Persbericht / Oproep aan moedige politici

Dit is een OPROEP van de Vrijspreker *) aan alle media en Politici **) om actief te tonen dat zij fier staan voor het recht op vrije meningsuiting.

Gisteren werd in Wenen de Britse historicus David Irving (67) na een proces van drie maanden, veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. Dit omdat hij 16 jaar geleden heeft ontkend dat de nazi’s vernietigingskampen voor joden hadden. Veroordeeld als een holocaust-ontkenner.

Dat betekent dat in een EU-land een mens de gevangenis in gaat voor iets dat hij 16 jaar geleden GEZEGD heeft! Als we dit vergelijken met de actuele houding ten opzichte van de cartoonoorlog kunnen we alleen maar hypocrisie constateren. Zelfs al is de houding van veel EU-politici ten opzichte van dit laatste maar zeer zwakjes.

David Irving heeft nu gezegd dat hij zijn mening veranderd heeft. Is dat door hem te martelen met gevangenisstraf? Hij zit al drie maanden in arrest! Hoe dan ook, beschaafde mensen horen hun opvattingen te bewijzen met argumenten en niet door bedreigingen met gevangenisstraf.

Als iemand zo gek is als Irving om de holocaust te ontkennen, en de feiten niet ziet, dan is de enige juiste weg hem gewoon te negeren.

In de EU zijn in verschillende landen wetten die het gebruik maken van de Vrijheid van Meningsuiting strafbaar maken. Vooral bij opmerkingen over de holocaust. Deze wetten verzwakken niet alleen de Westerse positie in de cartoonoorlog, zijn niet alleen immoreel als iemand voor iets dat hij 16 jaar geleden gezegd heeft drie jaar wordt opgesloten, maar zijn vooral ook de basis voor verdere uitholling van de individuele vrijheid.

Daarom deze oproep om te doen wat in uw vermogen is om de waarde van de Vrijheid van Meningsuiting te behouden. Ja, zelfs echt te herstellen door het afschaffen van al die wetten die deze waarde al ondermijnd hebben en een bedreiging vormen om ze helemaal te verliezen.

Handel NU, zodat u, als getuige van de ondergang van de Vrije Meningsuiting, later niet hoeft te zeggen: “Ik stond erbij en ik keek er naar!”
——————————————————
*) De Vrijspreker is de meest actieve Nederlands libertarische website die streeft naar individuele vrijheid.
**) De Vrijspreker stuurt dit bericht door aan de beschikbare adressen van media en poitici.
Doe mee, en stuur het aan iedereen waarvan u vindt dat het belangrijk genoeg is!

106 REACTIES

 1. Helemaal mee eens!
  De EC wil overigens wel een staat (Turkije) toelaten die een complete genocide op de Armeniers ontkent.

 2. Helemaal mee eens! Hoewel ik de mening van Irving walgelijk vind sta ik voor zijn recht die mening te mogen uiten! (vrij naar Voltaire)

 3. ja, nu kunnen we moeilijk boze moslims rond de oren slaan met "wij in het Westen kennen vrijheid van meningsuiting..bla..bla..bla".

  wat eigenlijk nog het ergste is, is dat het gros der mensen niet eens wakker ligt van dit vonnis.

 4. Hier komt het al.
  NOS-nieuws:
  "De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat het Westen altijd van iedereen respect eist voor de vrijheid van meningsuiting, maar daar zelf weinig van terechtbrengt."

  Gelijk heeft hij! Jammer genoeg!

 5. [4]
  Toch meen ik dat onderzocht moet worden wat er wordt gecommuniceerd.
  Wie meent de vertrapten nog eens te moeten natrappen, en aldus de vertrappers aanmoedigt, is m.i. moreel verwerpelijk bezig.

  Wie echter de vertrappers bespot en hun acties aan de kaak wil stellen (Deense cartoons), is in moreel opzicht niet verwerpelijk bezig.
  Dat Iran, als supporter van de vertrappers, dit onderscheid niet wil maken, allicht. Het vertrappen van de Joden moet zo een schijn van ‘westerse’ rechtvaardigheid krijgen.

