Tijdens de lessen van logistiek liet mijn docent Logistiek vaak quotes vallen waar het woordje ‘bijstand’ in zat. Bijvoorbeeld: “Joh, als jij toch niet aan de vraag van de consument kan voldoen, dan ga je toch lekker bij de bijstand een uitkering aanvragen?”. Soms als de les op vrijdag was voegde hij er nog een volgende zin bij: “Je hebt geluk, als je een beetje opschiet kan je nog op tijd zijn voor de wekelijkse meldplicht om drie uur!”

Andere quotes die vaak in zijn lessen voorkwamen waren bijvoorbeeld: “Joh, UPC, als jij toch de concurrentie niet aankan, dan ga je toch lekker in de bijstand zitten! Er zitten er al genoeg in, je zult heus niet opvallen hòòr”. Soms als hij echt op dreef was stelde hij aan de studenten in de klas ook nog de vraag: “Zeg, als jij bij bedrijf A je producten goedkoper kan kopen dan bij bedrijf B, wat zeg je dan tegen bedrijf B?”. Op dit soort vragen antwoordde ik altijd. “De groeten Bedrijf B!, ga jij maar lekker in de bijstand zitten, ik heb je niet meer nodig!”
Kortom, het was een zeer realistische en goede docent met veel levenservaring.

Helaas blijkt zijn theorie in de praktijk niet te kloppen, althans, niet in onze glorieuze Europese Unie. Bij de minst geringste concurrentie uit het buitenland gaan namelijk veel Europese bedrijven even flink uithuilen bij onze geliefde EU-Bureaucraten. Denk maar eens aan de volgende quotes: “Oooh! Hooghartige EU. Ik kan de concurrentie uit China niet meer aan!! Wat moet ik doen??” of “Oooh! Hoogmoedig en alwetende EU. Die gemene Chinezen zijn met hun kleren weer veel te goedkoop. Wat moet ik doen!!??”.

Wanneer de desbetreffende EU-Proletariaat de enigszins analytische kennis van een kleuter zal bezitten, zal hij nu zeggen: “Misschien wordt het wel eens tijd dat we ons socialistische stelsel dumpen en met enige spoed overgaan op een vrije markt systeem. Maar onthoudt wel dat het voor de rest je eigen pakkie aan is en je het dus voor de rest zelf moet oplossen!”. Maar ach, helaas, een gemiddelde bureaucraat bezit die simpele kennis van een kleuter niet en lost het anders op en dus uitkraamt: “Mijn geliefde EU-onderdaan. Maak je maar geen zorgen, ik zal die gemene Chinezen wel een lesje leren. Hadden ze maar niet van die goedkope en veel te degelijke producten moeten maken!” En ja hoor! Je raadt het al. De desbetreffende parasiterende EU-bureaucraat doet een oproep aan de Chinese president om hun producten duurder te maken of als dat niet werkt, een voor China aparte import quota of als dat ook al niet werkt, een speciale een importheffing. Bijvoorbeeld dat alle producten van een bepaalde productgroep afkomstig uit China doodleuk 20% duurder moeten worden.

“De Wet is de Wet” voegt hij er dan toe met een hoog uitgestoken vingertje. En de daadwerkelijke klant die in de winkel nu 20% meer moet betalen voor hetzelfde product? Ach, die pikt het maar gewoon. Net zoals hij al die andere maatregelen van diezelfde EU ook heeft gepikt. “Dat beetje kan er ook wel nog bij” zal hij waarschijnlijk zeggen net wanneer hij zijn gekozen product afrekent en weer aanstalten maakt om weer rustig uit de winkel te lopen….

Zie voor meer informatie: www.nu.nl

Bijdrage van Mike Madison

59 REACTIES

 1. Mike,

  Goed artikel en mooi plaatje, maar ik snap de link niet helemaal.
  Is de hoogste Eurocraat (m/v) die over anti-dumping gaat een vrouw en zijn dit haar hielen die gelikt moeten worden door onze falende ondernemers?

