De verkiezingsstrijd is weer losgebarsten. Partijen rollen over elkaar heen om de kiezer voor zich te winnen.
Voor de grootste partijen is vooral het lonken naar gezinnen begonnen.
Het CDA kiest voor een verhoging van de kinderbijslag, kosten ongeveer 300 miljoen, en de PvdA en de VVD willen wat doen aan de kosten voor kinderopvang.
Kosten ook ongeveer 250 miljoen.

Het CDA wil de kinderbijslag meer kostendekkend maken en stelt daarom voor om de kinderbijslag met 10% te verhogen.
De linkse oppositiepartijen PvdA en GroenLinks noemden de plannen boterzacht en verweten het CDA een verkiezingsstunt uit te halen.
PvdA kamerlid Noorman hield zich daarom bij een eigen voorstel, dat met terugwerkende kracht de bevriezing van de kinderbijslag van de afgelopen twee jaar ongedaan moest maken. Door een tijdelijke wet is de steun voor gezinnen in 2004 en 2005 niet gecorrigeerd voor gestegen prijzen.

Van Aartsen wil de ouderbijdrage voor kinderopvang halveren.
Van Aartsen gaat bij de begroting voor volgend jaar voorstellen 250 miljoen extra beschikbaar te stellen voor de kinderopvang uit de algemene middelen.
Wouter Bos roept het kabinet op om de huidige vrijwillige werkgeversbijdrage af te schaffen.
“Want die maakt de kinderopvang nodeloos ingewikkeld en duur”, zei hij woensdag in Apeldoorn.
Voor een cum laude geslaagde econoom een wel zeer bijzondere opmerking.
Een bijdrage in de kosten maakt dus de kinderopvang ingewikkeld en duur!
Ingewikkeld wel, maar duur?
De kinderopvang is zo duur vanwege de enorme hoeveelheid regels, die mede door de PvdA tot stand zijn gekomen, en door de eisen van de vakbonden dat alleen gekwalificeerd personeel in de kinderopvang mag werken. Hiermee werd de concurrentie van capabele maar niet gediplomeerde mensen uitgeschakeld.

De PvdA gaf aan voor een betere kinderopvang wel samen met de VVD te willen optrekken. PvdA kamerlid Noorman wees op het eigen wetsvoorstel van de PvdA om van de kinderopvang een “basisvoorziening” te maken. Ouders zouden daardoor een beperkte vergoeding naar draagkracht moeten betalen en krijgen de rest vergoed van de overheid. Ook de werkgeversbijdrage in de kinderopvang kan dan verdwijnen.
Van Aartsen ziet echter “sterk nivellerende” elementen in het PvdA plan.
Van Aartsen is duidelijk niet op de hoogte hoe de huidige situatie is, het enige nieuwe in het PvdA plan is dat het een basisvoorziening wordt, momenteel betalen ouders nu al een bijdrage die afhankelijk is van het inkomen.
Het CDA stelt echter dat: “kinderen meer zijn dan alleen opvang”.
CDA kamerlid Smilde benadrukte het een mooie traditie te vinden dat in Nederland veel ouders ervoor kiezen zelf voor de kinderen te zorgen.
“Het is belangrijk dat mensen zelf kunnen kiezen hoe ze arbeid en zorg willen verdelen”, zegt CDA kamerlid Gerda Verburg. “Via kinderbijslag kan iedereen zelf kiezen of ze het geld besteden aan kinderopvang of aan iets anders.”
Verburg vindt dat de gevolgen van de plannen van PvdA en VVD zijn dat je “een blauwdruk oplegt.”
“Volgens die plannen moeten de ouders allebei buitenshuis werken, anders profiteer je er niet van.”
Dat is precies wat Wouter Bos wil want hij zei: “ik wil dat het voor beide ouders mogelijk wordt om te werken.”
Hij vergat erbij te zeggen dat beide ouders wel moeten werken, vanwege de hoge belasting- en sociale premiedruk, om bijvoorbeeld een hypotheek te kunnen betalen of in algemene zin in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.
Mede hierdoor is het bijna onmogelijk dat een van de ouders thuis blijft om voor de kinderen te zorgen.
Geen van de partijen komt echter met het voorstel om deze discriminerende regelingen ongedaan te maken.
Immers mensen met kinderen worden bevoordeeld ten opzichte van mensen zonder kinderen.
En dat kun je discriminatie noemen.
Ook hier is de beste oplossing, schaft deze regels af, en verlaag de belasting- en premiedruk voor iedereen.