 6. David Irving is natuurlijk een walgelijke neo-nazi dat daar geen misverstanden over zijn.

  Helaas lijkt het wel of we dergelijke misselijke types in bescherming moeten nemen tegen de dwangstaat om onze eigen vrijheden te waarborgen.

  Dus handschoenen aan en het zij zo!

 7. Ook hier gaat het weer om het recht op vrije meningsuiting.

  Als je alleen het recht hebt om dingen te zeggen die (de machthebbers) niet kwetsen, blijft er weinig reden over om van vrijheid van meningsuiting te spreken. Immers, zelfs onder de nazi’s had iedereen het volste recht om dingen in het openbaar te zeggen die de machthebbers niet kwetsten.

  Hoezeer ik Irvings uitspraken ook verafschuw, hij heeft het recht die onzin in het openbaar te uiten. Wie er niet door gekwetst wil worden, moet het gewoon negeren.

  Vrijheid is ook de vrijheid om je domheid, achterlijkheid, onbetrouwbaarheid enz. in het openbaar te tonen. Domheid is immers ook een gave Gods en wie Hij daar ruim mee bedeeld heeft, hebben het volste recht om dat aan iedereen te openbaren!

 8. [9]
  Hoewel ik de rechtlijnigheid kan waarderen, denk ik soms dat aldus, in naam van de vrijheid, wordt meegeknoopt aan het touw dat diezelfde vrijheid wil ophangen en door wurging verstikken.
  Maar wellicht is het beter te wachten op de daden, dan in te grijpen bij de woorden, ook al zijn die woorden duidelijke leugens.
  Dan is VVM ook de vrijheid in het openbaar leugens te verspreiden?
  Als dat zo is,
  dan kan het onderwerp van die leugens naar de rechter stappen?
  Maar dat is in dit geval toch ook gebeurd?
  Maar dan mag de rechter alleen veroordelen, zonder strafoplegging?

 9. Als Irving wordt opgesloten moet je ook mensen opsluiten die in UFO’s geloven.

  Beter nog: laat ze lekker bezig zijn met onzin. Zolang niemand er last van heeft zie ik geen probleem.

 10. [11]
  Als zo’n UFO-gelovige jou er in het openbaar van beticht een alien te zijn met boosaardige plannen, moet je naar de rechter kunnen stappen om te vragen om een veroordeling.

 11. [12]
  Ik kan mij dan in het openbaar verdedigen en zijn aantijgingen waarschijnlijk zeer eenvoudig weerleggen. Hij zal door weinigen serieus worden genomen.

  Een celstraf of boete is niet proportioneel, die mag hij krijgen als hij mijn winkelruit ingooit.

 12. [11] Zijn de redeneringen consequent of zit ik fout?
  Een historische bewering ‘Caesar crossed the Rubicon’ ontkennen, zou inderdaad schouderophalend ontvangen worden.
  Maar het probleem met de Irvings is niet dat ze beweren dat er geen Holocaust geweest is. Het probleem is dat ze dat een groot gemis vinden. En daar zit de rottigheid en de link naar een libertarisch principe.

  Irving is een neonazi, een sinistere stroming die uitgaat van ongelijkwaardigheid van mensen en geweld predikt. Je kunt Irving’s bral dan ook opvatten als ‘oproepen tot geweld’, ‘bedreiging’ en ‘haatzaaien’.
  In deze slogans vond VvM toch zijn grenzen; ‘initiëren van geweld’ maar ook ‘dreigen’ met geweld’ is toch uitgesloten in het libertarisme?

  We vinden bloeddoorlopen taal van zekere imans toch ook niet koosjer?
  Als zij oproepen tot geweld moeten ze toch het land uit of de petoet in?
  Waarom Irving dan niet?
  Huub

 13. [14]
  Ik ben het ook niet eens met het bestraffen van "haat zaaien". Dit schept namelijk precedenten die leiden tot een soort Sovjet-staat.