  M

 2. [1] Hoezo falende ondernemers? Moeten die het geweer wel oppakken en wij niet? Moeten wij gaan uithuilen bij onze overheden (zoals de ondernemers in het stukje)?
  Aan hen (de ondernemers) is toch verboden om werknemers te ontslaan in wat mindere tijden. Zij mochten toch premie betalen voor de betaling van de kosten van sportblessuers van hun werknemers. En vele andere zaken. Niks falende ondernemers! Falende overheden. Geen tering naar de nering vanwege dreigend stemverlies! En dat soort zaken.

 3. [2] Je snijdt een goed punt aan met "falende overheden".
  Zoals ik het zie heeft een overheid 3 opties in deze situatie:
  1. De markt geheel vrij maken en dus ophouden met belachelijke ontslag-en- belasting-wetgeving en tevens ophouden met het markt-protectionisme.
  2. Ophouden met markt-protectionisme maar wel de eigen ondernemers de handen achter de rug blijven binden met belachelijke wetgeving.
  3. De eigen ondernemers de handen achter de rug binden en ze vervolgens, om te compenseren voor hun "falen" beschermen met importheffingen, quota’s en dergelijken.

  Optie 1 is overduidelijk wat er moet gebeuren. Optie 2 is waar velen op aan dringen die denken het probleem op te lossen maar eigenlijk de ondernemers het meest schaden; en optie 3 is wat men nu doet.

  Achter optie 2 schuilt overduidelijk het (onmogelijke) compromis tussen socialisme(belasting en ontslagwetgeving) en kapitalisme(vrije internationale markt).

  Optie 3 is minder erg dan optie 2 maar is inhoudelijk wel het domste; waar het op neer komt is dat je een probleem veroorzaakt en het vervolgens op klunzige wijze weer probeert op te lossen.

  Overduidelijk is dat we naar optie 1 toe moeten, we moeten alleen uitkijken dat we niet alleen optie 2 uitvoeren en het dan daarbij laten.

 4. [3]
  Goed zo Lodderzat. En je idee hoe we die eerste stap kunnen vormgeven? Dat "we moeten toe".

 5. Wij kunnen niets dan zij die aan de macht zijn wijzen op hun fouten en als zij niet luisteren, wachten tot hun macht hun ondergang wordt.

  Immers het idee van libertariërs die de macht grijpen is wel het toppunt van ironie.

 6. [5] Buiten een libertariër ben je ook nog mens. Een mens met al zijn gevoelens. Ergens moet je zienswijze vandaan komen, Lodderzat. Wat meer zelfonderzoek.

 7. [5] "Immers het idee van libertariërs die de macht grijpen is wel het toppunt van ironie".

  Een libertarier mag geen geweld initieren maar wel uit zelfverdediging. Dus om onszelf tegen de roversbende uit Den Haag en Brussel te beschermen, kan geweld m.i. gelegitimeerd worden.

  Zij schaden nu immers onze belangen en persen ons af onder dreiging van geweld.

  Groeten,
  M – die helaas te klungelig is om de daad bij het woord te voegen.

 8. [6] Peterk,
  ik kan je verzekeren, mijn zienswijze heeft niets met gevoelens te maken en alles met ratio; en omdat ratio is wat ons tot mens maakt ben ik niet "buiten een libertariër ook een mens" maar "een libertariër als mens".

  eM, de ironie zit in het feit dat bij een libertaristische machtsgreep, een of meer mensen (in dit geval libertariërs) macht over anderen zouden hebben en dat idee druist tegen het libertarisme in.

 9. [8] Waar denk je dat het idee geboren is dat jij sommige dingen anders dan, ook weldenkende mensen, anderen belangrijker vindt dan sommige andere dingen. Een waardeoordeel vindt niet altijd het begin in de rede. Waarom bezie jij de voordelen van vrijheid soms anders dan de voordelen van bv. geld? Waarom is de één moedig en de ander niet? Waarom is de één een socialist en de ander een libertariër terwijl beiden in gym 5 zitten?
  Misschien onderschat je de mens en is deze toch completer dan je denkt.

