Het is nuttig om in deze periode voor de gemeenteraads???? verkiezingen nog eens de positie van de Vrijspreker te verduidelijken.
We hebben op de Vrijspreker al vaak duidelijk gesteld dat we het huidige democratische (kakocratische) systeem immoreel vinden. Geen enkel mens, en geen enkele meerderheid heeft het recht, om over leven of eigendom van een ander te beslissen.

Een systeem waarin een zogenaamde “meerderheid” over een minderheid of over (de kleinst mogelijke minderheid) een individu beslist, is te vergelijken met een lynchpartij waarbij immers ook de meerderheid beslist.
Dat in een kakocratie dit “gerechtvaardigd” wordt, doordat diezelfde meerderheid wetten maakt waarop zij zich later kan beroepen, verandert niets hieraan. Legaliteit heeft helemaal niets te maken met moraliteit. (Al zou dat wel zo moeten zijn)

Stemmen is mee gaan doen aan het kakocratie spel.
Kijk daarover nog eens naar een korte duidelijke presentatie van
Frank van Dun: “Gratis Stemadvies”: www.libertarian.nl/NL/archi…
Waar wij helemaal achter staan.

Ook aan te raden is een diepergaand artikel van Frank van Dun:
De filosofie van het Liberalisme in een tijd van vermaatschappelijking
www.libertarian.nl/NL/archi…

Toch zijn er enorm veel libertariërs die wel stemmen, en toch “goede” libertariërs zijn! Hier even in het kort, later mogelijk nuttig om er verder op in te gaan.

Bij voorbeeld degenen die stemmen voor een “Libertarische Partij”. In Amerika alleen al zijn dat er honderdduizenden, en in heel veel landen zijn kleinere libertarische partijen. Zij willen het Libertarisme in de maatschappij bereiken door “van binnen uit” te werken en op die manier alle immorele wetten af te schaffen. Toegegeven dat dit gebruik maken is van het democratische systeem. Maar dan, alleen om het af te breken.

Een andere groep libertariërs stemt “strategisch” met bvb. de gedachte de “minst slechte” te helpen.
De Amerikaanse libertariër Carl Watner, grondlegger van de “Voluntaryists”, zegt daarentegen:
“Ook het minst slechte is nog steeds slecht”

Het vergt een langer artikel om de voor en nadelen van dit strategisch stemmen te beschouwen. Persoonlijk denk ik dat het niet werkt, en tot nu toe schijnen alle ervaringen dat te bewijzen. Toegegeven, een ervaring met een libertarische partij die in een regering de meerderheidspositie had, heeft de geschiedenis nog niet geproduceerd!
Maar duidelijk is dat iedere libertariër zelf tot de conclusie moet komen of hij deze tactiek wel of niet gaat toepassen.

17 REACTIES

 1. Een ‘none of the above’-knop ontbreekt bij onze verkiezingen, dus ik zou adviseren om als surrogaat te stemmen op de onderste kandidaat van een niet-collegepartij/ niet-landelijke partij. Wel opkomen, anders ben je ‘ongeïnteresseerd’ en gaat straks het gemeentelijk communicatiebudget omhoog om je te bekeren of staat er straks een man met een rood sjaaltje en een grote glimlach aan je bel te trekken.

 2. Wel of niet stemmen, een duivels dilemma. Het verschil tussen de huidige politiek schijnbaar ondersteunen of principieel blijven en gelaten de verschuivingen in het amorfe partijenveld ’s avonds bekijken.
  Zelf kies ik er voor om niet op een landelijke partij te stemmen maar op een lokale club die het meest in de buurt komt van het libertarische gedachtengoed.
  Motivatie voor mij is de politiek-economische situatie in Ierland die nooit zo zou zijn als alle vrijheidslievende burgers thuis waren gebleven.

 3. [1]
  Denk jij, Tofuburger, dat alle stemmachines nog steeds betrouwbaar zijn ?
  Groet, Harry

 4. [2]
  Aad, dilemma ? Alle relevante factoren in de specifieke situatie afwegende denk ik, dat je in de meeste gevallen het beste thuis kunt blijven. (Zie ook mijn reactie op Tofuburger.) Voor ik ging stemmen zou ik in elk geval trachten erachter te komen, hoe betrouwbaar de stemmachine-procedure is. Daar kun je nu al mee beginnen door naar het stadhuis te bellen.

 5. [3] Aparaaten kunnen fouten maken, dat staat vast.

  Of bedoel je dat de manchines zijn voorgeprogrameerd om een andere stem uit te brengen dan dat jij wil? Dit lijkt mij een te veregaande complottheorie, de huidige polietiek heeft een lange traditie die gebaseerd is op volksvertegenwordigers en propoganda. Het stoort mij meer dat er een grote groep mensen is die het geheel anders wil maar zichzelf niet verkiesbaar steld om de zaken te veranderen. Dit nijgt naar het gezechte; de beste stuurlui staan aan wal.

 6. Stemmen is meewerken aan de democratie, en democratie is de vlag waarachter politici zich verschuilen als ze moeten verklaren waarom ze zich via o.a. de belastingdienst schuldig maken aan geweld, dwang, diefstal en plundering.

  Daar kan een libertariër nooit deel van uitmaken zonder zijn standpunten te verloochenen.

  De libertariërs die actief deelnemen aan het democratische proces zijn zolang ze dat doen, niet méér te vertrouwen dan zeg een "Donner" of een "De Geus" en dus alleen daarom al geen stem waard, nog buiten beschouwing gelaten mijn argument in de 1e alinea.