 14. Ik heb ongeveer een jaar geleden, na zeker 20 jaar donaties te hebben gedaan aan Amnesty International, mijn financiële steun aan AI beëindigd. Dit omdat AI weigert om op te komen voor mensen die vastzitten in Europa (er zit al iemand vast in Oostenrijk) op grond van hun holocaust-ontkenning. Ik heb er toen uitgebreid over ge-emailed met AI.
  Iedereen die AI financiëel steunt, zou dit eens opnieuw moeten overwegen of men daar wel mee door wil gaan.

  Ik roep iedereen die er zin in heeft, een beroep op Amnesty te doen, om óók op te komen voor de holocaust-ontkenners.
  Die mensen zitten immers vast puur op grond van hun afwijkende mening!

  Let op dat als je AI aanschrijft over deze zaak, dat je duidelijk stelt dat het uiteraard gaat om mensen die vast zitten uitsluitend op grond van hun afwijkende mening over de holocaust, en nooit opgeroepen hebben tot geweld. (Dit is een belangrijk punt)

  Ik hoop dat AI snel ontmaskerd wordt en: of in haar doelstelling duidelijk stelt NIET op te komen voor mensen die vast zitten op grond van een afwijkende holocaust-ontkenning (en dan maak ik me er ook niet meer druk om), of, ze passen hun doelstellingen niet aan, maar dan moeten ze wél opkomen voor de holocaust-ontkenners.

  Hier is het e-mail adres van Amnesty International:

  amnesty@amnesty.nl

 15. [15]
  Dus, iemand, of een groepering, mag publiekelijk, roepen dat de ‘Geerts’ dienen te worden vernietigd en vertrapt, zonder dat een Geert hierover van de rechter een veroordeling mag vragen?

 16. [16] Ik heb net een e-mailtje aan Amnesty verzonden met het verzoek om op te komen voor mensen die vastzitten op grond van een afwijkende mening, en die NIET opgeroepen hebben tot geweld.

  Ben benieuwd hoe AI zich (als politiek correcte organisatie) eruit lult!

  Verheug me er nu al op..

  PS hoe meer mensen AI e-mailen met deze vraag, hoe beter, lijkt mij. Misschien dat ze dan ooit wel eens gaan opkomen voor mensen met een andere dan de huidige politiek-correcte mening.

  amnesty@amnesty.nl

 17. [17]
  Tuurlijk mag ik om een veroordeling vragen. De rechter zou er dan op kunnen wijzen dat moord strafbaar is, zodat een eventuele dader zijn verantwoordelijkheid kent.
  Als ik schade leid, zou een financiele vergoeding op zijn plaats zijn, maar in het algemeen vind ik dat er zonder misdaad geen straf mag worden gegeven. En haat is geen misdaad.

 18. David Irving was natuurlijk niet goed bij zijn verstand om de holocaust te ontkennen, maar het strafbaar stellen van het uiten van een dergelijke menming is mijns inziens niet alleen zinloos, maar zelfs uiterst counterproductive.

 19. [14] Huub,

  Bekijk es volgende links :

  http://www.epo.be/uitgeveri

  http://www.ptb.be/internati

  Wat denk je? Moet deze sinistere meneer ook de petoet in ?

  Hoe zou het komen,denk je dat deze meneer geen strohalmpje in de weg wordt gelegd, hij door de VRT geregeld wordt uitgenodigd als Congo-specialist terwijl die Irving het wel vlaggen heeft ?

  Hoe zou dat nu komen ?

  Groetz,

  Cincinnatus

  P.S. Overigens wel opvallend dat dhr
  Irving een aantal forum-deelnemers onder z’n lezers blijkt te hebben…want hoe anders kan men de inhoudelijke bekendheid met z’n oeuvre waarvan geachte deelnemers blijk geven anders verklaren ?

  P.S. 2 Ik ken enkel z’n jeugdwerk
  over generaal Sikorski…een samenzweringstheorie trouwens.