 10. [1] Em, je moet even die link volgen, die leidt namelijk naar een artikel op nu.nl over dumping van goedkope chinese schoenen 🙂

 11. [9] Ha, en daar ligt de fout; ik geef namelijk geen waardeoordeel in termen zoals "goed" of "slecht" omdat dit voortvloeiselen van mijn cultuur en dus niet van de wetenschap zijn. Ik kijk enkel naar wat wetenschappelijk correct en incorrect is. En de wetenschap voorhande is biologie, het gaat immers over de menselijke aard.
  Mijn libertarisme komt voort uit het idee dat we wetmatigheden zoals "het recht van de sterkste" niet zomaar kunnen negeren.
  Een libertaristische samenleving zou een perfecte weerspiegeling van het dierenrijk zijn omdat als je mensen hun vrijheid geeft, zij zich gedragen naar hun dierlijke aard en dus ook volgens o.a. het recht van de sterkste.

  De ene gymnasiast is socialist omdat zijn cultuur "sociaal zijn" als deugd beschouwt en de ander is libertariër omdat hij zijn cultuur negeert en zich op de wetenschap en het rationele concentreert.

 12. [11]
  In de apengemeenschap die hier kennelijk als rolmodel voor de mens wordt gezien, bestaat iets als erkening van ‘eigendom’ niet. Er wordt gewoon gepakt wat gepakt kan worden.
  De mens, zeker de libertarische, noemt dit diefstal en keurt dit af.
  Dat is nog slechts 1 verschil.
  De apengemeenschap maakt geen afspraken waaraan men zich verplicht, wat mensen wel doen en noordzakelijk achten.
  Of contracten. En zo kan men nog wel even doorgaan.
  Slecht rolmodel, die dierengemeenschap.

 13. [10] Ah, bedankt, Mike. Nou snap ik het.

  Ik vraag mij trouwens vaak af waar de vrijspreker toch steeds haar vaak bewonderenswaardig creative plaatjes vandaan haalt.
  Even off topic dus, maar heb jij geGoogled op "Chinese shoes" of zo?

  Groeten,
  M

 14. [12] De apengemeenschap vereist geen afspraken, contracten en dergelijken omdat de aap daar niet intelligent genoeg voor is. De aap is tevens simpelweg niet intelligent genoeg om een begrip als "eigendom" te erkennen.
  Echter moet je het niet zo letterlijk trachten door te voeren; zo is in de apengemeenschap een fysiek sterke aap "de sterkste" en is in de menselijke samenleving de mens met veel geld/eigendom "de sterkste".
  Echter waar de kracht vandaan komt is irrelevant, het gaat om waar die kracht in resulteert; in beide gevallen resulteert deze kracht namelijk in een grotere kans op succes.

  Ook is een belangrijke overeenkomst dat zowel bij mensen als bij dieren er één simpele doelstelling is; nageslacht produceren en dit nageslacht van een zo groot mogelijke overlevingskans voorzien opdat deze ook weer nageslacht kan hebben. Dit is de drijfveer achter elk menselijk naastreven van macht (geld, aanzien etc.) en de drijfveer achter elk (ander)dierlijk nastreven van macht(eten, aanzien etc.).

  In mijn vergelijking van het dierenrijk en de menselijke samenlevingen gaat het mij om de drijfveren achter beiden en om de gedragspatronen die daar uit voortvloeien.