8 REACTIES

 1. Het lijkt me gepast om wouter bos voortaan "woutertje" te noemen; als iedereen dat voortaan doet dan zal het vast wel aanslaan.
  En nog iets, hoe kan iemand die de overduidelijke deugden van een vrije markt ontkent in ****s’ naam cum laude afstuderen in economie?! Zeker zo’n universiteit voor linkse intellectuelen, wat ik op zich al een contradictio inter minis vind.

 2. Zo blijkt maar weer dat Nederland eigenlijk slechts een twee-partijen stelsel heeft. Bestaande uit de partij der politici en de partij van de niet-stemmers.

  Jammer alleen dat de niet-stemmers geen enkele inspraak hebben.

 3. [1] Heel eenvoudig: de overheid regelt de scholing, de overheid bepaalt de lesstof en de overheid bepaalt wie er les mag geven, dus de overheid bepaalt indirect wie er cum laude afstudeert: op basis van de lesstof van de overheid.

  "Woutertje, Woutertje toch! Foei!"

  Eigenlijk vormen onze politici ook een minderheid. Een inferieure, improductieve, parasiterende minderheid is ook gewoon een minderheid.

 4. Het verbaast mij helemaal niet dat er op deze manier campagne wordt gevoerd.

  Woutertje :-)is net zo goed bezig de kruimels uit de belastingpot te verdelen als Van Aartsen. De VVD noemt het lastenverlaging en Woutertje toelage verhoging. Het effect op zowel de Staatsbalans als die balans van de individuele burger is bij beide denktranten hetzelfde: NUL! De campagne propaganda heeft alleen een cosmetisch doel.

  De beste manier om een collectivistisch systeem te verspreiden en mensen er bij te betrekken is, net als ieder ander systeem, mensen er eigenaar van maken. Wanneer mensen zowel psychisch als fysiek zichzelf ervaren als deels eigenaar van het systeem zullen ze het steunen.
  De maffia en de communisten in de sovjet unie deden -en doen- het net zo. De naam veranderd af en toe, maar het principe is altijd hetzelfde. Een groep eigent zich de machtsmiddelen en de toegevoegde waarde toe. Vervolgens krijgen mensen die de machthebbers steunen een deel van de buit terug. Hoe meer je bijdraagt, hoe meer je terugkrijgt.
  Het stelen kun je rechtpraten wanneer je de wetten maakt. Dat de staat dit systeem uitvoert betekent niet dat het opeens geen maffia achtig clientèle systeem is!

 5. Van die E 300.000.000,- gaan er minimaal 30 % de grens over waarvan 20 % voor "nep"kinderen. Afschaffen die kinderbijslag,belastingen in Nederland omlaag. Als die abmtenaren van de uitkeringsinstantie kunnen ontslagen worden dat is al meer dan de helft van de besparingen. Stomme sukkels.

 6. Gezinnen gaan über alles bij de politieke partijen. Het wordt tijd dat er aan dat gezinsfundamentalisme een eind komt. Ouders mogen wat mij betreft gewoon betalen voor de ziektekostenverzekeringen en opvang van hun kinderen, dat hoef ik als kinderloze alleenstaande toch niet te doen.

 7. [4] VVD lastenverlaging ! is dat niet voor iedereen !!!

  woutertje: toelage/verhoging is dat niet inkomensafhankelijk !!

  bij het laatste pies ik altijd naarst de pot

  mvg
  nata

Comments are closed.