Minister Remkes van Binnenlandse Zaken vindt dat de gemeenteraden te groot zijn geworden. Hij wil het totaal aantal raadsleden in Nederland (ongeveer 9800) met zo’n 1500 terugbrengen. Dat moet na de verkiezingen voor de gemeenteraden in 2010 zijn beslag krijgen.

Remkes zei woensdag tijdens overleg in de Tweede kamer dat hij een “dualiseringscorrectie” nodig vindt. Door de dualisering maken wethouders geen deel meer uit van de raadsfracties. De tijd naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart is te kort om die correctie nu al door te voeren, aldus Remkes.

De VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, zegt de vermindering van het aantal raadsleden al herhaaldelijk te hebben besproken met de minister. “Maar voor ons is daarbij een randvoorwaarde dat het totale budget gelijk moet blijven zodat de raadsleden kunnen professionaliseren. Stop het geld in opleiding en ondersteuning van raadsleden. Over die professionalisering horen we Remkes niet. Dit is een verkapte bezuiniging”, aldus een VNG- woordvoerder.

“Als wij van gemeenteraden vragen kleiner te worden, kunnen we de omvang van de Tweede Kamer niet buiten de discussie laten”, aldus Remkes.
Maar hij vindt ook dat het kabinet “terughoudendheid” past om hiervoor met voorstellen te komen. Hij suggereerde dat die wel kunnen komen van het presidium, ofwel het bestuur van de Tweede Kamer, waarin alle fracties vertegenwoordigd zijn.
Eerder zei de VVD fractievoorzitter Van Aartsen en diens CDA collega Verhagen ervoor te voelen de Tweede Kamer te verkleinen van 150 naar 100 leden.
Voorzitter Weisglas van de Tweede Kamer is daar geen voorstander van.
Tot zover het persbericht in de Telegraaf.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten stelt als randvoorwaarde dat het budget gelijk moet blijven, zodat de raadsleden kunnen professionaliseren.
Betekent dit dat we nu te maken hebben met amateurs?
Gezien de ontwikkeling van de gemeentebelastingen, alsmaar hoger, doen de raadsleden niet onder voor hun professionele collega’s in Den Haag.
Wat valt er dan nog op te leiden en wat voor ondersteuning hebben deze amateurs dan nog nodig?
Ook de gemeenten komen immers, net als de rijksoverheid, altijd geld tekort.
Waarschijnlijk heeft Remkes via de vrijspreker iets gelezen over een minimale staat.
Het is natuurlijk mooi meegenomen, maar het terugbrengen van de leden van de Tweede kamer van 150 naar 100, is nu niet precies wat ik voor ogen heb.
Ook 100 mensen zijn nog steeds instaat om allerlei, in hun ogen, noodzakelijke regeltjes aan hun onderdanen op te leggen.

11 REACTIES

 1. Nog beter is om de gemeenteraden helemaal op te doeken. De grijpcultuur van gemeenten heeft inmiddels een ongekend hoogtepunt bereikt. Afschaffen die lokale en semi-lokale overheden. Dan verdwijnt ook de illusie van de democatie.

 2. Laat Remkes het goede voorbeeld geven en zelf als eerste opstappen. Bij mijn weten doet die man niets waar de inwoners van Nederland niet buiten kunnen.

 3. [2]
  Spijker op de kop. Dit soort zaken kan alleen tot stand komen via een top-down benadering. Maar het probleem is, dat hij pas weg kan, nadat hij het licht heeft uitgedraaid. Dus eerst moet hij alle ambtenaren ontslaan, anders stromen die weer door !

 4. "zodat de raadsleden kunnen professionaliseren.

  Betekent dit dat we nu te maken hebben met amateurs?"

  Ik denk dat men hiermee bedoelt dat zij mogen afwijken van protocollen indien zij dat nodig achten.

  B.v.: een arts is een professional, een zuster niet.

  Bij professionals ben je aangewezen op goed verstand, bij non-professionals op regels. Het is dus maar de vraag of we hier iets mee opschieten.

 5. [4] "Betekent dit dat we nu te maken hebben met amateurs?"