 15. [13] eM, die vraag heb ik mezelf ook vaak gesteld. Helaas weet ik het niet omdat ik m’n stukjes altijd aan een vrijspreker toestuur die er dan een plaatje bij zit. Wat ik echter wel weet is dat er verschillende programmas bestaan die een database hebben met soms wel een miljoen afbeeldingen erin 🙂

 16. [14]
  Zo bezien waren de sovjet-heren wetenschappelijk correct: ze bleken de ‘sterksten’ t.a.v. hun ‘onderdanen’. Want het meest succesvol is gelijk aan het begrip ‘sterkste’.
  Het rechtvaardigt het gebruik van geweld: je toont je zo de sterkste, en aldus de meest succesvolle.
  Gooi alle moraal maar weg, is de moraal van dit verhaal.
  Knap van je dat weet wat de dieren beweegt: hoe weet je dat zo goed?
  In concludeer: je hebt een beperkt wetenschappelijk ‘rationeel’ model verklaard tot de waarheid, beredeneert wat je ziet en wilt zien (anarchisme) van hieruit, en acht aldus ook nog eens de ratio niet van noodzakelijk belang, omdat in het dierenrijk zonder ratio ook een ‘zekere’ orde bestaat.

 17. [16] De sovjet-heren waren absoluut incorrect omdat zij op onnatuurlijke wijze hun macht hebben vergaard.

  Geweld wordt niet gerechtvaardigd omdat de kracht van de mens niet fysiek is maar mentaal; ergo de krachtigste is de slimste. Als de mens tot geweld vervalt, zakt hij in de voedselketen omdat er zat diersoorten zijn die fysiek superieur aan de mens zijn.

  Ik zou bovendien de evolutieleer niet als "beperkt wetenschappelijk model" betitelen.
  Anarchisme is de conclusie en niet het doel van mijn beredenering; ik ben dus niet gaan zoeken naar een reden voor anarchie maar ben tot de conclusie gekomen dat anarchie logisch zou zijn.

  Ratio is wel degelijk van noodzakelijk belang in het dierenrijk; ik analyseer de doelen en de daar op volgende gedragingen van dieren. De "natuurlijke orde" die ik eerder aanhaalde is volledig rationeel verklaarbaar en ik zou deze orde nooit als "natuurlijk" betiteld hebben als ik deze niet rationeel verklaarbaar zou hebben geacht.

 18. [17]
  De macht van de sovjet-heren noem je plotseling ‘onnatuurlijk’? Hoe dat zo? Omdat die niet mentaal was? Nou: mentale overheersing maakte een zeer groot deel van de repressie uit, ook wel genoemd genoemd: leugens, laster en intimidatie.
  Als mentale overheersing de meest natuurlijke is, is het dierenrijk niet erg natuurlijk bezig. Of is het voor de mens de meest natuurlijke wijze van overheersing?
  Dan zijn leugens, laster en intimidatie niet moreel verwerpelijk als zij tot succes leiden, d.w.z. mensen sterker doen zijn dan de ‘onderdanen’.
  Het geweld van de mens, uitgeoefend m.b.v. geweren, vergiften, atoomwapens, plaatsen de mens nog meer boven de natuurlijke voedselketen. Want ook zijn hersenen zijn onderdeel van zijn fysiek.
  De natuurlijke orde is een ‘orde’ zonder ratio, waar slechts de sterkste het gelijk krijgt als de meest succesvolle.
  Je beschouwt dat kennelijk als een ‘orde’ en vanuit die conclusie beweer je dat anarchisme, gelijk de dierlijke ‘orde’ ook mogelijk is, en heeft de mens zijn ratio, voor het vaststellen van een moraal b.v., niet echt nodig, hoewel je dit alles wel op basis van je ratio meent te kunnen verklaren.

 19. [18] Ik moet toegeven dat de parallel maar tot zó ver loopt; bovendien betreft het helemaal niet het begrip "overheersing", het gaat over wat de een sterk en de ander minder sterk maakt. Het gaat niet over repressie maar simpelweg over pressie.

  Hersenen maken onderdeel uit van de fysiek maar kunnen geen fysieke kracht bewerkstelligen.

  Hoe is het niet rationeel dat de sterkste het gelijk krijgt als de meest succesvolle? Dit lijkt me toch een kwestie van simpele logica.
  Er zou geen ratio achter liggen als het verschijnsel onverklaarbaar was, wat niet het geval is.

