Een van de meeste storende dingen in onze dwangstaat is de wildgroei van zogenaamde rechten. Je kunt het zo gek niet bedenken of er wordt wel een recht op geclaimd. Zo lijkt het er op dat onze moslim vrienden tegenwoordig het recht hebben om niet gekwetst te worden! Wat mij betreft is dat de meest idiote eis die je in een pluriforme samenleving kunt stellen. Gelukkig ben ik niet de enige die zich hier aan stoort. Ik vond op het Internet ‘the bill of no rights’ Hoewel het door een Amerikaan is geschreven is het vrij makkelijk binnen een Nederlandse context toe te passen. Let vooral op artikel II

“We, the sensible people of the United States, in an attempt to help everyone get along, restore some semblance of justice, avoid any more riots, keep our nation safe, promote positive behavior, and secure the blessings of debt free liberty to ourselves and our great-great-great-grandchildren, hereby try one more time to ordain and establish some common sense guidelines for the terminally whiny, guilt ridden, delusional, and other liberal, bed wetters.

We hold these truths to be self-evident: that a whole lot of people are confused by the Bill of Rights and are so dim that they require a Bill of No Rights.

BILL OF NO RIGHTS

ARTICLE I
You do not have the right to a new car, big screen TV or any other form of wealth. More power to you if you can legally acquire them, but no one is guaranteeing anything.

ARTICLE II
You do not have the right to never be offended. This country is based on freedom, and that means freedom for everyone not just you! You may leave the room, turn the channel, express a different opinion, etc., but the world is full of idiots, and probably always will be.

ARTICLE III
You do not have the right to be free from harm. If you stick a screwdriver in your eye, learn to be more careful, do not expect the tool manufacturer to make you and all your relatives independently wealthy.

ARTICLE IV
You do not have the right to free food and housing. Americans are the most charitable people to be found, and will gladly help anyone in need, but we are quickly growing weary of subsidizing generation after generation of professional couch potatoes who achieve nothing more than the creation of another generation of professional couch potatoes.

ARTICLE V
You do not have the right to free health care. That would be nice, but from the looks of public housing, we’re just not interested in public health care.

ARTICLE VI
You do not have the right to physically harm other people. If you kidnap, rape, intentionally maim, or kill someone, don’t be surprised if the rest of us want to see you fry in the electric chair.

ARTICLE VII
You do not have the right to the possessions of others. If you rob, cheat or coerce away the goods or services of other citizens, don’t be surprised if the rest of us get together and lock you away in a place where you still won’t have the right to a big screen color TV or a life of leisure.

ARTICLE VIII
You don’t have the right to demand that our children risk their lives in foreign wars to soothe your aching conscience. We hate oppressive governments and won’t lift a finger to stop you from going to fight if you’d like. However, we do not enjoy parenting the entire world and do not want to spend so much of our time battling each and every little tyrant with a military uniform and a funny hat.

ARTICLE IX
You don’t have the right to a job. All of us sure want all of you to have one, and will gladly help you along in hard times, but we expect you to take advantage of the opportunities of education and vocational training laid before you to make yourself useful.

ARTICLE X
You do not have the right to happiness. Being an American means that you have the right to pursue happiness — which by the way, is a lot easier if you are unencumbered by an overabundance of idiotic laws created by those of you who were confused by the Bill of Rights.”

15 REACTIES

 1. Misschien kunnen ze dit gaan uitgeven bij de nieuwe Normen en Waarden campagne…

 2. Kan iemand ARTICLE VII even aan de gehele regering doormailen…

  Ik denk dat celruimte vrijmaken geen probleem zal zijn.

 3. Henri,

  Ik wil graag een boompje met je opzetten om dit in het Nederlands te vertalen en ze op de Nederlandse situatie te richten.