  Ja, dat betekent het inderdaad. Veel gemeenteraadsleden zijn veredelde vrijwilligers die naast hun gebemoei in de gemeenteraad ook een echte baan hebben.

  Professionalisering zou dus betekenen dat die lui nu full time andermans leven mogen gaan verzieken. Een slecht idee, lijkt mij. Ze worden dan namelijk helemaal afhankelijk van het inkomen dat ze als raadslid krijgen en worden door hun kleinere aantal en onderlinge afhankelijk nog ‘kliekeriger’dan ze al waren.

  Ik ben met mijn Groen Links broertje wel eens naar een gemeenteborrel meegeweest. Zum Kotzen! Er wordt hier wel eens geroepen dat Nederland een één partijstaat is; nou op gemeentelijk niveau in ieder geval wel!

  Wat mij betreft gaan die gemeenteraden er helemaal uit, en de provinciale staten ook. Direct onder de landelijke regering een heel stel ‘county’ achtige structuren hangen lijkt mij een veel beter idee.

 6. [3]
  En voordat de ambtenaren worden ontslagen eerst eens al die voordelen van hen weghalen. Financieël net zo behandelen als mensen in het bedrijfsleven.

 7. Terugbrengen van het aantal raadsleden of Kamer-leden leidt tot verhoging van de kiesdrempel en dus tot meer macht voor de grote partijen en minder kansen voor kleinere. Wellicht is vrees voor nieuwe ‘protestbewegingen’ de echte motivatie? De Partij is bang.

 8. [5] Drie is te veel (landelijke regering, provinciale staten, gemeenteraden). Helemaal mee eens, Kaye. Voor mijn part mogen ze alledrie weg, maar daar zijn we éven nog niet aan toe!
  Maar als er dan toch één zou moeten blijven, dan heb ik eerder de voorkeur voor de kleinst mogelijke overheid, dus een gemeenteraad. Als die andere overheden niets meer te zeggen zouden hebben, is het voor een gemeente eenvoudiger om hun eigen beslissingen te nemen. Als burger heb je ook veel meer invloed op een klein overheidje. De gemeenteraadsleden zouden zich waarschijnlijk ook veel meer van hun burgers moeten aantrekken. Bovendien moeten (en kunnen) ze dan veel meer concurreren met de omliggende gemeenten.
  Maar, Kaye, misschien zou je de "gemeenten" dan inderdaad kunnen vervangen door "county-achtige structuren". Hoe groot zie jij die dan, toch niet zo groot als een provincie?
  En moet je die dan inderdaad nog aan een landelijke regering ophangen? Nou ja (zucht), dat zal voorlopig wel ons lot zijn. Maar dan wèl graag één met alleen maar 3 taken: Rechtspraak – Politie – Defensie!

 9. [8] "Maar dan wèl graag één met alleen maar 3 taken: Rechtspraak – Politie – Defensie!" Hurrah! Mee eens.

  Ik denk dat de regio’s zoals die bestaan het beste één bestuurlijke eenheid kunnen zijn. Denk aan Twente; de Achterhoek; de Zaanstreek; Groot Rotterdam.

 10. [7] Tofuburger, Je lijkt de spijker op de kop te slaan. Was de Partij vd Allochtoon indertijd ook al niet de grootste voorvechter voor kiesrecht voor allochtonen op gemeentelijk niveau? Vast omdat de ‘neutrale’ Maurice de rode Hond enkele voorspellingen wist in te fluisteren? En macht voor de grote partijen zal op die manier zeker toenemen. Jammer hoor…

  De Waal

 11. Het subsidiariteitsprincipe van de directe democratie pleit er juist voor om meer macht te geven aan lokale besturen, ten koste van macht hogerop. Zo kan beleid meer gediversifieerd worden per gemeente, en wordt stemmen met de voeten makkelijker. Je hoeft dan enkel naar de buurgemeente te verhuizen ipv. te emigreren naar een ver land.
  In Zwitserland doen ze dat op een (zeer) relatief succesvolle manier.
  Centralisering van macht is net een kenmerk van dictatuur, terwijl decentralisering van macht de vrijheid ten goede komt. Zo krijg je namelijk vele kleine concurrerende machtjes.

Comments are closed.