 20. [20] Hoezo was hij niet goed bij zijn verstand? Het laat juist de sterkte zien van een samenleving als ze kritiek weerlegt in plaats van verbiedt. Kom maar op met je verantwoording voor het aantal van 6 miljoen! Misschien waren het er wel meer, of minder, wie weet.

  Vergelijkbaar is gebeurd in Servië. Daar sprak men eerst over 100duizenden doden in de Servische massagraven in Kosovo. Achteraf bleken er niet meer dan een aantal honderden tot duizend doden gevallen te zijn, en geen 100duizenden. Maar ja, Clinton, Kok en trawanten hadden dat cijfer nodig om na 50 jaar vrede in Europa, een Europees land te bombarderen, en dat hebben ze dus ook gedaan..

  Maar daarover en over de holocaust mag niet worden gesproken, net zo min als dat je mag spreken over wat Nederland zelf fout gedaan heeft in Indonesië. denk aan Poncke Princen, die werd verketterd)

  Nee, of het getal 6 miljoen Joden klopt of niet, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat er politici te veel aan gelegen is dit getal als heilig te verklaren en kritici monddood te maken.

 21. [8] Jazeker! Alleen valt het oproepen tot geweld niet onder deze vrijheid (wat mij betreft), daar je dan de vrijheid van een ander inperkt.

  In dat geval moet er hard worden opgetreden: onmiddelijke intrekking van de verblijfsvergunning c.q. een eventueel Nederlanderschap bij een dubbele nationaliteit en uitwijzing als ongewenst vreemdeling en bij personen met alleen de Nederlandse nationaliteit een langdurige gevangenisstraf met verplichte tewerkstelling in een zeer karig ingerichte cel enz. enz.

 22. [18] Egor,

  Vermoedelijk heeft AI jouw mail snel geforwarded naar de AIVD met de vriendelijke aanbeveling jou te monitoren wegens nazi en racistische sympathieën.

  Binnen enige jaren wordt jij dan van je bedje gelicht en vriendelijk doch beslist verzocht "mit zu kommen" wegens "ondermijning van de democratie".De openbare aanklager zal er in het daarop volgend proces op wijzen dat je al jaren hatespeech post
  op internet en je mail naar AI voorleggen als bewijs van je reeds lang bestaande nazi-sympathieën.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 23. [17] Nee, dat is oproepen tot geweld en dat levert je wat mij betreft een langdurige gevangenisstraf op. In dat soort gevallen is 1 tot 10 jaar een redelijke straf, uiteraard wel in combinatie met 8 uur tewerkstelling en een zeer karig maar gezond dieet en dito inrichting van de cel.

 24. [24] Ik ben niet bang voor de staat en weet redelijk goed hoe met haar om te gaan, en hoe niet.

  Wat jij verwoordt, is precies hoe de staat wil dat mensen denken. Je bent een kolfje naar hun hand, en je zal zeker een functie aangeboden krijgen als medewerker bij het ministerie van propaganda, in tijden van oorlog.

  Verdeel en heers is hun motto.

 25. [24] Verder schreef je over vermeende nazi-sympathieën, maar ik moet je teleurstellen, ik ben geen socialist en dus geen sympatisant van het nationalsozialismus.

 26. [25]
  Oproepen tot misdaad is iets anders dan opdracht geven voor misdaad.
  Ik vind dat de volle verantwoordelijkheid bij de directe pleger van een misdaad moet liggen. Als iemand mij "oproept" tot het stelen van een fiets, zal ik daar naar eigen moraal wel of geen gehoor aan geven. Als ik het doe, ben ik de dief, niet degene die mij heeft aangespoord.

  Dat vind ik ook krom aan de rechtzaak tegen van Amraat: men eist 15 jaar cel wegens medeplichtigheid aan genocide, terwijl de man nooit een vlieg kwaad heeft gedaan. Chemicalien verkopen is geen misdaad; burgers vergassen wel.

Comments are closed.