  Ik erken dat de mens aanzienlijk complexer is dan de rest van het dierenrijk en stel dus dat de mens wel degelijk zijn ratio nodig heeft om moraal vast te stellen; echter wat ik verder aanvoer is dat de mens zijn moraal rationeel moet baseren op hetgeen in hem en in elk ander zit, namelijk "natuur".

  Hoogachtend, Lodderzat

 20. [19]
  Ik denk niet dat dieren de ratio gebruiken bij hun pogingen tot overleven.
  Ze handelen reflexmatig: zien is pakken/afpakken.
  Daar komt geen moraal aan te pas.
  Als ‘survival of the fittest’ de enige drijfveer is, heeft de meest succesvolle dus altijd gelijk, ook al zouden we zijn middelen moreel verwerpen.
  Stelen is goed, geweld gebruiken ook, zolang het maar succesvol is, in die optiek.

 21. [20] Zoals ik zei, de vergelijking gaat niet geheel op; de drijfveer van "survival of the fittest" is een goede alleen deze dient in mijn optiek in geperkt te worden door een moraal waarmee zaken zoals diefstal en geweld (zaken die, om redenen die niets met de natuur te maken hebben, maar die ook rationeel beredeneerd slecht zijn) worden voorkomen.
  De meest succesvolle heeft de meeste macht. Echter bij het behalen van zijn succes is hij beperkt door een (rationele) moraal.

  tactically retreating, Lodderzat

 22. is er in een libertarische maatschappij ruimte en draagvak voor een erfelijk koningsschap? anne

 23. [22]
  Ja. Iedereen mag zichzelf koning of koningin noemen en deze titel erfelijk maken. En als mensen zo gek zijn er voor te willen betalen zal ook niemand die mensen tegenhouden.
  Ze zouden zelfs een stukje land kunnen kopen waar de Koning dan als eigenaar gezag over kan uitoefenen.

  Uiteraard kan niemand *gedwongen* worden aan andermans hobbies mee te betalen 🙂

 24. [23] Maar waarom roepen we dan (als voorbereiding op de libertarische staat ,waarin iedereen koning mag zijn) in nederland alvast niet (geweldloos) de republiek uit, want we worden nu wel gedwongen via de belasting om de uitstapjes van WA en his family aan Turijn en Lech te financieren.
  Je kunt wel blijven theoretiseren over een libertarische maatschappij maar als je pragmatisch bent ingesteld wil je daden,stapje voor stapje.Dus leve de republiek der vrije nederlanden.Anne [23]

 25. [24]
  Maarten van Rossem stelde ooit eens voor om het koningshuis te privatiseren. De roddelpers zou dan alle kosten kunnen betalen in ruil voor sappige verhalen.
  Dat zou ik een goede oplossing vinden.

 26. [25] Dat zou dan voor de oranjes de volgende stap kunnen zijn,ze zijn er ook nog toe in staat.Maar omdat we nu volgens de Grondwet moeten leven,moeten we dat ook serieus doen.Dus eerst een DNA test ivm art.24.Voor deze keer moet dat dan nog maar dwingend worden opgelegd.Het doel heiligt de middelen. Anne [25]

 27. [22] Anne,

  Nou nee….je zult niet veel libertariërs vinden die voorstander zijn van een erfelijke monarchie
  en dat is terecht natuurlijk want het koningschap is een bizarre staatsrechterlijke construktie : net zo min als de zoon (of dochter) van een dokter of loodgieter bij geboorte geschikt is om
  z’n vader als dokter of resp loodgieter op te vormen,valt aan te nemen dat de zoon of dochter van een staatshoofd geschikt is om staatshoofd
  te worden.De meeste vorsten zijn dan ook in het beste geval middelmatigheden gebleken, echter maar
  al te vaak ook machtswellustige ploerten,morele degenerees of volslagen leeghoofden met af en toe es wat positieve uitzonderingen zoals bijv de Vlaamse graven Robecht de Fries of Diederik van den elzas.