  Hoewel ik bang ben dat we binnenkort het recht niet meer hebben om dit soort publicaties te maken!
  Cheers,
  Krijn

 4. Ik heb even ‘geGoogled’ en het is misschien toch wel aardig te weten dat deze "Bill of No Rights" afkomstig is van Lewis Napper (a self-described amateur philosopher from Mississippi, who ran for a US Senate seat in 2000 as a Libertarian). Het is al geschreven in 1993.
  Het is een soort Internet Legende, en die had ik nog nooit gezien! 🙁
  Dank je wel, Henri! 🙂

 5. Die van de schroevedraaier is mooi, en zeker die van de vergelijking van een staatsgezondheidszorg met sociale woningbouw!

 6. Artikel IV, ook al helemaal raak.
  Ik zie uit naar een op Nederland gerichte versie!

 7. Als ik morgen of overmorgen tijd en inspiratie heb, zal ik eens een poging wagen.

 8. Zulke waarheden zou je haast een traan om kunnen laten. Ook ik kijk uit naar de neerlandsche versie hiervan.

 9. [2] "Ik denk dat celruimte vrijmaken geen probleem zal zijn."

  Ik vrees dat juist bij de regering hersencelruimte vrijmaken net wel het grootste probleem zal zijn 😉

 10. [3] Beste Henri,

  De eerste kladversie is klaar:

  "Wij, het denkende en belasting betalende deel van Nederland, willen bevorderen dat iedereen normaal met elkaar overweg kan, dat althans de schijn van een rechtsstaat overeind blijft, dat verdere rellen achterwege blijven, dat je in ons land veilig over straat kunt, dat we fatsoenlijk gedrag stimuleren en een schuldenvrij bestaan waarborgen voor onszelf, onze kinderen en betachterkleinkinderen. Daarom proberen we nog maar weer eens een richtsnoer te verstrekken ter ontwikkeling van het gezonde verstand van de jammerkousen, schuldstapelaars, hersenloze napaters, verstokte collectivisten, sociale parasieten en andere klaplopers die ons land rijk is.
  Wij achten deze waarheden vanzelfsprekend te zijn: dat hele volksstammen in dit land verward zijn door de rechten waarvan zij denken dat Nederlandse grondwet die hun gratis en voor niets in de schoot werpt en dat zij daarom geholpen zijn met een Grondwet van ontkende rechten.

  GRONDWET VAN ONTKENDE RECHTEN

  ARTIKEL I
  Je hebt geen recht op een nieuwe auto, plasma-tv of enige andere vorm van weelde. Als je die rechtmatig kunt verwerven: prima, maar niemand garandeert je ook maar iets.

  ARTIKEL II
  Het hebt niet het recht om gevrijwaard te worden van beledigingen. Dit land is gebaseerd op het principe van de vrijheid; dat betekent vrijheid voor iedereen en niet alleen voor jou! Je mag de zaal verlaten, naar een ander kanaal zappen, een andere mening poneren enz. Bedenk echter dat idiotie in deze wereld bepaald geen schaars goed is en dat daar voorlopig wel geen verandering in zal komen.

  ARTIKEL III
  Je hebt niet het recht om van ieder ongeluk gevrijwaard te blijven. Als je een schroevendraaier in je oog steekt, mag je niet verwachten dat de producent ervan jou en je familieleden rijk maakt.

  ARTIKEL IV
  Je hebt geen recht op gratis kost en inwoning. Nederlanders zijn zondermeer gul en helpen graag mensen in nood, maar we zijn het zat om generatie op generatie van beroepsmatige baliekluivers te onderhouden, die niets anders voortbrengen dan weer een nieuwe generatie sociale parasieten.

  ARTIKEL V
  Je hebt geen recht op gratis gezondheidszorg. Dat zou inderdaad leuk zijn, maar we hebben in Nederland andere prioriteiten gekozen.

  ARTIKEL VI
  Je hebt nadrukkelijk niet het recht om een ander lichamelijk letsel toe te brengen. Als je iemand kidnapt, verkracht, opzettelijk verwondt of doodt, wees dan niet verbaasd als de rest van de Nederlanders met tevredenheid toe zal zien, dat je nek ervaart hoe zwaar je achterste is.

  ARTIKEL VII
  Je hebt niet het recht op de bezittingen van een ander. Als je iemand berooft, bedriegt of afperst om hem te dwingen jou iets te geven wat niet van jou is, wees dan niet verbaasd dat alle andere Nederlanders je gezamenlijk bij je lurven pakken en je voor geruime tijd veilig opbergen in een plaats waar je nog steeds geen recht hebt op een plasma-tv of een lui leventje.

