatisering is. De overheid bepaalt gewoon tegen het beleid van de directies in. Het demonstreren hiervan is een grote verdienste van Laurens Jan en bracht hem in aanmerking voor de Politicus van de Week Award.

Pas twee weken geleden was er een andere “verdienste”. Bij de behandeling van het wel of niet sturen van Nederlandse soldaten naar Uruzgan, Afghanistan. D66 was tegen. Ook de D66 ministers. Dus ook Laurens Jan! Maar het pluche was weer zo aantrekkelijk, en het geritsel zo knap, dat ook daarvoor Laurens Jan weer punten haalde voor de Award. ***)

Daar houdt het niet mee op. D66 is ook voor een referendum. Het volk, de burger moet meer betrokken raken. Laurens Jan strijdt dus vóór het referendum.
Edoch toe er een referendum voor het grijpen lag, namelijk het EU-Grondwet referendum, was onze vriend Laurens Jan fel tegen. Het gevaar doemde toen ook op dat de mensen “Tegen” zouden stemmen. Tegen zijn belangen!
Toen zei de hypocriete Laurens Jan dat hij wel voor een referendum was, maar niet voor DAT referendum. Voor dat referendum was het volk veel te dom. Voor dat referendum moesten ze de beslissing maar gewoon aan Zijne Wijsheid over laten.

Het volk was echter nog slimmer dan hij dacht en koos wijselijk TEGEN EU.
Het voordeel is dat dit wel weer punten voor Laurens Jan voor zijn Award waren.#)

En, nog een greep, omdat de Vrijheid van Meningsuiting zo actueel is, Laurens Jan is ook “chicken”. Al een tijd geleden heeft hij verklaard dat het onverstandig is van Hirsi Ali Ayaan om een film als “Submission” te maken.##)
Iedereen moet natuurlijk zelf weten of hij iets verstandig of onverstandig vindt. Maar door iets te “vinden”, toon je wel aan, aan welke kant je staat.
Het signaal is duidelijk: volg de imam die een wereldwijde wet wil maken tegen het kwetsen van de subjectieve gevoelens van wie dan ook.

Alles was zo overtuigend, dat Laurens Jan Brinkhorst zonder enige twijfel de Award POLITICUS VAN DE WEEK met grote voorsprong heeft gewonnen!.

———————————

*) Brinkhorst weet het beter
**) Privatiseren à la Brinkhorst
***) Brinkhorst c.s., Lafaards, Pilatus,
#) Hypocriet – Brinkhorst tegen referendum
##) Onverstandig film Hirsi Ali Ayaan

5 REACTIES

 1. Misschien kan Laurens Jan de lakei ook worden voorgedragen tot dhimmi van de week (of van de maand). Hij zal nog zijn ziel aan de duivel verkopen als hij daarmee weer 4 jaar op het pluche mag plakken. Hij weet zo goed hoe het er aan toe gaat in het bedrijfsleven, heeft hij daar ooit 1 dag gewerkt (afgezien van vakantiebaantjes)?

 2. Indien er EEN partij is die de brede maatschappelijke revolutie van de 60er jaren voor vrijheid in de breedste zin van het woord tot in de kern heeft verkwanseld en verloochend dan is het wel D66.

  D66? Ik weet een veel betere naam waar ze de verkiezingen mee in kunnen gaan:

  D666 😈
  (PS: ik blijf Pechtold een voordeel van de twijfel geven MOCHT hij op eigen titel de verkiezingen ingaan)

 3. "Bedrijven zijn ‘gemakzuchtig’: We willen het gezellig hebben. Om vier uur begint de borrel op het werk. Maar we moeten juist harder gaan lopen".

  Ik weet niet of deze meneer heeft opgelet bij de economische ontwikkeling de afgelopen 100 jaar, maar we zijn juist meer gaan produceren terwijl we minder werken. Daarmee hebben we meer dan een faktor 100 bereikt, als je 2 uur per week meer gaat werken is dat een factor 1,05. Hmmm…

 4. (Beetje off-topic maar vooruit)

  Ik hoor net op RTLZ dar de dames en heren wijsneuzen overwegen een speciale minister voor jongeren aan te stellen. "Dan kan men eerder ingrijpen als het fout loopt", is de agrgrrrrrrrrumentatie. Dan denk ik; "Nou, dan kunnen we gelijk wel een minister aanstellen voor de ministers!" Eerder ingrijpen als het mis loopt???!

 5. Ik vind het een gotspe.
  Roept daar zo’n politicus op het pluche dat bedrijven (en de mensen die erin werken: wij allemaal dus) te gemakzuchtig zijn. Beste Brinkhorst: wat wij doen is ons allemaal het schompes werken om jou je 80% van ons salaris te laten opstrijken. Wie is hier gemakzuchtig??
  D66 had ooit mijn sympathie (voor zover dat mogelijk is voor een club gratis treeplankpassagiers die politici nou eenmaal zijn.) Maar ze presteren het om consequent op de verkeerde onderwerpen te hameren.
  Wat interesseert ons de gekozen burgemeester? Kost alleen maar nog meer geld.
  En dan Irak: tjonge, het is voor een leger (!) te gevaarlijk! Nee, het leger hebben we om notities te schrijven. Laat de Amerikanen, Engelsen en Australiers de kastanjes maar uit het vuur halen. Je kunt je handen niet aftrekken van wat mondiaal aan de gang is. En daar dan uit een politiek vacuum voortkomende hoogstaande morele en correcte overwegingen op loslaten. Nederland wordt pas wakker als de vrouwen hier verplicht met burka’s moeten lopen omdat we verzuimd hebben ons te verdedigen.
  Ik hoor overigens van geen enkele politicus het argument dat je niet moet gaan omdat de doelstellingen een ratjetoe zijn van tegelijk vechten en lijmen. Dat gaat nooit goed. De politiek ziet ’t niet. Ze hebben hun vergaderingen (en presentiegeld) gehad.

Comments are closed.