 7. Die betrouwbaarheid van de stemmachine ,doet mij ook steeds ongeloofwaardiger aan,ben het dus zeer eens met Harry.

 8. Het is niet zo zeer de (on-)betrouwbaarheid van de stemmachines als wel dat er binnen de politieke partijen niets te kiezen valt. Van links tot rechts is het overheidsbelang en uitbreiding der staatsmacht wat de klok slaat. Daar hoef je de uitslag niet voor te manipuleren.

 9. Hoewel ik het eens ben met het idee dat een overheid en een democratie verwerpelijk is om de voorgenoemde redenen vind ik toch dat het "uit protest hiertegen niets doen" toch erg veel weg heeft van wat de hippies in hun tijd deden, zij het met andere idealen in gedachte dan wij hier.
  Ik moet zeggen geen voorstander van anarchie te zijn maar dat ik toch een fel tegenstander van een overheid ben.
  Mijn idee is dat het land niet zozeer geleid zou moeten worden maar "gemanaged" door een soort geprivatiseerde overheid met winstbejag en contractuele gebondenheid. Dit opdat het land niet functioneert zoals het nu weigert te doen maar opdat het land functioneert zoals elk ander bedrijf op een vrije markt zou doen.

  Hoogachtend, Lodderzat

 10. Stemmen betekend je conformeren aan de overheid, het legitimeren van de diefstal door de staat. Je geeft de pluche-freaks weer een machtiging voor vier jaar, al stem je op een partij die niet meeregeert. Daarom stem ik bij voorkeur op een onzinpartij, zoals daar ooit was ‘de partij voor de toekomst’ met ‘de minister van feest’, zo onzinnig dat niemand het serieus kan nemen en zich af gaat vragen waarom je dan toch wel naar de stembus bent gegaan. Zo bereik je mischien nog iets, namelijk het signaal dat je het absoluut niet serieus neemt. Bij gebrek aan zo’n partij wordt het toch weer blanco. Bij de gemeenteraad wordt het zo ie zo blanco want daar doet geen enkel alternatief aan mee.

 11. [9] Inderdaad een oplossing in de juiste richting. Geprivatiseerde overheid nadat eerst aal niet essentiele overheidstaken al (echt) geprivatiseerd zijn.

  Ook heb je gelijk dat dat "niets doen" niet erg "actief" is. -:)
  Wie weet een alternatief? Op verkiezingsdagen allemaal een mail naar een bepaalde instantie? Een instantie die verplicht is om te antwoorden?
  Andere ideeen?

 12. [5]
  "Of bedoel je dat de manchines zijn voorgeprogrameerd om een andere stem uit te brengen dan dat jij wil? Dit lijkt mij een te veregaande complottheorie, de huidige polietiek heeft een lange traditie die gebaseerd is op volksvertegenwordigers en propoganda."
  Sorry Jeroen, wat wij hier juist aldoor aantonen is, dat de politieke kaste uitsluitend bestaat uit samenzweerders die in het geniep allerlei dieltjes maken (die ze LATER netjes wet- en regelgeving noemen), waarvoor je als kiezer alleen de rekening betaalt zonder OP TIJD te weten, welke GEHEIME dieltjes de dames en heren namens jou NOG MEER hebben gesloten. Dit proces wordt ook wel KOEHANDEL genoemd. Denk je werkelijk, dat Nederlandse politici zich een lor aantrekken van "een lange traditie die gebaseerd is op volksvertegenwordigers en propaganda ? Ja, maar alleen voor zover die traditie machiavellistisch is. Lees bijvoorbeeld "De Heerser" maar eens en je zult nergens meer verbaasd van staan.

 13. Bij gebrek aan beter ga ik dan toch maar VVD stemmen. Het alternatief is dat de rooien aan de macht komen, daar zit ik al helemaal niet op te wachten, en waaeschijnlijk veel andere mensen ook niet. Overigens is de VVD de enige partij die hier toezegt dat de gemeentelijke lasten niet zullen stijgen, en zelfs indien mogelijk verlaagd worden. Lokaal is de VVD hier een ander verhaal dan landelijk, dat is opvallend. Maar het echte libertarische principe wordt natuurlijk bereikt op het moment dat de overheid in zijn geheel wordt afgeschaft.

 14. [13] "Bij gebrek aan beter ga ik dan toch maar VVD stemmen. Het alternatief is dat de rooien aan de macht komen,"

  Geldt dat in jouw dorpje ook?
  Door op zo’n landelijke partij te stemmen, maak je alleen maar het landelijk politiek systeem sterker.
  Je zou actie kunnen voeren om veel dorpelingen ( die zo nodig moeten) ervan te overtuigen dat ze op lokale mensen gaan stemmen)

 15. [13] "Overigens is de VVD de enige partij die hier toezegt dat de gemeentelijke lasten niet zullen stijgen"

  Prima. Zou je van de voorzitter een persoonlijke garantie kunnen krijgen dat jouw lasten de eerste 5 jaar niet zullen stijgen? En zo ja dat hij dat dan uit eigen zak aan je compenseert?

 16. [13]
  Een libertarier,
  In hoeverre zijn de fascistische nep-liberalen met hun partijdiscipline dan een haar beter dan de rooien ?
  [15]
  Uitmuntende vraag Hub. Wat is een politieke belofte anders waard ? Dit soort vragen kun je alleen in verkiezingstijd stellen, anders zien ze je niet staan. Ik zal dit soort vragen hier zelf ook aan de kandidaten stellen.
  Groet, Harry

 17. [13] Libertariër,

  "Fool me once" : shame on you"
  "Fool me twice : shame on me"

  Nepliberalen hebben al zoveel beloofd en zoveel mooie dingen in hun programma gezet waar ze achteraf hun
  r**t hebben mee afgeveegd dat die lui elke geloofwaardigheid verspeeld hebben.

  Groetz,

  Cincinnatus.

Comments are closed.