  ARTIKEL VIII
  Je hebt niet het recht te eisen dat onze kinderen hun leven in de waagschaal zetten in een buitenlandse oorlog om jouw knagende geweten te sussen. We hebben een bloedhekel aan onderdrukkende overheden en zullen je geen strobreed in de weg leggen als je besluit om daar zelf te gaan vechten. Wij hebben geen zin om de babysitter voor de hele wereld te spelen om te vechten tegen elk plaatselijk tirannetje met een militair apenpakje aan een rare hoed op z’n hoofd.

  ARTIKEL IX
  Je hebt geen recht op een baan. Natuurlijk willen we allemaal heel graag dat je een baan vindt en we zullen je graag helpen als je klem zit, maar we verwachten echter van jou dat je dat je al je kansen benut, je opleiding afmaakt en jezelf nuttig maakt.

  ARTIKEL X
  Je hebt geen recht op geluk. Als Nederlander heb je uiteraard wel het recht om naar geluk te streven – wat trouwens een stuk gemakkelijker zou zijn, als je daarbij niet gehinderd zou worden door een oerwoud aan idiote regels, voorschriften en verboden, opgesteld door diegenen onder jullie die de Grondwet faliekant verkeerd begrepen hebben.

  Feedback is welkom.

 11. [3] Sorry, nog een paar kleine foutjes ontdekt. Daarom hierbij de verbeterde versie:

  "Wij, het denkende en belasting betalende deel van Nederland, willen bevorderen dat iedereen normaal met elkaar overweg kan, dat althans de schijn van een rechtsstaat overeind blijft, dat verdere rellen achterwege blijven, dat je in ons land veilig over straat kunt, dat we fatsoenlijk gedrag stimuleren en een schuldenvrij bestaan waarborgen voor onszelf, onze kinderen en betachterkleinkinderen. Daarom proberen we nog maar weer eens een richtsnoer te verstrekken ter ontwikkeling van het gezonde verstand van de jammerkousen, schuldstapelaars, hersenloze napaters, verstokte collectivisten, sociale parasieten en andere klaplopers die ons land rijk is.
  Wij achten deze waarheden vanzelfsprekend te zijn: dat hele volksstammen in dit land verward zijn door de rechten waarvan zij denken dat Nederlandse grondwet die hun gratis en voor niets in de schoot werpt en dat zij daarom geholpen zijn met een Grondwet van ontkende rechten.

  GRONDWET VAN ONTKENDE RECHTEN

  ARTIKEL I
  Je hebt geen recht op een nieuwe auto, plasma-tv of enige andere vorm van weelde. Als je die rechtmatig kunt verwerven: prima, maar niemand garandeert je ook maar iets.

  ARTIKEL II
  Je hebt niet het recht om gevrijwaard te worden van beledigingen. Dit land is gebaseerd op het principe van de vrijheid; dat betekent vrijheid voor iedereen en niet alleen voor jou! Je mag de zaal verlaten, naar een ander kanaal zappen, een andere mening poneren enz. Bedenk echter dat idiotie in deze wereld bepaald geen schaars goed is en dat daar voorlopig wel geen verandering in zal komen.

  ARTIKEL III
  Je hebt niet het recht om van ieder ongeluk gevrijwaard te blijven. Als je een schroevendraaier in je oog steekt, mag je niet verwachten dat de producent ervan jou en je familieleden rijk maakt.

  ARTIKEL IV
  Je hebt geen recht op gratis kost en inwoning. Nederlanders zijn zonder meer gul en helpen graag mensen in nood, maar we zijn het zat om generatie op generatie van beroepsmatige baliekluivers te onderhouden, die niets anders voortbrengen dan weer een nieuwe generatie sociale parasieten.

  ARTIKEL V
  Je hebt geen recht op gratis gezondheidszorg. Dat zou inderdaad leuk zijn, maar we hebben in Nederland andere prioriteiten gekozen.