  Dus als het ff kan : schrappen dat koningschap.

  Maar het lijkt me uiteindelijk wel een zaak van secundair belang want tuurlijk is zo’n erfelijk koningschap een anachronisme, een reliek uit het verdwenen, een aanfluiting van de rede maar wanneer de belastingen laag zijn (minder dan 10 percent),de markt vrij (laissez-faire), leven en eigendom van de ingezetenen gerespecteerd en beschermd,de munt stabiel (goudgedekt) de rule of law heerst,zou ik er me niet bijster druk over maken dat het een erfelijk koning en niet een gekozen president is die met z’n
  smoel op de postzegel staat.

  In liechtenstein schijnt een puike kerel prins te zijn…nou ja dat moet dan maar.Queen Victoria was ook koningin van Canada van 1867 tot 1901 en in die tijd was Canada ook behoorlijk laissez-faire kapitalistisch.

  Echter als de vorst toch niks meer is dan de collectivisme prekende buiksprekerspop van politici en ondertussen schaamteloos
  z’n zakken vult met andermans geld zoals bijv de wicked en corrupte Bert Coburg in België of Trix in Nederland, dan mogen deze figuren wat mij betreft meteen geschoren worden naar de snit van Charles I en Louis XVI en wanneer
  het zoals in het geval van Trix de stalknecht of secretaris is geweest die voor een nakomeling heeft gezorgd, is er geen reden meer de komedie nog langer te trekken.

  Over de wicked en corrupted Trix (de
  achter achter kleindochter van de stalknecht van (de eveneens wicked and corrupted) koning Willem III zie meer op : http://www.hypocrietofniet.nl/

  Groetz,

  Cincinnatus.

 28. [24] Anne,

  Ik wil nog een stapje verder gaan : de laatste wettige regering in Nederland is in 1795 door de Fransen verdreven…

  Tot 1795 was Nederland een republiek…
  weliswaar hadden de Oranjes zich weten op te werken tot een soort erfelijk president (of correcter zich op te werken tot erfelijk president (stadhouder)in elk de 7 staatjes die de confederatieve republiek vormden)maar desalnietemin nog steeds een republiek.

  Toen eind 1813 de Fransen verdreven werden, werd Willem I door enkele notabelen geproclameerd tot soeverein vorst (waarna hij in z’n goedheid een grondwet schonk) maar met welk recht ?

  De republiek moet niet uitgeroepen worden om de simpele reden dat de republiek nooit wettig en rechtmatig is ge-eindigd en uitroeping van de Republiek impliciet erkenning van de ursupatie van Willem I (overigens de enige min of meer bekwame Oranje zij het ook nogal een despotische kerel zoals de afgescheidenen in 1834-1835 ondervonden) en zijn (vermeende) nakomelingen zou betekenen…

  Het koningschap van Trix is net zo legitiem als het keizerschap van prins carnaval…het betreft hier een tyrannieke ursupatrice die op wederrechterlijke manier het wettige gezag, hetwelk is
  van de door de Unie van Utrecht verenigde gewesten aangewezen staten-generaal claimt.

  Groetz,

  cincinnatus.

 29. [27]
  Ik ben het met je eens dat een *staat* het beste een republiek kan zijn. (geen democratie overigens!, maar meer een republiek als het oude Rome of de Nederlandse republiek (1477-1806, vrij naar J. Israel)

  Maar als iemand graag koning wil spelen zal ik hem niet tegenhouden. Prins Carnaval doet ook geen kwaad 🙂

 30. [29] KL,

  Of een republiek zoals de USA van 1781 tot pakweg 1829.

  Maar nu ff wat anders : Heeft die J. Israël over wie jij het nogal es hebt eigenlijk nog iets toe te voegen aan Pieter Geyl of E.H. Kossman ?

  Groetz,

  Cincinnatus.

Comments are closed.