  ARTIKEL VI
  Je hebt nadrukkelijk niet het recht om een ander lichamelijk letsel toe te brengen. Als je iemand kidnapt, verkracht, opzettelijk verwondt of doodt, wees dan niet verbaasd als de rest van de Nederlanders met tevredenheid toe zal zien, dat je nek ervaart hoe zwaar je achterste is.

  ARTIKEL VII
  Je hebt niet het recht op de bezittingen van een ander. Als je iemand berooft, bedriegt of afperst om hem te dwingen jou iets te geven wat niet van jou is, wees dan niet verbaasd dat alle andere Nederlanders je gezamenlijk bij je lurven pakken en je voor geruime tijd veilig opbergen in een plaats waar je nog steeds geen recht hebt op een plasma-tv of een lui leventje.

  ARTIKEL VIII
  Je hebt niet het recht te eisen dat onze kinderen hun leven in de waagschaal zetten in een buitenlandse oorlog om jouw knagende geweten te sussen. We hebben een bloedhekel aan onderdrukkende overheden en zullen je geen strobreed in de weg leggen als je besluit om daar zelf te gaan vechten. Wij hebben geen zin om de babysitter voor de hele wereld te spelen en te vechten tegen elk plaatselijk tirannetje met een militair apenpakje en een rare hoed op z’n hoofd.

  ARTIKEL IX
  Je hebt geen recht op een baan. Natuurlijk willen we allemaal heel graag dat je een baan vindt en we zullen je graag helpen als je klem zit, maar we verwachten echter van jou dat je dat je al je kansen benut, je opleiding afmaakt en jezelf nuttig maakt.

  ARTIKEL X
  Je hebt geen recht op geluk. Als Nederlander heb je uiteraard wel het recht om naar geluk te streven – wat trouwens een stuk gemakkelijker zou zijn, als je daarbij niet gehinderd zou worden door een oerwoud aan idiote regels, voorschriften en verboden, opgesteld door diegenen onder jullie die de Grondwet faliekant verkeerd begrepen hebben.

  Feedback is welkom

 12. Wij, de mensen met gezond verstand, in een poging om iedereen vooruit te helpen, om de gerechtigheid te herstellen, nog meer opstanden te vermijden, de veiligheid van ons land te bevorderen, het positief gedrag te promoten en een schuldloze vrijheid veilig te stellen voor onszelf en al wie na ons komt, trachten bij deze nog-maals een aantal richtlijnen te formuleren en uit te vaardigen ten behoeve van de terminale zeurpieten, schuld beladen, mis-leidende en andere socialistische bedplas-sers.

  Wij vinden volgende waarheden vanzelf-sprekend: dat een grote groep mensen in de war zijn geraakt door de Verklaring van de Rechten van de Mens en dat ze zo stompzinnig zijn dat ze behoefte hebben aan een “Verklaring aangaande datgene waar de Mens geen Recht op heeft”

  En aangezien “onze constitutie … demo-cratisch [wordt] genoemd, omdat de macht niet in handen is van een minder-heid, maar van de grootst mogelijke meer-derheid (Thucydides II, 37)”, en er vast van overtuigd dat geen enkele macht, hoe groot ook de meerderheid die haar draagt, ooit enig bestaanrecht heeft tegen de wil van het individu in, verklaren wij ondemo-cratisch doch universeel:

  Artikel I
  U hebt geen recht op een nieuwe auto, een breedbeeld tv of eender welke vorm van rijkdom. Het rechtmatig verwerven ervan is u gegund, maar niemand garandeert u iets.

  Artikel II
  U heb niet het recht om nooit beledigd te worden. Ons land is gebaseerd op vrijheid en wel voor iedereen, niet alleen voor u. U mag de kamer verlaten, van zender veran-deren, een afwijkende mening verkondi-gen, enz… maar de wereld is bevolkt met idioten en dat zal vermoedelijk zo blijven.

  Artikel III
  U hebt niet het recht om nooit schade te lijden. Als u een schroevendraaier in uw oog steekt, dan zal u moeten leren voor-zichtiger met die dingen om te gaan, maar verwacht niet dat u en heel uw familie zal mogen rentenieren op kosten van de fabri-kant van het gereedschap.

  Artikel IV
  Gratis eten en woonst zijn geen recht. De hulpvaardigheid van de mens wordt snel gesmoord door het subsidiëren van gene-ratie na generatie van lamzakken wiens enige verdienste het is dat ze nog een ge-neratie lamzakken hebben voortgebracht.

  Artikel V
  Gratis gezondheidszorg is geen recht. Het lijkt prachtig, maar alleen al door naar de resultaten van de sociale huisvesting te kij-ken vergaat onze zin in publieke gezond-heidszorg.

  Artikel VI
  U hebt niet het recht om iemand anders fysiek te schaden. Als u iemand kidnapt, verkracht, of opzettelijk verminkt, wees dan niet verbaasd dat we u daarvoor willen opknopen.

  Artikel VII
  U hebt geen recht op de eigendom van iemand anders. Als u steelt, bedriegt of goederen of diensten afdwingt, dan mag u verwachten dat wij u zullen opsluiten in een plaats waar u evenmin recht hebt op een breedbeeld tv of eender welke rijk-dom.

  Artikel VIII
  U hebt niet het recht onze kinderen te vra-gen hun leven te riskeren in buitenlandse militaire avonturen die alleen bedoeld zijn om u eigen gekweld geweten te sussen. Ook wij haten totalitaire regimes en zullen u niet tegenhouden om ze te gaan bevech-ten. Maar wij nemen niet het leed van de hele wereld op onze schouders en willen niet te veel van onze tijd verkwanselen met het omverwerpen van elk despootje met een uniform en gekke hoed.

  Artikel IX
  U hebt geen recht op een baan. Wij willen allemaal erg graag dat u er een heeft en zullen u in moeilijke tijden graag een hand-je helpen, maar we verwachten tegelijk dat je de geboden kansen van onderwijs en beroepsopleiding ten volle grijpt en jezelf nuttig maakt.

  Artikel X
  U hebt geen recht op geluk. Je mag er na-tuurlijk wel naar streven – en dat is tussen haakjes heel wat makkelijker zonder de overvloed aan idiote regeltjes die in het leven werden geroepen door hen onder u die door de Verklaring van de Rechten van de Mens in de war werden gebracht.

 13. Waarom toch de ontkenning van rechten tot Nederland beperken? Nederland is toch slechts een fictie. En rechten, net als de on-rechten, zijn universeel.

 14. Het Wegwerpverdrag van Europese Strontwet heeft (had) een handvest van 54 grondrechten. Er is dus nog werk aan de winkel:
  – u hebt geen recht op consumentenbescherming
  – u hebt geen recht op vakbondsbescherming, collectieve sociale onderhandelingen en collectieve actie
  – u hebt geen recht op onderwijs, publiek gefinancierde cultuur, propaganda of amusement, noch op openbaar vervoer
  – u hebt geen recht op verkiezingen,
  – u hebt geen recht op een bestuur, zelfs niet op een behoorlijk bestuur
  – u hebt geen recht op eerbied voor uw godsdienst of overtuiging
  – u hebt geen recht om eugenetische praktijken, reproductief klonen of orgaanhandel te verbieden voor zover zij steeds gebeurt met de vrije toestemming van alle betrokkenen

  Maar ook:
  – u hebt geen recht om iemand anders te beletten om nog iemand anders toe te laten op zijn eigendom of om de toegang tot de niet in eigendom genomen open ruimte te verhinderen
  – u hebt geen recht om aan de uitoefening van een bepaald beroep voorwaarden te laten verbinden
  – u hebt geen recht om iemand zelfmoord, euthansie of abortus te ontzeggen
  – u hebt geen recht op subsidies voor uw bedrijf
  – u hebt geen recht om een discriminatie te vragen of te genieten, maar u mag natuurlijk wel zelf discrimineren, niet in het minst deze die volgens u ten onrechte anderen discrimineren; u hebt zelfs geen recht op geslacht, nationaliteit of ras

  en er zijn er vast nog meer.

Comments are closed.